Uvod

Na dnešnej hodine sa naučíme pracovať s API (Application Programming Interface), ktoré nám umožňuje pristupovať k dátam z rôznych zdrojov, manipulovať s nimi a spracovávať ich. Výstupom našej práce bude tabuľka obsahujúca informácie spracované z API.


Na prácu potrebujeme a budeme používať:

 • Konzolu / terminál - slúži na spúšťanie jupyter notebooku, inštaláciu potrebných python knižníc, ľahšiu navigáciu k súborom a k projektu
 • Jupyter notebook - webová aplikácia umožňujúca zdieľať python kód verejne, podporuje rôzne formy vizualizácií, podporuje HTML tagy, markdown sytax a podobne
 • Webový prehliadač

Úlohy

 1. Otvor si terminál/konzolu - v závislosti od operačného systému, s ktorým pracuješ
 2. Naviguj sa do digitalcademy zložky
 3. Vypíš všetky súbory, ktoré sa v zložke nachádzajú (pomocou príkazu ls - Mac, Linux, alebo dir - Windows)
 4. Zapni virtuálne prostredie pomocou príkazu source venv/bin/active - Mac, Linux alebo digitalacademy\venv\Scripts\activate - Windows
 5. Vytvor novú zložku 02
 6. Vstúp do novej zložky pomocou príkazu cd 02
 7. Spusti Jupyter notebook pomocou príkazu jupyter notebook
 8. Vytvor nový Python3 notebook vo webovom prehliadači
 9. Konzolu nezatváraj

Datove struktury

Na dnešnú hodinu je potrebné správne pochopiť ako fungujú listy (zoznamy) a slovníky (asociatívne pole).


Práca so zoznamom v Pythone

Zoznam je dátová štruktúra obsahujúca viacero prvkov rôznych dátových typov.


Vytvorenie zoznamu

In [1]:
numbers = [1, 2, 4, 5]
print (numbers)
[1, 2, 4, 5]

Zoznam predstavuje rovnako ako textový reťazec sekvenciu prvkov idúcich za sebou. Preto ak chceme prvky prechádzať po jednom, môžeme použiť na iteráciu (prechod prvkami) for cyklus.
For cyklus je vhodný najmä preto, lebo pri zozname poznáme dopredu počet prvkov poľa/zoznamu alebo si ho vieme jednoducho zistiť pomocou funkcie len.

In [2]:
numbers_length = len(numbers)
print (numbers_length)
4
In [3]:
for number in numbers:
  print (number)
1
2
4
5

Ak by sme chceli vypísať čísla vedľa seba, nie pod seba, môžeme pridať separátor pomocou end.

In [4]:
for number in numbers:
  print (number, end=',')
1,2,4,5,

Úloha

1.) Skús zmeniť separátor na * a vypíš výsledok.

Pole ako bolo spomenuté na začiatku môže obsahovať prvky rôznych dátových typov. Dátovým typom je napríklad číslo, textový reťazec, pole samotné,...

In [5]:
various_list = [1, "Sveta", 13.5, True, numbers]
print (various_list)
[1, 'Sveta', 13.5, True, [1, 2, 4, 5]]

Ak by sme chceli zo zoznamu vybrať konkrétny prvok a nie prechádzať všetky cez for cyklus je možné k prvku prístupiť podľa indexu, na ktorom sa nachádza. Index začína číslom 0.

In [6]:
#vyberie štvrý prvok
print (numbers[3])
5
In [7]:
#vyberie prvky
print (numbers[1:3])
[2, 4]
In [8]:
print (numbers[:-1])
[1, 2, 4]

Prvky do zoznamu môžeme pridávať, meniť ich alebo ich vymazať.


Vytvorenie prázdneho zoznamu

In [9]:
new_list = []

Pridanie prvku do zoznamu pomocou metódy append.

In [10]:
new_list.append(3)
print (new_list)
[3]

Úloha

1.) Pridajte do zoznamu existujúci zoznam numbers

In [11]:
new_list = new_list + numbers
print (new_list)
[3, 1, 2, 4, 5]

Zmena prvku zoznamu sa robí pomocou indexu, na ktorom sa prvok nachádza.

In [12]:
new_list[0] = 23
print (new_list)
[23, 1, 2, 4, 5]

Pre mazanie prvku zo zoznamu použijeme metódu del.

In [13]:
del new_list[0]
print (new_list)
[1, 2, 4, 5]

Ďalšie formy mazania sú pomocou metód pop, clear a remove.

Úloha

1.) Vymaž prvok pomocou metódy pop
2.) Vymaž prvok pomocou metódy remove

In [14]:
new_list.remove(4)
print (new_list)
[1, 2, 5]

Slovnik

Ďalšou pomerne často používanou a dôležitou dátovou štruktúrou sú slovníky. Rovnako ako zoznamy , aj slovníky obsahujú sekvenciu prvkov rôznych dátových typov. Narozdiel od zoznamu však obsahujú dve ďalšie hodnoty. Key - kľúč a value - hodnota, pričom platí, že ku každému kľúču je priradená hodnota.

In [15]:
person_dict = {"name" : "Sveta", "age" : 23, "isWomen" : True, "favouriteLanguages" : ['Python', 'Swift']}
print (person_dict)
{'name': 'Sveta', 'age': 23, 'isWomen': True, 'favouriteLanguages': ['Python', 'Swift']}

K prvkom v slovníku pristupujeme pomocou kľúča.

In [16]:
print (person_dict["age"])
23

Podobne ako v zoznamoch, môžeme prvky meniť, mazať a pridávať.

Úloha

1.) Pridaj nový prvok s kľúčom city a priraď mu hodnotu
2.) Zmeň hodnotu prvku vek
3.) Vymaž kľúč favouriteLanguages

In [17]:
# 1
person_dict["city"] = "Prague"
print (person_dict)

#2
person_dict["age"] = "27"
print (person_dict)

#3
del person_dict["favouriteLanguages"]
print (person_dict)
{'name': 'Sveta', 'age': 23, 'isWomen': True, 'favouriteLanguages': ['Python', 'Swift'], 'city': 'Prague'}
{'name': 'Sveta', 'age': '27', 'isWomen': True, 'favouriteLanguages': ['Python', 'Swift'], 'city': 'Prague'}
{'name': 'Sveta', 'age': '27', 'isWomen': True, 'city': 'Prague'}

Prechod prvkami slovníku sa vykonáva taktiež pomocou for cyklu. Cyklus prechádza hodnoty kľúča. V závislosti od toho, akú hodnotu potrebujeme získať, je možné prístupovať buď ku kľúčom alebo hodnotám.

In [18]:
# Prístup ku kľúčom
for i in person_dict:
  print (i)
name
age
isWomen
city
In [19]:
# Prístup k hodnotám
for i in person_dict.values():
  print (i)
Sveta
27
True
Prague
In [20]:
# Prístup ku kľúčom aj hodnotám
for key, value in person_dict.items():
  print (key, value)
name Sveta
age 27
isWomen True
city Prague

API

Keď už vieme pracovať so slovníkmi a zoznammi, môžeme sa pozrieť na API. Najčastejšia forma, v akej k dátam z API pristupujeme je JSON, čo predstavuje v pythone slovník. API nám umožňuje komunikovať s rôznymi službami v rôznych formátoch.

K dátam cez API pristupujeme pomocou rôznych metód. Najpoužívanie sú:
GET - pre prístup k dátam
POST - pre vytvorenie a zápis späť na server/databázy
PUT - pre aktualizáciu a zápis dát
DELETE - pre vymazanie dát zo serveru/databázy

Na základe toho vieme dáta manažovať a efektívne s nimi pracovať. Pre prácu s internetovými stránkami používame v Pythone knižnicu requests, ktorú sme inštalovali na minulej hodine.

Úloha

1.) Aby sme mohli používať metódy knižnice requests je potrebné si ju najprv importovať pomocou príkazu import.
2.) V druhom kroku si do premennej baseURL uložíme stránku, z ktorej budeme dáta získavať
3.) Následne použijeme metódu get na stiahnutie dát a uložíme si ich do premennej data

In [21]:
import requests
In [22]:
baseUrl = 'http://margetova.eu/digitalacademy/products.json'
In [23]:
data = requests.get(baseUrl)

Zo serveru nám môžu prísť rozličné formy odpovedí. Pre nás je dôležitá odpoveď 200, čo znamená, že volanie prebehlo úspešne a ak sa dáta na serveri nachádzajú, boli nám vrátené.

Úloha

1.) Vypíš si stav odpovedi zo serveru
2.) Vypíš si obsah dát, ktoré boli zo serveru vrátené
3.) Naštuduj si (doma), ďalšie druhy HTTP odpovedí - https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html

In [24]:
print (data)
<Response [200]>

Ako vidíme v odpovedi vyššie, dáta sú vo formáte JSON. Na prácu s JSONom nám v Pythone slúži knižnica json.

Úloha

1.) Importuj knižnicu json

In [25]:
import json

Dáta sú uložené v premennej data ako reťazec, preto je potrebné použiť metódu loads, ktorá dáta z reťazca načíta.

Predtým sa však poďme prehľadne pozrieť, ako náš JSON vyzerá. Môžeme použiť jeden z dostupných nástrojov umožňujúcich formátovanie jsonu do prehľadnej podoby, napríklad JSON formatter -- https://jsonformatter.curiousconcept.com/ , ktorý nám zároveň zvaliduje formát json odpovede.

In [26]:
data1 = json.loads(data.text)

Teraz je možné k dátam pristupovať.

Úloha

1.) Vypíš hodnotu, ktorú obsahuje atribút products
2.) Vypíš hodnotu, ktorú obsahuje name pre prvý prvok poľa products

