In [1]:
import pandas as pd
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
In [2]:
data_1 = pd.read_csv('martinus_sk.csv', encoding="utf-8")
df = pd.DataFrame(data_1)
df.head(10)
Out[2]:
code date comments likes caption image
0 BL0g9FMgm9L 1477043403 4 106 Na našom Youtube kanále nájdete najnovší diel ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2...
1 BLyLQkNg8hb 1476964919 5 236 Naša Borka, ktorú môžete stretnúť v kníhkupect... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2...
2 BLsyIhQgRD8 1476783974 0 665 K tomuto počasiu sa hodia skôr teplé nápoje, a... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2...
3 BLlWmEJgaHa 1476534655 3 216 Aký máte zatiaľ víkend? Ak hľadáte inšpiráciu ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2...
4 BLiJIdagN63 1476426933 0 303 Aj vy už máte nachystanú kôpku kníh na víkend?... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2...
5 BLfsgqlBu_6 1476344818 12 400 Aha, čo nám práve dorazilo na sklad. Nový Geor... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2...
6 BLbaX-1As1X 1476201092 2 340 Nové číslo magazínu O knihách rozdávame k náku... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2...
7 BLYRCu4AD9a 1476095536 8 326 Waw! Naše kníhkupectvo v Cubicone sa objavilo ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2...
8 BLSrJ3XgJCV 1475907900 5 419 Dobré ránko! Víkend si zaslúži pomalé raňajky ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2...
9 BLItcpPA9jD 1475573558 6 413 Toto daždivé jesenné počasie si pýta teplý šál... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2...
In [3]:
# prvni varianta vypisu
df2 = df['comments']
df2.head(10)
Out[3]:
0   4
1   5
2   0
3   3
4   0
5  12
6   2
7   8
8   5
9   6
Name: comments, dtype: int64
In [4]:
# druha varianta vypisu
pd.DataFrame(data_1, columns=['comments']).head(10)
Out[4]:
comments
0 4
1 5
2 0
3 3
4 0
5 12
6 2
7 8
8 5
9 6
In [5]:
pd.DataFrame(data_1, columns=['likes'])
Out[5]:
likes
0 106
1 236
2 665
3 216
4 303
5 400
6 340
7 326
8 419
9 413
10 529
11 494
12 519
13 336
14 175
15 198
16 225
17 185
18 191
19 223
20 340
21 409
22 245
23 278
24 508
25 243
26 306
27 322
28 339
29 156
... ...
444 30
445 61
446 46
447 48
448 32
449 34
450 38
451 35
452 9
453 33
454 55
455 15
456 11
457 16
458 15
459 26
460 10
461 23
462 23
463 11
464 15
465 12
466 33
467 20
468 236
469 665
470 216
471 303
472 400
473 340

474 rows × 1 columns

In [6]:
df4 = pd.DataFrame(data_1, columns=['code', 'date', 'comments', 'likes', 'caption', 'image', 'my_review'])
df4.head(11)
Out[6]:
code date comments likes caption image my_review
0 BL0g9FMgm9L 1477043403 4 106 Na našom Youtube kanále nájdete najnovší diel ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
1 BLyLQkNg8hb 1476964919 5 236 Naša Borka, ktorú môžete stretnúť v kníhkupect... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
2 BLsyIhQgRD8 1476783974 0 665 K tomuto počasiu sa hodia skôr teplé nápoje, a... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
3 BLlWmEJgaHa 1476534655 3 216 Aký máte zatiaľ víkend? Ak hľadáte inšpiráciu ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
4 BLiJIdagN63 1476426933 0 303 Aj vy už máte nachystanú kôpku kníh na víkend?... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
5 BLfsgqlBu_6 1476344818 12 400 Aha, čo nám práve dorazilo na sklad. Nový Geor... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
6 BLbaX-1As1X 1476201092 2 340 Nové číslo magazínu O knihách rozdávame k náku... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
7 BLYRCu4AD9a 1476095536 8 326 Waw! Naše kníhkupectvo v Cubicone sa objavilo ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
8 BLSrJ3XgJCV 1475907900 5 419 Dobré ránko! Víkend si zaslúži pomalé raňajky ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
9 BLItcpPA9jD 1475573558 6 413 Toto daždivé jesenné počasie si pýta teplý šál... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
10 BLGImoCAc7t 1475487132 11 529 Priznajte sa, koho víkend vyzeral takto? 😊Nový... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
In [7]:
# pridaj do noveho stlpca my_review namiesto NaN hodnoty 1, 2, 3 na riadky 1, 4, 7
my_review = pd.Series([1, 2, 3], index=[0, 3, 6])
df4['my_review'] = my_review
df4.head(10)
Out[7]:
code date comments likes caption image my_review
0 BL0g9FMgm9L 1477043403 4 106 Na našom Youtube kanále nájdete najnovší diel ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... 1.0
1 BLyLQkNg8hb 1476964919 5 236 Naša Borka, ktorú môžete stretnúť v kníhkupect... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
2 BLsyIhQgRD8 1476783974 0 665 K tomuto počasiu sa hodia skôr teplé nápoje, a... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
3 BLlWmEJgaHa 1476534655 3 216 Aký máte zatiaľ víkend? Ak hľadáte inšpiráciu ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... 2.0
4 BLiJIdagN63 1476426933 0 303 Aj vy už máte nachystanú kôpku kníh na víkend?... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
5 BLfsgqlBu_6 1476344818 12 400 Aha, čo nám práve dorazilo na sklad. Nový Geor... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
6 BLbaX-1As1X 1476201092 2 340 Nové číslo magazínu O knihách rozdávame k náku... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... 3.0
7 BLYRCu4AD9a 1476095536 8 326 Waw! Naše kníhkupectvo v Cubicone sa objavilo ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
8 BLSrJ3XgJCV 1475907900 5 419 Dobré ránko! Víkend si zaslúži pomalé raňajky ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
9 BLItcpPA9jD 1475573558 6 413 Toto daždivé jesenné počasie si pýta teplý šál... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN
In [8]:
# pridaj novy stlpec caption_big , kde bude kopia stlpcu caption
df5 = pd.DataFrame(data_1, columns=['code', 'date', 'comments', 'likes', 'caption', 'image', 'my_review', 'caption_big'])
df5["caption_big"] = df4["caption"]
df5.head(11)
Out[8]:
code date comments likes caption image my_review caption_big
0 BL0g9FMgm9L 1477043403 4 106 Na našom Youtube kanále nájdete najnovší diel ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN Na našom Youtube kanále nájdete najnovší diel ...
