• Definujte 2 libovolné proměnné. Poté vytvořte list a vložte do něj hodnoty proměnných. Výsledek poté vypište
  • Napište funkci, která přebírá jako parametr jméno a po zavolání vypíše “Ahoj,
  • Napište funkci secti, která přijímá 2 parametry a vrací jejich součet. Zavolejte funkci a výsledek přiřaďte do proměnné. Poté vypište proměnnou
  • Definujte pole slovníků - telefonní seznam. Slovník bude obsahovat “name”, “surname”, “phone”, “city”. Přidejte tři lidi pomocí append() a poté smažte záznam, který je na nulté pozici v poli
  • Definujte funkci, která přijímá jako parametr věk a vrátí True pokud je věk > 18, jinak False
  • Definujte funkci, která přijímá hodnotu číselnou hodnotu. Funkce vrátí známku z VŠ - 50 - 59 E, 60 - 69 D, 70 - 79 C, 80 - 89 B, 90 + A
  • Napište funkce pro obvod a obsah pro čtverec, kruh (každý objekt bude mít jednu funkci, která vypíše spočítané hodnoty) čtverec obsah = a*a obvod = 4*a obdelnik obsah = a*b obvod = 2*(a+b) kruh obsah = PI*r*r obvod = 2 * PI * r
  • Napište funkci, která přijímá jako parametr rodné číslo (jen část před lomítkem) a vypíše datum narození + pohlaví
  • Vytvořte funkci, která má 2 parametry: cena oběda a hodnota stravenky. Funkce vypočítá, kolik je potřeba stravenek a kolik je potřeba doplatit hotově
  • Máte k dispozici seznam 20 nejčastějších jmen v ČR names_list = ['Jiří', 'Jan', 'Marie', 'Petr', 'Jana', 'Josef', 'Pavel', 'Martin', 'Jaroslav', 'Tomáš', 'Eva', 'Miroslav', 'Hana', 'Anna', 'Zdeněk', 'František', 'Václav', 'Michal', 'Lenka', 'Kateřina'] Napište kód, který se Vás zeptá na jméno a zkontroluje, zda je v seznamu a vypíše vtipnou hlášku