In [27]:
print (data1['products'])
[{'id': 1296725, 'name': 'Nivea Men Silver Protect Dynamic Power antiperspirant 150ml', 'new_name': 'Nivea Men Silver Protect Dynamic Power antiperspirant', 'description': 'Nivea Sprej antiperspirant Silver Protect Dynamic Power. Inovativní složení s ionty stříbra eliminuje pach potu.', 'ingredients': 'Butane\nIosbutane\nPropane\nCyclomethicone\nAluminum chlorohydrate\nIsopropyl palmitate\nSilver citrate\nPersea gratissima oil\nOctyldodecanol\nDisteardimonium hectorite\nDimethicone\nPropylene carbonate\nDimethiconol\nAqua\nCitric acid\nCoumarin\nButylphenyl methylpropional\nLimonene\nEugenol\nParfum', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296725/1296725-1452768155-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296725/1296725-1452768155-2000.jpg', 'price': {'amount': 64.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 432.67, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109103}, {'id': 300109109}, {'id': 300109110}], 'primary_category': {'id': 300109110}, 'brand': {'name': 'Nivea'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -9, 'crc32': 4119786657}, {'id': 1296731, 'name': 'Nivea Men Invisible for Black & White Power tuhý antiperspirant 40g', 'new_name': 'Nivea Men Invisible for Black & White Power tuhý antiperspirant', 'description': 'Předchází vzniku bílých stop na černém oblečení a žlutých skvrn na bílém oblečení.', 'ingredients': 'Stearyl alcohol\nPPG-14 butyl ether\nCyclomethicone\nAluminum zirconium tetrachlorohydrex GLY\nCaprylic/capric triglyceride\nParaffinum liquidum\nTalc\nHydrogenated castor oil\nGlyceryl stearate SE\nLaureth-7 citrate\nParfum\nPalmitamidopropyltrimonium chloride\nPropylene glycol\nBHT\nLinalool\nLimonene\nGeraniol', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296731/1296731-1452768985-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296731/1296731-1452768985-2000.jpg', 'price': {'amount': 64.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1622.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109103}, {'id': 300109109}, {'id': 300109111}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109111}, 'brand': {'name': 'Nivea'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -3, 'crc32': 3851673989}, {'id': 1296737, 'name': 'Nivea Stress Protect antiperspirant 150ml', 'new_name': 'Nivea Stress Protect antiperspirant', 'description': '48 h ochrana\nBez alkoholu a barviv\nDermatologicky testováno a schváleno', 'ingredients': 'Butane\nIsobutane\nPropane\nAluminum chlorohydrate\nCyclomethicone\nIsopropyl palmitate\nAluminum sesquichlorohydrate\nZinc citrate\nPersea gratissima oil\nOctyldodecanol\nDisteardimonium hectorite\nDimethicone\nPropylene carbonate\nDimethiconol\nBenzyl alcohol\nLinalool\nGeraniol\nLimonene\nParfum', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296737/1296737-1438778077-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296737/1296737-1438778077-2000.jpg', 'price': {'amount': 64.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 432.67, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109103}, {'id': 300109104}, {'id': 300109105}], 'primary_category': {'id': 300109105}, 'brand': {'name': 'Nivea'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -3, 'crc32': 3818404418}, {'id': 1296749, 'name': 'Nivea Intimo Sensitive sprchová emulze pro intimní hygienu 250ml', 'new_name': 'Nivea Intimo Sensitive sprchová emulze pro intimní hygienu', 'description': 'Nivea® Intimo Sprchová emulze Sensitive je speciálně určena pro péči o intimní partie a zároveň nabízí zklidňující péči o přecitlivělé a podrážděné intimní partie. Emulze s přírodními výtažky z heřmánku a s panthenolem zklidňuje a zvlhčuje intimní partie. Tím zabraňuje jejich podráždění a pomáhá v případě suchosti intimní oblasti. Šetrné složení s kyselinou mléčnou, která je přirozenou součástí intimních partií, pomáhá udržovat jejich přirozenou úroveň pH, nižší než u ostatních částí těla, a poskytuje pohodlí po celý den. Výrobek je vhodný zejména pro citlivou pokožku a během fáze hormonálních změn.', 'ingredients': 'Aqua\nCocamidopropyl betaine\nSodium laureth sulfate\nPEG-7 glyceryl cocoate\nLactic acid\nBisabolol\nChamomilla recutita flower extract\nPanthenol\nGlycine soja oil\nGlycerin\nTocopherol\nSodium chloride\nPEG-40 hydrogenated castor oil\nPEG-200 hydrogenated glyceryl palmate\nStyrene/acrylates copolymer\nSodium benzoate\nBHT\nParfum', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296749/1296749-1452768455-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296749/1296749-1452768455-2000.jpg', 'price': {'amount': 99.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 399.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109127}, {'id': 300109132}], 'primary_category': {'id': 300109132}, 'brand': {'name': 'Nivea'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -10, 'crc32': 3698401885}, {'id': 1296751, 'name': 'Nivea Creme Care tekuté mýdlo na ruce 250ml', 'new_name': 'Nivea Creme Care tekuté mýdlo na ruce', 'description': 'Krémové tekuté mýdlo na ruce s jedinečnou vůní Nivea obohacené o provitamíny a pečující oleje originálního krému Nivea o pokožku rukou intenzivně pečuje a zanechává ji jemnější a vláčnější.', 'ingredients': 'Aqua\nCocamidopropyl betaine\nSodium laureth sulfate\nGlycerin\nPEG-7 glyceryl cocoate\nLanolin alcohol (Eucerit)\nPanthenol\nGlyceryl glucoside\nOctyldodecanol\nSodium chloride\nCitric acid\nStyrene/acrylates copolymer\nPEG-40 hydrogenated castor oil\nPEG-200 hydrogenated glyceryl palmate\nHelianthus annuus seed oil\nSodium benzoate\nLinalool\nLimonene\nGeraniol\nCitronellol\nBenzyl alcohol\nParfum', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296751/1296751-1438790761-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296751/1296751-1438790761-2000.jpg', 'price': {'amount': 49.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 199.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109060}, {'id': 300109064}, {'id': 300109065}], 'primary_category': {'id': 300109065}, 'brand': {'name': 'Nivea'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -5, 'crc32': 2384072835}, {'id': 1296949, 'name': 'Parodontax Extra soft zubní kartáček 3ks', 'new_name': 'Parodontax Extra soft zubní kartáček 3ks', 'description': 'Zubní kartáček parodontax je speciálně navržen tak, aby pomohl odstranit zubní plak, jednu z hlavních příčin krvácejících dásní. Malá hlava velmi měkkými mikrovlákny umožňuje vyčištění i hůře dostupných míst.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296949/1296949-1442839969-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296949/1296949-1442839969-2000.jpg', 'price': {'amount': 184.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 61.63, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109051}, {'id': 300109053}, {'id': 300112207}, {'id': 300112211}], 'primary_category': {'id': 300109053}, 'brand': {'name': 'Parodontax'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -2, 'crc32': 1117749507}, {'id': 1296951, 'name': 'Odol3 Malé zoubky 50ml', 'new_name': 'Odol3 Malé zoubky', 'description': 'Trojbarevná zubní pasta Odol3 malé zoubky byla vyvinuta ve spolupráci se zubními lékaři pro děti ve věku 3-5 let. Složení poskytuje trojnásobnou ochranu s nízkým obsahem abraziv. Díky fluoridu chrání zuby před kyselinami z cukrů, které způsobují zubní kaz, a pomáhá posilovat zubní sklovinu.', 'ingredients': 'Aqua\nHydrated silica\nSorbitol\nGlycerin\nXanthan gum\nTitanium dioxide\nAroma\nChondrus crispus (carrageenan)\nSodium saccharin\nCocamidopropyl betaine\nSodium methyl cocoyl taurate\nSodium fluoride\nLimonene\nCl 73360\nCl 74160', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296951/1296951-1442839877-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296951/1296951-1442839877-2000.jpg', 'price': {'amount': 49.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 998, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75689}, {'id': 134377}, {'id': 300109000}, {'id': 300109051}, {'id': 300109052}, {'id': 300110000}, {'id': 300110030}, {'id': 300110036}, {'id': 300112207}, {'id': 300112211}], 'primary_category': {'id': 300109052}, 'brand': {'name': 'Odol'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 2931252705}, {'id': 1296953, 'name': 'Odol Stoma Paradentol Ústní voda pro zdravé dásně 500ml', 'new_name': 'Odol Stoma Paradentol Ústní voda pro zdravé dásně', 'description': 'Ústní voda Odol Stoma Paradentol ničí 99 % bakterií*, při pravidelném používaní pomáhá chránit dásně, zanechává svěží dech a pomáhá chránit zuby před vznikem zubního kazu. Díky novému složení bez alkoholu a barviv je vhodná pro celou rodinu. \n*které se vyskytují na jazyce a způsobují zápach z úst.', 'ingredients': 'Aqua\nGlycerin\nPEG-60 hydrogenated castor oil\nHydrogenated castor oil\nSodium citrate\nAroma\nZinc chloride\nSodium fluoride\nCetylpyridinium chloride\nSodium saccharin', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296953/1296953-1442839908-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296953/1296953-1442839908-2000.jpg', 'price': {'amount': 64.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 129.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109051}, {'id': 300109057}], 'primary_category': {'id': 300109057}, 'brand': {'name': 'Odol'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -22, 'crc32': 3510690595}, {'id': 1296959, 'name': 'Racio Chlebíčky multigrain 130g', 'new_name': 'Racio Chlebíčky multigrain', 'description': 'Celozrný chlebíček, který vzniká tzv. "pufováním" kdy se z obilných zrnek za vysoké teploty odpařují tekutiny.\n\nUchovejte v suchu. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: PŠENICE 60%, rýže 24,5 %, kukuřice 5%, OVES 5%, ŽITO 5%, mořská sůl 0,5%\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek, MŮŽE OBSAHOVAT: Sójové boby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296959/1296959-1474968647-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296959/1296959-1474968647-2000.jpg', 'price': {'amount': 14.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 114.62, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300101000}, {'id': 300101043}, {'id': 300101047}], 'primary_category': {'id': 300101047}, 'brand': {'name': 'Racio'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -35, 'crc32': 3026434994}, {'id': 1296965, 'name': 'Racio Chlebíčky rýžové 130g', 'new_name': 'Racio Chlebíčky rýžové', 'description': 'Nadýchané rýžové chlebíčky pro Váš zdravý životní styl.\n\nUchovejte v suchu. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: rýže\n\nAlergeny: Neuvádí se, MŮŽE OBSAHOVAT: Sójové boby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296965/1296965-1474967706-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296965/1296965-1474967706-2000.jpg', 'price': {'amount': 14.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 114.62, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300101000}, {'id': 300101043}, {'id': 300101047}], 'primary_category': {'id': 300101047}, 'brand': {'name': 'Racio'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -211, 'crc32': 167327434}, {'id': 1296967, 'name': 'Dobré pečivo křehké plátky grahamové 390g 6ks', 'new_name': 'Dobré pečivo křehké plátky grahamové', 'description': '\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Pšeničná kukuřičná krupice 72%, pšeničná vláknina 8%, kukuřičná krupice, jedlá sůl, cukr.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek, MŮŽE OBSAHOVAT: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296967/1296967-1439382768-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296967/1296967-1439382768-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 89.49, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300101000}, {'id': 300101043}, {'id': 300101045}], 'primary_category': {'id': 300101045}, 'brand': {'name': 'Dobré Pečivo'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -46, 'crc32': 1652126142}, {'id': 1296973, 'name': 'Nescafé Dolce Gusto Nesquik 16ks', 'new_name': 'Nescafé Dolce Gusto Nesquik 16ks', 'description': 'Rozpustná směs pro přípravu kakaového nápoje s mlékem, s vitamíny a s minerálními látkami\nUdělejte vašim dětem radost a připravte jim oblíbenou čokoládu Nesquik. Jedna kapsle a to pravé čokoládové dobrodružství je na světě. Navíc s přídavkem kalcia pro lepší zdraví. Krémovou čokoládu si nejlépe vychutnáte připravenou na 150 ml.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296973/1296973-1439387836-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296973/1296973-1439387836-2000.jpg', 'price': {'amount': 149.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 9.37, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}, {'id': 300108017}, {'id': 300108018}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Nescafé Dolce Gusto'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -81, 'crc32': 961017301}, {'id': 1296975, 'name': 'Nescafé Dolce Gusto Cappuccino light 16 kapslí', 'new_name': 'Nescafé Dolce Gusto Cappuccino light 16 kapslí', 'description': 'Pražená mletá káva a sušené mléko\nNapěněné mléko se poddává vrstvě jemného bohatého espressa, tentokráte ve verzi light - s nízkým obsahem tuku pro vaši štíhlou linii.\nZe 16 kapslí připravíte 8 porcí.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296975/1296975-1439388742-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296975/1296975-1439388742-2000.jpg', 'price': {'amount': 149.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 9.37, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}, {'id': 300108017}, {'id': 300108023}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Nescafé Dolce Gusto'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -91, 'crc32': 2884065199}, {'id': 1296977, 'name': 'Nescafé Dolce Gusto Lungo Intenso 16ks', 'new_name': 'Nescafé Dolce Gusto Lungo Intenso 16ks', 'description': 'Lahodná káva pro každý den. Volba milovníků silné intenzivní kávy italského typu. Jde o větší, tzv. dlouhé espresso. Přes kávu se pustí více vody, abyste získali šálek plný chuti.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296977/1296977-1439390039-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296977/1296977-1439390039-2000.jpg', 'price': {'amount': 149.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 9.37, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}, {'id': 1306740960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Nescafé Dolce Gusto'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -307, 'crc32': 321453768}, {'id': 1296979, 'name': 'Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato light 16 kapslí', 'new_name': 'Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato light 16 kapslí', 'description': 'Vaši nejoblíbenější kávovou specialitu jsme pro vás připravili i ve variantě light - s nízkým obsahem tuku pro vaši štíhlou linii.\nZ 16 kapslí připravíte 8 porcí tohoto nápoje.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296979/1296979-1439390483-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296979/1296979-1439390483-2000.jpg', 'price': {'amount': 149.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 9.37, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}, {'id': 1306740960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Nescafé Dolce Gusto'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -159, 'crc32': 2806593583}, {'id': 1296983, 'name': 'Président Cheddar tavený sýr 150g', 'new_name': 'Président Cheddar tavený sýr', 'description': 'Président Cheddar tavený sýr si Vás podmaní svou krémovou chutí a sametovou texturou. Jeho jemná, ale přitom výrazná chuť cheddaru se rozplývá na jazyku.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: pitná voda, máslo (MLÉKO), sýry (Cheddar min. 10%) (MLÉKO), sušená syrovátka (MLÉKO), tavicí soli E 452, E450, sušené mléko (MLÉKO), stabilizátor E 407, barvivo E160a, konzervant E 234\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296983/1296983-1439391509-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296983/1296983-1439391509-2000.jpg', 'price': {'amount': 26.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 179.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105026}, {'id': 300105032}], 'primary_category': {'id': 300105032}, 'brand': {'name': 'Président'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -62, 'crc32': 3794160457}, {'id': 1296985, 'name': 'Président Camembert tavený sýr 150g', 'new_name': 'Président Camembert tavený sýr', 'description': 'Président Camembert tavený sýr si Vás podmaní svou krémovou chutí a sametovou texturou. Jedná se o nejoblíbenější variantu tavených sýrů Président na našem trhu. Je vyroben z Camembertu Président a tím je zaručena jeho kvalita a výrazná chuť jako u plísňového sýra.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: pitná voda, sýry (Camembert min. 11%) ((MLÉKO), máslo (MLÉKO), sušená syrovátka (MLÉKO), sušené odtučněné mléko (MLÉKO), tavicí soli E 452, E 450, stabilizátory E 415, E 412, E 407, regulátor kyselosti - kys. citronová, konzervant E 234))\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296985/1296985-1439393206-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296985/1296985-1439393206-2000.jpg', 'price': {'amount': 28.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 192.67, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105026}, {'id': 300105032}], 'primary_category': {'id': 300105032}, 'brand': {'name': 'Président'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -12, 'crc32': 1172239926}, {'id': 1296987, 'name': 'Président Bleu tavený sýr 150g', 'new_name': 'Président Bleu tavený sýr', 'description': 'Président Bleu tavený sýr si Vás podmaní svou krémovou chutí a sametovou texturou. Jeho typické aroma sýru s modrou plísní je přesně to, díky čemu se zařadí i do Vašeho každodenního jídelníčku.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: sýry (Blue cheese min. 16%) ((MLÉKO), pitná voda, máslo (MLÉKO), sušená syrovátka (MLÉKO), tavicí soli E 452, E 450, stabilizátory E 407, konzervant E 234)\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296987/1296987-1439393419-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296987/1296987-1439393419-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 199.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105026}, {'id': 300105032}], 'primary_category': {'id': 300105032}, 'brand': {'name': 'Président'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -9, 'crc32': 2685438722}, {'id': 1296989, 'name': 'Tulip Játrová paštika 125g', 'new_name': 'Tulip Játrová paštika', 'description': 'Jemná paštika z vepřových jater. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: vepřová játra (46%), vepřové sádlo, pitná voda,jedlá sůl, sušená cibule, extrakt z droždí, glukózový sirup, kukuřičný škrob, cukr, koření, konzervant : dusitan sodný, extrakt koření. Obsah tuku nejvýše 25% hm.\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Dánsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296989/1296989-1458169036-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296989/1296989-1458169036-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 239.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106068}, {'id': 300106081}], 'primary_category': {'id': 300106081}, 'brand': {'name': 'Tulip'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -32, 'crc32': 2375436625}, {'id': 1296995, 'name': 'Nescafé Dolce Gusto Buondi', 'new_name': 'Nescafé Dolce Gusto Buondi', 'description': 'GUSTO BUONDI je prvotřídní malé espresso pro kávové "fajnšmekry", kteří hledají intenzivní chuť kávy se silným tělem a samozřejmě bohaté aroma. Její exkluzivní chuť byla dosažena směsí arabiky a robusty, která kávě dodá nezaměnitelnou sílu s vyšším stupněm hořkosti.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296995/1296995-1447965108-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296995/1296995-1447965108-2000.jpg', 'price': {'amount': 149.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 9.37, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}, {'id': 1306740960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Nescafé Dolce Gusto'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -270, 'crc32': 3678240989}, {'id': 1296997, 'name': 'Nescafé Dolce Gusto Mocha 16 kapslí', 'new_name': 'Nescafé Dolce Gusto Mocha 16 kapslí', 'description': 'Sušené plnotučné mléko s cukrem, kakaem a rozpustnou kávou\nKrémová mléčná čokoláda korunovaná šálkem silného espressa pro dokonalý požitek.\nZ 16 kapslí připravíte 8 porcí tohoto lahodného nápoje.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296997/1296997-1447964574-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296997/1296997-1447964574-2000.jpg', 'price': {'amount': 149.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 9.37, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}, {'id': 1306740960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Nescafé Dolce Gusto'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -175, 'crc32': 736781300}, {'id': 1296999, 'name': 'Nescafé Dolce Gusto Espresso Ristretto 16ks', 'new_name': 'Nescafé Dolce Gusto Espresso Ristretto 16ks', 'description': 'Intenzivně pražená kávová zrna s dlouhotrvající sametovou chutí po pražených kaštanech a červených jablkách s tóny sladkého citronu v malém šálku. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296999/1296999-1439455873-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296999/1296999-1439455873-2000.jpg', 'price': {'amount': 149.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 9.37, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}, {'id': 1306740960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Nescafé Dolce Gusto'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -187, 'crc32': 3823879152}, {'id': 1297001, 'name': 'Tulip Hot dog párky 415g', 'new_name': 'Tulip Hot dog párky', 'description': 'Jemné "hotdogové" párky. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: strojně oddělené maso vepřové (36% hm.), pitná voda, veprová krevní plazma, vepřové maso (8% hm.), bramborový škrob, vepřová kůže, vepřové sádlo, jedlá sůl, MLÉČNÁ bílkovina, glukózový sirup, stabilizátor (E 451), výtažky koření, antioxidant (E 301), konzervant (E 250). Uzené a vařené. Obsah tuku nejvýše 14% hm.\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Dánsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297001/1297001-1439456339-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297001/1297001-1439456339-2000.jpg', 'price': {'amount': 54.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 132.29, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106068}, {'id': 300106078}, {'id': 300106079}], 'primary_category': {'id': 300106079}, 'brand': {'name': 'Tulip'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -22, 'crc32': 3612201864}, {'id': 1297003, 'name': 'Alpro Kokosový Nápoj 1l', 'new_name': 'Alpro Kokosový Nápoj 1l', 'description': 'Milujete kokos natolik, že ho chcete mít stále po ruce? Tak vyzkoušejte náš kokosový nápoj! S pouhými 40 kaloriemi na sklenici a bez přidaných cukrů* dodá nápoj vašemu dni exotický nádech. Pro maximální osvěžení podávejte nápoj dobře vychlazený. \n*Bez přidaných cukrů, obsahuje pouze přirozeně se vyskytující cukry.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: pitná voda, kokosové mléko (5,3%)(kokosový krém, pitná voda), rýže (3,3%), fosforečnan vápenatý, stabilizátory (xanthan, guma guar, karagenan), mořská sůl, vitaminy (B12, D2), aromata.\n\nAlergeny: Skořápkové plody a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Belgie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297003/1297003-1458165408-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297003/1297003-1458165408-2000.jpg', 'price': {'amount': 69.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 69.9, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133549}, {'id': 133553}, {'id': 300105000}, {'id': 300105001}, {'id': 300105006}, {'id': 300105063}, {'id': 300105066}], 'primary_category': {'id': 300105066}, 'brand': {'name': 'Alpro'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -328, 'crc32': 673069927}, {'id': 1297005, 'name': 'Alpro Sójový Nápoj Original 1l', 'new_name': 'Alpro Sójový Nápoj Original 1l', 'description': 'Alpro sójový nápoj original plný výborných, vysoce kvalitních sójových bobů je lahodně jemným a krémovým nápojem. Jeho lehce sladká chuť je skvělá pro začátek dne - rozjasněte svou snídani přidáním nápoje do cereálií, do kávy a čaje nebo do smoothie.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: pitná voda, loupané sójové boby (5,9%), cukr, fosforečnan vápenatý, regulátor kyselosti (dihydrogenfosforečnan draselný), mořská sůl, aroma, stabilizátor (guma gellan), vitaminy (riboflavin (B2), B12, D2). Může obsahovat stopy mandlí a lískových ořechů. Zdroj bílkovin. S nízkým obsahem nasycených tuků.\n\nAlergeny: Sójové boby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Francie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297005/1297005-1482134349-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297005/1297005-1482134349-2000.jpg', 'price': {'amount': 59.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 59.9, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133549}, {'id': 133553}, {'id': 300105000}, {'id': 300105001}, {'id': 300105006}, {'id': 300105063}, {'id': 300105066}, {'id': 300112207}, {'id': 300112219}], 'primary_category': {'id': 300105066}, 'brand': {'name': 'Alpro'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -256, 'crc32': 3073776232}, {'id': 1297007, 'name': 'Wasa Delikatess celozrnný žitný křupavý chléb 270g', 'new_name': 'Wasa Delikatess celozrnný žitný křupavý chléb', 'description': 'Delikatess je tenký, křehký chřupavý chléb pečený z celozrnné žitné mouky. Chléb je upečen bez droždí, a zůstává tak křupavý. Těsto se šlehá, aby bylo vzdušné, a je zlehka upečeno. Výsledkem je tenký, plochý a vykynutý chléb. Obsahuje 16% vlákniny a je stoprocentně celozrnný.\n\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Celozrnnná ŽITNÁ mouka, jedlá sůl (1,1g). Na výrobu 100g výrobku bylo použito 111 g celoznné žitné mouky.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek, MŮŽE OBSAHOVAT: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297007/1297007-1458145787-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297007/1297007-1458145787-2000.jpg', 'price': {'amount': 54.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 203.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300101000}, {'id': 300101043}, {'id': 300101046}], 'primary_category': {'id': 300101046}, 'brand': {'name': 'Wasa'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -49, 'crc32': 3900509643}, {'id': 1297009, 'name': 'Emco Ovesná kaše s černým rybízem light 260g', 'new_name': 'Emco Ovesná kaše s černým rybízem light', 'description': 'Emco Expres Ovesné kaše light obsahují o 30 % méně cukru než běžné kaše a jsou určeny pro ty, kteří dávají přednost zdravému životnímu stylu a vyvážené stravě. Nyní můžete Vaše Emco Expres Ovesné kaše light zařadit do svého jídelníčku.\n\nI přes snížení cukru si Emco Expres Ovesné kaše zachovávají svoji charakteristickou lahodnou chuť.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: OVESNÉ vločky 68%, cukr, palmový tuk, sušené MLÉKO odtučněné, bramborový škrob, sušený černý rybíz 1,5%, MLÉČNÉ bílkoviny, glukózový sirup, aroma, sůl jedlá\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297009/1297009-1455637941-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297009/1297009-1455637941-2000.jpg', 'price': {'amount': 45.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 176.54, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106122}, {'id': 300106179}, {'id': 300106182}], 'primary_category': {'id': 300106122}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -22, 'crc32': 3162416680}, {'id': 1297011, 'name': 'Paprika trikolora, sáček 500g', 'new_name': 'Paprika trikolora, sáček', 'description': 'Mix šťavnatých paprik pro Váš salát nebo obložené chlebíčky.\n\nPaprika zeleninová žlutá, červená, zelená\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '3 ks v balení\nI. jakost', 'country_of_origin': 'Španělsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297011/1297011-1456404711-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297011/1297011-1456404711-2000.jpg', 'price': {'amount': 59.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 119.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300102000}, {'id': 300102008}, {'id': 300102015}], 'primary_category': {'id': 300102015}, 'brand': None, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -950, 'crc32': 4245669363}, {'id': 1297013, 'name': 'Emco Ovesná kaše s lískovými oříšky 260g', 'new_name': 'Emco Ovesná kaše s lískovými oříšky', 'description': 'Emco Ovesná kaše je zdravá, obsahuje až 77 % ovesných vloček. Ty jsou nejhodnotnější cereálií, protože obsahují vyvážený poměr rozpustné a nerozpustné vlákniny, aminokyseliny, minerální látky a vitamíny. Příprava Emco Expres ovesné kaše je rychlá a snadná. Stačí je zalít horkou vodou a po třech minutách můžete jíst. V neposlední řadě je výživná, obsahuje vysoký obsah vlákniny, která díky zvětšování objemu potravy prodlužuje pocit sytosti.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: OVESNÉ vločky 63%, cukr, sušené MLÉKO odtučněné, palmový tuk, bramborový škrob, LÍSKOVÉ OŘECHY 3%, MLÉČNÉ bílkoviny, glukózový sirup, aroma, sůl jedlá\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy),Skořápkové plody a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297013/1297013-1455638065-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297013/1297013-1455638065-2000.jpg', 'price': {'amount': 45.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 176.54, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106122}, {'id': 300106179}, {'id': 300106182}], 'primary_category': {'id': 300106122}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -27, 'crc32': 1055794179}, {'id': 1297015, 'name': 'Emco Ovesná kaše s malinami 260g', 'new_name': 'Emco Ovesná kaše s malinami', 'description': 'Emco Ovesná kaše je zdravá, obsahuje až 77 % ovesných vloček. Ty jsou nejhodnotnější cereálií, protože obsahují vyvážený poměr rozpustné a nerozpustné vlákniny, aminokyseliny, minerální látky a vitamíny. Příprava Emco Expres ovesné kaše je rychlá a snadná. Stačí je zalít horkou vodou a po třech minutách můžete jíst. V neposlední řadě je výživná, obsahuje vysoký obsah vlákniny, která díky zvětšování objemu potravy prodlužuje pocit sytosti.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: OVESNÉ vločky 64%, cukr, palmový tuk, sušené MLÉKO odtučněné, bramborový škrob, sušené maliny 0,7%, MLÉČNÉ bílkoviny, glukózový sirup, aroma, sůl jedlá\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297015/1297015-1455637896-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297015/1297015-1455637896-2000.jpg', 'price': {'amount': 45.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 176.54, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106122}, {'id': 300106179}, {'id': 300106182}], 'primary_category': {'id': 300106122}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -71, 'crc32': 3785256687}, {'id': 1297017, 'name': 'Emco Ovesná kaše s meruňkami 260g', 'new_name': 'Emco Ovesná kaše s meruňkami', 'description': 'Emco Ovesná kaše je zdravá, obsahuje až 77 % ovesných vloček. Ty jsou nejhodnotnější cereálií, protože obsahují vyvážený poměr rozpustné a nerozpustné vlákniny, aminokyseliny, minerální látky a vitamíny. Příprava Emco Expres ovesné kaše je rychlá a snadná. Stačí je zalít horkou vodou a po třech minutách můžete jíst. V neposlední řadě je výživná, obsahuje vysoký obsah vlákniny, která díky zvětšování objemu potravy prodlužuje pocit sytosti.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: OVESNÉ vločky 57%, cukr, sušené meruňky 10% (meruňky, rýžová mouka), sušené MLÉKO odtučněné, bramborový škrob, palmový tuk, MLÉČNÉ bílkoviny, glukózový sirup, aroma, sůl jedlá\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297017/1297017-1455637825-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297017/1297017-1455637825-2000.jpg', 'price': {'amount': 45.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 176.54, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106122}, {'id': 300106179}, {'id': 300106182}], 'primary_category': {'id': 300106122}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -35, 'crc32': 567955791}, {'id': 1297019, 'name': 'Emco Tyčinky ořechy a med 105g', 'new_name': 'Emco Tyčinky ořechy a med', 'description': 'Skvělou chuť mandlí, pistácií, kešu a vlašských ořechů jsme zabalili do Emco Oříškových tyčinek. Je všeobecně známo, jak jsou ořechy pro lidské tělo prospěšné. Obsahují kvalitní oleje s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin. Dále pak bílkoviny, lecitin, vitamíny zejména skupiny B a vitamín E, který má antioxidační účinky.\n\nTato zdravá svačinka se vejde do každé kapsy.\nBalení 3x35g\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: pražené ARAŠÍDY 45%, glukózový sirup, pražené MANDLE 13,5%, VLAŠSKÉ OŘECHY 7%, fruktóza, extrudované cereálie (kukuřice, rýže, PŠENICE, cukr), palmový tuk, med 2%, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, sůl jedlá.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich,Sójové boby a výrobky z nich,Skořápkové plody a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297019/1297019-1458750975-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297019/1297019-1458750975-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 380, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106121}], 'primary_category': {'id': 300106121}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -38, 'crc32': 1259407907}, {'id': 1297021, 'name': 'Emco Mysli na Zdraví Ovesné tyčinky borůvky a maliny 135g', 'new_name': 'Emco Mysli na Zdraví Ovesné tyčinky borůvky a maliny', 'description': 'To nejlepší z Emco Mysli na zdraví jsme nyní zabalili do Ovesných tyčinek. To je záruka úžasné a vyvážené chuti, spousty ovoce a velkých kousků ořechů a čokolády. Ovesné tyčinky jsou zdravou a dobrou alternativou svačiny ať už doma, v kanceláři nebo na cestách. Jelikož obsahují velký podíl ovesných vloček až 23,5 %, rychle zaženou pocit hladu. Navíc ovesná vláknina betaglukan podle nejnovějších výzkumů prokazatelně snižuje cholesterol.\nBalení 3x45g\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: OVESNÉ vločky 28%, glukózový sirup, kukuřičné lupínky (kukuřice, JEČNÝ slad, sůl jedlá), extrudované cereálie (kukuřice, rýže, PŠENICE), fruktóza, sušené brusinky 5% (brusinky, cukr, kyselina: kyselina citrónová, slunečnicový olej), MANDLE, palmový tuk, sušené borůvky 1,5% (borůvky, cukr, slunečnicový olej), malinové kostky (maliny, jablka, cukr, pektin), sušené maliny 1%, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Sójové boby a výrobky z nich,Skořápkové plody a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297021/1297021-1458138819-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297021/1297021-1458138819-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 295.56, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106121}], 'primary_category': {'id': 300106121}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -57, 'crc32': 2225374618}, {'id': 1297023, 'name': 'Emco Mysli na Zdraví Ovesné tyčinky čokoláda a ořechy 135g', 'new_name': 'Emco Mysli na Zdraví Ovesné tyčinky čokoláda a ořechy', 'description': 'To nejlepší z Emco Mysli na zdraví jsme nyní zabalili do Ovesných tyčinek. To je záruka úžasné a vyvážené chuti, spousty ovoce a velkých kousků ořechů a čokolády. Ovesné tyčinky jsou zdravou a dobrou alternativou svačiny ať už doma, v kanceláři nebo na cestách. Jelikož obsahují velký podíl ovesných vloček až 23,5 %, rychle zaženou pocit hladu. Navíc ovesná vláknina betaglukan podle nejnovějších výzkumů prokazatelně snižuje cholesterol.\nBalení 3x45g\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: OVESNÉ vločky 20%, glukózový sirup, kakaová poleva 14% (cukr, ztužený palmojádrový tuk, kakaový prášek, SÓJOVÝ lecitin, aroma), rýžový extrudát (rýže, kakao, cukr), kukuřičné lupínky (kukuřice, JEČNÝ slad, sůl jedlá), fruktóza, čokoláda 6% (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, obsah kakaa min. 40%), LÍSKOVÉ OŘECHY 4%, ARAŠÍDY 4%, palmový tuk, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, aroma\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich,Sójové boby a výrobky z nich,Skořápkové plody a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297023/1297023-1458138435-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297023/1297023-1458138435-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 295.56, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106121}], 'primary_category': {'id': 300106121}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -55, 'crc32': 1837795477}, {'id': 1297027, 'name': 'Emco Mysli na Zdraví Medové s ořechy křupavé mysli 0.75kg', 'new_name': 'Emco Mysli na Zdraví Medové s ořechy křupavé mysli', 'description': 'Základem dne je snídaně a základem snídaně jsou Emco Mysli na zdraví. Vsadili jsme na ovesné vločky, které jsou považovány za nejhodnotnější cereálii, proto tvoří hlavní součást všech Emco Mysli na zdraví. Obsahují ovesnou vlákninu betaglukan, u které bylo prokázáno, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Dále jsou bohatým a přírodní zdrojem vlákniny, neobsahují umělá barviva ani ztužený tuk. A navíc….skvěle chutnají, tak neváhejte a vyberte si ze široké nabídky chutí.\n\nBEZ PALMOVÉHO OLEJE\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: OVESNÉ vločky 48%, cukr, řepkový olej, PŠENIČNÁ mouka, kukuřičné lupínky (kukuřičná mouka, sůl jedlá), LÍSKOVÉ OŘECHY 5%, extrudát (kukuřice, PŠENICE), med květový 3%, kokos 3%, aroma, sůl jedlá, antioxidant: (E304 askorbylpalmitát, E306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, E322 slunečnicový lecitin)\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Skořápkové plody a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297027/1297027-1458137566-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297027/1297027-1458137566-2000.jpg', 'price': {'amount': 79.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 106.53, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106118}], 'primary_category': {'id': 300106118}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -37, 'crc32': 2680133757}, {'id': 1297029, 'name': 'Emco Mysli na zdraví Křupavé mysli borůvky a maliny 0.75kg', 'new_name': 'Emco Mysli na zdraví Křupavé mysli borůvky a maliny', 'description': 'Základem dne je snídaně a základem snídaně jsou Emco Mysli na zdraví. Vsadili jsme na ovesné vločky, které jsou považovány za nejhodnotnější cereálii, proto tvoří hlavní součást všech Emco Mysli na zdraví. Obsahují ovesnou vlákninu betaglukan, u které bylo prokázáno, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Dále jsou bohatým a přírodní zdrojem vlákniny, neobsahují umělá barviva ani ztužený tuk. A navíc….skvěle chutnají, tak neváhejte a vyberte si ze široké nabídky chutí.\n\nBEZ PALMOVÉHO OLEJE\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: OVESNÉ vločky 51%, cukr, řepkový olej, extrudát (kukuřice, PŠENICE), PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÝ škrob, sušené maliny 1%, sušené a proslazené borůvky 0,6% (borůvky, cukr, slunečnicový olej), sušené a proslazené brusinky 0,6% (brusinky, cukr, rýžová mouka, slunečnicový olej), aroma, antioxidant: (E304 askorbylpalmitát, E306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, emulgátor: E322 slunečnicový lecitin), sůl jedlá\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297029/1297029-1458137072-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297029/1297029-1458137072-2000.jpg', 'price': {'amount': 79.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 106.53, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106118}], 'primary_category': {'id': 300106118}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -105, 'crc32': 4173212762}, {'id': 1297031, 'name': 'Emco Mysli na Zdraví Skořice a mandle křupavé mysli 375g', 'new_name': 'Emco Mysli na Zdraví Skořice a mandle křupavé mysli', 'description': 'Základem dne je snídaně a základem snídaně jsou Emco Mysli na zdraví. Vsadili jsme na ovesné vločky, které jsou považovány za nejhodnotnější cereálii, proto tvoří hlavní součást všech Emco Mysli na zdraví. Obsahují ovesnou vlákninu betaglukan, u které bylo prokázáno, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Dále jsou bohatým a přírodní zdrojem vlákniny, neobsahují umělá barviva ani ztužený tuk. A navíc….skvěle chutnají, tak neváhejte a vyberte si ze široké nabídky chutí.\n\nBEZ PALMOVÉHO OLEJE\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: OVESNÉ vločky 46%, cukr, řepkový olej, PŠENIČNÉ vločky, PŠENIČNÁ mouka, kokos 4%, extrudát (kukuřice, PŠENICE), MANDLE 2,5%, sušená jablka 1,5%, směs koření 1%, med květový, sušená mletá pomerančová kůra 0,5%, skořice 0,25%, sůl jedlá, kypřící látka: E500 hydrogenuhličitan sodný, antioxidant: (E304 askorbylpalmitát, E306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, E322 slunečnicový lecitin)\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Skořápkové plody a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297031/1297031-1458737931-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297031/1297031-1458737931-2000.jpg', 'price': {'amount': 49.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 133.07, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106118}, {'id': 1306738960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300106118}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -5, 'crc32': 203425764}, {'id': 1297033, 'name': 'Emco Mysli na Zdraví Jahody a mandle křupavé mysli 375g', 'new_name': 'Emco Mysli na Zdraví Jahody a mandle křupavé mysli', 'description': 'Základem dne je snídaně a základem snídaně jsou Emco Mysli na zdraví. Vsadili jsme na ovesné vločky, které jsou považovány za nejhodnotnější cereálii, proto tvoří hlavní součást všech Emco Mysli na zdraví. Obsahují ovesnou vlákninu betaglukan, u které bylo prokázáno, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Dále jsou bohatým a přírodní zdrojem vlákniny, neobsahují umělá barviva ani ztužený tuk. A navíc….skvěle chutnají, tak neváhejte a vyberte si ze široké nabídky chutí.\n\nBEZ PALMOVÉHO OLEJE\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: OVESNÉ vločky 50%, cukr, extrudát (kukuřice, PŠENICE), řepkový olej, PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÝ škrob, MANDLE 2,5%, sušené jahody 1,5%, aroma, sůl jedlá, antioxidant: (E304 askorbylpalmitát, E306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, E322 slunečnicový lecitin)\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Skořápkové plody a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297033/1297033-1439462272-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297033/1297033-1439462272-2000.jpg', 'price': {'amount': 49.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 133.07, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106118}, {'id': 1306738960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300106118}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -14, 'crc32': 3785775309}, {'id': 1297035, 'name': 'Emco Mysli na Zdraví Sypané mysli s kousky ovoce 375g', 'new_name': 'Emco Mysli na Zdraví Sypané mysli s kousky ovoce', 'description': 'Základem dne je snídaně a základem snídaně jsou Emco Mysli na zdraví. Vsadili jsme na ovesné vločky, které jsou považovány za nejhodnotnější cereálii, proto tvoří hlavní součást všech Emco Mysli na zdraví. Obsahují ovesnou vlákninu betaglukan, u které bylo prokázáno, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Dále jsou bohatým a přírodní zdrojem vlákniny, neobsahují umělá barviva ani ztužený tuk. A navíc….skvěle chutnají, tak neváhejte a vyberte si ze široké nabídky chutí.\n\nBEZ PALMOVÉHO OLEJE\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: sušené ovoce v různém poměru 35% [rozinky (rozinky, slunečnicový olej), datle (datle, rýžová mouka), banán (banán, rýžová mouka), meruňky (meruňky, rýžová mouka)], OVESNÉ vločky 30%, PŠENIČNÉ vločky 30%, kukuřičné lupínky (kukuřice, sůl jedlá)\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297035/1297035-1458133966-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297035/1297035-1458133966-2000.jpg', 'price': {'amount': 49.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 133.07, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106118}], 'primary_category': {'id': 300106118}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -14, 'crc32': 2001983161}, {'id': 1297037, 'name': 'Emco Ovesní Biskiti s čokoládou 375g', 'new_name': 'Emco Ovesní Biskiti s čokoládou', 'description': 'Fakt, že snídaně je základ dne platí pro děti dvojnásob. Právě ony jsou dopoledne vystaveny největší zátěži ve škole, kde potřebují k dosahování dobrých výkonů přísun energie. Někdy bývá problém děti o nutnosti snídaně přesvědčit, když ale vyzkoušíte nasypat do misky křupavé čokoládové nebo medové kousky a zalít mlékem, věřte, že děti neodolají. Tato snídaně má hned tři plus – dodá dětem potřebnou energii, bude jim chutnat a vy ji budete mít rychle připravenu.\n\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: OVESNÉ vločky 42%, PŠENIČNÁ mouka, cukr, řepkový olej, čokoláda 5% (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, dextróza, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, aroma), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky (hydrogenuhličitan amonný, hydrogenuhličitan sodný), emulgátor: řepkový lecitin, aroma, sůl jedlá, antioxidant: (askorbylpalmitát, přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, slunečnicový lecitin)\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Sójové boby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297037/1297037-1439463226-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297037/1297037-1439463226-2000.jpg', 'price': {'amount': 57.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 154.4, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106117}, {'id': 300106119}, {'id': 300106120}], 'primary_category': {'id': 300106119}, 'brand': {'name': 'Emco'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -112, 'crc32': 1648126543}, {'id': 1297041, 'name': 'Algida Míša nanuk v ovoci multipack 500ml', 'new_name': 'Algida Míša nanuk v ovoci multipack', 'description': 'Míša Vám přináší multipack v letních ovocných příchutích.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: TVAROH (35 %), Voda, Cukr, SMETANA, Dřeň z lesního ovoce (maliny, ostružiny a borůvky) (6,5 %), Sušené odtučněné MLÉKO, Emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin), Stabilizátory (karubin, alginan sodný, karagenan, guma guar), Glukózový sirup, Regulátor kyselosti (kyselina citronová), Koncentrát z bezinkové šťávy, Kokosový olej, Aroma, TVAROH (35 %), Voda, Cukr, Malinová dřeň (7,6 %), SMETANA, Sušené odtučněné MLÉKO, Emulgátor (mono-a diglyceridy mastných kyselin), Stabilizátory (karubin alginan sodný, karagenan, guma guar), Gukózový sirup, Regulátor kyselosti (kyselina citronová), Aroma, Kokosový olej, TVAROH (35 %), Voda, Cukr, Citronová šťáva z koncentrátu (7,8 %), SMETANA, Sušené odtučněné MLÉKO, Emulgátor (mono-a diglyceridy mastných kyselin), Stabilizátory (karubin alginan sodný, karagenan, guma guar), Gukózový sirup, Regulátor kyselosti (kyselina citronová), Kokosový olej, Aroma, Barvivo (kurkumin)\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297041/1297041-1482913123-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297041/1297041-1482913123-2000.jpg', 'price': {'amount': 69.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 139.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300107000}, {'id': 300107035}, {'id': 300107039}], 'primary_category': {'id': 300107039}, 'brand': {'name': 'Algida'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -31, 'crc32': 2569217819}, {'id': 1297049, 'name': 'mamacoffee Čerstvě pražená káva Mexico SHG 100g', 'new_name': 'mamacoffee Čerstvě pražená káva Mexico SHG', 'description': 'Čerstvě pražená zrnková Fairtrade káva pěstovaná dle pravidel ekologického zemědělství od malých pěstitelů z oblasti Chiapas a Monte Cristo. Kávovníky rostou striktně ve stínu větších stromů ve výškách 1200-1600 m n. m. a třešně každý z farmářů ručně sbírá i promývá individuálně. Až následně je káva přinášena k dalšímu společnému zpracování. Káva má vyváženou chuť s tóny po hořké čokoládě a hrozinkách, nízkou kyselost a příjemné medovo-karamelové aroma.\n\nSkladování:\nSkladujte v suchu, chladu a tmě, ideálně ve vzduchotěsné nádobě.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '100 % arabica\n\nNutrčiné hodnoty na 100ml kávy: \nsodík: stopa,\ndraslík: 92mg,\nmagnézium: 8mg,\nmangan: 0,05mg,\nriboflavin: 0,01mg,\nniacin: 0,7mg.\n', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297049/1297049-1439541539-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297049/1297049-1439541539-2000.jpg', 'price': {'amount': 99.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 999, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 134741}, {'id': 134749}, {'id': 134781}, {'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108004}], 'primary_category': {'id': 300108004}, 'brand': {'name': 'Mamacoffee'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -13, 'crc32': 4146645084}, {'id': 1297063, 'name': 'Adidas Fresh for Women hydratační sprchový gel 250ml', 'new_name': 'Adidas Fresh for Women hydratační sprchový gel', 'description': 'Hydratační sprchový gel adidas pomáhá udržet přirozenou rovnováhu pokožky a probouzí tvoje smysly. Objev Svěží sprchový gel obohacený mátou, který pomáhá zklidnit tvoje tělo i mysl.\n- Osvoboď svoji mysl a buď svěží!', 'ingredients': 'Aqua/water/eau\nSodium laureth sulfate\nCocamidopropyl betaine\nGlycerin\nSodium chloride\nParfum/fragrance\nPhenoxyethanol\nSodium benzoate\nCetyl hydroxyethyl cellulose\nCoco-glucoside\nCitric acid\nMenthyl lactate\nMenthol\nDisodium Edta\nButylphenyl methylpropional\nPolyquaternium-7\nSodium hydroxide\nHydrated silica\nSodium phosphate\nPropylene glycol\nBHT\nFD&C blue No.1 (CI 42090)\nEXT.D&C violet No.2 (CI 60730)', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297063/1297063-1439797148-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297063/1297063-1439797148-2000.jpg', 'price': {'amount': 69.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 279.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109060}, {'id': 300109061}, {'id': 300109062}], 'primary_category': {'id': 300109062}, 'brand': {'name': 'Adidas'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -10, 'crc32': 229645018}, {'id': 1297065, 'name': 'Adidas For Women Smooth hydratační sprchový gel 250ml', 'new_name': 'Adidas For Women Smooth hydratační sprchový gel', 'description': 'Hydratační sprchový gel adidas pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu pokožky a probouzí tvoje smysly. Objev jemný sprchový gel obohacený mikročástečkami, které vyhlazují tvojí pokožku.\n- Užij si sametový dotek a budeš zářit!', 'ingredients': 'Aqua/water/eau\nSodium laureth sulfate\nCocamidopropyl betaine\nAcrylates copolymer\nPolyethylene\nGlycerin\nPhenoxyethanol\nParfum/fragrance\nSodium chloride\nSodium benzoate\nStyrene/acrylates copolymer\nSodium hydroxide\nEthylhexylglycerin\nDisodium EDTA\nLinalool\nMethylisothiazolinone\nSodium lauryl sulfate\nBHT\nTocopherol\nD&C red No.30 (ci 73360)', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297065/1297065-1439797569-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297065/1297065-1439797569-2000.jpg', 'price': {'amount': 69.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 279.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109060}, {'id': 300109061}, {'id': 300109062}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109062}, 'brand': {'name': 'Adidas'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -2, 'crc32': 2006794071}, {'id': 1297067, 'name': 'Adidas For Women Vitality hydratační sprchový gel 250ml', 'new_name': 'Adidas For Women Vitality hydratační sprchový gel', 'description': 'Hydratační sprchový gel adidas pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu pokožky a probouzí tvoje smysly. Objev VITALITY sprchový gel obohacený masážními perlami, který napomáhá povzbudit tvoje tělo i mysl.\nOsvoboď svou mysl a osvěž se!', 'ingredients': 'Aqua/water/eau\nSodium laureth sulfate\nCocamidopropyl betaine\nAcrylates copolymer\nGlycerin\nSodium chloride\nParfum/fragrance\nSodium benzoate\nDisodium EDTA\nPolyethylene\nSodium hydroxide\nMenthol\nEthylhexylglycerin\nHexyl cinnamal\nPEG-4\nPropylene glycol\nLimonene\nLinalool\nGeraniol\nMethylisothiazolinone\nPhenoxyethanol\nAgar\nAlgin\nAloe barbadensis leaf extract\nChitosan\nBHT\nTocopherol\nFd&c red no.4 (ci 14700)\nFd&c yellow no.5 (ci 19140)\nFd&c blue no.1 (ci 42090)\nChromium hydroxide green (ci 77289)', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297067/1297067-1439798027-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297067/1297067-1439798027-2000.jpg', 'price': {'amount': 69.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 279.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109060}, {'id': 300109061}, {'id': 300109062}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109062}, 'brand': {'name': 'Adidas'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -2, 'crc32': 811918761}, {'id': 1297069, 'name': 'Mefisto odmašťovač na trouby, grily a sporáky 500ml', 'new_name': 'Mefisto odmašťovač na trouby, grily a sporáky', 'description': 'Přípravek s mechanickým rozprašovačem na odstraňování mastných a připečených nečistot z nerezových, smaltovaných nebo glazovaných povrchů, jako jsou sporáky, trouby, grily, nádobí a kuchyňské obkladačky. Gelová konzistence zaručuje, že přípravek nestéká ze svislých povrchů. Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy. Obsahuje příjemnou vůni čerstvé limetky.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297069/1297069-1439798412-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297069/1297069-1439798412-2000.jpg', 'price': {'amount': 79.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 159.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 133857}, {'id': 300109000}, {'id': 300109028}, {'id': 300109033}], 'primary_category': {'id': 300109033}, 'brand': {'name': 'Mefisto'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -9, 'crc32': 2271300954}, {'id': 1297073, 'name': 'Staropramen světlé výčepní pivo 10° Pack 500ml 10ks', 'new_name': 'Staropramen světlé výčepní pivo 10° Pack', 'description': 'Charakteristická jemná vůně žateckého chmele připraví chuťové pohárky na osvěžující čistou pivní chuť s příjemným řízem. Staropramen Světlé Výčepní je dobře prokvašené pivo s vysokou pitelností. Obsah alkoholu\n4% obj.\n\nUpozorňujeme, že uváděná cena je bez vratné zálohy, která činí 30 Kč.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, JEČNÝ SLAD, JEČMEN, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297073/1297073-1439901022-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297073/1297073-1439901022-2000.jpg', 'price': {'amount': 139.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 279.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108052}, {'id': 300108053}], 'primary_category': {'id': 300108053}, 'brand': {'name': 'Staropramen'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -18, 'price_for_bottle': {'amount': 3, 'currency': 'CZK'}, 'crc32': 2533537634}, {'id': 1297075, 'name': 'Staropramen pivo světlý ležák 500ml', 'new_name': 'Staropramen pivo světlý ležák', 'description': 'Barva, pěna, vůně a chuť vytváří unikátní senzorický profil tohoto spodně kvašeného ležáku uvařeného z 2 druhů sladů a 5 druhů chmele, včetně žateckého, který je srdcem tohoto piva. Znalec ocení typickou pivní vůni a chuť, které ve vzájemné harmonii dávají tomuto středně až silně prokvašenému ležáku příjemnou pitelnost, ležákovou plnost s osvěžujícím řízem. Obsah alkoholu\n4% obj.\nUpozorňujeme, že uváděná cena je bez vratné zálohy, která činí 3 Kč.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, JEČNÝ SLAD, JEČMEN, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297075/1297075-1439901441-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297075/1297075-1439901441-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 31.