1 BLyLQkNg8hb 1476964919 5 236 Naša Borka, ktorú môžete stretnúť v kníhkupect... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN Naša Borka, ktorú môžete stretnúť v kníhkupect...
2 BLsyIhQgRD8 1476783974 0 665 K tomuto počasiu sa hodia skôr teplé nápoje, a... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN K tomuto počasiu sa hodia skôr teplé nápoje, a...
3 BLlWmEJgaHa 1476534655 3 216 Aký máte zatiaľ víkend? Ak hľadáte inšpiráciu ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN Aký máte zatiaľ víkend? Ak hľadáte inšpiráciu ...
4 BLiJIdagN63 1476426933 0 303 Aj vy už máte nachystanú kôpku kníh na víkend?... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN Aj vy už máte nachystanú kôpku kníh na víkend?...
5 BLfsgqlBu_6 1476344818 12 400 Aha, čo nám práve dorazilo na sklad. Nový Geor... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN Aha, čo nám práve dorazilo na sklad. Nový Geor...
6 BLbaX-1As1X 1476201092 2 340 Nové číslo magazínu O knihách rozdávame k náku... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN Nové číslo magazínu O knihách rozdávame k náku...
7 BLYRCu4AD9a 1476095536 8 326 Waw! Naše kníhkupectvo v Cubicone sa objavilo ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN Waw! Naše kníhkupectvo v Cubicone sa objavilo ...
8 BLSrJ3XgJCV 1475907900 5 419 Dobré ránko! Víkend si zaslúži pomalé raňajky ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN Dobré ránko! Víkend si zaslúži pomalé raňajky ...
9 BLItcpPA9jD 1475573558 6 413 Toto daždivé jesenné počasie si pýta teplý šál... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN Toto daždivé jesenné počasie si pýta teplý šál...
10 BLGImoCAc7t 1475487132 11 529 Priznajte sa, koho víkend vyzeral takto? 😊Nový... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN Priznajte sa, koho víkend vyzeral takto? 😊Nový...
In [9]:
# preved vsetky pismena v caption_big na velke
df5['caption_big'] = df5['caption_big'].str.upper()
df5.head()
Out[9]:
code date comments likes caption image my_review caption_big
0 BL0g9FMgm9L 1477043403 4 106 Na našom Youtube kanále nájdete najnovší diel ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN NA NAŠOM YOUTUBE KANÁLE NÁJDETE NAJNOVŠÍ DIEL ...
1 BLyLQkNg8hb 1476964919 5 236 Naša Borka, ktorú môžete stretnúť v kníhkupect... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN NAŠA BORKA, KTORÚ MÔŽETE STRETNÚŤ V KNÍHKUPECT...
2 BLsyIhQgRD8 1476783974 0 665 K tomuto počasiu sa hodia skôr teplé nápoje, a... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN K TOMUTO POČASIU SA HODIA SKÔR TEPLÉ NÁPOJE, A...
3 BLlWmEJgaHa 1476534655 3 216 Aký máte zatiaľ víkend? Ak hľadáte inšpiráciu ... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN AKÝ MÁTE ZATIAĽ VÍKEND? AK HĽADÁTE INŠPIRÁCIU ...
4 BLiJIdagN63 1476426933 0 303 Aj vy už máte nachystanú kôpku kníh na víkend?... https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2... NaN AJ VY UŽ MÁTE NACHYSTANÚ KÔPKU KNÍH NA VÍKEND?...
In [10]:
# vypis informacie v tretom riadku vratane vsetkych stlpcov
df5.ix[2]
Out[10]:
code                         BLsyIhQgRD8
date                         1476783974
comments                            0
likes                            665
caption    K tomuto počasiu sa hodia skôr teplé nápoje, a...
image     https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/t51.2...
my_review                          NaN
caption_big  K TOMUTO POČASIU SA HODIA SKÔR TEPLÉ NÁPOJE, A...
Name: 2, dtype: object
In [11]:
# preved riadky na stlpce cez metodu .T a uloz vyslednu tabulku do novej premennej s nazvon transpTable
transpTable = df5.T
In [12]:
# uloz transTable do csv suboru
transpTable.to_csv('transpTable.csv')