In [1]:
# uloha 1
# Napiste funkci posloupnost1(n), ktera vypise prvnich n clenu posloupnosti,
# ktera zacina cisly 1, 2 a kazdy dalsi clen ziskame jako posledni dve cifry
# soucinu dvou predchozich cisel.
# >>> posloupnost1(10)
# 1, 2, 2, 4, 8, 32, 56, 92, 52, 84
# Tip: posledni dve cifry ziskate pomoci operace "zbytek po deleni stem",
# napr. (8 * 32) % 100 = (256 % 100) = 56
In [2]:
def posloupnost1(n):
  pass
In [3]:
# uloha 2
# Napiste funkci posloupnost2(n), ktera vypise cisla od 1 do n,
# ktera jsou delitelna 8, ale pritom nejsou delitelna 3
# >>> posloupnost2(100)
# 8 16 32 40 56 64 80 88
In [4]:
def posloupnost2(n):
  pass
In [5]:
# uloha 3
# Napiste funkci obdelnik(a, b), ktera vykresli prazdny obdelnik
# o rozmerech (a, b)(a je sirka, b je vyska). Prazdnosti je mysleno
# rozliseni okraje a vnitrku obdelniku pomoci ruznych znaku (viz obrazek)
# >>> obdelnik(10, 7)
# + + + + + + + + + +
# + . . . . . . . . +
# + . . . . . . . . +
# + . . . . . . . . +
# + . . . . . . . . +
# + . . . . . . . . +
# + + + + + + + + + +
In [6]:
def obdelnik(a, b):
  pass 
In [7]:
# uloha 4
# Napiste funkci diamant(n), ktera vykresli diamant (jako pootoceny ctverec
# o strane delky n).
# >>> diamant(5)
#     #    
#    # # #   
#   # # # # #  
#  # # # # # # # 
# # # # # # # # # #
#  # # # # # # # 
#   # # # # #  
#    # # #   
#     # 
In [8]:
def diamant(n):
  pass
In [11]:
"""
Skuste tento kod

from turtle import * forward(50)
left(90)
forward(50) right(90) forward(50)
done()

"""
Out[11]:
'\nSkuste tento kod\n\nfrom turtle import * forward(50)\nleft(90)\nforward(50) right(90) forward(50)\ndone()\n\n'
In [12]:
"""
Vykreslite trojuholnik

def trojuhelnik(delka): forward(delka)
  left(120)
  forward(delka)
  left(120)
  forward(delka)
  left(120)
  done()
  
"""
Out[12]:
'\nVykreslite trojuholnik\n\ndef trojuhelnik(delka): forward(delka)\n  left(120)\n  forward(delka)\n  left(120)\n  forward(delka)\n  left(120)\n  done()\n  \n'
In [13]:
#Napiste funkciu, ktora zrata ciferny sucet pre cisla 157