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108052}, {'id': 300108053}], 'primary_category': {'id': 300108053}, 'brand': {'name': 'Staropramen'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -8, 'price_for_bottle': {'amount': 4, 'currency': 'CZK'}, 'crc32': 2660474413}, {'id': 1297077, 'name': 'Staropramen pivo světlý ležák 12° Pack 4l 8ks', 'new_name': 'Staropramen pivo světlý ležák 12° Pack', 'description': 'Barva, pěna, vůně a chuť vytváří unikátní senzorický profil tohoto spodně kvašeného ležáku uvařeného z 2 druhů sladů a 5 druhů chmele, včetně žateckého, který je srdcem tohoto piva. Znalec ocení typickou pivní vůni a chuť, které ve vzájemné harmonii dávají tomuto středně až silně prokvašenému ležáku příjemnou pitelnost, ležákovou plnost s osvěžujícím řízem.\nObsah alkoholu\n5% obj.\n\nUpozorňujeme, že uváděná cena je bez vratné zálohy, která činí 24 Kč.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, JEČNÝ SLAD, JEČMEN, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297077/1297077-1439902331-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297077/1297077-1439902331-2000.jpg', 'price': {'amount': 144.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 36.23, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 134957}, {'id': 134959}, {'id': 300108000}, {'id': 300108052}, {'id': 300108054}], 'primary_category': {'id': 300108054}, 'brand': {'name': 'Staropramen'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -6, 'price_for_bottle': {'amount': 3, 'currency': 'CZK'}, 'crc32': 2693303691}, {'id': 1297079, 'name': 'Staropramen světlé pivo 10° plech 500ml', 'new_name': 'Staropramen světlé pivo 10° plech', 'description': 'Charakteristická jemná vůně žateckého chmele připraví chuťové pohárky na osvěžující čistou pivní chuť s příjemným řízem. Staropramen Světlé Výčepní je dobře prokvašené pivo s vysokou pitelností. Obsah alkoholu\n4% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, JEČNÝ SLAD, JEČMEN, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297079/1297079-1439903309-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297079/1297079-1439903309-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 31.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108052}, {'id': 300108053}], 'primary_category': {'id': 300108053}, 'brand': {'name': 'Staropramen'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -68, 'crc32': 55930798}, {'id': 1297081, 'name': 'Staropramen Sládkova limonáda Originál plech 400ml', 'new_name': 'Staropramen Sládkova limonáda Originál plech', 'description': 'Jedinečné 100% přírodní nealkoholické osvěžení jemné sladové chuti. Bez jakýchkoli konzervantů, barviv ap. Nová Staropramen Sládkova Limonáda, to je 100% přírodní nealkoholické osvěžení s jemnou sladovou chutí. Nejsou v ní žádné konzervanty ani umělá sladidla. Takže se téměř dá říct, že jediné, co k ní přidáváme, je etiketa. Vyzkoušejte originální sladovou chuť nebo variantu obohacenou o chuť jablek.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Voda, Sladina (voda, ječný slad, ječmen), Sladinový extrakt, CO2, Nealkoholicky zkvašený sladinový extrakt, Citrónová šťáva z koncentrátu, Vitamín C Alergeny jsou označeny tučným písmem.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek, MŮŽE OBSAHOVAT: Obiloviny obsahující lepek', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297081/1297081-1439903763-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297081/1297081-1439903763-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 54.75, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133337}, {'id': 75569}, {'id': 133543}, {'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 134957}, {'id': 134961}, {'id': 300108000}, {'id': 300108037}, {'id': 300108042}], 'primary_category': {'id': 300108042}, 'brand': {'name': 'Staropramen'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -84, 'crc32': 2729686018}, {'id': 1297083, 'name': 'Staropramen Sládkova limonáda jablko plech 400ml', 'new_name': 'Staropramen Sládkova limonáda jablko plech', 'description': 'Jedinečné 100% přírodní nealkoholické osvěžení jemné sladové chuti, lehce doladěné přídavkem jablečné šťávy. Bez jakýchkoli konzervantů, barviv ap. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Voda, Sladina (voda, ječný slad, ječmen), Jablečná šťáva z koncentrátu (3%), Sladinový extrakt, Citrónová šťáva z koncentrátu (2%), CO2, Nealkoholicky zkvašený sladinový extrakt, Přírodní aroma, Vitamín C Alergeny jsou označeny tučným písmem.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek, MŮŽE OBSAHOVAT: Obiloviny obsahující lepek', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297083/1297083-1439904023-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297083/1297083-1439904023-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 54.75, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133337}, {'id': 75569}, {'id': 133543}, {'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 134957}, {'id': 134961}, {'id': 300108000}, {'id': 300108037}, {'id': 300108042}], 'primary_category': {'id': 300108042}, 'brand': {'name': 'Staropramen'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -75, 'crc32': 2414923828}, {'id': 1297085, 'name': 'Braník pivo světlý ležák 11° 2l', 'new_name': 'Braník pivo světlý ležák 11°', 'description': 'Společenský pivovar pražských sládků v Braníku byl jako jediný pivovar v Čechách založen v roce 1899 těmi, kteří pivu nejvíce rozumí – samotnými sládky. Více než stoletá tradice, původní receptura, vybraný slad, chmel a generacemi předávané zkušenosti branických sládků dodávají branickému pivu atributy, které jsou spotřebiteli pozitivně vnímány – harmonii pivní chuti a dobrou pitelnost podpořenou svěžestí a příjemnou hořkostí.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, JEČNÝ SLAD, JEČMEN, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297085/1297085-1439904733-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297085/1297085-1439904733-2000.jpg', 'price': {'amount': 49.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 24.95, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 134957}, {'id': 134959}, {'id': 300108000}, {'id': 300108052}, {'id': 300108054}], 'primary_category': {'id': 300108054}, 'brand': {'name': 'Braník'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -64, 'crc32': 3491345174}, {'id': 1297087, 'name': 'Braník 12° pivo světlý ležák 500ml', 'new_name': 'Braník 12° pivo světlý ležák', 'description': 'Společenský pivovar pražských sládků v Braníku byl jako jediný pivovar v Čechách založen v roce 1899 těmi, kteří pivu nejvíce rozumí – samotnými sládky. Více než stoletá tradice, původní receptura, vybraný slad, chmel a generacemi předávané zkušenosti branických sládků dodávají branickému pivu atributy, které jsou spotřebiteli pozitivně vnímány – harmonii pivní chuti a dobrou pitelnost podpořenou svěžestí a příjemnou hořkostí.\nUpozorňujeme, že uváděná cena je bez vratné zálohy, která činí 3 Kč.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, JEČNÝ SLAD, JEČMEN, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297087/1297087-1439904894-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297087/1297087-1439904894-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 31.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108052}, {'id': 300108054}], 'primary_category': {'id': 300108054}, 'brand': {'name': 'Braník'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -17, 'price_for_bottle': {'amount': 3, 'currency': 'CZK'}, 'crc32': 4278968321}, {'id': 1297093, 'name': 'Bageta z kamenné pece 340g', 'new_name': 'Bageta z kamenné pece', 'description': 'Bageta předpečená v kamenné peci a dopečená přímo pro váš nákup.\n\nZe zmrazeného polotovaru\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: WHEAT FLOUR, water, wheat sourdough (water, WHEAT FLOUR), RYE FLOUR, baking agent (WHEAT FLOUR, dextrose, vegetable oil (rapeseed)), salt, liquid yeast, BARLEY MALT EXTRACT. MAy contain traces of sesame seeds, celery, nuts, soya, egg, milk\n\nALERGENY: Obiloviny obsahující LEPEK\n', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297093/1297093-1439974357-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297093/1297093-1439974357-2000.jpg', 'price': {'amount': 26.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 79.12, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75403}, {'id': 75455}, {'id': 133289}, {'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 133875}, {'id': 300101000}, {'id': 300101012}, {'id': 300101016}], 'primary_category': {'id': 300101016}, 'brand': {'name': 'Back Shop Tiefkühl'}, 'badge': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/icons/baker-list.png', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -1679, 'crc32': 3055937189}, {'id': 1297095, 'name': 'Marlboro Fuse Beyond 20ks', 'new_name': 'Marlboro Fuse Beyond 20ks', 'description': 'Oblíbené "práskačky" v Marlboro stylu.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297095/1297095-1439975499-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297095/1297095-1439975499-2000.jpg', 'price': {'amount': 102, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 102, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'krabička', 'categories': [{'id': 300111000}, {'id': 300111091}, {'id': 300111092}, {'id': 300111095}], 'primary_category': {'id': 300111095}, 'brand': {'name': 'Marlboro'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -89, 'crc32': 800800859}, {'id': 1297097, 'name': 'Top Topic Malina 1.5l', 'new_name': 'Top Topic Malina', 'description': 'Osvěžte se jemně perlivými novinkami tradiční limonády Top Topic. Rodina Top Topic se rozšířila o oblíbené české příchutě - Malinu a Pomeranč.\nTop Topic Malina nebo Top Topic Pomeranč si vychutnáte nejlépe vychlazený a vaši žízeň uhasí šťavnatou a harmonickou chutí. \nZaperlete každým douškem a užijte si léto s Top Topicem.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Složení: voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, oxid uhličitý, kyselina: kyselina citronová, malinová šťáva z koncentrátu (2%), rostlinný koncentrát (mrkev, ibišek), aroma, konzervant: benzoan sodný.\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297097/1297097-1439976391-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297097/1297097-1439976391-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 14.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108037}, {'id': 300108042}], 'primary_category': {'id': 300108042}, 'brand': {'name': 'TopTopic'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -17, 'crc32': 3556863563}, {'id': 1297099, 'name': 'Top Topic Pomeranč 1.5l', 'new_name': 'Top Topic Pomeranč', 'description': 'Osvěžte se jemně perlivými novinkami tradiční limonády Top Topic. Rodina Top Topic se rozšířila o oblíbené české příchutě - Malinu a Pomeranč. \nTop Topic Malina nebo Top Topic Pomeranč si vychutnáte nejlépe vychlazený a vaši žízeň uhasí šťavnatou a harmonickou chutí. Zaperlete každým douškem a užijte si léto s Top Topicem.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Složení: voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, oxid uhličitý, kyselina: kyselina citronová, pomerančová šťáva z koncentrátu (3%), aroma, antioxidant: kyselina L-askorbová, konzervant: benzoan sodný, stabilizátor: karubin, barvivo: karoteny.\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297099/1297099-1439977761-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297099/1297099-1439977761-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 14.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108037}, {'id': 300108041}], 'primary_category': {'id': 300108041}, 'brand': {'name': 'TopTopic'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -6, 'crc32': 1684650996}, {'id': 1297101, 'name': 'Giana Sardinky ve slaném nálevu a rostlinném oleji 125g', 'new_name': 'Giana Sardinky ve slaném nálevu a rostlinném oleji', 'description': 'Sardinky naložené v kvalitním slunečnicovém oleji.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Sardinka obecná (Sardina Pilchardus), pitná voda, slunečnicový olej 5 %, jedlá sůl.\n\nAlergeny: Ryby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Maroko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297101/1297101-1457433059-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297101/1297101-1457433059-2000.jpg', 'price': {'amount': 23.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 191.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106068}, {'id': 300106069}, {'id': 300106071}], 'primary_category': {'id': 300106071}, 'brand': {'name': 'Giana'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -72, 'crc32': 3918915517}, {'id': 1297105, 'name': 'Giana Sardinky ve vlastní šťávě 125g', 'new_name': 'Giana Sardinky ve vlastní šťávě', 'description': 'Sardinky naložené ve vlastní šťávě.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Sardinka obecná (Sardina Pilchardus), pitná voda, jedlá sůl.\n\nAlergeny: Ryby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Maroko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297105/1297105-1457433334-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297105/1297105-1457433334-2000.jpg', 'price': {'amount': 23.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 191.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106068}, {'id': 300106069}, {'id': 300106071}], 'primary_category': {'id': 300106071}, 'brand': {'name': 'Giana'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -241, 'crc32': 3708601181}, {'id': 1297107, 'name': 'Hamé Matěj Pro labužníky, pikantní pomazánka 100g', 'new_name': 'Hamé Matěj Pro labužníky, pikantní pomazánka', 'description': 'Ostrá a delikátní chuť pikantní masozeleninové pomazánky vhodná nejen na topinky\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Složení: voda, vepřové sádlo, vepřové maso , vepřové kůže, VEJCE, rajčatový protlak, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, HOŘČICE, sůl, koření, cibule.\n\nAlergeny: Vejce a výrobky z nich,Hořčice a výrobky z ní', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297107/1297107-1439986053-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297107/1297107-1439986053-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 219, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106068}, {'id': 300106081}], 'primary_category': {'id': 300106081}, 'brand': {'name': 'Hame'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -43, 'crc32': 3437069945}, {'id': 1297109, 'name': "Hellmann's American Smokey BBQ omáčka 200ml", 'new_name': "Hellmann's American Smokey BBQ omáčka", 'description': 'Klasická BBQ omáčka s jemně uzenou příchutí, která nesmí u vašeho grilu chybět!\n\nIdeální je na žebírka, křídla nebo paličky a další grilované maso. Nebo vyzkoušejte Americký Smokey BBQ burger. Dopřejte si chuť pravého americké barbecue!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, cukr, bílý vinný ocet, rajčatová pasta 9% hm., třtinová melasa, modifikovaný kukuřičný škrob, jedlá sůl, worcestrová omáčka (voda, ocet z JEČMENNÉHO sladu, ocet, melasa, cukr, jedlá sůl, ryby SARDELY, extrakt z tamarindu, cibule, česnek, směs bylin a koření, aromata), koření (HOŘČIČNÁ moučka, černý pepř), sušená zelenina (cibule, česnek), řepkový olej, kouřové aroma (0,3% hm.), stabilizátor (xanthan), extrakt z JEČMENNÉHO sladu, regulátor kyselosti (kyselina citronová), aromata, konzervant (sorban draselný).\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Hořčice a výrobky z ní,Ryby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Švédsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297109/1297109-1439986309-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297109/1297109-1439986309-2000.jpg', 'price': {'amount': 80.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 404.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106044}, {'id': 300106060}, {'id': 1306738960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300106060}, 'brand': {'name': 'Hellmanns'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -9, 'crc32': 3935594342}, {'id': 1297111, 'name': "Hellmann's Australian Sweet Roast BBQ omáčka 200ml", 'new_name': "Hellmann's Australian Sweet Roast BBQ omáčka", 'description': 'Sladká medová BBQ omáčka s worcestrovou omáčkou, kterou můžeme doporučit jako ideální doprovod k pořádnému steaku.\n\nNezklame vás ani jako příloha nebo marináda na žebírka nebo špíz. Inspirujte se světovými mistry grilování!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, bílý vinný ocet, cukr, rajčatová pasta 7% hm., třtinová melasa, modifikovaný kukuřičný škrob, med 2,5% hm., jedlá sůl, worcestrová omáčka 1% hm. (voda, ocet z JEČMENNÉHO sladu, ocet, melasa, cukr, jedlá sůl, ryby SARDELY, extrakt z tamarindu, cibule, česnek, směs bylin a koření, aromata), koření (HOŘČIČNÁ moučka, černý pepř), sušená zelenina (cibule, česnek), řepkový olej, regulátor kyselosti (kyselina citronová), stabilizátor (xanthan), kouřové aroma 0,1% hm., aromata, konzervant (sorban draselný).\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Hořčice a výrobky z ní,Ryby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Švédsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297111/1297111-1439986501-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297111/1297111-1439986501-2000.jpg', 'price': {'amount': 79.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 399.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 133863}, {'id': 300106000}, {'id': 300106044}, {'id': 300106060}, {'id': 1306738960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300106060}, 'brand': {'name': 'Hellmanns'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -2, 'crc32': 598328370}, {'id': 1297113, 'name': "Hellmann's Brazilian Spicy Churrasco omáčka 200ml", 'new_name': "Hellmann's Brazilian Spicy Churrasco omáčka", 'description': 'Pálivá grilovací omáčka s chilli reprezentující brazilskou tradici grilování!\n\nJe vynikající k rozpálení červeného masa, vyzkoušejte například Vepřové steaky na grilu nebo Luxusní grilovanou panenku. Inspirujte se světovými mistry grilování!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, ocet, cukr, rajčatová pasta 10% hm., omáčka sambal oelek (pasta z čili papriček 3,5% hm., jedlá sůl), třtinová melasa, modifikovaný kukuřičný škrob, jedlá sůl, worcestrová omáčka (voda, ocet z JEČMENNÉHO sladu, ocet, melasa, cukr, jedlá sůl, ryby SARDELY, extrakt z tamarindu, cibule, česnek, směs bylin a koření, aromata), řepkový olej, sušená zelenina (cibule, česnek), kouřové aroma 0,3% hm., regulátor kyselosti (kyselina citronová), stabilizátor (xanthan), ocet z JEČMENNÉHO sladu, konzervant (sorban draselný), černý pepř.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Ryby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Švédsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297113/1297113-1439987051-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297113/1297113-1439987051-2000.jpg', 'price': {'amount': 79.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 399.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 133863}, {'id': 300106000}, {'id': 300106044}, {'id': 300106060}, {'id': 300112207}, {'id': 300112223}, {'id': 1306738960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300106060}, 'brand': {'name': 'Hellmanns'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -4, 'crc32': 1135009719}, {'id': 1297115, 'name': "Hellmann's Japanese Sticky Grill omáčka 200ml", 'new_name': "Hellmann's Japanese Sticky Grill omáčka", 'description': 'Dopřejte si typickou asijskou Sweet & spicy chuť s nádechem zázvoru!\n\nTato omáčka je skvělá k jemnému masu a zelenině, vyzkoušejte například jednoduché špízy z mletého masa v japonském stylu. Inspirujte se světovými mistry grilování!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, cukr, bílý vinný ocet, sójová omáčka 8% hm. (voda, SÓJOVÉ boby, PŠENICE, jedlá sůl), modifikovaný kukuřičný škrob, omáčka sambal oelek (pasta z čili papriček 1,3% hm., jedlá sůl), sušená zelenina (zázvor 0,3% hm., cibule), regulátor kyselosti (kyselina citronová), červená paprika, stabilizátor (xanthan), jedlá sůl, SEZAMOVÝ olej, konzervant (sorban draselný).\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Sójové boby a výrobky z nich,Sezamová semena a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Švédsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297115/1297115-1439987615-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297115/1297115-1439987615-2000.jpg', 'price': {'amount': 79.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 399.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 133863}, {'id': 300106000}, {'id': 300106044}, {'id': 300106060}, {'id': 300112207}, {'id': 300112223}, {'id': 1306738960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300106060}, 'brand': {'name': 'Hellmanns'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -2, 'crc32': 3450520426}, {'id': 1297121, 'name': 'Semtex Explosive energy drink 500ml', 'new_name': 'Semtex Explosive energy drink', 'description': 'SEMTEX je zdrojem obrovské energie koncentrované do malé plechovky. Otevřením plechovky aktivujete rozbušku, která tuto energii okamžitě uvolní pro vaše mimořádné výkony!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Semtex energy drink. NESYCENÝ NEALKOHOLICKÝ ENERGETICKÝ NÁPOJ S OBSAHEM KOFEINU, A TAURINU, S PŘÍDAVKEM VITAMINŮ, PASTEROVANÝ. Vysoký obsah kofeinu (32 mg/100 ml) – není vhodné pro děti a těhotné nebo kojící ženy. Složení: voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, taurin (400 mg/100 ml), regulátory kyselosti: kyselina citrónová, citronany sodné, kofein (32 mg/100 ml), aromata, barvivo: E150d, antioxidant: kyselina L-askorbová, vitamíny: niacin, kyselina pantothenová, vitamín B6, vitamín B2. Baleno v ochranné atmosféře.\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297121/1297121-1439994934-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297121/1297121-1439994934-2000.jpg', 'price': {'amount': 35.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 71.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108037}, {'id': 300108038}], 'primary_category': {'id': 300108038}, 'brand': {'name': 'Semtex'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -24, 'crc32': 3536168933}, {'id': 1297123, 'name': 'Vitana Polévka rajská 76g', 'new_name': 'Vitana Polévka rajská', 'description': 'Na přípravu této polévky vám stačí jen 10 minut. Z jednoho balení připravíte 3 porce. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: rajčatový prášek 30%, cukr, škrob, TĚSTOVINY (obsahují lepek, VEJCE), jedlá sůl, kvasnicový výtažek, rostlinný tuk, cibule mletá, SÓJOVÝ hydrolyzát, regulátor kyselosti kyselina citrónová, petrželová nať, barviva (paprikový extrakt, karmín), směs koření.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Vejce a výrobky z nich,Sójové boby a výrobky z nich, MŮŽE OBSAHOVAT: Celer a výrobky z něj,Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297123/1297123-1439996269-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297123/1297123-1439996269-2000.jpg', 'price': {'amount': 24.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 327.63, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Vitana'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -19, 'crc32': 2315881271}, {'id': 1297125, 'name': 'Mountain Dew Limonáda s příchutí citrusového ovoce 1.5l', 'new_name': 'Mountain Dew Limonáda s příchutí citrusového ovoce', 'description': 'Na rozdíl od jiných ovocných limonád obsahuje pořádnou dávku kofeinu (o 20% víc než coly) a je méně sycený, aby se dobře pil i při sportovních aktivitách. V obchodě ho snadno najdeš díky jedinečné neonové láhvi!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, cukr, oxid uhličitý, kyselina: kyselina citronová, antioxidant: kyselina askorbová, aroma, konzervant: sorbát draselný, aroma: kofein, stabilizátory: arabská guma a modifikovaný škrob, barvivo: beta-karoten.\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297125/1297125-1439996553-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297125/1297125-1439996553-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 14.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 134957}, {'id': 134961}, {'id': 300108000}, {'id': 300108037}, {'id': 300108041}], 'primary_category': {'id': 300108041}, 'brand': {'name': 'Mountain Dew'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -51, 'crc32': 2268417660}, {'id': 1297127, 'name': 'Dr.Oetker Lívanečky 250g', 'new_name': 'Dr.Oetker Lívanečky', 'description': 'Sypká směs pro přípravu 18-19 lívanečků. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, LUPINOVÁ MOUKA, cukr, sušené ODTUČNĚNÉ MLÉKO, kypřicí látky (glukono-delta-lakton, hydrogenuhličitan sodný, dihydrogendifosforečnan sodný), vláknina, jedlá sůl\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), MŮŽE OBSAHOVAT: Vejce a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297127/1297127-1439997553-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297127/1297127-1439997553-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 119.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106001}, {'id': 300106015}, {'id': 300106016}, {'id': 300106179}, {'id': 300106185}, {'id': 300106186}], 'primary_category': {'id': 300106016}, 'brand': {'name': 'Dr.Oetker'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -33, 'crc32': 1200233435}, {'id': 1297131, 'name': 'Mattoni Perlivá minerální voda s příchutí pomela 1.5l', 'new_name': 'Mattoni Perlivá minerální voda s příchutí pomela', 'description': 'Při tónech ohnivého flmenca dozrává ve Španělsku to nejsladší ovoce, které jsem ze světa přivezli španělští conquistadoři. Vychutnejte si spojení exotiky a vášně!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Složení: přírodní minerální voda, cukr, oxid uhličitý, aroma, kyselina: kyselina citronová, antioxidant: kyselina L-askorbová\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297131/1297131-1439998808-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297131/1297131-1439998808-2000.jpg', 'price': {'amount': 16.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 11.27, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108024}, {'id': 300108030}], 'primary_category': {'id': 300108030}, 'brand': {'name': 'Mattoni'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -152, 'crc32': 2925611713}, {'id': 1297133, 'name': 'Madeta Jihočeské Mléko polotučné 1,5% 500ml', 'new_name': 'Madeta Jihočeské Mléko polotučné 1,5%', 'description': 'Lahodné mléko provoněné sluncem a květy jihočeských luk pozná po prvním doušku každý. Jihočeské mléko si svou výtečnou chuť zachová po celou dobu trvanlivosti - 2 týdny, neboť obal s praktickým šroubovacím uzávěrem ho dokonale ochrání před působením světla. Výrobek je vyroben z prvotřídního jihočeského mléka s obsahem tuku 1,5% a jak jeho název napovídá, je opravdu LAHODNÉ. Splňuje požadavky bezlepkové diety. Vápník ve 100 ml 120 mg = 15% DDD\t\n\nSkladování: Uchovejte při teplotě (2–8) °C\n\nVýrobce: Madeta a.s.\nRudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: MLÉKO\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297133/1297133-1483542968-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297133/1297133-1483542968-2000.jpg', 'price': {'amount': 14.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 29.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105001}, {'id': 300105002}], 'primary_category': {'id': 300105002}, 'brand': {'name': 'Madeta'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -372, 'crc32': 3045471771}, {'id': 1297137, 'name': 'Rauch Nativa Zelený čaj s ginkgem 1.5l', 'new_name': 'Rauch Nativa Zelený čaj s ginkgem', 'description': 'Zelený čaj s ginkgem. Nealkoholický nápoj připravený ze zeleného čaje s ginkgem, fruktózou a náhradním sladidlem.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Nálev ze zeleného čaje a ginkga (voda, zelený čaj, ginkgo) Fruktóza Kyselina: kyselina citrónová Citrónová šťáva z koncentrátu Náhradní sladidlo: steviol-glykosidy Aroma Čajový extrakt: min 1,3g/l\n\nAlergeny: Neuvádí se, MŮŽE OBSAHOVAT: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Rakousko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297137/1297137-1439999294-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297137/1297137-1439999294-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 23.27, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108037}, {'id': 300108043}], 'primary_category': {'id': 300108043}, 'brand': {'name': 'Rauch'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -60, 'crc32': 3610906335}, {'id': 1297139, 'name': 'Lotus Thai jasmínová rýže 1kg', 'new_name': 'Lotus Thai jasmínová rýže 1kg', 'description': 'Rýži propláchněte ve vlažné vodě a nechte dobře odkapat vložte rýži do hrnce a přidejte studenou vodu v poměru 1:1,5 dle potřeby mírně osolte vařte v mírném varu cca 10-12min poté odstavte a nechte dojít pod pokličkou asi 10 minut\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Bilkoviny 7 g / 100g Sacharidy 79g / 100g Cukry 0.2g / 100g Tuky 0.5g / 100g Nacysené mastné kyseliny 0.2g /100g Vláknina 2.4 g / 100g Sodík &lt,0.01g / 100g\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Thajsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297139/1297139-1440059638-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297139/1297139-1440059638-2000.jpg', 'price': {'amount': 69.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 69.9, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106096}, {'id': 300106097}], 'primary_category': {'id': 300106097}, 'brand': {'name': 'Tong Hua Rice'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -364, 'crc32': 2531102956}, {'id': 1297141, 'name': 'Ehrmann Vanilkový dezert s čokoládovou příchutí 200g', 'new_name': 'Ehrmann Vanilkový dezert s čokoládovou příchutí', 'description': 'Nechte se unést na vlně královského potěšení pro opravdu výjimečné příležitosti a zamilujte si širokou paletu příchutí a kombinací kvalitního pudinku a šlehačky.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: odtučněné mléko, smetana 20%, syrovátkový výrobek, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, zahušťovadla: karagenan, guma guar, jedlá želatina, přírodní Bourbon vanilkové aroma, aroma, emulgátor: E 472b, barvivo: karoteny, dusík\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), MŮŽE OBSAHOVAT: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297141/1297141-1440064764-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297141/1297141-1440064764-2000.jpg', 'price': {'amount': 19.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 99.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300112149}], 'primary_category': {'id': 300112149}, 'brand': {'name': 'Ehrmann'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -69, 'crc32': 2687981915}, {'id': 1297143, 'name': 'Ehrmann Dezert s lískooříškovou příchutí 200g', 'new_name': 'Ehrmann Dezert s lískooříškovou příchutí', 'description': 'Nechte se unést na vlně královského potěšení pro opravdu výjimečné příležitosti a zamilujte si širokou paletu příchutí a kombinací kvalitního pudinku a šlehačky.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: odtučněné MLÉKO, SMETANA 20%, SYROVÁTKOVÝ výrobek, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob, LÍSKOOŘÍŠKOVÁ pasta 0,5%, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, zahušťovadla: karagenan, guma guar, sirup z karamelizovaného cukru, jedlá želatina, emulgátor: E 472b, aroma, jedlá sůl, dusík\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy),Skořápkové plody a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297143/1297143-1440065824-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297143/1297143-1440065824-2000.jpg', 'price': {'amount': 19.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 99.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300112149}], 'primary_category': {'id': 300112149}, 'brand': {'name': 'Ehrmann'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -52, 'crc32': 2710946128}, {'id': 1297145, 'name': 'Nestea Třešeň 1.5l', 'new_name': 'Nestea Třešeň', 'description': 'Ledový čaj Nestea je nesycený nealkoholický nápoj s čajovým extraktem, který v sobě spojuje tradici čaje s moderním životním stylem a potřebami mladých lidí. Všechny variace ledových čajů Nestea jsou připravovány na přírodní bázi bez umělých ingrediencí a konzervantů. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Složení: voda, cukr, kyselina: kyselina citronová, přírodní čajové a citronové aroma s jinými přírodními aromaty, čajový extrakt (0,09%), třešňová šťáva z koncentrátu (0,1%), regulátor kyselosti: citronany sodné, antioxidant: kyselina askorbová, sladidlo: steviol-glykosidy.\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297145/1297145-1440066412-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297145/1297145-1440066412-2000.jpg', 'price': {'amount': 36.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 24.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108037}, {'id': 300108043}], 'primary_category': {'id': 300108043}, 'brand': {'name': 'Nestea'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -20, 'crc32': 4263459113}, {'id': 1297147, 'name': 'Nestea Bezový květ & hrozno 1.5l', 'new_name': 'Nestea Bezový květ & hrozno', 'description': 'Ledový čaj Nestea je nesycený nealkoholický nápoj s čajovým extraktem, který v sobě spojuje tradici čaje s moderním životním stylem a potřebami mladých lidí. Všechny variace ledových čajů Nestea jsou připravovány na přírodní bázi bez umělých ingrediencí a konzervantů. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Složení: voda, cukr, kyselina: kyselina citronová, bezkofeionový čajový extrakt (0,1%), hroznová šťáva z koncentrátu (0,1%), regulátor kyselosti: citronany sodné, antioxidant: kyselina askorbová, přírodní aroma, extrakt z bezového květu.\n\nAlergeny: Neuvádí se, MŮŽE OBSAHOVAT: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297147/1297147-1440071584-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297147/1297147-1440071584-2000.jpg', 'price': {'amount': 36.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 24.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108037}, {'id': 300108043}], 'primary_category': {'id': 300108043}, 'brand': {'name': 'Nestea'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -8, 'crc32': 130887457}, {'id': 1297149, 'name': 'Piazza d´Oro Forza, zrnková káva 1kg', 'new_name': 'Piazza d´Oro Forza, zrnková káva 1kg', 'description': "Piazza d'Oro Forza je směs 100% kávy Arabika z jižní Ameriky - Brazílie, která byla zpracována suchou cestou. Vhodná je na ristretto či do mléčných specialit jako Cappuccino či Caffé Latté.\n\nSpeciální balení s jednosměrným ventilkem dokonale uchová čerstvou chuť i vůni této prvotřídní kávy. Tak budete mít vždy jistotu, že si dopřáváte vždy stejně kvalitní kávu. Piazza d’Oro se specializuje na bohatý svět italského espresa a všech jeho druhů. Kávová zrnka jsou pražená tradičním italským způsobem. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.", 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297149/1297149-1469115529-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297149/1297149-1469115529-2000.jpg', 'price': {'amount': 749, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 749, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108004}], 'primary_category': {'id': 300108004}, 'brand': {'name': 'Piazza d´Oro'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 2863948364}, {'id': 1297161, 'name': 'Segafredo Intermezzo, zrnková káva 1kg', 'new_name': 'Segafredo Intermezzo, zrnková káva 1kg', 'description': 'Segafredo Intermezzo je kávou klasického typu vhodnou pro jakoukoliv denní dobu. Osloví Vás silnou a plnou chutí i intenzivní vůní.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297161/1297161-1440077454-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297161/1297161-1440077454-2000.jpg', 'price': {'amount': 249, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 249, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108004}], 'primary_category': {'id': 300108004}, 'brand': {'name': 'Segafredo'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 3171650384}, {'id': 1297163, 'name': 'Segafredo Espresso Casa, zrnková káva 1kg', 'new_name': 'Segafredo Espresso Casa, zrnková káva 1kg', 'description': 'SEGAFREDO Espresso Casa 1kg zrnková káva, Espreso Casa má silnou, plnou chuť. Výborná káva pro celodenní popíjení. Jemně a citlivě pražená. Káva excelentní chuti a intenzivní vůně.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297163/1297163-1440077555-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297163/1297163-1440077555-2000.jpg', 'price': {'amount': 309, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 309, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108004}], 'primary_category': {'id': 300108004}, 'brand': {'name': 'Segafredo'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 10091180}, {'id': 1297167, 'name': 'Vergnano Espresso Bar, zrnková káva 1kg', 'new_name': 'Vergnano Espresso Bar, zrnková káva 1kg', 'description': 'Vergnano Espresso Bar - je jedinečná, autentická italská směs kávy s dokonalou rovnováhou mezi směsí Arabica a Robusta. Konečným výsledkem je káva s plným tělem a hustou pěnou.\n\nVergnano Espresso Bar je výběrová směs, která obsahuje 80% kávy odrůdy Arabica a 20% Robusty. Balení zrnkové kávy Vergnano je určeno náročným klientům, pro které je čerstvě namletá a připravená káva skutečným zážitkem. Kvalita kávy je zaručená, Vergnano s největší starostlivostí vybírá tu nejlepší kávu a podrobně kontroluje každé jedno zrnko. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297167/1297167-1440077831-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297167/1297167-1440077831-2000.jpg', 'price': {'amount': 429, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 429, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108004}, {'id': 1306740960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300108004}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -6, 'crc32': 2439941656}, {'id': 1297169, 'name': 'Vergnano Caffé Gran Aroma, zrnková káva 1kg', 'new_name': 'Vergnano Caffé Gran Aroma, zrnková káva 1kg', 'description': 'Vergnano Gran Aroma je káva s bohatou, dlouhotrvající chutí pro nejnáročnější klienty. Díky speciálnímu balení si zachovává vůni a čerstvost. 60% Arabica, 40% Robusta. Vhodná směs pro ty, kteří ocení smetanovost energické, dobře strukturované kávy.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297169/1297169-1440078310-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297169/1297169-1440078310-2000.jpg', 'price': {'amount': 379, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 379, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108004}, {'id': 1306740960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300108004}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -28, 'crc32': 1208915890}, {'id': 1297171, 'name': 'Vergnano Caffé Antica Bottega, zrnková káva 1kg', 'new_name': 'Vergnano Caffé Antica Bottega, zrnková káva 1kg', 'description': 'Zrnková káva Vergnano Antica Bottega je vytříbená směs kávy, vybraná pro nejnáročnější klienty z těch nejlepších kávových zrn. \nJeho lahodné aroma je výsledkem speciálního pražení. Tato káva je složená z 90% Arabica, 10% Robusta. \n\n \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297171/1297171-1440078457-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297171/1297171-1440078457-2000.jpg', 'price': {'amount': 489, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 489, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108004}, {'id': 1306740960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300108004}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -7, 'crc32': 3870721612}, {'id': 1297173, 'name': 'Vergnano Miscela Espresso BIO, zrnková káva 1kg', 'new_name': 'Vergnano Miscela Espresso BIO, zrnková káva 1kg', 'description': 'Vergnano Miscela Espresso Biologica se pyšní známkou Bio kávy a také svojí nejvyšší kvalitou. Tato káva je pomalu pražená a to jen z nejkvalitnejších zrn kávy Arabica, pocházejících z eko farem. 100% Arabica, vysoká kvalita, lahodná chuť a příjemné aroma Vám zaručí dokonalý požitek z každého šálku této prvotřídní kávy. Káva Arabica je nejvíce vyhlášená odrůda kávy. \n\n \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297173/1297173-1484649208-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297173/1297173-1484649208-2000.jpg', 'price': {'amount': 520, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 520, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108004}, {'id': 1306740960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300108004}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/icons/premium-list.png', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -4, 'crc32': 3582522040}, {'id': 1297175, 'name': 'Vergnano 100% Arabica, mletá káva 250g', 'new_name': 'Vergnano 100% Arabica, mletá káva', 'description': '100% Arabica - Espresso Kávová směs Miscela 1882 Espresso, je směs nejvyšší kvality, určená profesionálům a labužníkům.\n\nJe složená z nejlepších druhů kávy na světě, vyráběná za pečlivé kontroly kvality, která zaručuje čerstvost a neporušenost výrobku.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297175/1297175-1440079126-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297175/1297175-1440079126-2000.jpg', 'price': {'amount': 199, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 796, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108003}], 'primary_category': {'id': 300108003}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -9, 'crc32': 1573045720}, {'id': 1297179, 'name': 'Vergnano Gran Aroma, mletá káva 250g', 'new_name': 'Vergnano Gran Aroma, mletá káva', 'description': 'Směs s bohatou a dlouhotrvající chuťí, pro ty, kteří dávají přednost silné příchuti kávy. Směs káv Arabica a Robusta, která se dobře shoduje s mlékem. Plná chutˇ a aroma je ideální pro přípravu cappuccina a mléčného kávy, která zaručuje dobře vyvážené aroma v šálku. Hodí se především na Moka kávu.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297179/1297179-1440080027-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297179/1297179-1440080027-2000.jpg', 'price': {'amount': 99.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 399.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 134741}, {'id': 134749}, {'id': 134781}, {'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108003}], 'primary_category': {'id': 300108003}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -8, 'crc32': 3374129498}, {'id': 1297181, 'name': 'Vergnano Arabica, zrnková káva 250g', 'new_name': 'Vergnano Arabica, zrnková káva', 'description': 'Káva Arabica je nejprestižnější druh kávy. Vytvořeno pro ty, kteří dávají přednost čerstvě mleté \u200b\u200bkávě, jsou pečlivě vybrány jen z těch nejlepších odrůd Arabica ze Střední a Jižní Ameriky.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297181/1297181-1440080257-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297181/1297181-1440080257-2000.jpg', 'price': {'amount': 199, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 796, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108004}], 'primary_category': {'id': 300108004}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -3, 'crc32': 3195153160}, {'id': 1297183, 'name': 'Vergnano 100 % Arabica pody 18 ks', 'new_name': 'Vergnano 100 % Arabica pody 18 ks', 'description': 'Caffe Vergnano Espresso je jemná směs v ekologickém filtračním papíru, z nichž každý obsahuje přesnou dávku kávy. Vhodné pro všechny kávovary s E.S.E. systémem (Easy Serving Espresso system). \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297183/1297183-1440081009-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297183/1297183-1440081009-2000.jpg', 'price': {'amount': 129, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 7.17, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}, {'id': 1306740960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -25, 'crc32': 3761177469}, {'id': 1297187, 'name': 'Vergnano Gran Aroma pody 18ks', 'new_name': 'Vergnano Gran Aroma pody 18ks', 'description': 'Jemná směs Caffe Vergnano v ekologickém filtračním papíru, z nichž každý obsahuje přesnou dávku kávy, takže příprava optimálního espressa je bez problémů - jak doma, tak v kanceláři. Výsledkem je krémová káva s bohatým aroma a chuťí, stejně jako u baru.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297187/1297187-1441285534-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297187/1297187-1441285534-2000.jpg', 'price': {'amount': 199, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 11.06, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -1, 'crc32': 3067364609}, {'id': 1297191, 'name': 'Vergnano Arabica kasple pro Nespresso kávovary 10 ks', 'new_name': 'Vergnano Arabica kasple pro Nespresso kávovary 10 ks', 'description': 'Vergnano Arabica jsou kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary. Jedná se o značkové kapsle šetrné ke všem modelům těchto kávovarů. Obsahující vybrané směsi kávy pocházející ze zemí jako Costa Rica, Dominikánská Republika, Guatemala, Kenya či Brazílie.\n\nKapsle Caffé Vergnano jsou 100% kompatibilní s kávovary nespresso a nabízí optimální variaci 5 chutí.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297191/1297191-1440082546-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297191/1297191-1440082546-2000.jpg', 'price': {'amount': 89.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 8.99, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -15, 'crc32': 246748329}, {'id': 1297193, 'name': 'Vergnano 100% Arabica BIO kapsle pro Nespresso kávovary 10ks', 'new_name': 'Vergnano 100% Arabica BIO kapsle pro Nespresso kávovary 10ks', 'description': 'Vergnano Bio jsou kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary. Jak už název napovídá, tyto kapsle vznikají pomalým pražením nejlepších odrůd zrn Arabiky, které jsou pěstovány v souladu s přírodou a ekosystémem v ekologickém zemědělství. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297193/1297193-1440083288-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297193/1297193-1440083288-2000.jpg', 'price': {'amount': 89.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 8.99, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}, {'id': 300108085}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -16, 'crc32': 1430810084}, {'id': 1297195, 'name': 'Vergnano Éspresso Cremoso kapsle pro Nespresso kávovary 10ks', 'new_name': 'Vergnano Éspresso Cremoso kapsle pro Nespresso kávovary 10ks', 'description': 'Vergnano Cremoso jsou kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary. Jedná se o značkové kapsle šetrné ke všem modelům těchto kávovarů. Obsahující vybrané směsi kávy pocházející ze zemí jako Costa Rica, Dominikánská Republika, Guatemala, Kenya či Brazílie.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297195/1297195-1440083529-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297195/1297195-1440083529-2000.jpg', 'price': {'amount': 89.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 8.99, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -35, 'crc32': 876272978}, {'id': 1297197, 'name': 'Vergnano Decaffeinato kapsle pro Nespresso kávovary 10 ks', 'new_name': 'Vergnano Decaffeinato kapsle pro Nespresso kávovary 10 ks', 'description': 'Vergnano Decaffeinato jsou kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary. Jedná se o značkové kapsle šetrné ke všem modelům těchto kávovarů. Obsahující vybrané směsi kávy pocházející ze zemí jako Costa Rica, Dominikánská Republika, či Brazílie.\n\nKapsle Caffé Vergnano jsou 100% kompatibilní s kávovary nespresso a nabízí optimální variaci 5 chutí.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297197/1297197-1440083655-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297197/1297197-1440083655-2000.jpg', 'price': {'amount': 89.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 8.99, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -14, 'crc32': 2509269016}, {'id': 1297199, 'name': 'Vergnano Éspresso Intenso kapsle pro Nespresso kávovary 10ks', 'new_name': 'Vergnano Éspresso Intenso kapsle pro Nespresso kávovary 10ks', 'description': 'Vergnano Intenso jsou kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary. Jedná se o značkové kapsle šetrné ke všem modelům těchto kávovarů. Obsahující vybrané směsi kávy pocházející ze zemí jako Kenya nebo Etiopie.\n\nKapsle Caffé Vergnano jsou 100% kompatibilní s kávovary nespresso a nabízí optimální variaci 5 chutí.\n\nEspresso ® 1882: Nová řada kapslí, které jsou plně kompatibilní s kávovary Citiz, Pixie, Essenza a Lattissima značky Nespresso®* pro domácí použití. Kapsle Espresso® 1882 jsou vyrobeny z biologicky rozložitelného plastu Biodé® .\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297199/1297199-1440083925-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297199/1297199-1440083925-2000.jpg', 'price': {'amount': 89.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 8.99, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -37, 'crc32': 2372850558}, {'id': 1297201, 'name': 'Vergnano Éspresso Lungo Intenso kapsle pro Nespresso kávovary 10ks', 'new_name': 'Vergnano Éspresso Lungo Intenso kapsle pro Nespresso kávovary 10ks', 'description': 'Vergnano Lungo Intenso jsou kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary. Jedná se o značkové kapsle šetrné ke všem modelům těchto kávovarů. Obsahující vybrané směsi kávy pocházející ze zemí jako Costa Rica, Dominikánská Republika, Guatemala, Kenya či Brazílie.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297201/1297201-1440084033-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297201/1297201-1440084033-2000.jpg', 'price': {'amount': 89.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 8.99, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Vergnano'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -32, 'crc32': 1367959444}, {'id': 1297209, 'name': 'Vescovi Tipo Risparmio, zrnková káva 1kg', 'new_name': 'Vescovi Tipo Risparmio, zrnková káva 1kg', 'description': 'Vescovi Tipo Risparmio je krémovou směsí s intenzivní vůní, která je charakteristická nejlepším poměrem kvality a ceny.\nSměs robusty, zejména indické a vietnamské a arabiky v poměru 60% ku 40%. Je určena pro milovníky výrazné, silné kávy jak chutí, aromatem, tak obsahem kofeinu.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297209/1297209-1440085060-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297209/1297209-1440085060-2000.jpg', 'price': {'amount': 369, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 369, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108004}], 'primary_category': {'id': 300108004}, 'brand': {'name': 'Vescovi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -1, 'crc32': 1548414466}, {'id': 1297217, 'name': 'Schlürf Hauke Breakfast BIO čaj 225g', 'new_name': 'Schlürf Hauke Breakfast BIO čaj', 'description': '"Probudí Vás bez problémů"\nHauke je silná směs, která je výborná také lehce slazená.\n\nNávod na přípravu:\n1-2 čajové lžičky zalijeme 350ml vařící vody a necháme 3-4 minuty vylouhovat\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Darjeeling, cejlonský a černý jihoindický čaj.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297217/1297217-1440149044-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297217/1297217-1440149044-2000.jpg', 'price': {'amount': 249, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1106.67, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108007}, {'id': 300108009}, {'id': 300108015}, {'id': 300108086}, {'id': 300112207}, {'id': 300112209}], 'primary_category': {'id': 300108009}, 'brand': {'name': 'Schlürf'}, 'badge': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/icons/premium-list.png', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -1, 'crc32': 2341471764}, {'id': 1297247, 'name': 'Hovězí ramínko (Shoulder Clod) z Uruguaye 300g', 'new_name': 'Hovězí ramínko (Shoulder Clod) z Uruguaye', 'description': 'Shoulder Clod neboli česky hovězí ramínko nebo velká plec je velký sval nad zadní lopatkou. Vhodné na dušení, pečení i steak. Balení obsahuje dvě porce.\n\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: hovězí maso výsekové, chlazené\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Uruguay', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297247/1297247-1440589658-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297247/1297247-1440589658-2000.jpg', 'price': {'amount': 126, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 420, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 133871}, {'id': 134963}, {'id': 300103000}, {'id': 300103017}, {'id': 300103018}, {'id': 300103019}], 'primary_category': {'id': 300103019}, 'brand': {'name': 'Bervini Primo'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -64, 'crc32': 1302410616}, {'id': 1297251, 'name': 'Hovězí pupek (Flank steak) z Uruguaye cca 0.57kg', 'new_name': 'Hovězí pupek (Flank steak) z Uruguaye', 'description': 'Hovězí bok bez kosti neboli flank steak. Široký kus plochého svalu ze spodní části pupku z mladého býka. Tento chuťově výrazný kus masa je tužší a vláknitý ale skvělé chuti.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: jednosložková potravina\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Uruguay', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297251/1297251-1440165832-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297251/1297251-1440165832-2000.jpg', 'price': {'amount': 321, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 559, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 133871}, {'id': 75403}, {'id': 75437}, {'id': 75439}, {'id': 134327}, {'id': 134329}, {'id': 134963}, {'id': 300103000}, {'id': 300103017}, {'id': 300103018}, {'id': 300103019}], 'primary_category': {'id': 300103019}, 'brand': {'name': 'FFF'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': True, 'popularity': -19, 'crc32': 535417958}, {'id': 1297265, 'name': 'Arrighi Farfalle 500g', 'new_name': 'Arrighi Farfalle', 'description': 'Originální italské semolinové těstoviny té nejvyšší kvality.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mouka ze 100% tvrdozrné pšenice, pitná voda', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297265/1297265-1440408765-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297265/1297265-1440408765-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 59.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106096}, {'id': 300106098}, {'id': 300106102}], 'primary_category': {'id': 300106102}, 'brand': {'name': 'Arrighi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -60, 'crc32': 2812763724}, {'id': 1297267, 'name': 'Arrighi Fusilli 500g', 'new_name': 'Arrighi Fusilli', 'description': 'Originální italské semolinové těstoviny té nejvyšší kvality.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mouka ze 100% tvrdozrné pšenice, pitná voda', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297267/1297267-1440409585-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297267/1297267-1440409585-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 59.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106096}, {'id': 300106098}, {'id': 300106103}], 'primary_category': {'id': 300106103}, 'brand': {'name': 'Arrighi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -35, 'crc32': 2873382117}, {'id': 1297269, 'name': 'Arrighi Lumache Rigate 500g', 'new_name': 'Arrighi Lumache Rigate', 'description': 'Originální italské semolinové těstoviny té nejvyšší kvality.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mouka ze 100% tvrdozrné pšenice, pitná voda', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297269/1297269-1440409770-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297269/1297269-1440409770-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 59.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106096}, {'id': 300106098}, {'id': 300106105}], 'primary_category': {'id': 300106105}, 'brand': {'name': 'Arrighi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -31, 'crc32': 420300900}, {'id': 1297271, 'name': 'Arrighi Penne Rigate 500g', 'new_name': 'Arrighi Penne Rigate', 'description': 'Originální italské semolinové těstoviny té nejvyšší kvality.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mouka ze 100% tvrdozrné pšenice, pitná voda', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297271/1297271-1440411057-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297271/1297271-1440411057-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 59.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106096}, {'id': 300106098}, {'id': 300106104}], 'primary_category': {'id': 300106104}, 'brand': {'name': 'Arrighi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -47, 'crc32': 1529630032}, {'id': 1297273, 'name': 'Arrighi Špagety 500g', 'new_name': 'Arrighi Špagety', 'description': 'Originální italské semolinové těstoviny té nejvyšší kvality.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mouka ze 100% tvrdozrné pšenice, pitná voda', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297273/1297273-1440411324-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297273/1297273-1440411324-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 59.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106096}, {'id': 300106098}, {'id': 300106100}], 'primary_category': {'id': 300106100}, 'brand': {'name': 'Arrighi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -91, 'crc32': 984014739}, {'id': 1297279, 'name': 'Berni Pesto al pomodoro 195g', 'new_name': 'Berni Pesto al pomodoro', 'description': 'Voňavé aroma bazalky a plná chuť rajčat spojili své síly ve sladké a chuťově vyvážené omáčce, kterou si zamiluje celá rodina!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'slunečnicový olej, 2x koncentrovaný rajčatový prostlak 25%, bazalka 11%, sýr Grana Padano 6,7%(mléko,sůl, syřidlo,lysozym z vejce),sušená syrovátka, olivový olej, sůl, kešu ořechy, cukr, česnek, pepř.', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297279/1297279-1440420028-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297279/1297279-1440420028-2000.jpg', 'price': {'amount': 69.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 358.46, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106044}, {'id': 300106058}], 'primary_category': {'id': 300106058}, 'brand': {'name': 'Berni'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -42, 'crc32': 886231242}, {'id': 1297281, 'name': 'Berni Capperi 96g', 'new_name': 'Berni Capperi', 'description': 'Kapáry ve vinném octě, jsou skvělé k dochucování nebo jako obloha k mnoha jídlům, hlavně k předkrmům a hlavním jídlům. Skvělé jsou s tuňákem.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'kapary, voda, vinný ocet, sůl', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297281/1297281-1440421125-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297281/1297281-1440421125-2000.jpg', 'price': {'amount': 42.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 446.88, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106068}, {'id': 300106083}, {'id': 300106089}, {'id': 300106091}, {'id': 300106092}], 'primary_category': {'id': 300106089}, 'brand': {'name': 'Berni'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 1452521227}, {'id': 1297283, 'name': 'Gustodoro Passata 0.7kg', 'new_name': 'Gustodoro Passata', 'description': 'Rajčatové pyré z rajčat zrajících na italském slunci.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'rajčata, sůl', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297283/1297283-1440421404-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297283/1297283-1440421404-2000.jpg', 'price': {'amount': 69.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 99.86, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106068}, {'id': 300106083}, {'id': 300106088}], 'primary_category': {'id': 300106088}, 'brand': {'name': 'Gustodoro'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -24, 'crc32': 2768120955}, {'id': 1297285, 'name': 'Curaprox CuraKid Super Soft 4260 pro holky', 'new_name': 'Curaprox CuraKid Super Soft 4260 pro holky', 'description': 'Zubní kartáček pro nejmenší děti. Jeho malá, zkosená hlavička s ultrajemnými vlákny CUREN je plně chráněna měkkým pryžovým povlakem, který zajišťuje bezproblémové přijetí kartáčku dětmi a zabraňuje poranění při neopatrné manipulaci. 1ks v balení (blister).', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297285/1297285-1440491924-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297285/1297285-1440491924-2000.jpg', 'price': {'amount': 99.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 99.9, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109051}, {'id': 300109053}, {'id': 300110000}, {'id': 300110030}, {'id': 300110036}], 'primary_category': {'id': 300109053}, 'brand': {'name': 'Curaprox'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 3244296857}, {'id': 1297289, 'name': 'Calgon Tabs 24ks', 'new_name': 'Calgon Tabs 24ks', 'description': 'Calgon představuje komplexní ochranu před vodním kamenem, díky svému neutralizačnímu účinku chrání všechny důležité části Vaší pračky. Zabraňuje usazování vodního kamene, nečistoty a zbytky pracího prostředku hromadící se za bubnem, ve filtru a v hadicích.\nTo může ovlivnit výkon pračky a snížit účinnost praní. Snadné dávkování. Používejte při každém praní, k pracímu prostředku do přihrádky pro hlavní praní.\n', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297289/1297289-1440512213-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297289/1297289-1440512213-2000.jpg', 'price': {'amount': 179.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 7.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109001}, {'id': 300109007}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109007}, 'brand': {'name': 'Calgon'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -12, 'crc32': 1220016475}, {'id': 1297291, 'name': 'Calgon Gel Hygiene Plus 0.75l', 'new_name': 'Calgon Gel Hygiene Plus', 'description': 'První produkt svého druhu zajišťující hygienicky čisté a dezinfikované prostředí při každém praní a zároveň zabraňuje usazování vodního kamene. Calgon Hygiene Plus má antibakteriální složení, které likviduje 99,9% bakterií které by jinak zůstaly v pračce. \n\n', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297291/1297291-1440512887-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297291/1297291-1440512887-2000.jpg', 'price': {'amount': 189.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 253.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109001}, {'id': 300109007}, {'id': 300109009}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109007}, 'brand': {'name': 'Calgon'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -9, 'crc32': 3007364396}, {'id': 1297309, 'name': 'Finish All-in-1 Shine&Protect 2x650ml gel do myčky 1.3l', 'new_name': 'Finish All-in-1 Shine&Protect 2x650ml gel do myčky', 'description': 'NOVÝ Finish All-in-1 Max Shine&Protect Gel a jeho nová formule přináší oslnivý lesk a čistotu. Výhodné řešení pro ty, kteří preferují variabilní dávkování mycího prostředku. Bez problému se rozpouští a zajistí Vám tak skvělé výsledky i při krátkých programech. K dokonalému výsledku použijte 1x za měsíc Finish Čistič myčky. \n', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297309/1297309-1440520160-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297309/1297309-1440520160-2000.jpg', 'price': {'amount': 269.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 207.62, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109042}, {'id': 300109047}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109047}, 'brand': {'name': 'Finish'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -6, 'crc32': 1886915407}, {'id': 1297313, 'name': 'Korunní jemně perlivá 1.5l', 'new_name': 'Korunní jemně perlivá', 'description': 'Jemně perlivá varianta přírodní minerální vody. Je vhodná jako základ každodenního pitného režimu. Obsah oxidu uhličitého do 3 g/l.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: minerální voda\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297313/1297313-1441638306-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297313/1297313-1441638306-2000.jpg', 'price': {'amount': 13.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 9.27, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108024}, {'id': 300108025}, {'id': 300108028}], 'primary_category': {'id': 300108025}, 'brand': {'name': 'Korunní'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -304, 'crc32': 1684199555}, {'id': 1297315, 'name': 'Korunní neperlivá voda 1.5l', 'new_name': 'Korunní neperlivá voda', 'description': 'Přírodní minerální voda. Pro ty, kteří neholdují bublinkám. Obsahuje zbytkový přírodní kysličník do 0,9g/l.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: minerální voda\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297315/1297315-1441638342-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297315/1297315-1441638342-2000.jpg', 'price': {'amount': 13.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 9.27, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108024}, {'id': 300108026}, {'id': 300108027}], 'primary_category': {'id': 300108026}, 'brand': {'name': 'Korunní'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -368, 'crc32': 3111442172}, {'id': 1297317, 'name': 'Korunní citron s kapkou lemongrass 1.5l', 'new_name': 'Korunní citron s kapkou lemongrass', 'description': 'Klasická a oblíbená příchuť citronu obohacená o kapku exotické lemongrass. Vzniká tak nevídaná kombinace ovocného osvěžení.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: minerální voda, cukr, kyselina citronová, aroma, cyklamát sodný, sacharin, acesulfam K, aspartam\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297317/1297317-1440592314-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297317/1297317-1440592314-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 10.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108024}, {'id': 300108030}], 'primary_category': {'id': 300108030}, 'brand': {'name': 'Korunní'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -77, 'crc32': 2809375094}, {'id': 1297319, 'name': 'Korunní Mango s kapkou Acaí 1.5l', 'new_name': 'Korunní Mango s kapkou Acaí', 'description': 'Výrazná chuť manga, kterou rafinovaně doplňuje kapka lahodně lehkého nádechu acai.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: minerální voda, cukr, kyselina citronová, aroma\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297319/1297319-1440592436-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297319/1297319-1440592436-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 10.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108024}, {'id': 300108030}], 'primary_category': {'id': 300108030}, 'brand': {'name': 'Korunní'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -48, 'crc32': 2514686749}, {'id': 1297323, 'name': 'Korunní neperlivá meruňka s kapkou bílého čaje 1.5l', 'new_name': 'Korunní neperlivá meruňka s kapkou bílého čaje', 'description': 'Neperlivá Korunní se vyznačuje výrazně osvěžující chutí. Výrazný nádech sladké meruňky se v této Korunní spojuje s lehkou chutí bílého čaje.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: minerální voda, cukr, kyselina citronová, přírodní aroma meruňky, aroma, sorban draselný, benzoan sodný\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297323/1297323-1440593302-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297323/1297323-1440593302-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 10.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108024}, {'id': 300108030}], 'primary_category': {'id': 300108030}, 'brand': {'name': 'Korunní'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -129, 'crc32': 3764432600}, {'id': 1297325, 'name': 'Parodontax Fluoridová zubní pasta 75ml', 'new_name': 'Parodontax Fluoridová zubní pasta', 'description': 'Plivete při čištění zubů krev?\nKrvácení dásní může být jedním z prvních projevů jejich onemocnění. Pokud není onemocnění dásní léčeno, může se stát hlavní příčinou vypadávání zubů. Pokud máte rádi svěží zubní pasty, nový parodontax Extra Fresh napomáhá zabraňovat krvácení dásní a poskytuje intenzivní chladivou svěžest po dobu několika hodin.\nParodontax má speciální složení, které pastě dodává její terapeutickou chuť. Po 14 dnech používání zubní pasty parodontax, si většina lidí oblíbila její specifickou terapeutickou chuť.', 'ingredients': 'Sodium bicarbonate\nAqua\nGlycerin\nAlcohol\nCocamidopropyl betaine\nKrameria triandra extract\nEchinacea purpurea flower/leaf/stem juice\nAroma\nXanthan gum\nChamomilla recutita extract\nCommiphora myrrha extract\nSodium fluoride\nSodium saccharin\nSodium benzoate\nSalvia officinalis oil\nMentha piperita oil\nMentha arvensis oil\nLimonene\nLinalool\nCI 77491', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297325/1297325-1480325515-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297325/1297325-1480325515-2000.jpg', 'price': {'amount': 84.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1132, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109051}, {'id': 300109052}], 'primary_category': {'id': 300109052}, 'brand': {'name': 'Parodontax'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -22, 'crc32': 723202123}, {'id': 1297329, 'name': 'Hollandia Selský jogurt jahoda 200g', 'new_name': 'Hollandia Selský jogurt jahoda', 'description': 'Selský jogurt vyráběný tradičním způsobem zrání mléka v obalu s přídavkem zdraví prospěšných bakterií Bifidobacterium a Lactobacillus acidophilus. Jahodová složka je 100% přírodní a z 55 % ji tvoří kousky jahod.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Mléko\n\nOvocná složka 18% (cukr, jahody 43%, koncentrát šťávy z černé mrkve, aroma)\n\nMléčná bílkovina\n\nJogurtová kultura\n\nKultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA 5 (10⁶/g)\n\nObsah tuku nejméně 3,0%', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297329/1297329-1462786789-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297329/1297329-1462786789-2000.jpg', 'price': {'amount': 14.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 74.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300105010}], 'primary_category': {'id': 300105010}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -2079, 'crc32': 3570633884}, {'id': 1297331, 'name': 'Hollandia Selský jogurt borůvka 200g', 'new_name': 'Hollandia Selský jogurt borůvka', 'description': 'Jogurt. Borůvky. Nic víc. Na dně najdete ovocnou složku, ve které jsou kousky borůvek (55 %). Ovoce pečlivě vybíráme a za jeho prvotřídní kvalitu se můžeme zaručit. Cukr a pektin, které jsou uvedeny na obalu, pocházejí z ovoce – další barviva, aromata ani stabilizátory do jogurtu nepřidáváme. Borůvková příchuť je jednou z nejoblíbenějších. Sladké borůvky totiž skvěle doplňují příjemně nakyslou chuť jogurtu Hollandia.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko, ovocná složka 18% (cukr, borůvky 43%, koncentrát bezinkové, černorybízové a ibiškové šťávy, aroma), mléčná bílkovina, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA 5 (10⁶/g). Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S). Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte. Uchovejte při teplotě (4-8)°C. *GMO FREE - vyrobeno ze surovin, které nebyly geneticky modifikovány. \n\nObsah tuku nejméně 3,0%.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297331/1297331-1462786706-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297331/1297331-1462786706-2000.jpg', 'price': {'amount': 14.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 74.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300105010}], 'primary_category': {'id': 300105010}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -1280, 'crc32': 3201760813}, {'id': 1297333, 'name': 'Lucky Strike Red 20ks', 'new_name': 'Lucky Strike Red 20ks', 'description': '', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297333/1297333-1440661344-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297333/1297333-1440661344-2000.jpg', 'price': {'amount': 94, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 94, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'krabička', 'categories': [{'id': 300111000}, {'id': 300111091}, {'id': 300111092}, {'id': 300111093}], 'primary_category': {'id': 300111093}, 'brand': {'name': 'Lucky Strike'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -152, 'crc32': 2060810425}, {'id': 1297335, 'name': 'Tabák Lucky Strike Core 30g', 'new_name': 'Tabák Lucky Strike Core', 'description': '', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'Holandsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297335/1297335-1440944101-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297335/1297335-1440944101-2000.jpg', 'price': {'amount': 149, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 4966.67, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300111000}, {'id': 300111091}, {'id': 300111096}], 'primary_category': {'id': 300111096}, 'brand': {'name': 'Lucky Strike'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -13, 'crc32': 1521410410}, {'id': 1297337, 'name': 'Tabák Javaanse Halfzware 40g', 'new_name': 'Tabák Javaanse Halfzware', 'description': '', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'Holandsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297337/1297337-1442487602-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297337/1297337-1442487602-2000.jpg', 'price': {'amount': 199, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 4975, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300111000}, {'id': 300111091}, {'id': 300111096}], 'primary_category': {'id': 300111096}, 'brand': {'name': 'Javaanse Jongens'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -38, 'crc32': 1736494403}, {'id': 1297339, 'name': "Winston Classic Red 100's 20ks", 'new_name': "Winston Classic Red 100's 20ks", 'description': '', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'EU', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297339/1297339-1440662631-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297339/1297339-1440662631-2000.jpg', 'price': {'amount': 83, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 83, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'krabička', 'categories': [{'id': 300111000}, {'id': 300111091}, {'id': 300111092}, {'id': 300111093}], 'primary_category': {'id': 300111093}, 'brand': {'name': 'Winston'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 3267736171}, {'id': 1297341, 'name': 'Lucky Strike Additive Free Red 20ks', 'new_name': 'Lucky Strike Additive Free Red 20ks', 'description': '', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297341/1297341-1440662793-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297341/1297341-1440662793-2000.jpg', 'price': {'amount': 95, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 95, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'krabička', 'categories': [{'id': 300111000}, {'id': 300111091}, {'id': 300111092}, {'id': 300111093}], 'primary_category': {'id': 300111093}, 'brand': {'name': 'Lucky Strike'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -132, 'crc32': 884380294}, {'id': 1297343, 'name': 'RGD Red tabák 30g', 'new_name': 'RGD Red tabák', 'description': '', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297343/1297343-1481207796-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297343/1297343-1481207796-2000.jpg', 'price': {'amount': 104, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 3466.67, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300111000}, {'id': 300111091}, {'id': 300111096}], 'primary_category': {'id': 300111096}, 'brand': {'name': 'RGD'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -6, 'crc32': 2724668891}, {'id': 1297349, 'name': 'Becherovka Cordial likér 500ml', 'new_name': 'Becherovka Cordial likér', 'description': 'Cordial je jemný prémiový likér, který si získává srdce svých příznivců už od roku 1910. Typická je pro něj medová barva, výrazně sladká chuť a unikátní kombinace bílého vína a extraktu z lipového květu. Stáčí se do plochých lahví z hnědého skla se zlatou etiketou. Svým luxusním vzhledem je přímo stvořen k obdarování někoho, na kom vám velmi záleží. Cordial obsahuje 35 % alkoholu a podává se chlazený nebo jako součást nejrůznějších horkých i studených koktejlů. Je 100% přírodním produktem bez jakýchkoli chemických konzervačních látek, umělých barviv a emulgátorů.\nObsah alkoholu 35% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, líh, bílé víno, cukr, lipový květ, vinný destilát, švestkový macerát, barvivo: E150a karamel\n\nAlergeny: Oxid siřičitý a siřičitany', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297349/1297349-1440680338-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297349/1297349-1440680338-2000.jpg', 'price': {'amount': 199.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 399.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108078}, {'id': 300112085}, {'id': 300112327}], 'primary_category': {'id': 300108078}, 'brand': {'name': 'Becherovka'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -4, 'crc32': 2403716640}, {'id': 1297355, 'name': 'Napoleon Charles de Priessen 0.7l', 'new_name': 'Napoleon Charles de Priessen', 'description': 'Zpříjemněte si večer lahodnou brandy Napoleon Charles de Priessen.\nObsah alkoholu 33% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: líh, vinný destilát, aroma,cukr, barvivo: karamel\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297355/1297355-1440681928-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297355/1297355-1440681928-2000.jpg', 'price': {'amount': 159, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 227.14, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108074}], 'primary_category': {'id': 300108074}, 'brand': {'name': 'Granette'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -8, 'crc32': 846020247}, {'id': 1297357, 'name': 'R. JELÍNEK Moravská švestka 500ml', 'new_name': 'R. JELÍNEK Moravská švestka', 'description': 'Slivovice R. Jelínek je klasický destilát ze švestek pocházející z Valašska, kde se pálí již od poloviny 18. století. Tato slivovice je vyráběna trojstupňovou destilací vyzrálého švestkového kvasu. Ve vůni slivovice R. Jelínek je cítit nasládlé aroma pecek, to ovšem nepřekrývá její ovocný charakter. Chuť má Slivovice R. Jelínek jemnou a střeně aromatickou.\nObsah alkoholu 40% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: etanol, švestkový destilát\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297357/1297357-1440682351-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297357/1297357-1440682351-2000.jpg', 'price': {'amount': 165, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 330, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 134837}, {'id': 134841}, {'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108076}], 'primary_category': {'id': 300108076}, 'brand': {'name': 'R. Jelínek'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -6, 'crc32': 1077392574}, {'id': 1297359, 'name': 'R. JELÍNEK Moravská hruška 500ml', 'new_name': 'R. JELÍNEK Moravská hruška', 'description': 'Ve vůni hruškovice R. Jelínek je cítit nasládlé aroma hrušek, její ovocný charakter si vás podmaní. Chuť má jemnou a středně aromatickou.\nObsah alkoholu 40% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: ethanol, hruškový destilát\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297359/1297359-1440682815-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297359/1297359-1440682815-2000.jpg', 'price': {'amount': 165, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 330, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 134957}, {'id': 134959}, {'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108076}], 'primary_category': {'id': 300108076}, 'brand': {'name': 'R. Jelínek'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -10, 'crc32': 4103355009}, {'id': 1297363, 'name': 'R. JELÍNEK Slivovice 3letá 0.7l', 'new_name': 'R. JELÍNEK Slivovice 3letá', 'description': 'Bílá slivovice je nejznámější český ovocný destilát, který pro vás ve Vizovicích připravuje RUDOLF JELÍNEK z toho nejlepšího švestkového kvasu již od 19. století. Výrobní postupy si naši palírníci předávají z generace na generaci a spolu s nejmodernějšími technologiemi jsou zárukou nejvyšší kvality.\n\nPři výrobě pravé bílé Jelínkovy slivovice dodržujeme mnohaleté tradice. Ty požadují, aby vyzrálý švestkový kvas prošel trojstupňovou destilací, díky které dosahuje slivovice čistoty a jemnosti. Pecky zůstávají celou dobu přítomny v kvasu, aby vzniklému nápoji dodaly specifickou chuť třísloviny. Právě pecky v kvasu spolu s tříletým zráním dodávají slivovici jemnou, zaoblenou chuť ovoce s příjemným podtónem uleželého destilátu.\n\nSlivovici podáváme při teplotě odpovídající okolí, neboť jen tak lze dosáhnout plného rozvinutí její chuti i vůně.\nObsah alkoholu 45% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: švestkový destilát\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297363/1297363-1440683278-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297363/1297363-1440683278-2000.jpg', 'price': {'amount': 399, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 570, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 134837}, {'id': 134841}, {'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108076}], 'primary_category': {'id': 300108076}, 'brand': {'name': 'R. Jelínek'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -8, 'crc32': 2109396390}, {'id': 1297365, 'name': 'R.Jelínek Slivovice zlatá budík 3y 0.7l', 'new_name': 'R.Jelínek Slivovice zlatá budík 3y', 'description': 'Zlatá slivovice je světový unikát mezi ovocnými destiláty, který vznikl a dodnes je tradičně vyráběn ve valašské baště palírníků zvané Vizovice. Základem tohoto destilátu je klasická bílá slivovice, která podléhá specifickému zrání v sudech z dubu a získává tak zcela nové rysy.\n\nTradici výroby tohoto ojedinělého nápoje započali bratři Jelínkové, když v roce 1923 navázali spolupráci s francouzským výrobcem koňaku Denis Mounié. Ve společnosti RUDOLF JELÍNEK pro vás tuto specialitu zachováváme až do dnešních dnů. Stejně jako u bílé slivovice, začíná výroba trojstupňovou destilací vyzrálého švestkového kvasu. Vzniklý destilát je však uložen ke zrání do dřevěných sudů z dubu. Právě kontakt s dubovým dřevem dodává slivovici její zlatavou barvu, vůni blízkou koňaku či brandy a k její ovocné chuti připojuje výrazný dřevitý podtón.\nObsah alkoholu 45% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: švestkový destilát\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297365/1297365-1440683680-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297365/1297365-1440683680-2000.jpg', 'price': {'amount': 439, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 627.14, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108076}], 'primary_category': {'id': 300108076}, 'brand': {'name': 'R. Jelínek'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -3, 'crc32': 1783309307}, {'id': 1297367, 'name': 'Sierra Tequila Silver 0.7l', 'new_name': 'Sierra Tequila Silver', 'description': 'Vyzrálá průzračná tequila, jejíž chuť je plná, ovocná a v jejím aroma se do kromě agáve rozeznat i nádech chilli, zeleného jablka a mladého ananasu. Zpříjemněte si večer.\nObsah alkoholu\n38% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, destilát z modré agáve\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Mexiko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297367/1297367-1440684259-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297367/1297367-1440684259-2000.jpg', 'price': {'amount': 399, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 570, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108073}], 'primary_category': {'id': 300108073}, 'brand': {'name': 'Sierra'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -5, 'crc32': 3813452354}, {'id': 1297369, 'name': 'Sierra Tequila Gold 0.7l', 'new_name': 'Sierra Tequila Gold', 'description': 'Tato tequila zrála v dubových sudech což jí dává blyštivě zlatavou barvu. Je oblíbená pro svojí ovocnou chuť ve které je také cítit vanilka a karamel.\nObsah alkoholu\n38% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, destilát z modré agáve\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Mexiko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297369/1297369-1440684631-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297369/1297369-1440684631-2000.jpg', 'price': {'amount': 419.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 599.86, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108073}, {'id': 300112207}, {'id': 300112209}, {'id': 1306740960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300108073}, 'brand': {'name': 'Sierra'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -4, 'crc32': 3182113824}, {'id': 1297371, 'name': 'Olmeca Reposado zlatá tequila z modré agáve 0.7l', 'new_name': 'Olmeca Reposado zlatá tequila z modré agáve', 'description': 'Má stejný rodokmen jako Olmeca Tequila Blanco. Zlatavou barvu získává díky odpočinku ve vybraných dubových sudech, které tuhle prémiovou tequilu obohacují o delikátní příchuť. Pro svou jemnou chuť agáve si ji vychutnáš nejlépe čistou s plátkem pomeranče posypaným skořicí, ale připravíš z ní i prvotřídní koktejly pro znalce. \nObsah alkoholu\n38% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: voda, destilát získaný ze směsi cukrů pocházejících převážně z modré agáve, barvivo: E 150d karamel\n\nObsah alkoholu: 38%', 'country_of_origin': 'Mexiko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297371/1297371-1440684903-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297371/1297371-1440684903-2000.jpg', 'price': {'amount': 499.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 714.14, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108073}], 'primary_category': {'id': 300108073}, 'brand': {'name': 'Olmeca'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -3, 'crc32': 3039044507}, {'id': 1297375, 'name': 'Bacardi Oakheart 1l', 'new_name': 'Bacardi Oakheart 1l', 'description': 'Bacardi Oakheart je vyroben z vybrané směsi rumů, stařených ve vypálených sudech z amerického dubu. Získané unikátní dubové aroma dotváří koření jako javorové výtažky, skořice, muškátový oříšek, med a vanilka. Výsledkem je výjimečný „spiced“ rum s jantarově zlatohnědou barvou, náznakem nakouření a sametově jemnou chutí - přímo ze srdce dubového sudu. Odtud také pochází jeho jméno OAKHEART\nObsah alkoholu 35% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Bacardi rum, pitná voda, cukr, aroma, barvivo: karamel, koření\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Portoriko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297375/1297375-1440685555-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297375/1297375-1440685555-2000.jpg', 'price': {'amount': 399, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 399, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108075}], 'primary_category': {'id': 300108075}, 'brand': {'name': 'Bacardi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -5, 'crc32': 55944994}, {'id': 1297377, 'name': 'Rum Pampero Aniversario Reserva Exclusiva 0.7l', 'new_name': 'Rum Pampero Aniversario Reserva Exclusiva', 'description': 'Rum Pampero Aniversario Reserva Exclusiva je venezuelský skvost destilovaný z melasy, zraje v sudech po bourbonu. Nabízí středně plné tělo, karamel, tabák a kávu ve vůni a skvělou, lehce pikantní, mírně nasládlou chuť. Poprvé byl vyrobený v r. 1963 na oslavu 25. výročí založení společnosti (1938). Získal Gold Medal 2007 - San Francisco World Spirits. \nObsah alkoholu 40% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: třtinový destilát, koncentrovaný hroznový šťáva, barvivo: karamel E150d\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Itálie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297377/1297377-1440685755-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297377/1297377-1440685755-2000.jpg', 'price': {'amount': 699, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 998.57, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108075}, {'id': 300112085}, {'id': 300112327}], 'primary_category': {'id': 300108075}, 'brand': {'name': 'Pampero'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -6, 'crc32': 1792072630}, {'id': 1297379, 'name': 'El Dorado rum 12yo 0.7l', 'new_name': 'El Dorado rum 12yo', 'description': 'Tento výrazný karibský rum (Guyana) zrál v dubových sudech 12 let a mícháním dosáhl jemné síly a bohatosti, s nádhernou barvou a plnou kořeněnou vůní s náznaky svěžího jižního ovoce a opečených toastů.\nEl dorado 12 YO má kulaté, měkké a plné tělo se sílou ovoce, tabáku a pomerančové kůry s příchutí dubu, stáří 12 let.\nObsah alkoholu 40% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: destilát z cukrové třtiny\n\nObsah alkoholu: 40%', 'country_of_origin': 'Guyana', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297379/1297379-1440685904-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297379/1297379-1440685904-2000.jpg', 'price': {'amount': 859, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1227.14, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 134741}, {'id': 134749}, {'id': 134753}, {'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108075}, {'id': 300112085}, {'id': 300112327}], 'primary_category': {'id': 300108075}, 'brand': {'name': 'El Dorado'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -2, 'crc32': 22191294}, {'id': 1297381, 'name': 'Kraken black spiced rum 0.7l', 'new_name': 'Kraken black spiced rum', 'description': 'Jedinečný rum připomínající inkoust chobotnice.\nObsah alkoholu 40% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: voda, líh, cukrová třtina\n\nObsah alkoholu: 40%', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297381/1297381-1440686157-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297381/1297381-1440686157-2000.jpg', 'price': {'amount': 649, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 927.14, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108075}], 'primary_category': {'id': 300108075}, 'brand': {'name': 'Kraken'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -4, 'crc32': 3345553320}, {'id': 1297383, 'name': 'Finlandia Cranberry vodka s příchutí brusinek', 'new_name': 'Finlandia Cranberry vodka s příchutí brusinek', 'description': 'brusinka!\nmalá je, ale vyprávět umí. Třeba o arktickém dobrodruhu, a šťavnaté epizodce s vodkou.\nObsah alkoholu 40% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: pitná voda, obilný líh, cukr, přírodní brusinkové aroma\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Finsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297383/1297383-1440686500-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297383/1297383-1440686500-2000.jpg', 'price': {'amount': 429, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 429, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108080}], 'primary_category': {'id': 300108080}, 'brand': {'name': 'Finlandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -4, 'crc32': 3120154721}, {'id': 1297391, 'name': 'Carskaja zlatá vodka 1l', 'new_name': 'Carskaja zlatá vodka 1l', 'description': 'Tato vodka byla vyrobena na počest třísetletého jubilea St. Petěrburgu a společně s vodkou Carskaja PREMIUM a super prémiovou vodkou Carskoe Selo tvoří exkluzivní kolekci prémiových vodek „Carská vodka“, určenou pro náročné spotřebitele.\n\nUnikátní chuťové vlastnosti vodek z této kolekce byly dlouhá léta oceňovány elitou ruského národa – reprezentanty dynastie Romanovců a jejich hosty z řad ruské šlechty. Carská Zlatá vodka byla v době svého vzniku určena výlučně pro bujaré carské slavnosti, proto byla její receptura vyvinuta s důrazem na nejvyšší možnou kvalitu, jemnost a lahodnou chuť. Při její výrobě je používána speciálně upravená voda z Ladožského jezera a nejkvalitnější přírodní ingredience. Lipový med a lipové květy přidávají této vodce jemnou a lahodnou chuť a vůni. Navíc, filtrace skrze zlaté filtry významně vylepšuje kvalitu i chuť Carské Zlaté vodky. Také tvar láhve dokonale dokresluje charakter tohoto výjimečného nápoje. Láhev je vyrobena z výběrového matného skla, které je zdobeno zlatem. Motivy dobových rytin z období vlády cara Petra Velikého jsou doplněny vyobrazením panoramatu severní části hlavního města St. Petěrburgu.\nObsah alkoholu 40% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: líh, lipový med\nObsah alkoholu: 40%', 'country_of_origin': 'Rusko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297391/1297391-1440741139-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297391/1297391-1440741139-2000.jpg', 'price': {'amount': 399, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 399, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108080}], 'primary_category': {'id': 300108080}, 'brand': {'name': 'Carskaja'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 770322948}, {'id': 1297393, 'name': 'Smirnoff Red vodka 1l', 'new_name': 'Smirnoff Red vodka 1l', 'description': 'Smirnoff Vodka má dlouhou historii, kterou začal psát Arsenjevič Smirnov v roce 1860 v carském Rusku. Jeho vyhlášená a samotným carem uznávaná palírna však vzhledem k revolučnímu převratu v roce 1917 ukončila výrobu. Ne však na dlouho. Jeden z pěti Piotrových synů Vladimir emigroval do Istambulu, pak do Lvova a nakonec do Paříže, kde pokračoval v rodinné tradici až do 30. let. Zde také pofrancouzštil jméno vodky z původního Smirnov na konečné Smirnoff. V roce 1933 prodal výrobní práva příteli Rudolphu Kunettovi žijícím v USA. V 90. letech proběhlo několik soudních sporů o značku mezi potomky P.A. Smirnova a současným majitelem konsorciem Diageo. Vodka Smirnoff vyniká svou lehkostí, bohatostí a příchutí pšenice.\nObsah alkoholu 40% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Obilný líh\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Velká Británie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297393/1297393-1440741422-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297393/1297393-1440741422-2000.jpg', 'price': {'amount': 349, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 349, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108080}, {'id': 300112207}, {'id': 300112209}], 'primary_category': {'id': 300108080}, 'brand': {'name': 'Smirnoff'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 2281344134}, {'id': 1297395, 'name': 'Laphroaig skotská whisky 10yo 0.7l', 'new_name': 'Laphroaig skotská whisky 10yo', 'description': 'Laphroaig  10letá whisky má plnou, zlatou barvu. Její aroma lze označit jako medicinské, fenolové s náznaky mořských řas a se závanem sladkosti. Tělo je střední, olejové. Chuť je po mořských řasách, soli a oleji s plným a velmi suchým intenzivním rašelinovým dokončením.\nObsah alkoholu 40% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: voda, obilný destilát\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Velká Británie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297395/1297395-1440741621-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297395/1297395-1440741621-2000.jpg', 'price': {'amount': 950, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1357.14, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108081}, {'id': 300112085}, {'id': 300112327}], 'primary_category': {'id': 300108081}, 'brand': {'name': 'Laphroaig'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -4, 'crc32': 3393826461}, {'id': 1297397, 'name': 'Dynybyl Dry Gin 500ml', 'new_name': 'Dynybyl Dry Gin', 'description': 'Z výrazné a charakteristické vůně a chuti tradičního Ginu na Vás dýchne prostředí typických anglických barů a klubů. Okolo vše ožije historkami gentlemanů. Zatímco jim nasloucháte, vnímáte příjemné jalovcové aroma a přitom si uvědomujete jak dobrý a suchý Gin právě teď popíjíte a jak dobře Vám je. \nObsah alkoholu 37,5% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: líh, ginový destilát, cukr\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297397/1297397-1440741966-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297397/1297397-1440741966-2000.jpg', 'price': {'amount': 149.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 299.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108072}, {'id': 300108079}], 'primary_category': {'id': 300108079}, 'brand': {'name': 'Dynybyl'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -25, 'crc32': 2230716522}, {'id': 1297399, 'name': 'Sal Costa Essentiel mořská vločková sůl 170g', 'new_name': 'Sal Costa Essentiel mořská vločková sůl', 'description': 'Vločková sůl je ideální k doladění chuti hotových pokrmů a nechá vyniknout Vašemu kulinářskému umění. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Mořská sůl\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Španělsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297399/1297399-1440742628-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297399/1297399-1440742628-2000.jpg', 'price': {'amount': 199, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1170.59, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106001}, {'id': 300106014}, {'id': 300106031}, {'id': 300106034}, {'id': 300106037}], 'primary_category': {'id': 300106014}, 'brand': {'name': 'Sal Costa'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -4, 'crc32': 1899138913}, {'id': 1297403, 'name': 'Magnesia red - minerální voda s grapefruit šťávou 1.5l', 'new_name': 'Magnesia red - minerální voda s grapefruit šťávou', 'description': '\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Složení: přírodní minerální voda, cukr, šťáva z růžového grapefruitu z koncentrátu (1%), mrkvová šťáva, oxid uhličitý, aroma, kyselina: kyselina citronová\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297403/1297403-1455530004-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297403/1297403-1455530004-2000.jpg', 'price': {'amount': 19.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 13.27, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108024}, {'id': 300108030}], 'primary_category': {'id': 300108030}, 'brand': {'name': 'Magnesia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -125, 'crc32': 677496553}, {'id': 1297405, 'name': 'Magnesia red - rybíz 1.5l', 'new_name': 'Magnesia red - rybíz', 'description': '\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Složení: přírodní minerální voda, cukr, šťáva z červeného rybízu z koncentrátu (1%), oxid uhličitý, aroma, kyselina: kyselina citronová\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297405/1297405-1455530091-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297405/1297405-1455530091-2000.jpg', 'price': {'amount': 19.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 13.27, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108024}, {'id': 300108030}], 'primary_category': {'id': 300108030}, 'brand': {'name': 'Magnesia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -101, 'crc32': 3367910669}, {'id': 1297411, 'name': 'Hollandia Selský jogurt s příchutí irské kávy 200g', 'new_name': 'Hollandia Selský jogurt s příchutí irské kávy', 'description': 'Káva je skvělá. Whisky také. A stejně tak i náš jogurt, vyráběný tradičním způsobem zrání mléka v obalu s přídavkem zdraví prospěšných bakterií Bifidobacterium a Lactobacillus acidophilus. V příchuti alkohol sice nenajdete, ale přesto se nám podařilo trefit do chuti mnoha zákazníků.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko, ochucující složka 18% (cukr, extrakt cikorky 1%, karamelizovaný cukr, aroma, barvivo: karamel), mléčná bílkovina, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA 5 (10⁶/g). Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S). Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte. Uchovejte při teplotě (4-8)°C. Obsah tuku nejméně 3,0%.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297411/1297411-1462786955-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297411/1297411-1462786955-2000.jpg', 'price': {'amount': 14.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 74.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300105010}], 'primary_category': {'id': 300105010}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -240, 'crc32': 2750832839}, {'id': 1297413, 'name': 'Hollandia Selský jogurt malina 200g', 'new_name': 'Hollandia Selský jogurt malina', 'description': 'Na podušce z malin zraje bílý selský jogurt, vyráběný tradičním způsobem a s přídavkem zdraví prospěšných bakterií Bifidobacterium a Lactobacillus acidophilus. V malinové podušce najdete maliny bez jadérek – a kousky ovoce tvoří až 55 % obsahu.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko, ovocná složka 18% (cukr, maliny 43%, aroma, koncentrát bezinkové šťávy), mléčná bílkovina, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA 5 (10⁶/g). Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S). Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte. Uchovejte při teplotě (4-8) °C. *GMO FREE - vyrobeno ze surovin, které nebyly geneticky modifikovány. Obsah tuku nejméně 3,0%.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297413/1297413-1462786758-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297413/1297413-1462786758-2000.jpg', 'price': {'amount': 14.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 74.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300105010}], 'primary_category': {'id': 300105010}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -1813, 'crc32': 1567525802}, {'id': 1297415, 'name': 'Hollandia Selský jogurt čokoláda 200g', 'new_name': 'Hollandia Selský jogurt čokoláda', 'description': 'Selský jogurt vyráběný tradičním způsobem zrání mléka v obalu s přídavkem zdraví prospěšných bakterií Bifidobacterium a Lactobacillus acidophilus. Pro příznivce neovocných příchutí je zde poctivý čokoládový jogurt s autentickou chutí pravé čokolády.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko, ochucující složka 18% (cukr, čokoládový prášek 23%, sušené mléko, aroma), mléčná bílkovina, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA 5 (10⁶/g). Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S). Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte. Uchovejte při teplotě (4-8) °C. *GMO FREE - vyrobeno ze surovin, které nebyly geneticky modifikovány. Obsah tuku nejméně 3,0%.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297415/1297415-1462786916-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297415/1297415-1462786916-2000.jpg', 'price': {'amount': 14.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 74.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300105010}], 'primary_category': {'id': 300105010}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -2016, 'crc32': 2926715795}, {'id': 1297417, 'name': 'Hollandia Selský jogurt višeň-vanilka 200g', 'new_name': 'Hollandia Selský jogurt višeň-vanilka', 'description': 'Selský jogurt vyráběný tradičním způsobem zrání mléka v obalu s přídavkem zdraví prospěšných bakterií Bifidobacterium a Lactobacillus acidophilus. Díky 55% zastoupení kusového ovoce se výrazná chuť višní propíše do každé lžičky. Vanilka zase zjemňuje celkově výraznou chuť nakyslého ovoce i jogurtu.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko, ovocná složka 18% (cukr, višně 43%, koncentrát šťávy z červené řepy, aroma), mléčná bílkovina, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA 5 (10⁶/g). Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S). Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte. Uchovejte při teplotě (4-8) °C. *GMO FREE - vyrobeno ze surovin, které nebyly geneticky modifikovány. Obsah tuku nejméně 3,0%.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297417/1297417-1462786854-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297417/1297417-1462786854-2000.jpg', 'price': {'amount': 14.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 74.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300105010}], 'primary_category': {'id': 300105010}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -710, 'crc32': 2486871379}, {'id': 1297419, 'name': 'Hollandia Selský jogurt jahoda 400g', 'new_name': 'Hollandia Selský jogurt jahoda', 'description': 'Selský jogurt jahoda s kulturou BiFi\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko, ovocná složka 18% (cukr, jahody 43%, koncentrát šťávy z černé mrkve, aroma), mléčná bílkovina, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA 5 (10⁶/g). Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S). Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte. Uchovejte při teplotě (4-8) °C. *GMO FREE - vyrobeno ze surovin, které nebyly geneticky modifikovány. Obsah tuku nejméně 3,0%.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297419/1297419-1462786810-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297419/1297419-1462786810-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 74.75, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300105010}, {'id': 1306737960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300105010}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -36, 'crc32': 460116369}, {'id': 1297421, 'name': 'Hollandia Selský jogurt borůvka 400g', 'new_name': 'Hollandia Selský jogurt borůvka', 'description': 'Selský jogurt borůvka s kulturou BiFi\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko, ovocná složka 18% (cukr, borůvky 43%, koncentrát bezinkové, černorybízové a ibiškové šťávy, aroma), mléčná bílkovina, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA 5 (10⁶/g). Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S). Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte. Uchovejte při teplotě (4-8)°C. *GMO FREE - vyrobeno ze surovin, které nebyly geneticky modifikovány. Obsah tuku nejméně 3,0%.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297421/1297421-1462786727-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297421/1297421-1462786727-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 74.75, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300105010}, {'id': 1306737960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300105010}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -40, 'crc32': 4222535437}, {'id': 1297425, 'name': 'Hollandia Selský jogurt bílý BIO 3,5% 180g', 'new_name': 'Hollandia Selský jogurt bílý BIO 3,5%', 'description': 'Z bio mléka vlastních krav a přídavkem zdraví prospěšných bakterií Bifidobacterium a Lactobacillus acidophilus. Bílý jogurt Hollandia znamená zrcadlově lesklý a hladký povrch, jemně mléčně nakyslé aroma, kyprou a na lžičce pevnou, přesto v ústech příjemně křehkou texturu a neopakovatelnou komplexní jogurtovou chuť. Ideální pro chuťové minimalisty, své využití najde i v moderní zdravé kuchyni.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'BIO mléko, BIO mléčná bílkovina, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12, Lactobacillus acidophilus LA5 (10⁶/g). Obsah tuku nejméně 3,5 %. Uchovejte při teplotě 4–8 °C! Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S)! Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte!', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297425/1297425-1464613998-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297425/1297425-1464613998-2000.jpg', 'price': {'amount': 14.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 82.78, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133723}, {'id': 133729}, {'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300105009}, {'id': 300105070}], 'primary_category': {'id': 300105009}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -5363, 'crc32': 436615640}, {'id': 1297427, 'name': 'Hollandia Selský jogurt hrušky Williams BIO 2,8% 180g', 'new_name': 'Hollandia Selský jogurt hrušky Williams BIO 2,8%', 'description': 'BIO selský jogurt vyráběný z bio mléka vlastních krav s přídavkem zdraví prospěšných bakterií Bifidobacterium a Lactobacillus acidophilus. Hrušky jsou příjemně sladké a zjemňují nakyslou chuť našich jogurtů. Výhradně z přírodních složek s 35% zastoupením kusového ovoce.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko*, ovocná složka 20%* (hrušky* 35%, hruškové pyré*, cukr*, stabilizátor: nativní škrob, pektiny, přírodní aroma, regulátor kyselosti: uhličitany sodné), mléčná bílkovina*, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA5 (10⁶/g). Obsah tuku nejméně 2,8 %. Uchovejte při teplotě (4-8) °C! Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S)! Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte! * BIO surovina.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297427/1297427-1464614017-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297427/1297427-1464614017-2000.jpg', 'price': {'amount': 19.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 110.56, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133723}, {'id': 133729}, {'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300105010}, {'id': 300105070}], 'primary_category': {'id': 300105010}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -333, 'crc32': 2423637362}, {'id': 1297429, 'name': 'Hollandia Selský jogurt meruňky BIO 2,8% 180g', 'new_name': 'Hollandia Selský jogurt meruňky BIO 2,8%', 'description': 'Bio mléko našich krav zraje do jogurtu s přídavkem zdraví prospěšných bakterií Bifidobacterium a Lactobacillus acidophilus. Meruňky jsou velmi oblíbenou příchutí. Ta je výhradně z přírodních složek s 35 % zastoupením kusového ovoce.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko*, ovocná složka 20%* (meruňky* 35%, meruňkové pyré*, cukr*, stabilizátor: nativní škrob, pektiny, přírodní aroma, regulátor kyselosti: koncentrát citronové šťávy*, uhličitany sodné), mléčná bílkovina*, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA5 (10⁶/g). Obsah tuku nejméně 2,8 %. Uchovejte při teplotě (4-8) °C! Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S)! Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte! * BIO surovina.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297429/1297429-1464614071-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297429/1297429-1464614071-2000.jpg', 'price': {'amount': 19.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 110.56, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133723}, {'id': 133729}, {'id': 300105000}, {'id': 300105008}, {'id': 300105010}, {'id': 300105070}], 'primary_category': {'id': 300105010}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -375, 'crc32': 359782218}, {'id': 1297431, 'name': 'Hollandia Bio BiFi drink jahoda s mátou 230ml', 'new_name': 'Hollandia Bio BiFi drink jahoda s mátou', 'description': 'Jogurtový drink vyrábíme z bio mléka. Jahody i máta jsou v biokvalitě. Součástí balení je speciální překryvné víčko, díky kterému můžete drinky snadno pít i za chůze či ve vlaku. Ideální k snídani, na svačinu, do auta i na kolo. Dobře se pijí i malým dětem.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko*, ovocná složka* 16% (třtinový cukr*, jahody* 18,5%, koncentrát jablečné šťávy* 2,2%, koncentrát šťávy z černé mrkve*, stabilizátor: karubin*, přírodní aroma, koncentrát citronové šťávy*,mátový extrakt* 0,007%), mléčná bílkovina*, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA5 (10⁶/g). Obsah tuku nejméně 2,8%. Uchovejte při teplotě (4-8) °C! Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S)! Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte! *BIO surovina.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297431/1297431-1481625458-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297431/1297431-1481625458-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 95.22, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133723}, {'id': 133741}, {'id': 300105000}, {'id': 300105001}, {'id': 300105005}, {'id': 1306737960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300105005}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -999, 'crc32': 3634107084}, {'id': 1297433, 'name': 'Hollandia Bio BiFi drink granátové jablko 230ml', 'new_name': 'Hollandia Bio BiFi drink granátové jablko', 'description': 'Jogurtový drink vyrábíme z bio mléka. Granátové jablko je v bio kvalitě. Součástí balení je speciální překryvné víčko, díky kterému můžete drinky snadno pít i za chůze či ve vlaku. Ideální k snídani, na svačinu, do auta i na kolo. Dobře se pijí i malým dětem.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko*, ovocná složka* 16% (třtinový cukr*, koncentrát šťávy z granátového jablka* 4%, koncentrát jablečné šťávy* 2,2%, koncentrát šťávy z černé mrkve*, stabilizátor: karubin*, přírodní aroma, koncentrát citronové šťávy*), mléčná bílkovina*, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA5 (10⁶/g). Obsah tuku nejméně 2,8%. Uchovejte při teplotě (4-8) °C! Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S)! Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte! *BIO surovina.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297433/1297433-1481625566-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297433/1297433-1481625566-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 95.22, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133723}, {'id': 133741}, {'id': 300105000}, {'id': 300105001}, {'id': 300105005}, {'id': 1306737960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300105005}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -704, 'crc32': 510367466}, {'id': 1297435, 'name': 'Hollandia Bio BiFi drink mango a ananas 230ml', 'new_name': 'Hollandia Bio BiFi drink mango a ananas', 'description': 'Jogurtový drink vyrábíme z bio mléka. Ovocná složka je výhradně přírodního původu. Součástí balení je speciální překryvné víčko, díky kterému můžete drinky snadno pít i za chůze či ve vlaku. Ideální k snídani, na svačinu, do auta i na kolo. Dobře se pijí i malým dětem.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko*, ovocná složka* 16% (třtinový cukr*, mango* 15 %, koncentrát ananasové šťávy* 3%, nativní škrob*, stabilizátor: karubin*, koncentrát citronové šťávy*, přírodní aroma), mléčná bílkovina*, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a La- ctobacillus acidophilus LA5 (10⁶/g). Obsah tuku nejméně 2,8%. Uchovejte při teplotě (4-8) °C! Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S)! Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte! *BIO surovina.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297435/1297435-1481625252-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297435/1297435-1481625252-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 95.22, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133723}, {'id': 133741}, {'id': 300105000}, {'id': 300105001}, {'id': 300105005}, {'id': 1306737960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300105005}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -908, 'crc32': 2674357760}, {'id': 1297437, 'name': 'Hollandia Bio BiFi drink espresso 230ml', 'new_name': 'Hollandia Bio BiFi drink espresso', 'description': 'Jogurtový drink z bio mléka a bio kávové složky. Součástí balení je speciální překryvné víčko, díky kterému můžete drinky snadno pít i za chůze či ve vlaku. Ideální k snídani, na svačinu, do auta i na kolo.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléko*, ochucující složka* 16% (třtinový cukr*, glukózo-fruktózový sirup*, karamelizovaný cukr*, přírodní aroma, nativní škrob*, rozpustná káva* 0,6%, koncentrát citronové šťávy*, stabilizátor: karubin*), mléčná bílkovina*, jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium BB12 a Lactobacillus acidophilus LA5 (10⁶/g). Obsah tuku nejméně 2,8%. Uchovejte při teplotě (4-8) °C! Spotřebujte do data uvedeného na víčku (S)! Mírné uvolňování syrovátky není na závadu. Po otevření urychleně spotřebujte! *BIO surovina.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297437/1297437-1481625972-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297437/1297437-1481625972-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 95.22, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133723}, {'id': 133741}, {'id': 300105000}, {'id': 300105001}, {'id': 300105005}, {'id': 1306737960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300105005}, 'brand': {'name': 'Hollandia'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -504, 'crc32': 1452477406}, {'id': 1297439, 'name': 'Tamarind, vanička 450g', 'new_name': 'Tamarind, vanička', 'description': 'Až 20 cm dlouhé luskovité plody s křehkou, světle hnědou až skořicově hnědou matnou drsnou slupkou – skořápkou.\nV lusku může být až 10 semen obalených tmavou červenohnědou dření hutné mazlavé konzistence, podobnou sušeným datlím či fíkům, se sladkokyselou chutí připomínající švestková povidla. Kyselé odrůdy tamarindu jsou většinou používány k dochucování pokrmů, sladké formy se konzumují jako čerstvé ovoce.\n\nHodí se k přípravě speciálních kořeněných omáček a také osvěžujících nápojů (vzhledem k obsahu kyselin působí lehce projímavě). Tamarindy se také zpracovávají na čatní a do rýžových a zeleninových pokrmů.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'Thajsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297439/1297439-1441010687-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297439/1297439-1441010687-2000.jpg', 'price': {'amount': 79.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 177.56, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300102000}, {'id': 300102001}, {'id': 300102002}], 'primary_category': {'id': 300102002}, 'brand': None, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -20, 'crc32': 596429613}, {'id': 1297441, 'name': 'MAGGI NÁPADY Zapečené Kuře 4 Druhy Sýrů 32g', 'new_name': 'MAGGI NÁPADY Zapečené Kuře 4 Druhy Sýrů', 'description': 'Směs na přípravu zapečených prsou se sýrovou omáčkou - rychlé, chutné a jednoduché. Recept je bez přídavku glutamanu sodného a konzervantů.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Sušený sýrový prášek 30 % (přírodní sýry: Camembert, dánský sýr, Ementál, Gouda, sýr s modrou plísní; sušená syrovátka, tavicí sůl: monohydrogenfosforečnan sodný)\nKukuřičný modifikovaný škrob\nMaltodextrin\nZtužený rostlinný tuk (rostlinný olej, kyselina citrónová, slunečnicový lecitin, rozmarýnový extrakt)\nJodidovaná jedlá sůl\nKvasničný extrakt\nSušený cibulový prášek\nAroma\nCukr\nExtrakty koření a směs koření\nZahušťovadlo (xanthan)\nSušená petrželová nať\nKyselina citrónová', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297441/1297441-1441015908-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297441/1297441-1441015908-2000.jpg', 'price': {'amount': 19.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 621.88, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106180}], 'primary_category': {'id': 300106180}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -17, 'crc32': 3892604957}, {'id': 1297443, 'name': 'MAGGI NÁPADY Zapečené Kuře Žampióny & Smetana 30g', 'new_name': 'MAGGI NÁPADY Zapečené Kuře Žampióny & Smetana', 'description': 'měs na přípravu zapečených prsou se smetanou a žampiony - rychlé, chutné a jednoduché. Recept je bez přídavku glutamanu sodného a konzervantů.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Modifikovaný kukuřičný škrob, maltodextrin, částečně ztužený palmový tuk, sušený žampionový extrakt (maltodextrin, žampionový prášek 4,4 %), jodidovaná jedlá sůl, sušené houby (žampiony 6,3 %), kvasničný extrakt (kvasničný extrakt, jedlá sůl), slunečnicový olej, cibulový prášek 2,3 %, cukr, zahušťovadlo (xanthan), aromata, regulátor kyselosti (kyselina citronová), kurkuma 0,06 %\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297443/1297443-1441016302-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297443/1297443-1441016302-2000.jpg', 'price': {'amount': 19.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 663.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106180}], 'primary_category': {'id': 300106180}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -17, 'crc32': 4225233339}, {'id': 1297447, 'name': 'MAGGI NÁPADY Šťavnatý steak s provensálským kořením 23.4g', 'new_name': 'MAGGI NÁPADY Šťavnatý steak s provensálským kořením', 'description': 'Revoluční novinka, která Vám umožní připravit šťavnatý steak na pánvi bez přidání tuku. Díky unikátnímu pečicímu papíru Papyrus, který obsahuje směs koření a bylinek, připravíte během 10 minut šťavnatý a krásně okořeněný steak i bez přidání tuku.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Sušená zelenina 24,7 % (rajčatový prášek a kousky, česnekový a cibulový prášek, petrželová nať), jodidovaná jedlá sůl, částečně ztužený palmový tuk (palmový tuk, aroma), slunečnicový olej, provensálské koření 8,2 % (rozmarýn, bazalka, oregáno, tymián), rostlinný bílkovinný hydrolyzát (pšeničná bílkovina, palmový olej), aromata, regulátor kyselosti (kyselina citronová), vláknina - inulin, hrachová vláknina, směs koření 0,8 % (černý pepř, badyán), česnekový extrakt, kukuřičný škrob\n\nTax příznaku alergenů', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297447/1297447-1441016853-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297447/1297447-1441016853-2000.jpg', 'price': {'amount': 25.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1106.84, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106180}, {'id': 1306738960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300106180}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -4, 'crc32': 1519843683}, {'id': 1297459, 'name': 'MAGGI Nápady Barbecue marináda na krkovičku s Barbecue kečupem 47g', 'new_name': 'MAGGI Nápady Barbecue marináda na krkovičku s Barbecue kečupem', 'description': 'Sypká směs na přípravu marinády na grilované vepřové steaky a ochucovadlo na přípravu Barbecue kečupu.\n\nHoď to na gril a bav se!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení sypké směsi: sušená mletá zelenina 29,9 % (rajčata 20 %, cibule, česnek, červená paprika), cukr, jodidovaná jedlá sůl (chlorid sodný, jodičnan draselný), směs koření 9,1 % (sladká paprika, chilli, koriandr, zázvor, černý pepř, skořice), sušený vinný ocet (vinný ocet, maltodextrin), aromata (obsahují ječmen), slunečnicový olej, sušený citronový koncentrát (maltodextrin, citronový koncentrát), kouřové aroma\n\nSložení ochucovadla: cukr, směs koření 1,7 % (sladká paprika, chilli, koriandr, zázvor, černý pepř, skořice), sušená mletá zelenina 1,6 % (cibule, česnek), jodidovaná jedlá sůl (chlorid sodný, jodičnan draselný), aroma (obsahuje ječmen), sušený vinný ocet (vinný ocet, maltodextrin), sušený citronový koncentrát (maltodextrin, citronový koncentrát), slunečnicový olej\n\n% - vztaženo na obsah složky v jednotlivých sáčcích\n\nInformace pro alergiky\nSypká směs: Může obsahovat mléko, vejce, sóju, celer a ryby.\nOchucovadlo: Může obsahovat mléko, vejce, sóju, celer a ryby.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297459/1297459-1441018352-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297459/1297459-1441018352-2000.jpg', 'price': {'amount': 27.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 593.62, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105058}, {'id': 300105062}, {'id': 1306737960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300105062}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 4077755659}, {'id': 1297463, 'name': 'MAGGI ZLATÝ BUJÓN Hovězí 3l 60g', 'new_name': 'MAGGI ZLATÝ BUJÓN Hovězí 3l', 'description': 'Univerzální bujón v kostce. Výrobek můžete použít jako hovězí vývar nebo na dochucení různých druhů polévek, omáček a šťáv k masu.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Jodidovaná jedlá sůl\nČástečně ztužený palmový tuk\nLátky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´-ribonukleotidy sodné)\nKvasničný extrakt\nMaltodextrin\nAromata\nCukr\nHovězí maso prášek 1,5 % (obsahuje antioxidant: výtažky z rozmarýnu)\nKaramel\nBarviva (amoniak-sulfitový karamel, riboflavin)\nSušená petrželová nať\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat stopy pšeničného lepku, mléka, vajec, sóji, celeru a ryb. ', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297463/1297463-1441018715-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297463/1297463-1441018715-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 365, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106031}, {'id': 300106039}, {'id': 300106040}], 'primary_category': {'id': 300106040}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -21, 'crc32': 1431763573}, {'id': 1297465, 'name': 'MAGGI ZLATÝ BUJÓN Slepičí 3l 60g', 'new_name': 'MAGGI ZLATÝ BUJÓN Slepičí 3l', 'description': 'Univerzální bujón v kostce. Výrobek je určen k přípravě lahodného slepičího bujónu nebo také k dochucení různých slepičích či kuřecích pokrmů, omáček a šťáv k masu, kde je potřeba zvýraznit slepičí nebo kuřecí chuť.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Jodidovaná jedlá sůl\nČástečně ztužený palmový tuk\nLátky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´-ribonukleotidy sodné)\nMaltodextrin\nAromata\nKvasničný extrakt\nSlepičí tuk 2,5 % (slepičí tuk, antioxidant: výtažky z rozmarýnu)\nSlepičí maso prášek 1,5 % (obsahuje antioxidant: výtažky z rozmarýnu)\nSušená petrželová nať\nKaramel\nKari koření\nČesnekový extrakt\nBarvivo (riboflavin)', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297465/1297465-1441018947-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297465/1297465-1441018947-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 365, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106031}, {'id': 300106039}, {'id': 300106040}], 'primary_category': {'id': 300106040}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -28, 'crc32': 3269887286}, {'id': 1297467, 'name': 'MAGGI ZLATÝ BUJÓN Zeleninový 3l 60g', 'new_name': 'MAGGI ZLATÝ BUJÓN Zeleninový 3l', 'description': 'Univerzální bujón v kostce. Výrobek je určen k přípravě lahodného bujónu nebo také k dochucení různých zeleninových pokrmů. Velice dobře se dá použít také pro dochucení rýže, těstovin a podobně. Nově obsahuje olivový olej "extra virgin".\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Jodidovaná jedlá sůl\n\nČástečně ztužený palmový tuk\n\nLátky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´-ribonukleotidy sodné)\n\nCukr\n\nSušená zelenina 7 % (mrkev, celer, cibule, celerová nať)\n\nRostlinný bílkovinný hydrolyzát (aroma, pšeničná bílkovina, palmový olej)\n\nAromata (obsahují pšeničný lepek, celer)\n\nOlivový olej extra virgin 2,2 %\n\nSlunečnicový olej\n\nKvasničný extrakt\n\nKurkuma\n\nČesnekový extrakt 0,1 %\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat stopy mléka, vajec, sóji a ryb. ', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297467/1297467-1441019092-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297467/1297467-1441019092-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 365, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106031}, {'id': 300106039}, {'id': 300106040}], 'primary_category': {'id': 300106040}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -50, 'crc32': 4030023979}, {'id': 1297469, 'name': 'MAGGI Extra silný bujón 3l 66g', 'new_name': 'MAGGI Extra silný bujón 3l', 'description': 'Bujón s vynikající masovou chutí a vůní je vyroben z kvalitních surovin a každá kostka má chuť a sílu 1 kg hovězích žeber! Vývar z žeber je v gastronomických kruzích považován za nejkvalitnější. Vhodný k ochucení všech jídel, kterým chcete dodat silnou chuť a vůni masa.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Jodidovaná jedlá sůl\nČástečně ztužený palmový tuk\nKukuřičný škrob\nLátky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´-ribonukleotidy sodné)\nCukr\nCibulový prášek\nAromata\nBarvivo (amoniak-sulfitový karamel)\nHovězí maso prášek 0,4 % (obsahuje antioxidant: výtažky z rozmarýnu)\nKurkuma', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297469/1297469-1441019255-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297469/1297469-1441019255-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 331.82, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106031}, {'id': 300106039}, {'id': 300106040}], 'primary_category': {'id': 300106040}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -53, 'crc32': 186505100}, {'id': 1297471, 'name': 'MAGGI Přidej vejce Slepičí polévka 43g', 'new_name': 'MAGGI Přidej vejce Slepičí polévka', 'description': 'Maggi slepičí polévka. Stačí pouze přidat vejce a můžete servírovat.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Semolinové těstoviny 58 % (mouka z tvrdé pšenice), jodidovaná jedlá sůl, sušená zelenina (mrkev, celer, pórek, petrželová nať, česnekový prášek), látky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´- ribonukleotidy sodné), bramborový škrob, aromata (obsahují celer), slepičí tuk 2,3 % (slepičí tuk, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), cukr, sušené slepičí maso prášek 0,2 % (slepičí maso, jodidovaná jedlá sůl, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), regulátor kyselosti (kyselina citronová), kurkuma, barvivo (riboflavin)\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat stopy mléka, vajec, sóji a ryb.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297471/1297471-1441020106-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297471/1297471-1441020106-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 369.77, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -39, 'crc32': 3343959195}, {'id': 1297473, 'name': 'MAGGI Přidej vejce Rychtářská polévka 54g', 'new_name': 'MAGGI Přidej vejce Rychtářská polévka', 'description': 'Lahodná Rychtářská polévka, do které staačí už jen rozklepnout vejce a můžete servírovat.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Semolinové těstoviny 64 % (mouka z tvrdé pšenice), jodidovaná jedlá sůl, bramborový škrob, látky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´- ribonukleotidy sodné), sušená zelenina (mrkev, cibule, celer, petrželová nať), částečně ztužený palmový tuk, aromata (obsahují lepek), slunečnicový olej, cukr, barviva (amoniak-sulfitový karamel, riboflavin), regulátor kyselosti (kyselina citronová)\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat stopy mléka, vajec, sóji a ryb.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297473/1297473-1441020311-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297473/1297473-1441020311-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 294.44, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -22, 'crc32': 3756156217}, {'id': 1297475, 'name': 'MAGGI Přidej vejce Formanská polévka 54g', 'new_name': 'MAGGI Přidej vejce Formanská polévka', 'description': 'Skvělá Formanská polévka, do které stačí rozklepnout vejce a můžete podávat.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Semolinové těstoviny 62 % (mouka z tvrdé pšenice), jodidovaná jedlá sůl, sušená zelenina (pórek, mrkev, cibulový prášek, petrželová nať, česnekový prášek), látky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´- ribonukleotidy sodné), kukuřičný škrob, slepičí tuk 2,1 % (slepičí tuk, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), cukr, aromata, sušené slepičí maso prášek 0,8 % (slepičí maso, jodidovaná jedlá sůl, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), kvasničný extrakt, částečně ztužený palmový tuk, kari koření, barvivo (amoniak-sulfitový karamel)\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat stopy mléka, vajec, sóji, celeru a ryb.', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297475/1297475-1441020465-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297475/1297475-1441020465-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 294.44, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -13, 'crc32': 4120912437}, {'id': 1297477, 'name': 'MAGGI Francouzská polévka 42g', 'new_name': 'MAGGI Francouzská polévka', 'description': 'Francouzská polévka, dehydratovaný výrobek\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Semolinové těstoviny 53 % (mouka z tvrdé pšenice), jodidovaná jedlá sůl (chlorid sodný, jodičnan draselný), sušená zelenina 8,7 % (cibule 4,1 %, pórek 2,5 %, mrkev 2,1 %), sušené vepřové kousky ochucené 6 % [vepřové maso, strouhanka (pšeničná mouka, kvasnice, jedlá sůl), sušené vaječné bílky, jodidovaná jedlá sůl: chlorid sodný, jodičnan draselný; aroma, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), bramborový škrob, látky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´-ribonukleotidy sodné), palmový tuk (palmový tuk, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), maltodextrin, rostlinný bílkovinný hydrolyzát (aroma, pšeničná bílkovina, jedlá sůl, palmový olej), aroma (obsahuje pšenici), barviva (karamel, riboflavin), sušená petrželová nať 0,05 %\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat mléko, sóju, celer a ryby.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297477/1297477-1441020624-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297477/1297477-1441020624-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 378.57, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -8, 'crc32': 3942053320}, {'id': 1297479, 'name': 'MAGGI Gulášová polévka 63g', 'new_name': 'MAGGI Gulášová polévka', 'description': 'Gulášová polévka, dehydratovaný výrobek\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Pšeničná mouka, sušená zelenina (cibulový 8,8 % a česnekový 2,5 % prášek), sušené vepřové kousky ochucené 10 % [strouhanka (pšeničná mouka, kvasnice, jedlá sůl), pšeničná krupice, vepřové maso 1,9 %, sušená vejce, cibulový prášek 0,3 %, slunečnicový olej, jodidovaná jedlá sůl: chlorid sodný, jodičnan draselný; barvivo: karamel; černý pepř, antioxidant: výtažky z rozmarýnu], bramborový škrob, směs koření 8,8 % (sladká paprika, majoránka 1,2 %, kmín, černý pepř), jodidovaná jedlá sůl (chlorid sodný, jodičnan draselný), tuk z uzené vepřové slaniny (vepřový tuk, antioxidant: vytážky z rozmarýnu), palmový tuk, látky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´-ribonukleotidy sodné), aromata, sušený kvasničný extrakt (kvasničný extrakt, jedlá sůl), regulátor kyselosti (chlorid draselný), barviva (paprikový extrakt, amoniak-sulfitový karamel)\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat mléko, sóju, celer a ryby.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297479/1297479-1441021394-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297479/1297479-1441021394-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 252.38, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}, {'id': 1306738960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -8, 'crc32': 1701632958}, {'id': 1297481, 'name': 'MAGGI Hrachová polévka 52g', 'new_name': 'MAGGI Hrachová polévka', 'description': 'Hrachová polévka, dehydratovaný výrobek\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Sušená hrachová mouka 67 %, jodidovaná jedlá sůl (chlorid sodný, jodičnan draselný), tuk z uzené vepřové slaniny (uzený vepřový tuk, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), sušená mletá zelenina (cibule 2,5 %, česnek 2,2 %), bramborový škrob, látky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´-ribonukleotidy sodné), sušený kvasničný extrakt (kvasničný extrakt, jedlá sůl), kouřová aromata, aromata, cukr, majoránka 0,2 %, černý pepř\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297481/1297481-1441021603-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297481/1297481-1441021603-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 305.77, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -4, 'crc32': 567325648}, {'id': 1297491, 'name': 'MAGGI Rajská sladká s těstovinami polévka 83g', 'new_name': 'MAGGI Rajská sladká s těstovinami polévka', 'description': 'VYROBENO Z VÍCE NEŽ 330 g RAJČAT\n\nNávod k přípravě: Obsah sáčku vsypte do 0,75 l studené vody, dobře zamíchejte metličkou a priveďte k varu. Vařte na mírném ohni v nezakrytém hrnci 6 minut a občas promíchejte.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Cukr, sušená zelenina (rajčatový prášek 23,9 %, cibulový prášek, celer), semolinové těstoviny 24 % (mouka z tvrdé pšenice), pšeničná mouka, bramborový škrob, jodidovaná jedlá sůl (chlorid sodný, jodičnan draselný), slunečnicový olej, sušený kvasničný extrakt (kvasničný extrakt, jedlá sůl), aroma\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat mléko, vejce, sóju a ryby.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297491/1297491-1441023078-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297491/1297491-1441023078-2000.jpg', 'price': {'amount': 21.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 263.86, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -31, 'crc32': 1277940551}, {'id': 1297493, 'name': 'MAGGI Krémová lišková polévka 46g', 'new_name': 'MAGGI Krémová lišková polévka', 'description': 'Vyrobeno ze 7 gramů čerstvých hub!\n\nKrémová lišková polévka, dehydratovaný výrobek\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Pšeničná mouka, sušená náhrada smetany 17,8 % (slunečnicový olej, glukózový sirup, mléčné bílkoviny), kukuřičný škrob, sušené bramborové vločky (brambory, jedlá sůl, aroma), sušený kvasničný extrakt (kvasničný extrakt, jedlá sůl), sušená zelenina (cibulový prášek, pažitka 0,2 %), jodidovaná jedlá sůl (chlorid sodný, jodičnan draselný), slunečnicový olej, dextróza, aromata, cukr, sušené houby (liška obecná 1,1 %, hřib smrkový 0,6 %), regulátor kyselosti (chlorid draselný), barvivo (paprikový extrakt), sušená petrželová nať 0,2 %, sušený žampionový extrakt (maltodextrin, žampionový prášek), kurkuma\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat vejce, sóju, celer a ryby.', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297493/1297493-1441023310-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297493/1297493-1441023310-2000.jpg', 'price': {'amount': 24.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 541.3, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -13, 'crc32': 605153747}, {'id': 1297497, 'name': 'MAGGI CHUTNÁ PAUZA Slepičí polévka s těstovinami 24g', 'new_name': 'MAGGI CHUTNÁ PAUZA Slepičí polévka s těstovinami', 'description': 'Pečlivě vybraná zelenina a těstoviny jsou ingredience, díky kterým chutnají MAGGI polévky tak výjimečně. Díky dehydrataci, tedy sušení, můžeme tyto suroviny zpracovávat bez konzervačních látek. Nakonec je namícháme tak, aby polévka byla přesně podle Vaší chuti. MAGGI pro Vaši pauzu během dne.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Instantní bezvaječné pšeničné těstoviny 33 % (pšeničná mouka, jedlá sůl, extrakt z kurkurmy), sušený glukózový sirup, jodidovaná jedlá sůl, bramborový škrob, sušené slepičí kousky ochucené 6 % (slepičí maso 4,2 %, strouhanka: pšeničná mouka, kvasnice, jedlá sůl; slepičí tuk 0,2 %, cibulový prášek, jodidovaná jedlá sůl, sušené vaječné bílky, kurkuma, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), dextróza, sušená mletá zelenina (mrkev 4,1 %, petrželová nať 0,5 %, celer), aromata (obsahují vejce), sušený kvasničný extrakt (kvasničný extrakt, jedlá sůl), slunečnicový olej, slepičí tuk (slepičí tuk 1,3 %, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), kurkuma, regulátor kyselosti (kyselina citronová), barvivo (riboflavin)\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku.\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat mléko, sóju a ryby.', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297497/1297497-1441023819-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297497/1297497-1441023819-2000.jpg', 'price': {'amount': 19.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 829.17, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -24, 'crc32': 3137904376}, {'id': 1297499, 'name': 'MAGGI CHUTNÁ PAUZA Rajčatová polévka s těstovinami 42g', 'new_name': 'MAGGI CHUTNÁ PAUZA Rajčatová polévka s těstovinami', 'description': 'Pečlivě vybraná zelenina a těstoviny jsou ingredience, díky kterým chutnají MAGGI polévky tak výjimečně. Díky dehydrataci, tedy sušení, můžeme tyto suroviny zpracovávat bez konzervačních látek. Nakonec je namícháme tak, aby polévka byla přesně podle Vaší chuti. MAGGI pro Vaši pauzu během dne.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Rajčatový prášek 24 %, cukr, instantní bezvaječné pšeničné těstoviny 19 % (pšeničná mouka, jedlá sůl, kurkumový extrakt), zahušťovací směs (pšeničná mouka, palmový olej, bramborový škrob), jodidovaná jedlá sůl, bramborový škrob, slunečnicový olej, kvasničný extrakt (kvasničný extrakt, jedlá sůl), zahušťovadlo (xanthan), barvivo (paprikový extrakt), aroma\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat mléko, vejce, sóju, celer, ryby a hořčici.', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297499/1297499-1441023966-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297499/1297499-1441023966-2000.jpg', 'price': {'amount': 19.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 473.81, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -13, 'crc32': 3400031233}, {'id': 1297503, 'name': 'MAGGI Chutná pauza Krupicové knedlíčky 30g', 'new_name': 'MAGGI Chutná pauza Krupicové knedlíčky', 'description': 'MAGGI Chutná pauza Krupicové knedlíčky instantní polévka.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Krupicové knedlíčky 40 % (pšeničná krupice 38,9 %, palmový tuk, sušené vaječné bílky a žloutky, pšeničný lepek, jodidovaná jedlá sůl: chlorid sodný, jodičnan draselný; cukr, muškátový ořech, sušený kvasničný extrakt: kvasničný extrakt, jedlá sůl), sušený glukózový sirup, jodidovaná jedlá sůl (chlorid sodný, jodičnan draselný), sušený kvasničný extrakt (kvasničný extrakt, jedlá sůl), sušená mrkev 4 %, cukr, aromata (obsahují pšenici, celer), slunečnicový olej, rostlinný bílkovinný hydrolyzát (aroma, pšeničná bílkovina, jedlá sůl, palmový olej), sušené hovězí maso prášek (hovězí maso, jodidovaná jedlá sůl: chlorid sodný, jodičnan draselný; antioxidant: výtažky z rozmarýnu), sušená petrželová nať 0,3 %, barvivo (karamel), regulátor kyselosti (kyselina citronová), kurkuma, sušený česnekový extrakt 0,03 %\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat mléko, sóju a ryby', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297503/1297503-1441025114-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297503/1297503-1441025114-2000.jpg', 'price': {'amount': 19.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 663.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}, {'id': 1306738960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 2362955169}, {'id': 1297511, 'name': 'MAGGI Harmonie chuti 120g', 'new_name': 'MAGGI Harmonie chuti', 'description': 'Maggi Harmonie chuti - se zeleninou.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Jodidovaná jedlá sůl\n\nLátky zvýrazňující chuť a vůni (glutaman sodný, 5´-ribonukleotidy sodné)\n\nCukr\n\nSušená zelenina 7,2 % (mrkev, pórkový a česnekový prášek, cibule, petrželová nať, špenátový prášek, rajčata, pastinák, celerový prášek, červená paprika)\n\nSlunečnicový olej\n\nČesnekový extrakt 0,6 %\n\nSměs koření 0,5 % (pepř, kurkuma)\n\nAromata\n\nBarviva (paprikový extrakt, riboflavin)\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat stopy lepku, mléka, vajec, sóji a ryb. ', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297511/1297511-1441026000-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297511/1297511-1441026000-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 249.17, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106031}, {'id': 300106033}, {'id': 1306738960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300106033}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -4, 'crc32': 5516022}, {'id': 1297513, 'name': 'MAGGI DOBRÝ HOSTINEC Kuře na paprice 153g', 'new_name': 'MAGGI DOBRÝ HOSTINEC Kuře na paprice', 'description': 'Těstoviny s paprikovou omáčkou na způsob „Kuře na paprice“. \n\nPříprava v mikrovlnné troubě - Pokojová teplota\n1. Obsah sáčku vsypte do větší porcelánové nebo skleněné mísy, zalijte 0,5 litrem horké vody a důkladně zamíchejte.\n2. Vložte do mikrovlnné trouby, nastavte na 900 W a vařte 7 minut. Po 4 minutách vaření přerušte, důkladně promíchejte a pokračujte ve vaření.\n3. Ihned podávejte.\n\nMírné vaření - Pokojová teplota\n1. Obsah sáčku vsypte do 0,5 litru horké vody, důkladně zamíchejte a přiveďte k varu.\n2. Přidejte trochu másla a za stálého míchání vařte na nízké teplotě v nezakrytém hrnci 5 minut (dokud omáčka nezhoustne).\n3. Ihned podávejte.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Sušené bezvaječné pšeničné těstoviny 75 % (mouka z tvrdé pšenice, pšeničná mouka), sušené odstředěné mléko, bramborový škrob, jodidovaná jedlá sůl, sušená mletá zelenina 2,1 % (cibule, česnek), kvasničný extrakt (kvasničný extrakt, jedlá sůl), mletá sladká paprika 1,9 %, dextróza, pšeničná mouka, aromata (obsahují vejce), kuřecí tuk (kuřecí tuk 1,4 %, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), sušené kuřecí maso prášek (kuřecí maso 1,1 %, jodidovaná jedlá sůl, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), sušená náhrada smetany (slunečnicový olej, glukózový sirup, mléčné bílkoviny), barvivo (paprikový extrakt)\n\n% -vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat sóju, celer a ryby.', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297513/1297513-1476459940-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297513/1297513-1476459940-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 228.1, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106180}], 'primary_category': {'id': 300106180}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -53, 'crc32': 824663999}, {'id': 1297515, 'name': 'Maggi Dobrý Hostinec Guláš těstoviny s omáčkou 143g', 'new_name': 'Maggi Dobrý Hostinec Guláš těstoviny s omáčkou', 'description': 'Víte, že správně vyvážený jídelníček by měl obsahovat nejméně pět jídel denně. Výrobky Maggi Dobrý hostinec Vám svou rychlou přípravou poskytnou jeden chutný pokrm během náročného dne.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Sušené bezvaječné pšeničné těstoviny 80 % (mouka z tvrdé pšenice, pšeničná mouka)\n\nSušená mletá zelenina 5,2 % (cibule, česnek, rajčata, červená paprika)\n\nSměs koření (sladká paprika, kmín, majoránka, pepř)\n\nBramborový škrob\n\nJodidovaná jedlá sůl\n\nKvasničný extrakt\n\nPšeničná mouka\n\nTuk z uzené vepřové slaniny (uzená vepřová slanina, antioxidant: vytážky z rozmarýnu)\n\nRostlinný bílkovinný hydrolyzát (aroma, pšeničná bílkovina, jedlá sůl, palmový olej)\n\nSušené vepřové maso mleté (vepřové maso 0,7 %, jodidovaná jedlá sůl, antioxidant: výtažky z rozmarýnu)\n\nAromata\n\nMaltodextrin\n\nCukr\n\nBarvivo (amoniak-sulfitový karamel)\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nTax příznaku alergenů\nMůže obsahovat stopy mléka, vajec, sóji, celeru a ryb', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297515/1297515-1441026858-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297515/1297515-1441026858-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 244.06, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106180}], 'primary_category': {'id': 300106180}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -20, 'crc32': 513828545}, {'id': 1297517, 'name': 'MAGGI AMORE MIO Šunka a sýr 140g', 'new_name': 'MAGGI AMORE MIO Šunka a sýr', 'description': 'Těstoviny se šunkovo-sýrovou omáčkou, dehydratovaný výrobek, směs na přípravu hotového pokrmu\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Bezvaječné pšeničné těstoviny 82 % (mouka z tvrdé pšenice, pšeničná mouka), sušená náhrada smetany (palmový olej, laktóza, mléčné bílkoviny), jodidovaná jedlá sůl, bramborový škrob, sýrový prášek 2,1 % (sýrový prášek 1,8 %: Camembert, dánský sýr, Ementál, Gouda, sýr s modrou plísní; sušená mléčná syrovátka), pšeničná mouka, sušená vepřová šunka kousky (uzená vepřová šunka 1,5 %, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), aromata (obsahují mléko), kouřové aroma, tuk z uzené vepřové slaniny (vepřový tuk, antioxidant: výtažky z rozmarýnu), sušená mletá zelenina 0,6 % (česnek, petrželová vať), kvasničný extrakt (kvasničný extrakt, jedlá sůl), olivový olej - extra virgin, cukr, kurkuma\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat vejce, sóju, celer a ryby.', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297517/1297517-1476460295-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297517/1297517-1476460295-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 249.29, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106180}], 'primary_category': {'id': 300106180}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -22, 'crc32': 3931791461}, {'id': 1297519, 'name': 'MAGGI AMORE MIO 4 druhy sýrů & bylinky 146g', 'new_name': 'MAGGI AMORE MIO 4 druhy sýrů & bylinky', 'description': 'Směs pro přípravu hotového pokrmu. Ochutnejte těstoviny s omáčkou ze 4 druhů sýra a bylinek. Tato italská pochoutka určitě nemůže chybět na vašem stole. Připravíte ji během 5 minut! Nyní je bez přidaného glutamátu a konzervačních látek.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Sušené bezvaječné pšeničné těstoviny 78 % (mouka z tvrdé pšenice, pšeničná mouka)\n\nSušená náhrada smetany (palmový olej, laktóza, mléčné bílkoviny)\n\nSmetanový prášek (smetana, odtučněné mléko)\n\nJodidovaná jedlá sůl\n\nSýrový prášek 2,9 % (sýry 88 %*: Camembert, dánský sýr, Ementál, Gouda; sušená mléčná syrovátka)\n\nBramborový škrob\n\nPšeničná mouka\n\nSušená zelenina (cibulový a česnekový prášek)\n\nSlunečnicový olej\n\nAromata (obsahují mléko, laktózu)\n\nCukr\n\nKvasničný extrakt\n\nSušené bylinky 0,3 % (pažitka, bazalka)\n\nKurkuma\n\nRegulátor kyselosti (kyselina citronová)\n\n*vztaženo na sýrový prášek\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat stopy vajec, sóji, celeru a ryb. ', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297519/1297519-1441027482-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297519/1297519-1441027482-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 239.04, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106180}], 'primary_category': {'id': 300106180}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -34, 'crc32': 168914364}, {'id': 1297521, 'name': 'MAGGI MAGIC ASIA Teriyaki smažené nudle 130g', 'new_name': 'MAGGI MAGIC ASIA Teriyaki smažené nudle', 'description': 'MAGGI MAGIC ASIA Teriyaki těstoviny.\nSměs pro přípravu hotového pokrmu smažené nudle.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Sušené vaječné těstoviny 76 % (mouka z tvrdé pšenice, vejce), cukr, sušená zelenina 3,8 % (mrkev 1,5 %, pór 0,7 %, česnekový a špenátový prášek, fazolové lusky 0,3 %), sušený glukózový sirup, rostlinný bílkovinný hydrolyzát (aroma, pšeničná bílkovina, jedlá sůl, palmový olej), jodidovaná jedlá sůl (chlorid sodný, jodičnan draselný), barvivo (karamel), kukuřičný škrob, sušený kvasničný extrakt (kvasničný extrakt, jedlá sůl), slunečnicový olej, směs koření (zázvor, chilli, badyán), aromata, sušené houby 0,3 % (ucho Jidášovo), regulátor kyselosti (kyselina citronová), barvivo (paprikový extrakt)\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat mléko, sóju, celer a ryby.', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297521/1297521-1441027754-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297521/1297521-1441027754-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 268.46, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106180}, {'id': 300106183}], 'primary_category': {'id': 300106183}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -36, 'crc32': 3854160195}, {'id': 1297523, 'name': 'MAGGI MAGIC ASIA Thai curry smažené nudle 128g', 'new_name': 'MAGGI MAGIC ASIA Thai curry smažené nudle', 'description': 'MAGGI MAGIC ASIA Thai Curry těstoviny s kari kořením, pikantní.\nSměs pro přípravu hotového pokrmu smažené nudle.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Sušené vaječné těstoviny 78 % (mouka z tvrdé pšenice, vejce) sušená mletá zelenina 5,1 % (mrkev 1,5 %, pór 1,5 %, česnek, špenát, zelená paprika 0,3 %), cukr, sušené odtučněné mléko, směs koření (koriandr, kmín, zázvor, chilli 0,2 %, pažitka, černý pepř, bazalka), jodidovaná jedlá sůl (chlorid sodný, jodičnan draselný), aromata, slunečnicový olej, kari kořenící přípravek 0,6 % (směs koření, jedlá sůl), rostlinný bílkovinný hydrolyzát (aroma, pšeničná bílkovina, jedlá sůl, palmový olej), sušený kvasničný extrakt (kvasničný extrakt, jedlá sůl), sušené houby 0,2 % (ucho Jidášovo), sušená petrželová nať 0,1 %, regulátor kyselosti (kyselina citronová)\n\n% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat sóju, celer a ryby.', 'country_of_origin': 'Slovenská republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297523/1297523-1441027943-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297523/1297523-1441027943-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 272.66, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106180}, {'id': 300106183}], 'primary_category': {'id': 300106183}, 'brand': {'name': 'Maggi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -15, 'crc32': 3093005169}, {'id': 1297525, 'name': 'NESCAFÉ 3in1 Brown Sugar 10ks 170g', 'new_name': 'NESCAFÉ 3in1 Brown Sugar 10ks', 'description': 'NESCAFÉ 3in1 Brown Sugar potěší všechny milovníky kávy slazené přírodním třtinovým cukrem. Perfektně vyvážená chuť kávy, mléka a cukru je v NESCAFÉ 3in1 Brown Sugar zvýrazněná jemným nádechem karamelu, který nápoji propůjčuje právě hnědý cukr.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Cukr, glukózový sirup, plně ztužený palmojádrový tuk, přírodní třtinový cukr 10%, rozpustná káva 10%, regulátory kyselosti (E 331, E 340, E 452), mléčná bílkovina, jedlá sůl, emulgátory (E 471, E 472e), aromata, protispékavá látka (E 551)', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297525/1297525-1441029742-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297525/1297525-1441029742-2000.jpg', 'price': {'amount': 55.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 328.82, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108002}, {'id': 300108017}, {'id': 300108021}], 'primary_category': {'id': 300108021}, 'brand': {'name': 'Nescafe'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -35, 'crc32': 3945886214}, {'id': 1297527, 'name': 'NESCAFÉ 2in1 10ks 100g', 'new_name': 'NESCAFÉ 2in1 10ks', 'description': 'Kávu NESCAFÉ 2in1 si snadno připravíte kdykoli a kdekoli. NESCAFÉ 2in1 nabízí vyváženou chuť kávy a mléka, která potěší všechny, kteří dávají mají rádi bílou kávu bez cukru.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Glukózový sirup, plně ztužený palmojádrový tuk, rozpustná sušená káva 11 %, karamelizovaný cukr, stabilizátory (E 340, E 451, E 452, E 331), mléčná bílkovina, maltodextrin, jedlá sůl, emulgátory (E 471, E 472e), aromata', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297527/1297527-1441030394-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297527/1297527-1441030394-2000.jpg', 'price': {'amount': 55.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 559, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108002}, {'id': 300108017}, {'id': 300108021}], 'primary_category': {'id': 300108021}, 'brand': {'name': 'Nescafe'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -18, 'crc32': 2088132822}, {'id': 1297529, 'name': 'NESCAFÉ GOLD Barista 100g', 'new_name': 'NESCAFÉ GOLD Barista', 'description': 'Tak jako Vám profesionální barista připraví kávu ve Vaší oblíbené kavárně, tak i díky NESCAFÉ GOLD Barista si můžete dopřát chuť čerstvě pražené kávy s lahodnou pěnou (cremou). Rozpustnou kávu NESCAFÉ GOLD jsme obohatili o velmi jemně namletou praženou kávu a dosáhli tak ještě plnější chuti a aroma zrnkové kávy.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '100% káva (rozpustná sušená káva 95 %, jemně mletá pražená káva 5 %)', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297529/1297529-1441030537-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297529/1297529-1441030537-2000.jpg', 'price': {'amount': 99.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 999, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108002}], 'primary_category': {'id': 300108002}, 'brand': {'name': 'Nescafe'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -108, 'crc32': 4222759653}, {'id': 1297531, 'name': 'Orion Granko Instantní kakaový nápoj 225g', 'new_name': 'Orion Granko Instantní kakaový nápoj', 'description': 'Tajenka soutěže Dolce Gusto: "letní"\n\nNápoj v prášku, slazená rozpustná směs pro přípravu kakaového nápoje s přídavkem vitamínů.\n\nTAK, JAK HO MÁTE RÁDI.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Cukr\n\n20 % kakaového prášku se sníženým obsahem tuku\n\nEmulgátor (sójový lecitin)\n\nJedlá sůl\n\nVitamíny (viz tabulka)\n\nSměs koření\n\nAroma\n\nInformace pro alergiky\nMůže obsahovat mléko. ', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297531/1297531-1441030678-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297531/1297531-1441030678-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 177.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108017}, {'id': 300108018}], 'primary_category': {'id': 300108018}, 'brand': {'name': 'Orion'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -331, 'crc32': 2144083673}, {'id': 1297537, 'name': 'Lovela Sensitive tekutý prací prostředek (1,5l) 15praní', 'new_name': 'Lovela Sensitive tekutý prací prostředek (1,5l)', 'description': 'Lovela je sensitivní tekutý prací prostředek, určen pro Vaše malé děti. Lovela vypere všechno Vaše prádlo dokonale, ale přitom tak šetrně, že může být použita i na praní prádla dětí s velmi citlivou pokožkou. Lovela byla testována pro jemnou dětskou pokožku a je doporučena "Institutem pro péči o matku a dítě" a "Sdružením Dětem zdraví" - sdružením pro pomoc dětem trpícím alergiemi.', 'ingredients': '< 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, mýdla, fosfonáty\n5-15 %: aniontové povrchově aktivní látky\nOstatní složky: parfém, optické zjasňovače, benzisothiazolinone', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297537/1297537-1441037547-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297537/1297537-1441037547-2000.jpg', 'price': {'amount': 139.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 9.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'praní', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 134391}, {'id': 300109000}, {'id': 300109001}, {'id': 300109002}, {'id': 300109005}, {'id': 300110000}, {'id': 300110050}, {'id': 300110051}], 'primary_category': {'id': 300109005}, 'brand': {'name': 'Lovela'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -27, 'crc32': 602710181}, {'id': 1297539, 'name': 'Lovela Sensitive aviváž 2l', 'new_name': 'Lovela Sensitive aviváž', 'description': 'Aviváž Lovela Sensitive je citlivá k dětské pokožce. Změkčuje Vaše prádlo a dodává mu dlouhotrvající svěžest. Navíc může být díky svému složení použita na praní oblečení Vašich dětí. Aviváž Lovela Sensitive byla klinicky testována pro jemnou dětskou pokožku a je doporučena „Institutem pro péči o Matku a Dítě" a „Sdružením Dětem zdraví" - sdružením pro pomoc dětem trpícím alergiemi. Hebké a voňavé prádlo pro jemnou dětskou pokožku.', 'ingredients': '5-15%: kationtové aktivní látky\n< 5 %: benzisothiazolinone, parfém', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297539/1297539-1441038192-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297539/1297539-1441038192-2000.jpg', 'price': {'amount': 89.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 44.95, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 134391}, {'id': 300109000}, {'id': 300109001}, {'id': 300109006}, {'id': 300110000}, {'id': 300110050}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109006}, 'brand': {'name': 'Lovela'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -52, 'crc32': 835232557}, {'id': 1297541, 'name': 'Airwick Freshmatic automatický strojek + náplň vůně svěžího prádla 250ml', 'new_name': 'Airwick Freshmatic automatický strojek + náplň vůně svěžího prádla', 'description': 'Automatický spray Fresh Matic přináší atraktivně inovovaný design automatického strojku s technologií uvolňování vůně postupně a systémem nastavení její intenzity. Vůně svěžího prádla.\n', 'ingredients': 'Butylphenyl methylpropanal\nHexyl cinnamal', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297541/1297541-1441040119-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297541/1297541-1441040119-2000.jpg', 'price': {'amount': 179.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 719.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300111000}, {'id': 300111014}, {'id': 300111015}, {'id': 1306743960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300111015}, 'brand': {'name': 'Airwick'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -7, 'crc32': 1881294594}, {'id': 1297543, 'name': 'Airwick Freshmatic náplň vůně svěžího prádla 250ml', 'new_name': 'Airwick Freshmatic náplň vůně svěžího prádla', 'description': 'AIRWICK Fresh Matic náhradní náplně jsou k dostání v široké paletě vůní. Ve Vašem strojku AIRWICK Fresh Matic vydrží vonět až 60 dní.\n', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297543/1297543-1441040491-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297543/1297543-1441040491-2000.jpg', 'price': {'amount': 119.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 479.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300111000}, {'id': 300111014}, {'id': 300111015}], 'primary_category': {'id': 300111015}, 'brand': {'name': 'Airwick'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -9, 'crc32': 3150667388}, {'id': 1297545, 'name': 'Airwick Freshmatic náplň vůně jemný satén a měsíční lilie 250ml', 'new_name': 'Airwick Freshmatic náplň vůně jemný satén a měsíční lilie', 'description': 'AIRWICK Fresh Matic náhradní náplně jsou k dostání v široké paletě vůní. Ve Vašem strojku AIRWICK Fresh Matic vydrží vonět až 60 dní.\n', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297545/1297545-1441040774-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297545/1297545-1441040774-2000.jpg', 'price': {'amount': 119.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 479.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300111000}, {'id': 300111014}, {'id': 300111015}], 'primary_category': {'id': 300111015}, 'brand': {'name': 'Airwick'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -2, 'crc32': 2061665428}, {'id': 1297547, 'name': 'Airwick Freshmatic náplň vůně tyrkysová laguna 250ml', 'new_name': 'Airwick Freshmatic náplň vůně tyrkysová laguna', 'description': 'AIRWICK Fresh Matic náhradní náplně jsou k dostání v široké paletě vůní. Ve Vašem strojku AIRWICK Fresh Matic vydrží vonět až 60 dní.\n', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297547/1297547-1441099637-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297547/1297547-1441099637-2000.jpg', 'price': {'amount': 119.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 479.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300111000}, {'id': 300111014}, {'id': 300111015}], 'primary_category': {'id': 300111015}, 'brand': {'name': 'Airwick'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -6, 'crc32': 4167600371}, {'id': 1297549, 'name': 'Airwick Vonná svíčka Horské květy 105g', 'new_name': 'Airwick Vonná svíčka Horské květy 105g', 'description': 'Přitulte se v pohodlí svého domova a vytvořte hřejivou atmosféru s touto směsí květů horských bobulí s esenciálními oleji.\nObjevte svíčky Air Wick s obsahem esenciálních olejů nabízející vůně inspirované přírodními esencemi extrahovanými z ovoce, květin a bylin, které Vám doma pomohou vytvořit atmosféru podle Vaší nálady.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297549/1297549-1441100223-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297549/1297549-1441100223-2000.jpg', 'price': {'amount': 99.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 99.9, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 75609}, {'id': 87107}, {'id': 134717}, {'id': 300111000}, {'id': 300111014}, {'id': 300111019}], 'primary_category': {'id': 300111019}, 'brand': {'name': 'Airwick'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -11, 'crc32': 2946030061}, {'id': 1297551, 'name': 'Lovela Sensitive Color tekutý prací prostředek (5l) 50praní', 'new_name': 'Lovela Sensitive Color tekutý prací prostředek (5l)', 'description': 'KUPTE LIBOVOLNÉ 2KS LOVELA 5,4KG NEBO 5L A DOSTANETE AVIVÁŽ 2L ZDARMA\n\nLovela je sensitivní tekutý prací prostředek na barevné prádlo, určen pro Vaše malé děti. Lovela vypere všechno Vaše prádlo dokonale, ale přitom tak šetrně, že může být použita i na praní prádla dětí s velmi citlivou pokožkou. Lovela byla testována pro jemnou dětskou pokožku a je doporučena "Institutem pro péči o matku a dítě" a "Sdružením Dětem zdraví" - sdružením pro pomoc dětem trpícím alergiemi.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297551/1297551-1476198308-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297551/1297551-1476198308-2000.jpg', 'price': {'amount': 279.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 5.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'praní', 'categories': [{'id': 134253}, {'id': 75685}, {'id': 134391}, {'id': 300109000}, {'id': 300109001}, {'id': 300109002}, {'id': 300109005}, {'id': 300110000}, {'id': 300110050}, {'id': 300110051}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109005}, 'brand': {'name': 'Lovela'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -60, 'crc32': 755364846}, {'id': 1297553, 'name': 'Mi Kim Chi krevetová instantní nudlová polévka 75g', 'new_name': 'Mi Kim Chi krevetová instantní nudlová polévka', 'description': 'Instantní nudlová polévka s příchutí krevet.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Nudle (88 %): PŠENIČNÁ mouka, částečně ztužený rostlinný palmový olej, tapiokový škrob, sůl, cukr, Stabilizátor Trifosforečnan (E 451i), kypřící látky: Uhličitan draselný (E 501i), Uhličitan sodný (E 500i), antioxidanty Butylhydroxyanisol (E 320), Butylhydroxytoluen (E 321). Polévka (12%): rostlinný palmový olej, sůl, cukr, sušené Kimchi, látky zvýrazňující chuť a vůni: Glutaman sodný (E 621), Inosinát sodný (E 631), Guanylát sodný (E 627), koření (čili, pepř, zázvor, česnek), KREVETOVÝ extrakt, sušená jarní cibulka, smažený česnek, regulátor kyselosti kyselina citrónová (E 330), SÉPIOVÝ prášek, barvivo: Paprikový extrakt (E 160c), antioxidanty Butylhydroxyanisol (E 320), Butylhydroxytoluen (E 321).\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Měkkýši a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Vietnam', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297553/1297553-1441121411-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297553/1297553-1441121411-2000.jpg', 'price': {'amount': 17.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 238.67, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Mi Kim Chi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -88, 'crc32': 2008963627}, {'id': 1297559, 'name': 'Mi Kim Chi Kuřecí instantní nudlová polévka 75g', 'new_name': 'Mi Kim Chi Kuřecí instantní nudlová polévka', 'description': '\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Nudle (86,7 %): PŠENIČNÁ MOUKA, částečně ztužený rostlinný palmový olej, tapiokový škrob, sůl, cukr, látka zvýrazňující chuť a vůni glutaman sodný (E621), regulátory kyselosti: trifosforečnany (E 451), uhličitany draselné (E 501), uhličitany sodné (E 500), antioxidanty: butylhydroxyanisol (E 320), butylhydroxytoluen (E 321). Ochucovací sáček (13,3%): sůl. cukrrostlinný palmový olej, sůl, cukr, rostlinný palmový olej, antioxidanty: butylhydroxyanisol (E 320), butylhydroxytoluen (E 321). koření (česnek, čili, pepř, zázvor), látky zvýrazňující chuť a vůni: Glutaman sodný (E 621), Glycin (E640), Inosinát sodný (E 631), Guanylát sodný (E 627), sušené Kimchi (0,67%), sušená jarní cibulka, stabilizátor Guma Guar (E412), protispékavá látka oxid křemičitý (E 551), regulátor kyselosti kyselina citrónová (E 330), umělá kuřecí příchuť (0,11%), SÉPIOVÝ PRÁŠEK (LOLIGO EDULIS), barvivo paprikový extrakt (E 160c).\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Měkkýši a výrobky z nich, MŮŽE OBSAHOVAT: Ryby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Vietnam', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297559/1297559-1441121867-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297559/1297559-1441121867-2000.jpg', 'price': {'amount': 17.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 238.67, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Mi Kim Chi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -228, 'crc32': 2393780646}, {'id': 1297561, 'name': 'Mi Kim Chi Zeleninová instantní polévka 75g', 'new_name': 'Mi Kim Chi Zeleninová instantní polévka', 'description': '\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: NUDLE (86.7%): PŠENIČNÁ MOUKA, ČÁSTEČNĚ ZTUŽENÝ ROSTLINNÝ PALMOVÝ OLEJ, TAPIOKOVÝ ŠKROB, SŮL, CUKR, LÁTKA ZVÝRAZŇUJÍCÍ CHUŤ A VŮNI GLUTAMAN SODNÝ (E 621), REGULÁTORY KYSELOSTI: (TRIFOSFOREČNANY (E 451), UHLIČITANY DRASELNÉ (E 501), UHLIČITANY SODNÉ (E 500)), ANTIOXIDANTY: BUTYLHYDROXYANISOL (E 320), BUTYLHYDROXYTOLUEN (E 321). OCHUCOVACÍ SÁČEK (13.3%): SŮL, CUKR, ROSTLINNÝ PALMOVÝ OLEJ, ANTIOXIDANTY: BUTYLHYDROXYANISOL (E 320), BUTYLHYDROXYTOLUEN (E 321), KOŘENÍ (ČESNEK, PEPŘ, ZÁZVOR, ČILI), SUŠENÉ KIMCHI (0,8%), LÁTKY ZVÝRAZŇUJÍCÍ CHUŤ A VŮNI: GLUTAMAN SODNÝ (E 621), INOSINÁT SODNÝ (E 631), GUANYLÁT SODNÝ (E 627), SUŠENÁ JARNÍ CIBULKA, REGULÁTOR KYSELOSTI KYSELINA CITRÓNOVÁ (E 330), UMĚLÁ HOUBOVÁ PŘÍCHUŤ V PRÁŠKU (0,14%), BARVIVO PAPRIKOVÝ EXTRAKT (E 160C), STABILIZÁTOR GUMA GUAR (E 412), PROTISPÉKAVÁ LÁTKA OXID KŘEMIČITÝ (E 551).\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek, MŮŽE OBSAHOVAT: Ryby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Vietnam', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297561/1297561-1441122765-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297561/1297561-1441122765-2000.jpg', 'price': {'amount': 15.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 212, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106179}, {'id': 300106181}], 'primary_category': {'id': 300106181}, 'brand': {'name': 'Mi Kim Chi'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -62, 'crc32': 2565150479}, {'id': 1297563, 'name': 'Cillit Bang Aktivní pěna 0.6l', 'new_name': 'Cillit Bang Aktivní pěna', 'description': 'Inovační výrobek pro rychlé a snadné čištění velkých ploch v koupelně. Unikátní tryska zajistí perfektní pokrytí plochy již při jednom nanesení. Aktivní pěna pronikne a rozpustí usazeniny a špínu v celé koupelně a zanechává zářivý lesk. \n', 'ingredients': '< 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfém\nNebezpečné látky: butan', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297563/1297563-1441180924-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297563/1297563-1441180924-2000.jpg', 'price': {'amount': 129.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 216.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109028}, {'id': 300109029}, {'id': 300109030}, {'id': 300109041}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109030}, 'brand': {'name': 'Cillit'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -10, 'crc32': 1008415939}, {'id': 1297565, 'name': 'Veet Depilační krém pro citlivou pokožku 100ml', 'new_name': 'Veet Depilační krém pro citlivou pokožku', 'description': 'Depilační krém Veet pro citlivou pokožku je účinný i na krátké chloupky.* Tím Vám zajišťuje hladkost po dobu až jednoho týdne. Náš Depilační krém pro citlivou pokožku je obohacen o výtažky z Aloe vera a vitamin E, které jsou známy svými utišujícími vlastnostmi. Budete tedy mít nejen hladkou, nýbrž i hedvábně jemnou opečovávanou pokožku a nově rostoucí chloupky Vám budou rovněž připadat měkčí. \n*Účinné i na krátké chloupky. Před dalším použitím přípravku vždy 72 hodin vyčkejte. \n', 'ingredients': 'Aqua\nUrea\nParaffinum liquidum\nCetearyl alcohol\nPotassium thioglycolate\nCalcium hydroxide\nTalc\nCeteareth-20\nGlycerin\nSorbitol\nMagnesium trisilicate\nParfum\nPropylene glycol\nLithium magnesium sodium silicate\nSodium gluconate\nTocopheryl acetate\nAloe barbadensis leaf juice\nAcrylates copolymer\nLimonene\nPotassium sorbate\nSodium benzoate\nMethylchloroisothiazolinone\nMethylisothiazolinone\nCI 77891', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297565/1297565-1441182586-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297565/1297565-1441182586-2000.jpg', 'price': {'amount': 139.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1399, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109095}, {'id': 300109096}, {'id': 300109097}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109097}, 'brand': {'name': 'Veet'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -4, 'crc32': 4105508070}, {'id': 1297567, 'name': 'Dettol Tekuté antibakt. mýdlo Zklidňující 250ml', 'new_name': 'Dettol Tekuté antibakt. mýdlo Zklidňující', 'description': 'Mytí rukou je nejlepší způsob, jak se bránit před šířením bakterií způsobujících nemoci. Vaše ruce zůstávají hebké a chráněné před bakteriemi.', 'ingredients': 'Aqua\nAmmonium laureth sulfate\nCocamidopropyl betaine\nGlycerin\nCalcium chloride\nBenzoic acid\nSalicylic acid\nVitis vinifera fruit water\nTetrasodium EDTA\nLavandula angustifolia extract\nPropylene glycol\nPolyquaternium-7\nEDTA\nBenzophenone-4\nMagnesium nitrate\nMethylchloroisothiazolinone\nMethylisothiazolinone\nMagnesium chloride\nMethylparaben\nPropylparaben\nParfum\nAlpha-isomethyl ionone\nButylphenyl methylpropional\nCoumarin\nCitric acid\nCI 60730', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297567/1297567-1441183109-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297567/1297567-1441183109-2000.jpg', 'price': {'amount': 74.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 299.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109060}, {'id': 300109064}, {'id': 300109065}], 'primary_category': {'id': 300109065}, 'brand': {'name': 'Dettol'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -41, 'crc32': 3966850217}, {'id': 1297569, 'name': 'Dettol Bezdotykový dávkovač mýdla Svěžest okurky 250ml', 'new_name': 'Dettol Bezdotykový dávkovač mýdla Svěžest okurky', 'description': 'Dettol Bezdotykový dávkovač mýdla automaticky zaznamená Vaše ruce a uvolní potřebnou dávku mýdla, která odstraní 99,9 % bakterií a virů a zanechá Vaši pokožku příjemně jemnou. Vůně okurky.\n', 'ingredients': 'Účinná látka:\nKvarterní amonné sloučeniny\nBenzyl-C12-16-alkyldimethyl\nChloridy (benzalkonium chlorid): 1,3g/kg', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297569/1297569-1479291865-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297569/1297569-1479291865-2000.jpg', 'price': {'amount': 279.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1119.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 134253}, {'id': 300109000}, {'id': 300109060}, {'id': 300109064}, {'id': 300109065}, {'id': 300112207}, {'id': 300112211}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109065}, 'brand': {'name': 'Dettol'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 3332659563}, {'id': 1297571, 'name': 'Dettol Náplň do bezdot. dávkovače Aloe Vera 250ml', 'new_name': 'Dettol Náplň do bezdot. dávkovače Aloe Vera', 'description': 'Náplň do bezdotykového dávkovače mýdla Dettol je obohaceno o hydratační složky pro lepší péči o Vaše ruce. Odstraňuje 99,9 % bakterií a virů. Vyzkoušejte i naše další varianty Zelený čaj, Grapefruit, či Svěžest okurky.\n', 'ingredients': 'Účinná látka: kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy (benzalkonium chlorid): 1,0 g/kg', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297571/1297571-1441184246-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297571/1297571-1441184246-2000.jpg', 'price': {'amount': 94.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 379.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109060}, {'id': 300109064}, {'id': 300109065}], 'primary_category': {'id': 300109065}, 'brand': {'name': 'Dettol'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -15, 'crc32': 630239847}, {'id': 1297573, 'name': 'Dettol Antibakteriální ubrousky na povrchy 36ks', 'new_name': 'Dettol Antibakteriální ubrousky na povrchy 36ks', 'description': 'Dettol antibakteriální ubrousky na povrchy ničí 99,9% bakterií a virů (Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudemona aeruginosa, Salmonella enterica sb. enterice, Listeria monocytogenes, MRSA, Campylobacter jejuni; virus chřipky).', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297573/1297573-1479292250-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297573/1297573-1479292250-2000.jpg', 'price': {'amount': 99.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 2.78, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 75609}, {'id': 133325}, {'id': 75645}, {'id': 75647}, {'id': 134253}, {'id': 300109000}, {'id': 300109010}, {'id': 300109019}, {'id': 300111000}, {'id': 300111001}, {'id': 300111002}], 'primary_category': {'id': 300111002}, 'brand': {'name': 'Dettol'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -40, 'crc32': 618389337}, {'id': 1297579, 'name': 'Dýně Hokaido 1ks cca 0.97kg', 'new_name': 'Dýně Hokaido 1ks', 'description': 'Dýně hokaido má jemnou, sladkou trochu oříškovou chuť. Připravíte z ní skvělou polévku nebo omáčku. Je skvělá jen tak na grilu nebo do rizota. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'Francie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297579/1297579-1476462225-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297579/1297579-1476462225-2000.jpg', 'price': {'amount': 77.57, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 79.9, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300102000}, {'id': 300102008}, {'id': 300102011}, {'id': 1306734960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300102011}, 'brand': None, 'badge': '', 'weight': '1.03', 'weight_variations': True, 'popularity': -685, 'crc32': 3963944647}, {'id': 1297581, 'name': 'Durex Feel Thin 12ks', 'new_name': 'Durex Feel Thin 12ks', 'description': 'Tato řada produktů byla vyvinuta pro zažití co nejpřirozenějších pocitů během milování, proto maximálně zvyšuje citlivost a intimnost. Můžete se cítit chráněni, i když téměř necítíte, že kondomy vlastně máte. Durex Feel Thin jsou velmi jemné kondomy, díky ultra tenké steně zajišťují vyšší citlivost. \n', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297581/1297581-1441192116-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297581/1297581-1441192116-2000.jpg', 'price': {'amount': 139.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 11.66, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 134815}, {'id': 134825}, {'id': 300109000}, {'id': 300109114}, {'id': 300109115}, {'id': 300109116}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109116}, 'brand': {'name': 'Durex'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -5, 'crc32': 2659346761}, {'id': 1297583, 'name': 'Durex Feel Ultra Thin 10ks', 'new_name': 'Durex Feel Ultra Thin 10ks', 'description': 'Ultra tenký pro ještě větší citlivost. Rovný, zakončený rezervoárem. Průhledné a lubrikované kondomy z přírodního kaučukového latexu.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297583/1297583-1441192506-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297583/1297583-1441192506-2000.jpg', 'price': {'amount': 119.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 11.99, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 134815}, {'id': 134825}, {'id': 300109000}, {'id': 300109114}, {'id': 300109115}, {'id': 300109116}], 'primary_category': {'id': 300109116}, 'brand': {'name': 'Durex'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -19, 'crc32': 166953986}, {'id': 1297587, 'name': 'Durex Mutual Pleasure 10ks', 'new_name': 'Durex Mutual Pleasure 10ks', 'description': 'Tyto kondomy jsou vyvinuty, aby Vám umožnily dosáhnout delšího fyzického výkonu oddalováním ejakulace. Maximálně podporují velikost a sílu erekce u mužů a zvyšují krevní oběh v klitorisu partnerky. Durex Mutual Pleasure jsou kondomy s jedinečně umístěnými vroubky pro větší stimulaci partnerky a lubrikačním gelem s benzokainem ve špičce pro oddálení ejakulace partnera. \n', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297587/1297587-1441194092-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297587/1297587-1441194092-2000.jpg', 'price': {'amount': 119.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 11.99, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 134815}, {'id': 134825}, {'id': 300109000}, {'id': 300109114}, {'id': 300109115}, {'id': 300109116}], 'primary_category': {'id': 300109116}, 'brand': {'name': 'Durex'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -22, 'crc32': 496155486}, {'id': 1297589, 'name': 'Durex Play Perfect Glide 50ml', 'new_name': 'Durex Play Perfect Glide', 'description': 'Lubrikační gel s nevtíravou vůní, složení na silikonové bázi, vydrží déle a není nutné jej reaplikovat.\n', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297589/1297589-1441195727-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297589/1297589-1441195727-2000.jpg', 'price': {'amount': 149.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 2998, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 134815}, {'id': 134825}, {'id': 300109000}, {'id': 300109114}, {'id': 300109115}, {'id': 300109117}], 'primary_category': {'id': 300109117}, 'brand': {'name': 'Durex'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -14, 'crc32': 1441900631}, {'id': 1297591, 'name': 'Dýně máslová 1ks cca 1.25kg', 'new_name': 'Dýně máslová 1ks', 'description': 'Dýně se konzumuje zásadně tepelně zpracovaná. Před přípravou plod oloupeme ostrým nožem tuhou slupku. Poté podélně rozkrojíme a vydlabeme semínka. Pokud se chystáme dýni strouhat, rozkrájíme vydlabaný plod na menší kusy a vystrouháme dužinu ze slupky.\nVýborná je jako příloha k masům nebo těstovinám. Dá se přidat ale i do těsta nebo masových směsí.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'Španělsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297591/1297591-1458206270-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297591/1297591-1458206270-2000.jpg', 'price': {'amount': 37.38, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300102000}, {'id': 300102008}, {'id': 300102011}], 'primary_category': {'id': 300102011}, 'brand': None, 'badge': '', 'weight': '0.80', 'weight_variations': True, 'popularity': -530, 'crc32': 199462798}, {'id': 1297593, 'name': 'Scholl Krém na rozpraskané paty s Keratinem 60ml', 'new_name': 'Scholl Krém na rozpraskané paty s Keratinem', 'description': 'SCHOLL Krém na rozpraskané paty s Keratinem je vylepšená technologie Active K+. Viditelný výsledek za 3 dny, okamžitě pomáhá. Čím je vyjímečný Scholl Krém na popraskané paty s Keratinem? Active K+ poskytuje „aktivní„ obnovení hrubé, suché a popraskané kůže. Je vědecky prokázáno, že napomáhá tělu v jeho přirozené obraně tím, že stimuluje pokožku obnovováním buněk a je přirozenou podporou při vzniku nové pokožky.\n', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297593/1297593-1441196469-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297593/1297593-1441196469-2000.jpg', 'price': {'amount': 179.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 2998.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109082}, {'id': 300109085}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109085}, 'brand': {'name': 'Scholl'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -7, 'crc32': 1209605448}, {'id': 1297597, 'name': 'Scholl Velvet Smooth Elektrický pilník na chodidla modrý', 'new_name': 'Scholl Velvet Smooth Elektrický pilník na chodidla modrý', 'description': 'Scholl Velvet Smooth Elektrický pilník jemně odstraní ztvrdlou kůži a zanechává chodidla hebká a měkká. Hladká chodidla jemně a bez námahy! Účinnější díky hlavici s diamantovými krystalky. \n', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297597/1297597-1441695788-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297597/1297597-1441695788-2000.jpg', 'price': {'amount': 849.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 849.9, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 134253}, {'id': 300109000}, {'id': 300109082}, {'id': 300109085}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109085}, 'brand': {'name': 'Scholl'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -1, 'crc32': 549194835}, {'id': 1297601, 'name': 'Scholl Velvet Smooth Náhradní hlavice do el. pilníku Jemná + Extra Hrubá', 'new_name': 'Scholl Velvet Smooth Náhradní hlavice do el. pilníku Jemná + Extra Hrubá', 'description': 'Rotační hlavice Scholl Velvet Smoothᵀᴹ s diamantovými krystalky* - Extra hrubá na velmi tvrdou, těžko odstranitelnou kůži a jemná hlavice pro perfektně jemný výsledný dotek. Tyto náhradní hlavice doporučujeme používat výhradně s Scholl Velvet Smoothᵀᴹ elektrickým pilníkem na chodidla.\n\n*Množství diamantových krystalků = 1% (tj. cca 5 - 15 mg) karbidu křemičitého, který se používá pro výrobu hlavic.\n\n', 'ingredients': '', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297601/1297601-1441198374-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297601/1297601-1441198374-2000.jpg', 'price': {'amount': 349.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 174.95, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109082}, {'id': 300109085}, {'id': 300112207}, {'id': 300112211}, {'id': 1306741960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300109085}, 'brand': {'name': 'Scholl'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'crc32': 2499968140}, {'id': 1297603, 'name': 'Giana Ananas plátky v mírně sladkém nálevu 0.58l', 'new_name': 'Giana Ananas plátky v mírně sladkém nálevu', 'description': 'Důkladným výběrem pouze certifikovaných dodavatelů můžeme zajistit tu nejvyšší kvalitu nabízeného ovoce.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Ananas,Pitná voda,Cukr,Regulátor kyselosti E330.\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Indonézie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297603/1297603-1457437044-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297603/1297603-1457437044-2000.jpg', 'price': {'amount': 49.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 86.03, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106068}, {'id': 300106082}], 'primary_category': {'id': 300106082}, 'brand': {'name': 'Giana'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -25, 'crc32': 2354832856}, {'id': 1297605, 'name': 'Vodňanské kuře srdce cca 0.65kg', 'new_name': 'Vodňanské kuře srdce', 'description': 'Kuřecí srdíčka se hodí na téměř všechny typy úprav. Od polévky až po guláš. Labužníci se je vychutnají i orestované s cibulkou.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: kuřecí srdce\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297605/1297605-1441202163-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297605/1297605-1441202163-2000.jpg', 'price': {'amount': 52, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 79.9, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300103000}, {'id': 300103001}, {'id': 300103006}], 'primary_category': {'id': 300103006}, 'brand': {'name': 'Vodňanské kuře'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': True, 'popularity': -279, 'crc32': 3362484503}, {'id': 1297607, 'name': 'Heinz Sojová omáčka 150ml', 'new_name': 'Heinz Sojová omáčka', 'description': ' Její využití je opravdu široké: obohatí chuť polévek a salátů, je nezbytnou součástí řady asijských, indických a orientálních jídel. Sójová omáčka značky Heinz je mimořádně silná a aromatická, takže je ideální ke zvýraznění vašich pokrmů. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: pitná voda, glukózo-fruktózový sirup, cukr, SÓJOVÁ omáčka 12% (pitná voda, SÓJOVÉ boby, PŠENICE, jedlá sůl), melasa, jedlá sůl, kvasnicový extrakt, barvivo (karamel), extrakty bylin a koření, kyselina: kyselina mléčná\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek', 'country_of_origin': 'Velká Británie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297607/1297607-1441202398-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297607/1297607-1441202398-2000.jpg', 'price': {'amount': 44.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 299.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106031}, {'id': 300106038}], 'primary_category': {'id': 300106038}, 'brand': {'name': 'Heinz'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -52, 'crc32': 1278039208}, {'id': 1297609, 'name': "Lay's Chipsy s příchutí jarní cibulky 77g", 'new_name': "Lay's Chipsy s příchutí jarní cibulky", 'description': 'Chipsy vyrobené z těch nejkvalitnějších\nsurovin. Základem jsou vybrané odrůdy\nbrambor, jemná sůl a pečlivě\npřipravené kombinace koření.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: brambory, rostlinný olej (palmový olej, slunečnicový olej), ochucovací složka [sušená cibule, sušená syrovátka (z mléka), laktóza (z MLÉKA), cukr, sušené odstředěné MLÉKO, zvýrazňovače chuti: glutamát sodný a sodná sůl 5´-ribonukleotidů, aroma (obsahuje MLÉČNÉ BÍLKOVINY), sušený SÝR (z MLÉKA), regulátory kyselosti: kyselina citronová a kyselina jablečná, barviva: annato a paprikový extrakt, sušený česnek, maltodextrin], jedlá sůl\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Polsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297609/1297609-1441202601-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297609/1297609-1441202601-2000.jpg', 'price': {'amount': 17.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 232.47, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106153}, {'id': 300106154}], 'primary_category': {'id': 300106154}, 'brand': {'name': 'Lays'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -136, 'crc32': 4280833415}, {'id': 1297611, 'name': "Lay's Chipsy Fromage 77g", 'new_name': "Lay's Chipsy Fromage", 'description': 'Chipsy vyrobené z těch nejkvalitnějších\nsurovin. Základem jsou vybrané odrůdy\nbrambor, jemná sůl a pečlivě\npřipravené kombinace koření.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: brambory, rostlinný olej (palmolein, slunečnicový olej), ochucovací složka [sušená syrovátka (z MLÉKA), zvýrazňovače chuti: glutamát sodný a guanylát sodný, cukr, sušená cibule, glukóza, aroma (obsahuje MLÉČNÉ bílkoviny), sušená petržel, sušený sýr (z MLÉKA), koření: černý pepř, směs bylin], jedlá sůl (1,7 %)\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Polsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297611/1297611-1441203087-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297611/1297611-1441203087-2000.jpg', 'price': {'amount': 17.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 232.47, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106153}, {'id': 300106154}], 'primary_category': {'id': 300106154}, 'brand': {'name': 'Lays'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -137, 'crc32': 4251312753}, {'id': 1297613, 'name': 'Cappy Pulpy Pomeranč 1l', 'new_name': 'Cappy Pulpy Pomeranč 1l', 'description': 'Kvalitní džusy, nektary a ovocné nápoje najdete v obchodech pod značkou Cappy. Vyrábějí se z pečlivě vybíraného ovoce a neobsahují barviva ani konzervační látky.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Složení: voda, fruktózo-glukózový sirup, pomerančová šťáva z koncentrátu (7%), pomerančová dužnina (4%), kyselina: kyselina citronová, regulátor kyselosti: citronany sodné, stabilizátory: arabská guma a glycerolestery dřevných pryskyřic, aroma, antioxidant: kyselina askorbová, barvivo: karoteny.\n\nAlergeny: Neuvádí se', 'country_of_origin': 'Rumunsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297613/1297613-1441203523-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297613/1297613-1441203523-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108031}, {'id': 300108035}], 'primary_category': {'id': 300108035}, 'brand': {'name': 'Cappy'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -37, 'crc32': 1171787650}, {'id': 1297617, 'name': 'Giana Uzené šproty v oleji 160g', 'new_name': 'Giana Uzené šproty v oleji', 'description': 'Uzené šproty v oleji.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: ŠPROTY uzené obecné (Sprattus sprattus)- celé 70%, řepkový olej 28,5%, jedlá sůl\n\nAlergeny: Ryby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Lotyšsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297617/1297617-1457440709-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297617/1297617-1457440709-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 186.88, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106068}, {'id': 300106069}, {'id': 300106072}], 'primary_category': {'id': 300106072}, 'brand': {'name': 'Giana'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -31, 'crc32': 340420434}, {'id': 1297619, 'name': 'Tatra Farmářské máslo 84% cca 200g', 'new_name': 'Tatra Farmářské máslo 84%', 'description': 'Máslo, obsah tuku min. 84%\n\nSkladujte při teplotě 4-8°C\n\nVýrobce:\nMlékárna Hlinsko, a.s.\nKouty 53\n539 01 Hlinsko\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: mléko\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297619/1297619-1441204396-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297619/1297619-1441204396-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 199.5, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105048}, {'id': 300105049}], 'primary_category': {'id': 300105049}, 'brand': {'name': 'Tatra'}, 'badge': '', 'weight': '5.00', 'weight_variations': False, 'popularity': -1509, 'crc32': 3890046721}, {'id': 1297623, 'name': 'Máslo čerstvé Poděbrady 250g', 'new_name': 'Máslo čerstvé Poděbrady', 'description': 'MÁSLO ČERSTVÉ\n\nPříprava a použití:\nPo otevření ihned spotřebujte.\n\nSkladování:\nUchovejte a skladujte při teplotě od +4 °C do +8 °C.\n\n\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'SLOŽENÍ: Smetana.\n\nALERGENY: Mléko.\n', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297623/1297623-1441204709-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297623/1297623-1441204709-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 159.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300105000}, {'id': 300105048}, {'id': 300105049}, {'id': 1306737960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300105049}, 'brand': {'name': 'Milko'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -75, 'crc32': 4189812476}, {'id': 1297633, 'name': 'Cafissimo Espresso Elegant Aroma 10ks 70g', 'new_name': 'Cafissimo Espresso Elegant Aroma 10ks', 'description': 'pražená mletá káva v kapslích\n\nObjevte jedinečné espresso v italském stylu - pro elegantní milovníky kávy. Nová káva Espresso elegantní přináší díky nové receptuře ještě jemnější chuť. Káva je vyrobena ze 100% kávových zrn Tchibo Arabica a zušlechtěna šetrným odděleným pražením - díky tomu se v ní snoubí jemné citrusové tóny s decentními čokoládovými akcenty a vytvářejí lehce ovocný dojem: tato káva dokáže opravdové vyznavače espressa vždy znovu a neotřele svést k dalšímu elegantnímu kávovému požitku.\n\nSkladování: Uchovejte v suchu a chladu.\n\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: pražená mletá káva\n\nAlergeny: neobsahuje', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297633/1297633-1475147706-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297633/1297633-1475147706-2000.jpg', 'price': {'amount': 94.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1355.71, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}, {'id': 1306740960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Tchibo'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -21, 'crc32': 2269392693}, {'id': 1297643, 'name': 'Sudocrem 125g', 'new_name': 'Sudocrem', 'description': 'V balení 125g.\nPokožka miminka může být drážděna tvrdou plenkou, omezeným přístupem vzduchu nebo močí a stolicí. Proto je potřeba ochranný krém, který utvoří tenký film a zabrání působení těchto faktorů.\nSudocrem je vhodný při léčbě a prevenci opruzenin a plenkové dermatitidy, akné, drobných oděrek a popálenin, omrzlin, ekzémů (včetně atopického) a proleženin.\nDetailní informace:\nSudocrem je antiseptický ochranný krém vhodný pro alergiky. Obsahuje lanolin, který zklidní a zvláční podrážděnou pokožku. Oxid zinečnatý má\nadstringentní (stahující) účinek. Benzyl alkohol omezí bolest a podráždění a má také antibakteriální a antifungicidní (proti plísním) vlastnosti. Benzyl benzoát a Benzyl cinamát podporují epitalizaci v místě poranění. Rychle vstřebává a příjemně voní. Sudocrem získal jako jeden z mála produktů hned několik ocenění Baby and Mother.\nZpůsob použití:\nSudocrem má jemnou a hladkou konzistenci, proto jej nanášejte na povrch pokožky v tenké vrstvě. Kruhovými pohyby se Sudocrem vmasíruje až do vstřebání, zůstane po něm průhledný film. Nanášejte na pokožku dle potřeby 3–5 krát denně.', 'ingredients': 'Zinc Oxide E.P 15,25 %, Benzyl Alcohol B.P.0.39 %, Benzyl Benzoate B.P. 1,01 %, Benzyl Cinnamate 0,15 %, Lanolin 4 %, voda, glykol.', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297643/1297643-1441282117-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297643/1297643-1441282117-2000.jpg', 'price': {'amount': 149, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1192, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300110000}, {'id': 300110030}, {'id': 300110031}], 'primary_category': {'id': 300110031}, 'brand': {'name': 'Sudocrem'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -24, 'crc32': 1454310345}, {'id': 1297645, 'name': 'Rybilka NEO krém 100ml', 'new_name': 'Rybilka NEO krém', 'description': 'Dětská mast k péči o opruzenou pokožku u miminek.\nRYBILKA zklidní, zregeneruje a pomáhá.\nzklidňuje podrážděnou pokožku, zvláčňuje a udržuje pokožku měkkou a pružnou\nvhodná k regeneraci opruzené pokožky\nobsahuje Rybí olej, Mandlový olej, Oxid zinečnatý a D-panthenol\nspeciální mast k ochraně a ošetření jemné pokožky kojenců a batolat\nbez parabenů\nObsah:100ml\n\nNOVÉ A VYLEPŠENÉ SLOŽENÍ MASTI RYBILKA NEO\nBez dramatického zápachu\nBez parabenů\nS mandlovým olejem a panthenolem\nPro děti od narození\nNejen proti opruzeninám', 'ingredients': 'Rybí olej, mandlový olej, D-panthenol, oxid zinečnatý, tocopheryl (Vitamín E + kys.octová), lanolin, petrolatum, aqua.', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297645/1297645-1441283757-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297645/1297645-1441283757-2000.jpg', 'price': {'amount': 105, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1050, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300110000}, {'id': 300110030}, {'id': 300110031}], 'primary_category': {'id': 300110031}, 'brand': {'name': 'Rybilka'}, 'badge': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/icons/novinka.png', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -31, 'crc32': 899806946}, {'id': 1297647, 'name': 'Gimoka Vellutato 10 kapslí', 'new_name': 'Gimoka Vellutato 10 kapslí', 'description': 'Kapsle Gimoka Vellutato vynikají svou jemnou chutí. Kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '100% Arabika. Balení obsahuje 10 kapslí.', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297647/1297647-1455791962-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297647/1297647-1455791962-2000.jpg', 'price': {'amount': 79.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 7.99, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Gimoka'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -13, 'crc32': 169193857}, {'id': 1297651, 'name': 'Gimoka Intenso 10ks', 'new_name': 'Gimoka Intenso 10ks', 'description': 'Kapsle Gimoka Intenso vynikají svou intenzivní chutí. Kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Směs 50% Arabika 50% Robusta.\n\nBalení obsahuje 10 kapslí.', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297651/1297651-1455791886-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297651/1297651-1455791886-2000.jpg', 'price': {'amount': 79.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 7.99, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Gimoka'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -6, 'crc32': 701654153}, {'id': 1297653, 'name': 'Dallmayr Capsa Espresso Barista 10 ks', 'new_name': 'Dallmayr Capsa Espresso Barista 10 ks', 'description': 'Espresso s hustou, oříškově hnědou pěnou a jemným nádechem kakaa. Jeho tajemství jedinečnosti tkví v délce pražení, která je delší než u všech ostatních capsa espresso. Jeho chuť je ve srovnání s ostatními jemná a bez kyselosti. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Balení obsahuje 10 kapslí', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297653/1297653-1441284045-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297653/1297653-1441284045-2000.jpg', 'price': {'amount': 89.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 8.99, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Dallmayr'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -5, 'crc32': 2594425242}, {'id': 1297657, 'name': 'Dallmayr Capsa Espresso Indian Sundara 10 ks', 'new_name': 'Dallmayr Capsa Espresso Indian Sundara 10 ks', 'description': 'Dallamyr Espresso Indian Sundara - Jedinečná káva pocházející z Indie. Jemnou Arabiku dokonale doplňuje malé množství robusty. Chuť této kávy je velice jemná s drobnou kyselinkou a jedinečnými tóny a vůní lékořice s pepřem.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Balení obsahuje 10 kapslí', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297657/1297657-1441284338-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297657/1297657-1441284338-2000.jpg', 'price': {'amount': 89.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 8.99, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300108000}, {'id': 300108001}, {'id': 300108005}], 'primary_category': {'id': 300108005}, 'brand': {'name': 'Dallmayr'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -2, 'crc32': 1328411957}, {'id': 1297671, 'name': 'Kubík 100% ovocná kapsička jahoda, banán, mrkev, jablko 100g', 'new_name': 'Kubík 100% ovocná kapsička jahoda, banán, mrkev, jablko', 'description': 'Kubík ovocná kapsička se 100% ovocným podílem bez přidaného cukru, bez konzervantů a umělých barviv je ideální svačinka se zdrojem vlákniny do školy, na hřiště, či výlety.\n\n100% ovocný podíl\nObsahuje vitamíny\nZdroj Vlákniny\nBez přidaného cukru\nBez konzervantů\nBez umělých barviv\n\nSkladování:\nPo otevření uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 48 hodin.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Protlaky a šťávy z koncentrátů z banánu (24%), jablka (44%) a mrkve (24%), jahody (8%), vitamín C aroma. ', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297671/1297671-1468251179-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297671/1297671-1468251179-2000.jpg', 'price': {'amount': 13.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 139, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110029}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Kubík'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -625, 'crc32': 1348875125}, {'id': 1297675, 'name': "Hellmann's Delikátní majonéza jemně krémová 420ml", 'new_name': "Hellmann's Delikátní majonéza jemně krémová", 'description': "Majonéza Hellmann's Delikátní jemně krémová, stvořená pro nevšední chvíle, na kterých vám skutečně záleží.\nTato majonéza se vyznačuje skvělou krémovou konzistencí a nezaměnitelnou, jemně nasládlou delikátní chutí, přičemž si ale zachovává kořeněnou příchuť typickou pro značku Hellmann’s. To vnáší nové možnosti do přípravy vašich dipů, salátů a pomazánek a umožňuje vytváření skutečně delikatesních pokrmů.\nMajonéza Hellmann's Delikátní je vyrobena pouze z těch nejlepších surovin. Při výrobě se používají pouze vejce z dobrého chovu. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.", 'ingredients': 'Složení: Řepkový olej,Voda,Ocet,Pasterizovaný VAJEČNÝ žloutek*** (4,3% hm.),Cukr,HOŘČICE (voda, HOŘČIČNÁ semena, ocet, jedlá sůl, koření, aroma),Jedlá sůl,Modifikovaný kukuřičný škrob,Aroma,Antioxidant (kalcium-dinatrium EDTA),Barvivo (karoteny)\n\nAlergeny: Vejce a výrobky z nich,Hořčice a výrobky z ní', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297675/1297675-1482421117-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297675/1297675-1482421117-2000.jpg', 'price': {'amount': 54.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 130.71, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 133863}, {'id': 300105000}, {'id': 300105058}, {'id': 300105060}, {'id': 300106000}, {'id': 300106044}, {'id': 300106057}, {'id': 300112207}, {'id': 300112219}, {'id': 1306737960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300105060}, 'brand': {'name': 'Hellmanns'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -128, 'crc32': 418313558}, {'id': 1297687, 'name': 'Moruga Mučíto 100g', 'new_name': 'Moruga Mučíto', 'description': 'Omáčka Moruga Mučíto® jde cestou jemného a nasládlého, ale na chuť velmi bohatého tomatového základu, který postupně dává rozvinout prvotřídní a nezaměnitelné chuti karibské chilli papričky Trinidad Scorpion Moruga.\n\nNeskladujte na přímém slunci. Po otevření skladujte v chladničce do 10°C a spotřebujte do 60 dnů.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Sekaná rajčata, čerstvé papričky Trinidad Scorpion Moruga, třtinový cukr, sůl, kyselina citronová, sorban draselný', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297687/1297687-1441374972-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297687/1297687-1441374972-2000.jpg', 'price': {'amount': 236, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 2360, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106044}, {'id': 300106060}, {'id': 300112207}, {'id': 300112223}], 'primary_category': {'id': 300106060}, 'brand': {'name': 'semínka-chilli'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -1, 'crc32': 1183581205}, {'id': 1297689, 'name': 'Jolokia Mučíto 110ml', 'new_name': 'Jolokia Mučíto', 'description': 'Jolokia Mučíto je určena zejména pro vyznavače extrémně pálivých omáček, kterou Jolokia Mučíto bezpochyby je. Hledáte extra porci pálivosti, exotickou chuť Bhut Jolokie a k tomu český produkt? Pak je Jolokia Mučíto pro Vás to pravé. Chutí omáčky Jolokia Mučíto zprvu dominuje jemná nasládlá chuť rajčatového základu, která je v mžiku zastíněna chutí Bhut Jolokie a pak již nastupuje excelentní pálivost, která graduje po dobu asi 5-ti minut až k hranici snesitelnosti, což jedlíci nejpálivějších jídel ocení!\n\nNeskladujte na přímém slunci. Po otevření skladujte v chladničce do 10°C a spotřebujte do 60 dnů.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Sekaná rajčata, Jolokia papričky, třtinový cukr, sůl, kyselina citronová, sorban draselný', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297689/1297689-1441375525-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297689/1297689-1441375525-2000.jpg', 'price': {'amount': 229, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 2081.82, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106044}, {'id': 300106060}, {'id': 300112207}, {'id': 300112223}, {'id': 1306738960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300106060}, 'brand': {'name': 'semínka-chilli'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -1, 'crc32': 644565494}, {'id': 1297693, 'name': 'Chilli omáčka Habanero Mučíto extra pálivá 100ml', 'new_name': 'Chilli omáčka Habanero Mučíto extra pálivá', 'description': 'Habanero Mučíto extra pálivá je vhodná pro ty, kterým velmi pálivé chilli nedělá problém, ba naopak čím více pálí, tím lépe. Jestliže hledáte extra pálivost doplněnou o exotickou chuť domácích Habanero papriček, tak doporučujeme vyzkoušet. Základem Habanero Mučíto extra pálivé je meruňkové pyré, takže se jedná o sladkou ovocnou chilli omáčku.\n\nNeskladujte na přímém slunci. Po otevření skladujte v chladničce do 10°C a spotřebujte do 60 dnů.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Ovocné pyré (zahušťovadlo Guma guar), meruňkové pyré, třtinový cukr, Habanero papričky, kyselina citronová, konzervant sorban draselný', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297693/1297693-1441375921-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297693/1297693-1441375921-2000.jpg', 'price': {'amount': 147, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1470, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106044}, {'id': 300106060}, {'id': 300112207}, {'id': 300112223}], 'primary_category': {'id': 300106060}, 'brand': {'name': 'semínka-chilli'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -8, 'crc32': 245679902}, {'id': 1297695, 'name': 'Pálíto 100ml', 'new_name': 'Pálíto', 'description': 'Jemně hřejivá chilli omáčka Pálíto překvapí svou lehkostí a všestrannému použití v české i exotické kuchyni. Může být podávána všude tam, kde potřebujete docílit přiměřenou pikantnost teplého či studeného pokrmu. Používejte až ke konci přípravy, aby nedošlo k úbytku hřejivého efektu v důsledku působení vyšších teplot. \n\nNeskladujte na přímém slunci. Po otevření skladujte v chladničce do 10°C a spotřebujte do 60 dnů.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Sekaná rajčata, třtinový cukr, chilli papričky Habanero, sůl, sorban draselný', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297695/1297695-1441376087-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297695/1297695-1441376087-2000.jpg', 'price': {'amount': 89.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 899, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106044}, {'id': 300106060}], 'primary_category': {'id': 300106060}, 'brand': {'name': 'semínka-chilli'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -2, 'crc32': 626270220}, {'id': 1297699, 'name': 'Granaria Farfalle 500g', 'new_name': 'Granaria Farfalle', 'description': 'Semolinové těstoviny bezvaječné\n\nUchovejte v chladu a suchu.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Semolina - mouka z tvrdé pšenice.\n\nAlergeny: pšeničná mouka', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297699/1297699-1441611217-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297699/1297699-1441611217-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 79.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106096}, {'id': 300106098}, {'id': 300106102}], 'primary_category': {'id': 300106102}, 'brand': {'name': 'Granaria'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -8, 'crc32': 1662733534}, {'id': 1297701, 'name': 'Granaria Fusilli 500g', 'new_name': 'Granaria Fusilli', 'description': 'Semolinové těstoviny bezvaječné\n\nUchovejte v chladu a suchu.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Semolina - mouka z tvrdé pšenice.\n\nAlergeny: pšeničná mouka', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297701/1297701-1441611521-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297701/1297701-1441611521-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 79.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106096}, {'id': 300106098}, {'id': 300106103}], 'primary_category': {'id': 300106103}, 'brand': {'name': 'Granaria'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -26, 'crc32': 66962807}, {'id': 1297703, 'name': 'Granaria Penne Rigate 500g', 'new_name': 'Granaria Penne Rigate', 'description': 'Semolinové těstoviny bezvaječné\n\nUchovejte v chladu a suchu.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Semolina - mouka z tvrdé pšenice, voda.\n\nAlergeny: pšeničná mouka', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297703/1297703-1441611743-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297703/1297703-1441611743-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 79.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106096}, {'id': 300106098}, {'id': 300106104}], 'primary_category': {'id': 300106104}, 'brand': {'name': 'Granaria'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -19, 'crc32': 2907053252}, {'id': 1297705, 'name': 'Granaria Tagliatelle 500g', 'new_name': 'Granaria Tagliatelle', 'description': 'Semolinové těstoviny bezvaječné\n\nUchovejte v chladu a suchu.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Semolina - mouka z tvrdé pšenice, voda.\n\nAlergeny: pšeničná mouka', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297705/1297705-1441611883-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297705/1297705-1441611883-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 79.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106096}, {'id': 300106098}, {'id': 300106101}], 'primary_category': {'id': 300106101}, 'brand': {'name': 'Granaria'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -95, 'crc32': 2893951808}, {'id': 1297707, 'name': 'Granaria Špagety 500g', 'new_name': 'Granaria Špagety', 'description': 'Semolinové těstoviny bezvaječné\n\nUchovejte v chladu a suchu.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Semolina - mouka z tvrdé pšenice, voda.\n\nAlergeny: pšeničná mouka', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297707/1297707-1441612039-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297707/1297707-1441612039-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 79.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106096}, {'id': 300106098}, {'id': 300106100}], 'primary_category': {'id': 300106100}, 'brand': {'name': 'Granaria'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -38, 'crc32': 668397847}, {'id': 1297709, 'name': 'Halibut grónský filet cca 200g', 'new_name': 'Halibut grónský filet', 'description': 'Jemně aromatické maso halibuta se vyznačuje vysokým obsahem bílkovin, ale vyšším obsahem tuku než u platýse obecného. Hodí se na všechny způsoby úpravy, výborně chutná dušený nebo vařený v páře. Neměl by se příliš kořenit, aby nezaniklo jeho příjemné aroma.\n\nRyby balíme do SKIN folie, která poskytuje dokonalou ochranu, proto ryby vydrží čerstvé až několik dní, aniž by se to projevilo na kvalitě (navíc to v nich rybách více sluší a lépe se skladují v lednici).\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '"Halibut grónský (Reinhardtius hippoglossoides).\n\nOdloveno v moři, oblast odlovu severovýchodní Atlantik (FAO 27), podoblast odlovu I (Barentsovo moře), divize Ia\n\nKategorie lovného zařízení: Háčky a šňůry.\n\nZemě původu: Norsko\n\nSkladování: 0-2°C', 'country_of_origin': 'Norsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297709/1297709-1472801732-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297709/1297709-1472801732-2000.jpg', 'price': {'amount': 119, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 589, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 134815}, {'id': 134817}, {'id': 300103000}, {'id': 300103031}, {'id': 300103033}, {'id': 300103035}], 'primary_category': {'id': 300103033}, 'brand': {'name': 'Ryby'}, 'badge': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/icons/premium-list.png', 'weight': None, 'weight_variations': True, 'popularity': -304, 'crc32': 3206325389}, {'id': 1297713, 'name': 'Okoun nilský filet bez kůže cca 240g', 'new_name': 'Okoun nilský filet bez kůže', 'description': 'Filety okouna jsou velmi jemné chuti a nedoporučuje se mnoho ochucovat maso silným kořením, aby nezaniklo velmi jemné aroma tohoto okouna. Filety lze upravovat jakýmkoliv způsobem, ať už se jedná o smažení na přírodno, zapékaní, grilování nebo přípravu na páře.\n\nRyby balíme do SKIN folie, která poskytuje dokonalou ochranu, proto ryby vydrží čerstvé až několik dní, aniž by se to projevilo na kvalitě (navíc to v nich rybách více sluší a lépe se skladují v lednici).\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '"Okoun nilský. Lates niloticus.\n\nOdlov ve sladkých vodách. \n\nZemě původu: Tanzánie.\n\nOblast odlovu: Viktoriino jezero.\n\nKategorie lovného zařízení: Vlečné sítě."\n\nSkladování: 0-2°C', 'country_of_origin': 'Tanzánie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297713/1297713-1472744586-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297713/1297713-1472744586-2000.jpg', 'price': {'amount': 110.16, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 459, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 134815}, {'id': 134817}, {'id': 300103000}, {'id': 300103031}, {'id': 300103033}, {'id': 300103034}], 'primary_category': {'id': 300103033}, 'brand': {'name': 'Ryby'}, 'badge': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/icons/premium-list.png', 'weight': None, 'weight_variations': True, 'popularity': -228, 'crc32': 2121605629}, {'id': 1297717, 'name': 'Tilápie nilská filet cca 220g', 'new_name': 'Tilápie nilská filet', 'description': 'Tilápie nilská je sladkovodní ryba pocházející z Afriky, můžeme ji však nalézt i v ČR, kde se chová v nádržích vyhřívaných teplým vzduchem. Tilápie jsou býložravé ryby, které váží až 6 kg a mohou dosahovat délky 60 cm. Protože patří mezi méně tučné ryby a filety jsou bez kůže a kostí, jsou velmi vhodné i pro ty nejmenší strávníky. Filety z tilápie se skvěle hodí ke smažení nebo pečení, ale i pošírování a přípravu v páře.\n\nRyby balíme do SKIN folie, která poskytuje dokonalou ochranu, proto ryby vydrží čerstvé až několik dní, aniž by se to projevilo na kvalitě (navíc to v nich rybách více sluší a lépe se skladují v lednici).\n\nFilety prošli hlubokým zamrazením a byli rozmrazeny za přísně kontrolovaných teplot a tento postup nelze zaměňovat s domácím rozmrazováním. Tyto procesy se používají i v tradičních rybářských zemích pro lepší dostupnost a zachování chuťových i vizuálních vlastností.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Tilápie nilská (Oreochromis niloticus), stabilizátory: E 331, E 330.\nPochází z chovu.\nZemě původu Vietnam. \nKategorie lovného zařízení: Nevody\n\nSkladování: Skladujte při teplotě 0-2°C.', 'country_of_origin': 'Vietnam', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297717/1297717-1471387367-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297717/1297717-1471387367-2000.jpg', 'price': {'amount': 77, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 349, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300103000}, {'id': 300103031}, {'id': 300103033}, {'id': 300103034}], 'primary_category': {'id': 300103033}, 'brand': {'name': 'Ryby'}, 'badge': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/icons/novinka.png', 'weight': None, 'weight_variations': True, 'popularity': -341, 'crc32': 2059301995}, {'id': 1297719, 'name': 'Treska tmavá filet cca 240g', 'new_name': 'Treska tmavá filet', 'description': 'Filety jsou bez kůže a s malým obsahem kostí.\nMaso má velmi výraznou chuť. Oblíbená je obalovaná a smažená. Lze ji ovšem smažit i na přírodno.\n\nRyby balíme do SKIN folie, která poskytuje dokonalou ochranu, proto ryby vydrží čerstvé až několik dní, aniž by se to projevilo na kvalitě (navíc to v nich rybách více sluší a lépe se skladují v lednici).\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': '"Treska tmavá (Pollachius virens).\n\nOdloveno v moři. Oblast odlovu severovýchodní Atlantik (FAO 27), podoblast II, divize IIa – Norské moře\n\nKategorie lovného zařízení: Háčky a šňůry."\n\nSkaldování: 0-2°C', 'country_of_origin': 'Norsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297719/1297719-1472808460-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297719/1297719-1472808460-2000.jpg', 'price': {'amount': 89, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 369, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300103000}, {'id': 300103031}, {'id': 300103033}, {'id': 300103035}], 'primary_category': {'id': 300103033}, 'brand': {'name': 'Ryby'}, 'badge': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/icons/premium-list.png', 'weight': None, 'weight_variations': True, 'popularity': -175, 'crc32': 2773653410}, {'id': 1297721, 'name': 'Pampers Premium Care Pleny 1 Newborn 88ks', 'new_name': 'Pampers Premium Care Pleny 1 Newborn 88ks', 'description': 'Velikost 2-5 kg\nNejlepší plenky od Pampers s 5hvězdičkovou ochranou pokožky.\nPampers Premium Care jsou nejlepší plenky od Pampers s 5hvězdičkovou ochranou pokožky, které poskytují hedvábnou jemnost na vnitřní i vnější straně plenky. Jsou to první a jediné plenky s absorpčními kanálky pro až 12 hodin sucha. Dopřejte svému dítěti nejskvělejší péči od Pampers.\n\n- Hedvábná jemnost*: hedvábně jemné materiály pro citlivou pokožku. *výrobek neobsahuje hedvábí. \n\n- Absorpční kanálky: rovnoměrný odvod vlhkosti pro až 12 hodin sucha. \n\n- Prodyšné materiály: cirkulace vzduchu pomáhá udržet dětskou pokožku chráněnou. \n\n- Indikátor vlhkosti: zmodrá, když je plenka vašeho děťátka mokrá. \n\n- Pružné boky: pro pohodlí a ochranu před protečením. \n\n- Tvar přizpůsobený pupíku děťátka: navržené pro první dny života dítěte.\n\nPlenky Pampers Premium Care přinášejí 5hvězdičkovou ochranu pokožky a pomáhají tak udržovat pokožku vašeho dítěte v ideálním stavu.\n\n\n', 'ingredients': 'Složení:\nPetrolatum\nStearyl alcohol\nParaffinum liquidum\nAloe barbadensis extract', 'country_of_origin': 'Polsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297721/1297721-1482395061-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297721/1297721-1482395061-2000.jpg', 'price': {'amount': 389, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 4.42, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 300110000}, {'id': 300110001}, {'id': 300110002}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110002}, 'brand': {'name': 'Pampers'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -41, 'crc32': 2811204524}, {'id': 1297723, 'name': 'Tuňák žlutoploutvý - Sashimi filet AA cca 240g', 'new_name': 'Tuňák žlutoploutvý - Sashimi filet AA', 'description': 'Tuňák patří mezi ty vůbec nejchutnější ryby. Jeho chuť, která se někdy přirovnává k telecímu masu, ocení i ti, kteří ryby běžně nevyhledávají. Maso je pevné, libové a bez kostí.\nRyby balíme do SKIN folie, která poskytuje dokonalou ochranu. Díky speciálnímu balení (bez jakékoliv chemie) ryby vydrží perfektně čerstvé až několik dní. Navíc to v něm rybám více sluší a lépe se skladují v lednici :)\nTepelně neupravený tuňák se používá pro přípravu japonského sushi a sashimi, marinovaný se přidává do sendvičů a připravuje se z něj také oblíbený tatarák. Jemné maso tuňáka si rozumí s olivovým olejem, citronovou šťávou, barevným pepřem a čerstvými bylinkami. Lehce se však vysuší, proto je ideální míra propečení medium. Vhodnou přílohou je čerstvá i grilovaná zelenina.\nSkladování: Skladujte při teplotě 0–2 °C.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: Jednosložková potravina\n\nAlergeny: Ryby a výrobky z nich', 'country_of_origin': 'Srí Lanka', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297723/1297723-1472891013-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297723/1297723-1472891013-2000.jpg', 'price': {'amount': 314, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1299, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 133331}, {'id': 133855}, {'id': 133873}, {'id': 134815}, {'id': 134817}, {'id': 300103000}, {'id': 300103031}, {'id': 300103033}, {'id': 300103035}], 'primary_category': {'id': 300103033}, 'brand': {'name': 'Ryby'}, 'badge': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/icons/premium-list.png', 'weight': None, 'weight_variations': True, 'popularity': -183, 'crc32': 4273936645}, {'id': 1297725, 'name': 'Pampers Premium Care Pleny 2 Mini 96ks', 'new_name': 'Pampers Premium Care Pleny 2 Mini 96ks', 'description': 'Velikost 3-6kg\nNejlepší plenky od Pampers s 5hvězdičkovou ochranou pokožky.\nPampers Premium Care jsou nejlepší plenky od Pampers s 5hvězdičkovou ochranou pokožky, které poskytují hedvábnou jemnost na vnitřní i vnější straně plenky. Jsou to první a jediné plenky s absorpčními kanálky pro až 12 hodin sucha. Dopřejte svému dítěti nejskvělejší péči od Pampers.\n\n- Hedvábná jemnost*: hedvábně jemné materiály pro citlivou pokožku. *výrobek neobsahuje hedvábí. \n\n- Absorpční kanálky: rovnoměrný odvod vlhkosti pro až 12 hodin sucha. \n\n- Prodyšné materiály: cirkulace vzduchu pomáhá udržet dětskou pokožku chráněnou. \n\n- Indikátor vlhkosti: zmodrá, když je plenka vašeho děťátka mokrá. \n\n- Pružné boky: pro pohodlí a ochranu před protečením. \n\n- Tvar přizpůsobený pupíku děťátka: navržené pro první dny života dítěte.\n\nPlenky Pampers Premium Care přinášejí 5hvězdičkovou ochranu pokožky a pomáhají tak udržovat pokožku vašeho dítěte v ideálním stavu.\n\n\n', 'ingredients': 'Petrolatum\nStearyl alcohol\nParaffinum liquidum\nAloe barbadensis extract\n', 'country_of_origin': 'Polsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297725/1297725-1482395190-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297725/1297725-1482395190-2000.jpg', 'price': {'amount': 469, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 4.89, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'ks', 'categories': [{'id': 134321}, {'id': 300110000}, {'id': 300110001}, {'id': 300110002}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110002}, 'brand': {'name': 'Pampers'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -9, 'crc32': 283337017}, {'id': 1297727, 'name': 'HiPP 3 Junior Combiotic dětské mléko 0.6kg', 'new_name': 'HiPP 3 Junior Combiotic dětské mléko', 'description': '600 g, od ukončeného 12. měsíce\nDěti ve věku od 1 roku mají speciální výživové požadavky. HiPP 3 JUNIOR Combiotik® obsahuje důležité živiny, které jsou důležité pro správný růst Vašeho dítěte, a to v potřebném množství: redukované množství bílkovin odpovídající věku dítěte, důležité vitamíny a minerály pro zdravý vývoj. Proto HiPP 3 JUNIOR Combiotik® obsahuje např. železo a vitamín D, který podporuje vstřebávání vápníku, a tím i zdravý růst kostí.\n-\tPROBIOTIK - Přírodní kultury mléčného kvašení, které se přirozeně vyskytují v mateřském mléce. Mateřské mléko obsahuje velké množství přírodních kultur, které mohou být individuálně rozdílné. \n-\tPRAEBIOTIK - Vláknina (GOS*). Při denní konzumaci prebiotická vláknina podporuje zdravou střevní mikroflóru dle modelu kojených dětí. \n-\tBez lepku\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Odstředěné mléko, rostlinné oleje (palmový olej, řepkový olej, slunečnicový olej), laktóza, vláknina (galaktooligosacharidy z laktózy), draselné soli kyseliny citrónové, vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, vápenaté soli kyseliny citrónové, síran hořečnatý, vitamín C, síran železnatý, stabilizátor kyselina mléčná, přírodní kultury mléčného kvašení (Lactobacillus fermentum hereditum® 1), vitamín A, vitamín E, vitamín B 2, jodičnan draselný, biotin, vitamín D, vitamín B12.\n1 Lactobacillus fermentum CECT5716 \nbez geneticky modifikovaných surovin \n', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297727/1297727-1484835377-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297727/1297727-1484835377-2000.jpg', 'price': {'amount': 279, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 465, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 134321}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110011}, {'id': 300110012}], 'primary_category': {'id': 300110012}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -62, 'crc32': 1126021995}, {'id': 1297731, 'name': 'HiPP 4 Junior Combiotic dětské mléko 0.6kg', 'new_name': 'HiPP 4 Junior Combiotic dětské mléko', 'description': '600 g, od 2 let\nMalé děti nejsou malí dospělí – to platí obzvláště pro výživu, s věkem dítěte se mění také potřeba příjmu živin. \nHiPP 4 JUNIOR Combiotik® je přizpůsoben potřebám malých dětí co se týče obsahu bílkovin a tuků. Dále obsahuje důležité látky podporující růst, které Vaše dítě nyní potřebuje. \n-\tPROBIOTIK - Přírodní kultury mléčného kvašení, které se přirozeně vyskytují v mateřském mléce. Mateřské mléko obsahuje velké množství přírodních kultur, které mohou být individuálně rozdílné. \n-\tPRAEBIOTIK - Vláknina (GOS*). Při denní konzumaci prebiotická vláknina podporuje zdravou střevní mikroflóru dle modelu kojených dětí. \n-\tŽelezo: podporuje tvorbu krve a přispívá k rozvoji duševních schopností \n-\tVitamín C: důležitý pro imunitní systém, podporuje vstřebávání železa \n-\tJód: důležitý pro činnost štítné žlázy Pro silné kosti ve fázi vývoje\n-\tVápník: podporuje stavbu zdravých kostí \n-\tVitamín D: obzvláště důležitý pro zdraví kostí, protože pomáhá vstřebávat vápník\n-\tBez lepku\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Odstředěné mléko, laktóza, rostlinné oleje (palmový olej, řepkový olej, slunečnicový olej), prebiotická vláknina (galaktooligosacharidy z laktózy), draselné soli kyseliny citrónové, vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, vápenaté soli kyseliny citrónové, síran hořečnatý, vitamín C, síran železnatý, stabilizátor kyselina mléčná, přírodní kultury mléčného kvašení (Lactobacillus fermentum hereditum® 1),vitamín A, vitamín E, vitamín B2, jodičnan draselný, biotin, vitamín D , vitamín B12.\n1 Lactobacillus fermentum CECT5716 \nbez geneticky modifikovaných surovin \n', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297731/1297731-1484835402-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297731/1297731-1484835402-2000.jpg', 'price': {'amount': 279, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 465, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 134321}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110011}, {'id': 300110012}, {'id': 300112207}, {'id': 300112215}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110012}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -21, 'crc32': 2828480377}, {'id': 1297733, 'name': 'Hipp Mléčná první kaše pro kojence 500g', 'new_name': 'Hipp Mléčná první kaše pro kojence', 'description': '500 g, od ukončeného 4. měsíce\nMléčná první kaše pro kojence obsahuje věku odpovídající pokračovací mléčnou kojeneckou výživu, prebiotickou vlákninu, omega-3 mastné kyseliny, které jsou důležité pro správný vývoj mozku a nervových buněk a lahodné ovoce.\nJako základ pro mléčné kaše používáme pokračovací mléčnou kojeneckou výživu, která je vhodná pro děti od ukončeného 4. do ukončeného 6. měsíce veku. Pokračovací mléčná kojenecká výživa obsahuje:\n\n✔ železo – pro tvorbu krve a duševní vývoj\n✔ vápník & vitamin D – pro růst a vývoj kostí\n✔ jód – pro podporu činnosti štítné žlázy\n✔ zinek & vitamin C – pro obranyschopnost organismu\n✔ vitamin A – pro podporu imunitního systému\n✔ omega -3- mastné kyseliny – důležité pro rozvoj mozku a nervových buněk\n\nTato mléčná kaše je ideálním jídlem v období přikrmování. Je vhodná pro kojence od ukončeného 4. měsíce jako doplněk ke kojení nebo k počáteční mléčné výživě podávané z lahve, pokud nezávislé osoby kvalifikované v lékařství, výživě, farmacie nebo péče o matku nestanoví jinak.\nKaši připravíte velmi jednoduše - smícháním s převařenou pitnou vodou.\nBez lepku.\nLehce stravitelná.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'pokračovací mléčná kojenecká výživa 46 % (sušené odstředěné mléko, rostlinné oleje (slunečnicový olej, řepkový olej, kokosový olej), maltodextrin, sušená mléčná syrovátka částečně demineralizovaná, vitamin C, síran železnatý, síran zinečnatý, vitamin E, niacin, kyselina pantothenová, vitamin B1, vitamin A, vitamin B6, vitamin B2, jodičnan draselný, kyselina listová, síran mědnatý, vitamin K, selenan sodný, vitamin D, biotin), rýžová krupice 26 %, sušená mléčná syrovátka částečně demineralizovaná, kukuřičná mouka, prebiotická vláknina (galaktooligosacharidy z laktózy), uhličitan vápenatý, extrakt z bourbonské vanilky, vitamin B1, vitamin A, vitamin D.', 'country_of_origin': 'Chorvatsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297733/1297733-1441713517-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297733/1297733-1441713517-2000.jpg', 'price': {'amount': 180, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 360, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110015}, {'id': 300110016}], 'primary_category': {'id': 300110016}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -21, 'crc32': 3342120267}, {'id': 1297735, 'name': 'Hipp Mléčná kaše s ovocem a jogurtem 500g', 'new_name': 'Hipp Mléčná kaše s ovocem a jogurtem', 'description': '500 g, od ukončeného 7. měsíce\nMléčná kaše s ovocem a jogurtem obsahuje věku odpovídající pokračovací mléčnou kojeneckou výživu, prebiotickou vlákninu, omega-3 mastné kyseliny, které jsou důležité pro správný vývoj mozku a nervových buněk a lahodné ovoce.\nJako základ pro mléčné kaše používáme pokračovací mléčnou kojeneckou výživu, která obsahuje:\n\n✔ železo – pro tvorbu krve a duševní vývoj\n✔ vápník & vitamin D – pro růst a vývoj kostí\n✔ jód – pro podporu činnosti štítné žlázy\n✔ zinek & vitamin C – pro obranyschopnost organismu\n✔ vitamin A – pro podporu imunitního systému\n✔ omega -3- mastné kyseliny – důležité pro rozvoj mozku a nervových buněk\n\nTato mléčná kaše je ideálním jídlem v období přikrmování. S lahodnými ovesnými vločkami, aby se Vaše dítě učilo kousat prvními zoubky.\nKaši připravíte velmi jednoduše - smícháním s převařenou pitnou vodou.\nObsahuje lepek.\nLehce stravitelná.\n\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení ve 100 g výrobku (prášku): pokračovací mléčná kojenecká výživa 30 % (sušené odstředěné mléko, rostlinné oleje (slunečnicový olej, řepkový olej, kokosový olej), maltodextrin, prebiotická vláknina (galaktooligosacharidy z laktózy), sušená mléčná syrovátka částečně demineralizovaná, vitamin C, síran železnatý, síran zinečnatý, vitamin E, niacin, kyselina pantothenová, vitamin B1, vitamin A, jodičnan draselný, vitamin B2, vitamin B6, kyselina listová, síran mědnatý, vitamin K, selenan sodný, vitamin D, biotin), krupice z pšeničné mouky, dextróza, krupice z tvrdé pšenice, celozrnné ovesné vločky, sušené odstředěné mléko, sušené ovoce v prášku 4 % (ananasová šťáva, banán, mango, pomerančová šťáva, šťáva z maracuje), rostlinné oleje (slunečnicový olej, řepkový olej, kokosový olej), sušený jogurt z odstředěného mléka 2 %, uhličitan vápenatý, extrakt z pomeranče, vitamin B1, vitamin A, vitamin D.\n', 'country_of_origin': 'Chorvatsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297735/1297735-1441713872-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297735/1297735-1441713872-2000.jpg', 'price': {'amount': 180, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 360, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 134321}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110015}, {'id': 300110016}, {'id': 300112207}, {'id': 300112215}], 'primary_category': {'id': 300110016}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -12, 'crc32': 3199127312}, {'id': 1297739, 'name': 'Hipp Bio Fenyklový čaj 30g', 'new_name': 'Hipp Bio Fenyklový čaj', 'description': '30 g (20 čajových sáčků), od ukončeného 1. týdne\nBIO HiPP Fenyklový čaj je lahodný a jemný nápoj vhodný pro děti od ukončeného 1. týdne. Je vyroben z vysoce kvalitního fenyklu. K výrobě těchto nápojů používáme kombinaci bylin, které podporují trávení a zároveň mají zklidňující účinky.\n\n- od ukončeného 1. týdne \n- neobsahuje cukry \n- neobsahuje lepek \n- vhodné pro děti ohrožené alergií \n- bez obsahu mléčné složky \n\nČajový sáček zalijte cca 200ml vroucí vody a nechte louhovat cca 5 min. Zchlaďte na teplotu vhodnou k pití pro dítě (cca 37°C).\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'BIO fenykl', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297739/1297739-1441715517-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297739/1297739-1441715517-2000.jpg', 'price': {'amount': 74.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 2496.67, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 133667}, {'id': 134353}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110023}, {'id': 300110027}, {'id': 300110066}], 'primary_category': {'id': 300110027}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -28, 'crc32': 820503798}, {'id': 1297741, 'name': 'HIPP Bio Heřmánkový čaj 30g', 'new_name': 'HIPP Bio Heřmánkový čaj', 'description': '30 g (20 čajových sáčků), od ukončené 1. týdne\nJemný a uklidňující čaj s vysoce kvalitním BIO heřmánkem. Vhodný od ukončeného 1. týdne. Lze podávat jako doplňkový nápoj např. při pocení nebo při přechodu na přikrmování.\n\n- od ukončeného 1. týdne \n- neobsahuje cukry \n- neobsahuje lepek \n- bez obsahu mléčné složky \n\nČajový sáček zalijte cca 200ml vroucí vody a nechte louhovat cca 5 min. Zchlaďte na teplotu vhodnou k pití pro dítě (cca 37°C).\n\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'BIO heřmánek ', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297741/1297741-1441715774-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297741/1297741-1441715774-2000.jpg', 'price': {'amount': 74.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 2496.67, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110023}, {'id': 300110027}, {'id': 300110066}], 'primary_category': {'id': 300110027}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -30, 'crc32': 147483640}, {'id': 1297745, 'name': 'HIPP Bio Karotka s bramborami 125g', 'new_name': 'HIPP Bio Karotka s bramborami', 'description': '125 g, od ukončeného 4. měsíce\nZeleninové příkrmy jsou ideální pro začátek s příkrmy od ukončeného 4. měsíce věku dítěte. Zpočátku podávejte miminku několik lžiček zeleninového příkrmu před mléčnou stravou a poté množství den ode dne zvyšujte – aby si miminko mohlo zvyknout na novou formu přijímání potravy. Zeleninové příkrmy HiPP jsou určeny přesně na výživové potřeby kojenců. Pouze vybrané jemné druhy zeleniny jsou rozmixovány do jemného krému, a proto mají výbornou chuť.\n\t\t\n•\tbez přídavku soli\n•\tbez lepku\n•\tse sníženým obsahem alergenních složek\n•\tv BIO kvalitě\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'zelenina* 88% (karotka* 78%, brambory* 10 %), pitná voda, řepkový olej* 1,3%.\n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297745/1297745-1441716977-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297745/1297745-1441716977-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 279.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110021}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110021}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -146, 'crc32': 1373176129}, {'id': 1297747, 'name': 'HIPP Brambory se špenátem a smetanou 125g', 'new_name': 'HIPP Brambory se špenátem a smetanou', 'description': '125 g, od ukončeného 4. měsíce\nZeleninové příkrmy jsou ideální pro začátek s příkrmy od ukončeného 4. měsíce věku dítěte. Zpočátku podávejte miminku několik lžiček zeleninového příkrmu před mléčnou stravou a poté množství den ode dne zvyšujte – aby si miminko mohlo zvyknout na novou formu přijímání potravy. Zeleninové příkrmy HiPP jsou určeny přesně na výživové potřeby kojenců. Pouze vybrané jemné druhy zeleniny jsou rozmixovány do jemného krému, a proto mají výbornou chuť. \n•\tbez přídavku soli\n•\tbez lepku\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'zelenina*61% ( brambory* 31%, špenát* 30 %), odstředěné mléko* 29 %, pitná voda, smetana* 3%, jedlý olej řepkový* 1,3%. \n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297747/1297747-1441717298-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297747/1297747-1441717298-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 279.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110021}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110021}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -117, 'crc32': 131442533}, {'id': 1297749, 'name': 'HIPP Bio První mrkev 125g', 'new_name': 'HIPP Bio První mrkev', 'description': '125 g, od ukončeného 4. měsíce\nZeleninové příkrmy jsou ideální pro začátek s příkrmy od ukončeného 4. měsíce věku dítěte. Zpočátku podávejte miminku několik lžiček zeleninového příkrmu před mléčnou stravou a poté množství den ode dne zvyšujte – aby si miminko mohlo zvyknout na novou formu přijímání potravy. Zeleninové příkrmy HiPP jsou určeny přesně na výživové potřeby kojenců. Pouze vybrané jemné druhy zeleniny jsou rozmixovány do jemného krému, a proto mají výbornou chuť. \n•\tbez přídavku soli\n•\tbez lepku\n•\tse sníženým obsahem alergenních složek\n•\tv BIO kvalitě\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': ' mrkev* 90 %, pitná voda.\n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297749/1297749-1441717778-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297749/1297749-1441717778-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 279.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110021}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110021}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -145, 'crc32': 2325137781}, {'id': 1297751, 'name': 'HIPP Bio První brokolice 125g', 'new_name': 'HIPP Bio První brokolice', 'description': '125 g, od ukončeného 4. měsíce\nZeleninové příkrmy jsou ideální pro začátek s příkrmy od ukončeného 4. měsíce věku dítěte. Zpočátku podávejte miminku několik lžiček zeleninového příkrmu před mléčnou stravou a poté množství den ode dne zvyšujte – aby si miminko mohlo zvyknout na novou formu přijímání potravy. Zeleninové příkrmy HiPP jsou určeny přesně na výživové potřeby kojenců. Pouze vybrané jemné druhy zeleniny jsou rozmixovány do jemného krému, a proto mají výbornou chuť. \n\n•\tbez přídavku soli\n•\tbez lepku\n•\tse sníženým obsahem alergenních složek\n•\tv BIO kvalitě\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'pitná voda, brokolice* 40 %, vařená rýže*\n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297751/1297751-1441719109-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297751/1297751-1441719109-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 279.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110021}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110021}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -187, 'crc32': 3477343267}, {'id': 1297753, 'name': 'HIPP Bio Zeleninová směs 125g', 'new_name': 'HIPP Bio Zeleninová směs', 'description': '125 g, od ukončeného 4. měsíce\nZeleninové příkrmy jsou ideální pro začátek s příkrmy od ukončeného 4. měsíce věku dítěte. Zpočátku podávejte miminku několik lžiček zeleninového příkrmu před mléčnou stravou a poté množství den ode dne zvyšujte – aby si miminko mohlo zvyknout na novou formu přijímání potravy. Zeleninové příkrmy HiPP jsou určeny přesně na výživové potřeby kojenců. Pouze vybrané jemné druhy zeleniny jsou rozmixovány do jemného krému, a proto mají výbornou chuť. \n•\tbez přídavku soli\n•\tbez lepku\n•\tv BIO kvalitě\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'zelenina* 73% (mrkev*, brambory*, hrášek*, květák*), pitná voda, řepkový olej* 1,3%. \n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297753/1297753-1441720080-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297753/1297753-1441720080-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 279.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110021}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110021}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -185, 'crc32': 1652290886}, {'id': 1297757, 'name': 'HIPP Bio Meruňky 125g', 'new_name': 'HIPP Bio Meruňky', 'description': '125 g, od ukončeného 4. měsíce\nOvocný příkrm Meruňky je v BIO kvalitě. Ovoce patří mezi základní součásti výživy miminka vzhledem k vysokému obsahu vitamínů, minerálů a stopových prvků. Ovocné příkrmy HiPP jsou obohaceny vitamínem C a mají snížený obsah ovocných kyselin; nedochází tedy k překyselení organismu. Zároveň zajišťují dostatečný přísun vitamínů nutných pro posílení obranyschopnosti organismu proti infekcím. Ovoce je připraveno k okamžitému podávání bez ohřívání. Lze ho také přidávat do mléčných kaší nebo kombinovat se sušenkami HiPP. \n•\tv BIO kvalitě\n•\tbez lepku\n•\tmá změkčující vliv na stolici\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'meruňky* 46%, pitná voda, rýžová krupice*, rýžový škrob*, vitamin C (kyselina L-askorbová). \n* z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297757/1297757-1441720756-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297757/1297757-1441720756-2000.jpg', 'price': {'amount': 28.5, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 228, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -352, 'crc32': 478711044}, {'id': 1297759, 'name': 'HIPP Bio Hrušky Williams-Christ 125g', 'new_name': 'HIPP Bio Hrušky Williams-Christ', 'description': '125 g, od ukončeného 4. měsíce\nOvoce patří mezi základní součásti výživy miminka vzhledem k vysokému obsahu vitamínů, minerálů a stopových prvků. Ovocné příkrmy HiPP jsou obohaceny vitamínem C a mají snížený obsah ovocných kyselin; nedochází tedy k překyselení organismu. Zároveň zajišťují dostatečný přísun vitamínů nutných pro posílení obranyschopnosti organismu proti infekcím. Ovoce je připraveno k okamžitému podávání bez ohřívání. Lze ho také přidávat do mléčných kaší nebo kombinovat se sušenkami HiPP. Ovocný příkrm Hrušky Williams-Christ neobsahuje přidaný cukr.\n•\tbez lepku\n•\tbez přídavku cukru\n•\tmá změkčující vliv na stolici\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'ovoce 97% (hrušky Williams-Christ 40%, hrušková šťáva z koncentrátu hruškové šťávy, Williams-Christ hruškové pyré* (částečně extrahováno) 22%), rýžová krupice, vitamin C (kyselina L-askorbová). \n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297759/1297759-1441721149-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297759/1297759-1441721149-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 279.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110066}, {'id': 300112207}, {'id': 300112215}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -233, 'crc32': 434139126}, {'id': 1297761, 'name': 'HIPP Bio Jablka s banány a broskvemi 190g', 'new_name': 'HIPP Bio Jablka s banány a broskvemi', 'description': '190 g, od ukončeného 4. měsíce\nOvoce patří mezi základní součásti výživy miminka vzhledem k vysokému obsahu vitamínů, minerálů a stopových prvků. Ovocné příkrmy HiPP jsou obohaceny vitamínem C a mají snížený obsah ovocných kyselin; nedochází tedy k překyselení organismu. Zároveň zajišťují dostatečný přísun vitamínů nutných pro posílení obranyschopnosti organismu proti infekcím. Ovoce je připraveno k okamžitému podávání bez ohřívání. Lze ho také přidávat do mléčných kaší nebo kombinovat se sušenkami HiPP. Ovocný příkrm Jablka s banány a broskvemi neobsahuje přidaný cukr a je v BIO kvalitě.\n•\tbez lepku\n•\tbez přídavku cukru\n•\tmá změkčující vliv na stolici \n•\tv BIO kvalitě\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: ovoce* 100 % (jablka* 67 %, broskve* 20 %, banány* 13 %) antioxidant: kyselina l-askorbová**. \n*Z ekologického zemědělství , **ve formě vitamínu C, který se přirozeně\nvyskytuje v ovoci\n\n', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297761/1297761-1468423619-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297761/1297761-1468423619-2000.jpg', 'price': {'amount': 42.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 225.79, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -253, 'crc32': 1127051013}, {'id': 1297763, 'name': 'HIPP Bio Jablka s hruškami 125g', 'new_name': 'HIPP Bio Jablka s hruškami', 'description': '125 g, od ukončeného 4. měsíce\nOvoce patří mezi základní součásti výživy miminka vzhledem k vysokému obsahu vitamínů, minerálů a stopových prvků. Ovocné příkrmy HiPP jsou obohaceny vitamínem C a mají snížený obsah ovocných kyselin; nedochází tedy k překyselení organismu. Zároveň zajišťují dostatečný přísun vitamínů nutných pro posílení obranyschopnosti organismu proti infekcím. Ovoce je připraveno k okamžitému podávání bez ohřívání. Lze ho také přidávat do mléčných kaší nebo kombinovat se sušenkami HiPP. Ovocný příkrm Jablka s hruškami neobsahuje přidaný cukr a je v BIO kvalitě.\n•\tbez lepku\n•\tbez přídavku cukru\n•\tv BIO kvalitě\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'ovoce* 95%, (jablka* 70%, jablečná šťáva* z koncentrátu jablečné šťávy, hrušky* 6%, rýžová krupice*, pitná voda, vitamin C (kyselina L-askorbová). \n*z ekologického zemědělství ', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297763/1297763-1441721833-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297763/1297763-1441721833-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 279.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -142, 'crc32': 2126838647}, {'id': 1297765, 'name': 'HIPP Bio Müsli, jahody a jogurt 160g', 'new_name': 'HIPP Bio Müsli, jahody a jogurt', 'description': '160 g, od ukončeného 9. měsíce\nOvocný příkrm Müsli, jahody a jogurt je v BIO kvalitě. Obsahuje lahodné ovoce a obiloviny. Vhodné jako zdravá snídaně nebo moučník.\n-\ts hodnotným vápníkem z jogurtu\n-\ts vitaminem C – pro podporu imunitního systému\n-\tdrobné kousky\n-\tbez přídavku cukrů* \n-\tobsahuje lepek\n-\tv BIO kvalitě\n* obsahuje přirozeně se vyskytující cukry\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'ovoce* 55% (jablečná šťáva* s nízkým obsahem kyselin z koncentrátu jablečné šťávy, jablka*, jahody* 9%), jogurt* 35%, mrkvová šťáva* z koncentrátu mrkvové šťávy, obiloviny* 4% (pšeničné vločky*, ovesné vločky*), rýžový škrob, kukuřičný škrob*, vitamin C, vitamin B1. \n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297765/1297765-1441722193-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297765/1297765-1441722193-2000.jpg', 'price': {'amount': 51.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 324.38, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110066}, {'id': 300112207}, {'id': 300112215}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -137, 'crc32': 629881078}, {'id': 1297769, 'name': 'HIPP 100% Bio jablka s broskvemi 400g', 'new_name': 'HIPP 100% Bio jablka s broskvemi', 'description': '4x100 g, od ukončeného 4. měsíce\n100 % ovocný příkrm Jablka s broskvemi je vyroben z jemného BIO ovoce, bez přídavku cukrů. Díky praktickému plastovému balení 4x100 g je ideální na cestování. 100 % ovoce je vhodné pro děti od ukončeného 4. měsíce věku, stejně tak chutná i starším dětem a dospělým.\n•\tv BIO kvalitě\n•\tbez lepku\n•\tpraktické balení 4x100 g\n•\tzměkčuje stolici\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Ovoce* 100 % (jablka* 88 %, broskve* 9 %, mango*), vitamin C. \nPodíl ovocné složky: 100 %. \n* z ekologického zemědělství\n', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297769/1297769-1481629141-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297769/1297769-1481629141-2000.jpg', 'price': {'amount': 74.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 187.25, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -106, 'crc32': 2158087911}, {'id': 1297773, 'name': 'HIPP Bio ovocná kapsička Jablko - Banán - Jahody 90g', 'new_name': 'HIPP Bio ovocná kapsička Jablko - Banán - Jahody', 'description': '90 g, od ukončeného 4. měsíce\nHiPP Ovocná kapsička obsahuje pouze 100% ovoce a je ideální na cesty, jako svačinka nebo dezert. \nKapsička neobsahuje žádný lepek.\nNaopak obsahuje jen samé ovoce a žádný přidaný cukr, tedy kapsička obsahuje jen přirozeně se vyskytující cukry.\nPodle věku dítěte je možné kapsičku podávat třeba na lžičce nebo talířku. Dejte pozor na časté sání a trvalý kontakt potraviny nebo nápoje se zuby. To by mohlo být příčinou vzniku zubního kazu.\nKapsička se skladuje v suchu a temnu při teplotě do 24 °C.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'ovoce * 100 % (jablka* 60 %, banánové pyré* 20 %, jahody* 20%), vitamín C. \n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Rakousko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297773/1297773-1441723267-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297773/1297773-1441723267-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 443.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 134371}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110029}, {'id': 300110066}, {'id': 300112207}, {'id': 300112215}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -87, 'crc32': 631503190}, {'id': 1297779, 'name': 'Lenor Gold Orchid tekutá aviváž (50 praní) 1.5l', 'new_name': 'Lenor Gold Orchid tekutá aviváž (50 praní)', 'description': 'S kolekcí Lenor Parfumelle můžete z každodenní domácí dřiny udělat zážitek pro své smysly. Její rafinovaná vícesmyslová vůně se nechala inspirovat nejnovějšími trendy. Tuto aviváž jsme navíc vyvinuli tak, aby už od prvního dne o tkaniny pečovala, obohacovala je a pomáhala udržovat jejich životnost. Technologie Anti-Age3 pomáhá oblečení chránit před ztrátou tvaru, blednutím a tvorbou žmolků, aby vypadalo déle krásné a mělo neodolatelnou vůni. Aviváž Lenor Gold Orchid je provoněna vábivým dotekem vzácné vanilky, která utišuje zjitřené emoce a uklidňuje mysl. Snoubí se s mimózou, akordy medové růže a krémových broskví. Atraktivní vůně aviváže Lenor Gold Orchid přepychově oblaží vaše smysly.', 'ingredients': '5-15% kationtové povrchově aktivní látky\nBenzisothiazolinone\nParfémy*\n*Alpha-isomethyl ionone, citronellol, coumarin, hexyl cinnamal, limonene, linalool', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297779/1297779-1478169373-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297779/1297779-1478169373-2000.jpg', 'price': {'amount': 109.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 73.27, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109001}, {'id': 300109006}], 'primary_category': {'id': 300109006}, 'brand': {'name': 'Lenor'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -20, 'crc32': 2702399440}, {'id': 1297781, 'name': 'HIPP Bio ovocná kapsička Jablko - Hruška - Banán 90g', 'new_name': 'HIPP Bio ovocná kapsička Jablko - Hruška - Banán', 'description': '90 g, od ukončeného 4. měsíce\nHiPP Ovocná kapsička obsahuje pouze 100% ovoce a je ideální na cesty, jako svačinka nebo dezert. \nKapsička neobsahuje žádný lepek.\nNaopak obsahuje jen samé ovoce a žádný přidaný cukr, tedy kapsička obsahuje jen přirozeně se vyskytující cukry.\nPodle věku dítěte je možné kapsičku podávat třeba na lžičce nebo talířku. Dejte pozor na časté sání a trvalý kontakt potraviny nebo nápoje se zuby. To by mohlo být příčinou vzniku zubního kazu.\nKapsička se skladuje v suchu a temnu při teplotě do 24 °C.\n\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'ovoce * 100 % (jablka* 40 %, hrušky* 40 %, banánové pyré* 20 %), vitamín C. \n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Rakousko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297781/1297781-1441723987-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297781/1297781-1441723987-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 443.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 134371}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110029}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -400, 'crc32': 1156989363}, {'id': 1297783, 'name': 'HIPP Bio ovocná kapsička Jablko - Broskev - Lesní ovoce 90g', 'new_name': 'HIPP Bio ovocná kapsička Jablko - Broskev - Lesní ovoce', 'description': '90 g, od ukončeného 4. měsíce\nHiPP Ovocná kapsička obsahuje pouze 100% ovoce a je ideální na cesty, jako svačinka nebo dezert. \nKapsička neobsahuje žádný lepek.\nNaopak obsahuje jen samé ovoce a žádný přidaný cukr, tedy kapsička obsahuje jen přirozeně se vyskytující cukry.\nPodle věku dítěte je možné kapsičku podávat třeba na lžičce nebo talířku. Dejte pozor na časté sání a trvalý kontakt potraviny nebo nápoje se zuby. To by mohlo být příčinou vzniku zubního kazu.\nKapsička se skladuje v suchu a temnu při teplotě do 24 °C.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'ovoce* 100 % (jablka*73 %, broskve*16 %, borůvky*6%, maliny*5%), vitamín C. \n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Rakousko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297783/1297783-1441724464-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297783/1297783-1441724464-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 443.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 134371}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110029}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -291, 'crc32': 3436241762}, {'id': 1297785, 'name': 'HIPP Bio ovocná kapsička Hruška - Banán - Kiwi 90g', 'new_name': 'HIPP Bio ovocná kapsička Hruška - Banán - Kiwi', 'description': '90 g, od ukončeného 5. měsíce\nHiPP Ovocná kapsička obsahuje pouze 100% ovoce a je ideální na cesty, jako svačinka nebo dezert. \nKapsička neobsahuje žádný lepek.\nNaopak obsahuje jen samé ovoce a žádný přidaný cukr, tedy kapsička obsahuje jen přirozeně se vyskytující cukry.\nPodle věku dítěte je možné kapsičku podávat třeba na lžičce nebo talířku. Dejte pozor na časté sání a trvalý kontakt potraviny nebo nápoje se zuby. To by mohlo být příčinou vzniku zubního kazu.\nKapsička se skladuje v suchu a temnu při teplotě do 24 °C.\n\nSložení: ovoce * 100 % (hrušky* 67 %, banány* 20 %, kiwi* 13%), vitamín C. \n*z ekologického zemědělství\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'ovoce * 100 % (hrušky* 67 %, banány* 20 %, kiwi* 13%), vitamín C. \n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Rakousko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297785/1297785-1441726332-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297785/1297785-1441726332-2000.jpg', 'price': {'amount': 39.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 443.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 134321}, {'id': 134371}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110029}, {'id': 300110066}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -30, 'crc32': 283274933}, {'id': 1297789, 'name': 'Lenor Diamond & Lotus flower tekutá aviváž (50 praní) 1.5l', 'new_name': 'Lenor Diamond & Lotus flower tekutá aviváž (50 praní)', 'description': '', 'ingredients': '5-15% kationtové povrchově aktivní látky\nBenzisothiazolinone\nParfémy*\n*Alpha-isomethyl ionone, citronellol, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, limonene, linalool', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297789/1297789-1478169697-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297789/1297789-1478169697-2000.jpg', 'price': {'amount': 99.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 66.6, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300109000}, {'id': 300109001}, {'id': 300109006}], 'primary_category': {'id': 300109006}, 'brand': {'name': 'Lenor'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -12, 'crc32': 3445520070}, {'id': 1297795, 'name': 'HIPP Bio Jablka a banány s dětskými keksy 190g', 'new_name': 'HIPP Bio Jablka a banány s dětskými keksy', 'description': '190 g, od ukončeného 4. měsíce\nOvocná kaše s dětskými keksy s příchutí jablek a banánů je příkrm vhodný pro děti od ukončeného 4. měsíce. Obsah jedné skleničky je 190 g. \nPříkrm je ideální jako svačinka pro kojence a malé děti. Zbylou část příkrmu je potřeba uchovat v uzavřené skleničce v chladničce (+6°C) a spotřebovat maximálně do 3 dnů. Je vhodné používat plastovou lžičku, aby nedošlo k poškození skleničky.\nPříkrm je:\n-\tbez přídavku cukru*\n-\tbez přídavku aromat a zahušťovadel – před použitím zamíchejte\n-\tbez přídavku barviv1 a konzervačních látek1\n-\tneobsahuje geneticky modifikované suroviny (dle Nařízení pro Ekologické zemědělství)\n-\tpečlivě připravené pro nejlepší kvalitu a chuť\n* obsahuje přirozeně se vyskytující cukry\nPozor, keksy mohou obsahovat stopy vajec a skořápkových plodů. Příkrm obsahuje lepek!\nSkleničku je potřeba skladovat v suchu při teplotě mezi +10°C a +25°C.\nPotravina je určena pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Jedna sklenička obsahuje 75% ovoce (50% jablka*, 25% banány*, citrónovou šťávu* z koncentrátu citrónové šťávy), pitnou vodu, keksy* (pšeničná mouka*, sladká sušená mléčná syrovátka*, máslo*, pšeničný škrob*) 6%,antioxidant: kyselina l-askorbová**. Obsahuje lepek. Může obsahovat stopy vajec a skořápkových plodů. \n*z ekologického zemědělství\n **ve formě vitamínu C, který se přirozeně vyskytuje v ovoci', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297795/1297795-1441727008-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297795/1297795-1441727008-2000.jpg', 'price': {'amount': 42.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 225.79, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -223, 'crc32': 1172992167}, {'id': 1297805, 'name': 'HIPP Bio Ovocná kaše s celozrnnými obilovinami 190g', 'new_name': 'HIPP Bio Ovocná kaše s celozrnnými obilovinami', 'description': '190 g, od ukončeného 5. měsíce\nOvocná kaše s celozrnnými obilovinami je příkrm vhodný pro děti od ukončeného 5. měsíce. Obsah jedné skleničky je 190 g. \nPříkrm je ideální jako svačinka pro kojence a malé děti. Zbylou část příkrmu je potřeba uchovat v uzavřené skleničce v chladničce (+6°C) a spotřebovat maximálně do 3 dnů. Je vhodné používat plastovou lžičku, aby nedošlo k poškození skleničky.\nPříkrm je:\n-\tbez přídavku cukru* a mléčné složky\n-\tbez přídavku aromat a zahušťovadel – před použitím zamíchejte\n-\tbez přídavku barviv1 a konzervačních látek1\n-\tneobsahuje geneticky modifikované suroviny (dle Nařízení pro Ekologické zemědělství)\n-\ts jemnými celozrnnými vločkami\n-\tpečlivě připravené pro nejlepší kvalitu a chuť\n* obsahuje přirozeně se vyskytující cukry \n1 dle zákona\nSkleničku je potřeba skladovat v suchu při teplotě mezi +10°C a +25°C.\nPotravina je určena pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Jedna sklenička obsahuje 95% ovoce* (jablečná šťáva* nízké kyselosti z koncentrátu jablečné šťávy, jablka*, banány*, mango*, pomerančová šťáva* z koncentrátu pomerančové šťávy) obiloviny* 5% (celozrnné pšeničné vločky*, celozrnné ovesné vločky*) vitamín C\n* z ekologického zemědělství\nPříkrm obsahuje lepek!', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297805/1297805-1441783744-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297805/1297805-1441783744-2000.jpg', 'price': {'amount': 42.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 225.79, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133663}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 134351}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110019}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110019}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -269, 'crc32': 851514859}, {'id': 1297807, 'name': 'HIPP Bio Krupicová kaše na dobrou noc 190g', 'new_name': 'HIPP Bio Krupicová kaše na dobrou noc', 'description': '190 g, od ukončeného 4. měsíce, mléčno-obilný příkrm pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí. Sterilizované.\nBIO Mléčné kaše HiPP se vyrábějí z mléčných přípravků, které splňují potřeby Vašeho miminka, a z výživných celozrnných vloček, díky kterým kaše velmi dobře zasytí. Nechybí vápník pro pevné kosti a zuby a vitamín B1, který je důležitý pro dobré využití energie a pro nervový systém. Mléčné kaše HiPP jsou vynikající teplé i studené.\nKaše na dobrou noc ve skle jsou připraveny k přímé spotřebě. Obsahují věku odpovídající mléčnou kojeneckou výživu, hodnotné obiloviny, díky kterým skvěle zasytí. Bez přídavku cukrů.\n•\tv BIO kvalitě\n•\tobsahuje lepek\n•\tobohacená vápníkem, vitaminem A, B1 a D\n•\tvhodná pro konzumaci na dobrou noc, kompletní večeře\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'mléčná složka (mléko* 60 %, pitná voda, odstředěné mléko* 16 %, olej z kukuřičných klíčků), pšeničná krupice* 5 %, celozrnné obilné vločky* 2 % (pšenice*, špalda*, oves*), rýžový škrob*, regulátor kyselosti: uhličitan vápenatý, vitamin B1, vitamín A, vitamín D.\n *z ekologického zemědělství\n\nAlergeny: 1 Lepek, 7 Mléko', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297807/1297807-1485427002-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297807/1297807-1485427002-2000.jpg', 'price': {'amount': 49.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 262.63, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133663}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110015}, {'id': 300110016}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110016}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -82, 'crc32': 2887347316}, {'id': 1297809, 'name': 'HIPP Bio Dětské jablečné keksy 150g', 'new_name': 'HIPP Bio Dětské jablečné keksy', 'description': '150 g, od ukončeného 1. roku\nDětské jablečné keksy HiPP jsou v BIO kvalitě, obsahují celozrnné obiloviny a jsou vyrobeny bez přídavku cukrů. Díky vyváženému ovocnému složení s obsahem nejlepších BIO celozrnných obilovin dětem chutnají a jsou vhodné ke konzumaci kdykoliv během dne nebo na cestách. Obsahují pouze přísně kontrolované suroviny v BIO kvalitě.\nKeksy ve tvaru slonů mají ideální velikost pro dětskou ruku. Dítě se tak naučí sušenky samo držet a chroupat.\n•\tbez přídavku cukrů*\n•\tobsahuje vitamin B1**\n•\tobsahuje lepek\n•\tv BIO kvalitě\n* obsahuje přirozeně se vyskytující cukry\n** obsah vitaminu B1 v dětských keksech ukládá zákon\nKeksy mohou obsahovat stopy mléka, vajec, sóji, oříšků, sezamových semínek.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'pšeničná mouka*, celozrnná pšeničná mouka*, koncentrát jablečné šťávy* 18 %, jedlé rostlinné oleje*, jablečný extrakt, kypřicí látka: hydrogenuhličitan sodný, vitamin B1.\n* z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Švýcarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297809/1297809-1441784848-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297809/1297809-1441784848-2000.jpg', 'price': {'amount': 59.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 399.33, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 134321}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110028}, {'id': 300110066}], 'primary_category': {'id': 300110028}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -10, 'crc32': 3607407098}, {'id': 1297811, 'name': 'Gustodoro passata 500ml', 'new_name': 'Gustodoro passata', 'description': 'rajčatové pyré\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'rajčata, sůl', 'country_of_origin': 'dle aktuální nabídky', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297811/1297811-1455096473-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297811/1297811-1455096473-2000.jpg', 'price': {'amount': 29.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 59.8, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'l', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106068}, {'id': 300106083}, {'id': 300106088}], 'primary_category': {'id': 300106088}, 'brand': {'name': 'Gustodoro'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -84, 'crc32': 2860713515}, {'id': 1297813, 'name': 'HIPP Bio Borůvkové rýžové oplatky 35g', 'new_name': 'HIPP Bio Borůvkové rýžové oplatky', 'description': '35 g, od ukončeného 7. měsíce\n\nOplatky jsou vyrobené z BIO rýže, s BIO jablečnou šťávou a BIO borůvkovým pyré. Do oplatek není přidáván cukr. Neobsahují lepek, aromata ani barviva či konzerva\n\n-\tV BIO kvalitě\n-\tVyrobeno z BIO rýže, BIO jablečné šťávy a BIO borůvkového pyré\n-\tBez přídavku cukrů* \n-\tBez lepku\n-\tPřídavku aromat a mléčné složky\n-\tNěmecký obal (štítkovaný produkt)\n* obsahuje přirozeně se vyskytující cukry\n\nOplatky mohou obsahovat stopy sezamu a sóji.\n\nPro Vaše dítě: Nepodávejte rýžové oplatky, pokud Vaše dítě leží. Dohlížejte na dítě během chroupání.\n\nPečujte pravidelně o zubní hygienu již od prvních zoubků. Je důležité dodržovat návod k přípravě a podmínky uchování, skladování a zacházení s výrobkem.\n\nPečeť BIO kvality garantuje nejvyšší kvalitu a překračuje požadavky kladené EU na BIO produkty.\n\nSkladujte a uchovejte v suchu při teplotě +10 až + 25°C. \n\nOtevřené balení neprodyšně uzavřete a spotřebujte do 14 dní. \n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'BIO rýže*, BIO celozrnná rýže*, BIO jablečná šťáva*, BIO borůvkové pyré*, BIO koncentrát mrkvové šťávy *.\n\n*z ekologického zemědělství.', 'country_of_origin': 'Belgie', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297813/1297813-1441787158-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297813/1297813-1441787158-2000.jpg', 'price': {'amount': 45.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1311.43, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110028}, {'id': 300110066}], 'primary_category': {'id': 300110028}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -40, 'crc32': 1496333315}, {'id': 1297815, 'name': 'HiPP Bio broskovo-jablečná müsli tyčinka 20g', 'new_name': 'HiPP Bio broskovo-jablečná müsli tyčinka', 'description': '20 g, od ukončeného 1. roku\nMüsli tyčinky bez přídavku cukru. Měkká BIO ovocnoobilná tyčinka pro malé děti. Děti mají mezi hlavními jídly často hlad a vyžadují malou svačinu. Ideálním řešením je Müsli tyčinka HiPP, protože má skvělou ovocnou chuť a obsahuje hodnotnou vlákninu ze sušeného ovoce a z obilovin, kromě toho neobsahuje žádný přidaný cukr.\n•\tv BIO kvalitě\n•\tbez přídavku cukrů*\n•\tbez přídavku aromat, barviv** a konzervačních látek**\n•\tobsahuje lepek\n* obsahuje přirozeně se vyskytující cukry. \n** veškerá kojenecká a dětská výživa dle zákona\n\nSkladujte v suchu, při pokojové teplotě.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: obiloviny* 39 % (celozrnná ovesná mouka*, mleté pšeničné\nvločky*, křupinky z celozrnné pšeničné* a pšeničné mouky*), banánové\nvločky* 22 %, koncentrát jablečné šťávy* nízké kyselosti 20 %, koncentrát broskvové\nšťávy* 8 %, rostlinný olej* (palmový olej**), jablečné vločky* 3 % (sušená jablečná\ndužina* 80 %, rýžová mouka*). \n\nAlergeny: Obsahuje lepek. Může obsahovat stopy\nmléka, arašídů, sóji a skořápkových plodů.\n\n *Z ekologického zemědělství.\n**Z trvale udržitelného zemědělství. \n\nBez přídavku cukrů1 a aromat.\n\n1\n Přirozeně se vyskytující v surovinách.\n', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297815/1297815-1441788030-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297815/1297815-1441788030-2000.jpg', 'price': {'amount': 26.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 1345, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133667}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110028}, {'id': 300110066}], 'primary_category': {'id': 300110028}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -69, 'crc32': 1088319414}, {'id': 1297817, 'name': 'HIPP Bio Krůtí maso 125g', 'new_name': 'HIPP Bio Krůtí maso', 'description': '125 g, od ukončeného 4. měsíce\nBIO Krůtí maso můžete kombinovat se zeleninovým příkrmem nebo s přílohou. Maso je bohaté na bílkoviny a je zdrojem přírodního železa. Železo je důležité pro tvorbu krve. Tento produkt je navíc obohacen o BIO řepkový olej, který dodává organismu omega 3 mastné kyseliny. Ty jsou důležité pro vývoj mozkových a nervových buněk. Masové příkrmy HiPP obsahují pouze vysoce kvalitní BIO maso.\n•\tbez lepku\n•\tv BIO kvalitě\n•\ts BIO řepkovým olejem\n•\tbez mléčné složky\n•\tbez přídavku soli*\n•\tbez přídavku aromat, barviv**, konzervačních látek** a zahušťovadel \n•\tsložky jsou šetrně ošetřeny párou\n\n*obsahuje přirozeně se vyskytující sodík\n** dle zákona\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'krůtí maso - pyré* 40 %, pitná voda, rýže* vařená, řepkový olej* 1,6 %. \nObsah masa při zpracování 50 g.\n* z ekologického zemědělství\n', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297817/1297817-1441788695-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297817/1297817-1441788695-2000.jpg', 'price': {'amount': 59.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 479.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110020}, {'id': 300110066}, {'id': 300112207}, {'id': 300112215}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110020}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -124, 'crc32': 2191461509}, {'id': 1297819, 'name': 'HIPP Bio Kuřecí maso 125g', 'new_name': 'HIPP Bio Kuřecí maso', 'description': '125 g, od ukončeného 4. měsíce\nBIO Kuřecí maso můžete kombinovat se zeleninovým příkrmem nebo s přílohou. Maso je bohaté na bílkoviny a je zdrojem přírodního železa. Železo je důležité pro tvorbu krve. Tento produkt je navíc obohacen o BIO řepkový olej, který dodává organismu omega 3 mastné kyseliny. Ty jsou důležité pro vývoj mozkových a nervových buněk. Masové příkrmy HiPP obsahují pouze vysoce kvalitní BIO maso.\n•\tbez lepku\n•\tv BIO kvalitě\n•\tse sníženým obsahem alergenních složek\n•\ts BIO řepkovým olejem\n•\tbez mléčné složky\n•\tbez přídavku soli*\n•\tbez přídavku aromat, barviv**, konzervačních látek** a zahušťovadel \n•\tsložky jsou šetrně ošetřeny párou\n\n*obsahuje přirozeně se vyskytující sodík\n** dle zákona\n\nSkladujte v suchu při/pri: +10°C až +25°C\n\nNávod k přípravě: Otevřenou skleničku nebo porci ohřejte ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě. Zamíchejte plastovou\nlžičkou, abyste nepoškodili skleničku. Přezkoušejte teplotu. Neohřátou část uchovejte v uzavřené skleničce v chladničce (+6 °C) a spotřebujte do\n24 hodin. Dodržujte návod k přípravě a skladování, aby nedošlo k ohrožení zdraví dítěte.\nTento výrobek opustil výrobní závod v neporušeném stavu, přesvědčte se prosím před použitím, že sklo zůstalo nepoškozeno. Pokud se střed víčka pod tlakem\nprohne, výrobek nepoužívejte. Bezpečnostní vakuový uzávěr musí při prvním otevřeni cvaknout.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': ' kuřecí maso - pyré* 40 %, pitná voda, rýže* vařená, řepkový/repkový olej* 1,0 %.\nObsah masa při zpracování: 50 g. * z ekologického zemědělství.\nS BIO řepkovým olejem. Bez mléčné složky. Bez přídavku soli1, aromat, barviv2, konzervačních látek2 a zahušťovadel - proto zamíchejte. \n1\n Obsah soli je daný obsahem sodíku v surovinách\n\n2\n dle zákona', 'country_of_origin': 'Německo', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297819/1297819-1441788947-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297819/1297819-1441788947-2000.jpg', 'price': {'amount': 59.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 479.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110020}, {'id': 300110066}, {'id': 300112207}, {'id': 300112215}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110020}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -51, 'crc32': 3346656093}, {'id': 1297821, 'name': 'HIPP Bio Bramborové pyré s kukuřicí a krůtím masem 125g', 'new_name': 'HIPP Bio Bramborové pyré s kukuřicí a krůtím masem', 'description': '125 g, od ukončeného 4. měsíce\nIntenzivní růst Vašeho miminka vyžaduje rozšíření jídelníčku o jídla, která obsahují maso a zeleninu. Maso je bohaté na bílkoviny a je zdrojem přírodního železa. Železo má klíčovou úlohu ve správné tvorbě krve. Doplňková strava nyní nabývá významu i pro kojené děti. Začněte s malými porcemi, aby si dítě mohlo na nové chutě zvyknout. Dokud Vaše dítě nesní celou porci, doplňujte stravu potřebným množstvím mléka.\n-\tv BIO kvalitě\n-\tvhodné zejména pro děti ohrožené alergií: obsahuje málo složek, neobsahuje lepek, neobsahuje mléčné složky\n-\ts Omega-3-mastnými kyselinami – důležité pro rozvoj mozkových a nervových buněk\n-\tbez přídavku soli*, bez přídavku cukrů*\n-\tbez přídavku aromat, barviv**, konzervačních látek** a zahušťovadel \n-\tkašovitá konzistence - jemná konzistence ve formě pyré, bez obsahu pojidel\n*obsahuje přirozeně se vyskytující cukry, obsahuje přirozeně se vyskytující sodík\n** dle zákona\n\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'zelenina* (41 % hm.),{( kukuřice* (23 % hm.), brambory* (18 % hm.)}, pitná voda, vařená rýže*, krůtí maso*(8% hm.), jedlý řepkový olej* (1,3 % hm.).\n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297821/1297821-1441789264-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297821/1297821-1441789264-2000.jpg', 'price': {'amount': 34.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 279.2, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110020}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110020}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -181, 'crc32': 266504326}, {'id': 1297823, 'name': 'HIPP Karotka s bramborami a lososem 190g', 'new_name': 'HIPP Karotka s bramborami a lososem', 'description': '190 g, od ukončeného 4. měsíce\nBaby menu Karotka s bramborami a lososem je vhodné pro kojence od ukončeného 4. měsíce. V tomto období se jídelníček rozšiřuje o další složku potravy – maso. Maso je velmi důležité, protože je bohaté na bílkoviny a obsahuje železo, které má klíčovou úlohu při tvorbě krve. Začněte s malými porcemi, než si dítě zvykne na novou chuť. Dokud nesní celou porci, doplňujte mléčnou stravou.\n-\ts Omega-3-mastnými kyselinami z řepkového oleje – důležité pro rozvoj mozkových a nervových buněk\n-\tbez přídavku soli*\n-\tbez přídavku barviv**a konzervačních látek** \n-\tbez přídavku aromat a zahušťovadel – před použitím promíchejte\n-\tbez přídavku mléčné složky\n-\tsložky jsou šetrně ošetřeny párou\n-\tjemné pyré\n-\tbez lepku\n*obsahuje přirozeně se vyskytující sodík \n** dle zákona\n90 % surovin plní zásady ekologického zemědělství.\nHiPP garantuje udržitelný rybolov, který napomáhá zachovat populaci ryb a je proti nadměrnému rybolovu v mořích.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'zelenina* 65 % (mrkev* 45 %, brambory* 20 %), pitná voda, losos 8 %, řepkový olej* 2,1 %, rýžová mouka*. Podíl masa v okamžiku zpracování: 15,2 g\n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297823/1297823-1441789989-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297823/1297823-1441789989-2000.jpg', 'price': {'amount': 51.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 273.16, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110020}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110020}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -399, 'crc32': 3058890879}, {'id': 1297825, 'name': 'HIPP Bio Rajčatová polévka s kuřecím masem 190g', 'new_name': 'HIPP Bio Rajčatová polévka s kuřecím masem', 'description': '190 g, od ukončeného 7. měsíce\nBaby menu Rajčatová polévka s kuřecím masem je vhodná pro děti od ukončeného 7. měsíce. Intenzivní růst Vašeho miminka vyžaduje rozšíření jídelníčku o jídla, která obsahují maso a zeleninu. Maso je bohaté na bílkoviny a je zdrojem železa. Železo má klíčovou úlohu ve správné tvorbě krve. \n-\tv BIO kvalitě\n-\tbez přídavku soli*\n-\tobsahuje omega -3 mastné kyseliny z BIO řepkového oleje, které jsou důležité pro vývoj mozku a nervových buněk\n-\tbez přídavku aromat, mléčných složek a zahušťovadel \n-\tbez přídavku barviv** a konzervačních látek**\n-\tobsahuje kousky potravy\n-\tsložky jsou šetrně ošetřeny párou\n-\treguluje stolici\n-\tbez lepku\n*obsahuje přirozeně se vyskytující sodík\n** veškerá kojenecká a dětská výživa dle zákona\nPečeť BIO kvality garantuje nejvyšší kvalitu a překračuje požadavky kladené EU na BIO produkty.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Rajčata* 29%, pitná voda, mrkev* 16%, vařená rýže*, hroznová šťáva* s nízkým obsahem ovocných kyselin, kuřecí maso* 8%, řepkový olej* 1,2%, petržel*, pórek*. Podíl masa v okamžiku zpracování: 15,2 g.\n*z ekologického zemědělství', 'country_of_origin': 'Maďarsko', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297825/1297825-1442215570-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297825/1297825-1442215570-2000.jpg', 'price': {'amount': 45.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 241.58, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 75685}, {'id': 75687}, {'id': 133485}, {'id': 133331}, {'id': 133401}, {'id': 133687}, {'id': 300110000}, {'id': 300110010}, {'id': 300110018}, {'id': 300110022}, {'id': 300110066}, {'id': 1306742960}, {'id': 134243}], 'primary_category': {'id': 300110022}, 'brand': {'name': 'Hipp'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -183, 'crc32': 2793382111}, {'id': 1297827, 'name': 'Orion Studentská pečeť Hořká 180g', 'new_name': 'Orion Studentská pečeť Hořká', 'description': 'Unikátní mix arašídů, želé a rozinek v lahodné hořké čokoládě STUDENTSKÁ PEČEŤ\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Složení: cukr, kakaová hmota, želé (cukr, glukózový sirup, pitná voda, palmojádrový a kokosový olej; aroma, kyselina: kyselina citronová; regulátory kyselosti: citronany sodné; želírující látky: pektiny; lešticí látka: karnaubský vosk), arašídy , rozinky, rostlinné tuky (palmový, Shea, Sal, Illipe, Kokum gurgi, olej z jader manga), mléčný tuk, kakaové máslo, emulgátory (slunečnicový lecitin, polyglycerylpolyricinoleát), vanilkový extrakt\nObsah kakaové sušiny v hořké čokoládě nejméně 38 %\nVedle kakaového másla obsahuje čokoláda rostlinné tuky\n\nMůže obsahovat stopy ořechů, mléka a sóji', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297827/1297827-1441798727-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297827/1297827-1441798727-2000.jpg', 'price': {'amount': 44.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 249.44, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106128}, {'id': 300106129}, {'id': 300106131}], 'primary_category': {'id': 300106131}, 'brand': {'name': 'Orion'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -33, 'crc32': 331057407}, {'id': 1297829, 'name': 'Orion Studentská pečeť bílá 180g', 'new_name': 'Orion Studentská pečeť bílá', 'description': 'Unikátní mix arašídů, želé a rozinek v lahodné bílé čokoládě STUDENTSKÁ PEČEŤ\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.', 'ingredients': 'Cukr, sušené plnotučné mléko , kakaové máslo, želé (cukr, glukózový sirup, pitná voda, rostlinné tuky: palmojádrový, kokosový; aroma, kyselina: kyselina citronová; regulátory kyselosti: citronany sodné; lešticí látka: karnaubský vosk; želírující látky: pektiny), arašídy , rozinky, emulgátory (slunečnicový lecitin, polyglycerylpolyricinoleát), vanilkový extrakt.\n\nMůže obsahovat stopy ořechů a sóji', 'country_of_origin': 'Česká republika', 'image': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297829/1297829-1441798888-340.jpg', 'image_large': 'https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297829/1297829-1441798888-2000.jpg', 'price': {'amount': 44.9, 'currency': 'CZK'}, 'price_for_unit': {'amount': 249.44, 'currency': 'CZK'}, 'unit': 'kg', 'categories': [{'id': 300106000}, {'id': 300106128}, {'id': 300106129}, {'id': 300106133}], 'primary_category': {'id': 300106133}, 'brand': {'name': 'Orion'}, 'badge': '', 'weight': None, 'weight_variations': False, 'popularity': -22, 'crc32': 839063117}]
In [28]:
print (data1['products'][0]['name'])
Nivea Men Silver Protect Dynamic Power antiperspirant 150ml

Keď sa pozrieme na formát jsonu a ako sú v ňom dáta interpretované, niekde vidíme, že sú dáta vnorené o nižšiu úroveň. Napríklad atribút price obsahuje atribúty amount a currency. V takejto podobe sa nám s dátami nebude pracovať dobre a aj pre budúci rozvoj, je lepšie dáta upraviť do podoby, v ktorej nie sú vnorené atribúty.

Keďže JSON je slovník, ktorý obsahuje pole hodnôt, môžeme dáta prechádzať pomocou klasického for cyklu, pričom po vytvorení novej premennej je potrebné vnorený atribút vymazať pomocou metódy del, s ktorou sme sa taktiež už stretli v príkladoch vyššie. Keďže niektoré odpovede môžu pre vybraný atribút obsahovať hodnotu None, alebo nie sú vyplnené je potrebné prevod ošetriť pomocou try bloku.

In [29]:
for result in data1['products']:
  try:
    result['price_for_unit_amount'] = result['price_for_unit']['amount']
    result['price_for_unit_currency'] = result['price_for_unit']['currency']
    del result['price_for_unit']
  except:
    result['price_for_unit_amount'] = ""
    result['price_for_unit_currency'] = ""
    del result['price_for_unit']

Úloha

1.) Napíš rovnaký cyklus na úpravu atribútov name a brand
2.) Vidíš, že sa kódy opakujú. Pokús sa prepísať kód na funkciu, ktorá bude použiteľná pre všetky tri druhy atribútov.

Následne je dáta potrebné zakódovať späť pomocou metódy dumps, ktorá opäť vráti reťazec. Aby dáta boli lepšie čitateľné použijeme ensure_ascii = False (nebudú sa zobrazovať \) a indent=2, čo nám výstup odsadí o 2 medzery. Následne výsledok uložíme do premennej products.

In [30]:
products = json.dumps(data1,ensure_ascii=False, indent=2)
In [31]:
print (products)
{
 "products": [
  {
   "id": 1296725,
   "name": "Nivea Men Silver Protect Dynamic Power antiperspirant 150ml",
   "new_name": "Nivea Men Silver Protect Dynamic Power antiperspirant",
   "description": "Nivea Sprej antiperspirant Silver Protect Dynamic Power. Inovativní složení s ionty stříbra eliminuje pach potu.",
   "ingredients": "Butane\nIosbutane\nPropane\nCyclomethicone\nAluminum chlorohydrate\nIsopropyl palmitate\nSilver citrate\nPersea gratissima oil\nOctyldodecanol\nDisteardimonium hectorite\nDimethicone\nPropylene carbonate\nDimethiconol\nAqua\nCitric acid\nCoumarin\nButylphenyl methylpropional\nLimonene\nEugenol\nParfum",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296725/1296725-1452768155-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296725/1296725-1452768155-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 64.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300109000
    },
    {
     "id": 300109103
    },
    {
     "id": 300109109
    },
    {
     "id": 300109110
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300109110
   },
   "brand": {
    "name": "Nivea"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -9,
   "crc32": 4119786657,
   "price_for_unit_amount": 432.67,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296731,
   "name": "Nivea Men Invisible for Black & White Power tuhý antiperspirant 40g",
   "new_name": "Nivea Men Invisible for Black & White Power tuhý antiperspirant",
   "description": "Předchází vzniku bílých stop na černém oblečení a žlutých skvrn na bílém oblečení.",
   "ingredients": "Stearyl alcohol\nPPG-14 butyl ether\nCyclomethicone\nAluminum zirconium tetrachlorohydrex GLY\nCaprylic/capric triglyceride\nParaffinum liquidum\nTalc\nHydrogenated castor oil\nGlyceryl stearate SE\nLaureth-7 citrate\nParfum\nPalmitamidopropyltrimonium chloride\nPropylene glycol\nBHT\nLinalool\nLimonene\nGeraniol",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296731/1296731-1452768985-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296731/1296731-1452768985-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 64.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300109000
    },
    {
     "id": 300109103
    },
    {
     "id": 300109109
    },
    {
     "id": 300109111
    },
    {
     "id": 1306741960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300109111
   },
   "brand": {
    "name": "Nivea"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -3,
   "crc32": 3851673989,
   "price_for_unit_amount": 1622.5,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296737,
   "name": "Nivea Stress Protect antiperspirant 150ml",
   "new_name": "Nivea Stress Protect antiperspirant",
   "description": "48 h ochrana\nBez alkoholu a barviv\nDermatologicky testováno a schváleno",
   "ingredients": "Butane\nIsobutane\nPropane\nAluminum chlorohydrate\nCyclomethicone\nIsopropyl palmitate\nAluminum sesquichlorohydrate\nZinc citrate\nPersea gratissima oil\nOctyldodecanol\nDisteardimonium hectorite\nDimethicone\nPropylene carbonate\nDimethiconol\nBenzyl alcohol\nLinalool\nGeraniol\nLimonene\nParfum",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296737/1296737-1438778077-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296737/1296737-1438778077-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 64.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300109000
    },
    {
     "id": 300109103
    },
    {
     "id": 300109104
    },
    {
     "id": 300109105
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300109105
   },
   "brand": {
    "name": "Nivea"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -3,
   "crc32": 3818404418,
   "price_for_unit_amount": 432.67,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296749,
   "name": "Nivea Intimo Sensitive sprchová emulze pro intimní hygienu 250ml",
   "new_name": "Nivea Intimo Sensitive sprchová emulze pro intimní hygienu",
   "description": "Nivea® Intimo Sprchová emulze Sensitive je speciálně určena pro péči o intimní partie a zároveň nabízí zklidňující péči o přecitlivělé a podrážděné intimní partie. Emulze s přírodními výtažky z heřmánku a s panthenolem zklidňuje a zvlhčuje intimní partie. Tím zabraňuje jejich podráždění a pomáhá v případě suchosti intimní oblasti. Šetrné složení s kyselinou mléčnou, která je přirozenou součástí intimních partií, pomáhá udržovat jejich přirozenou úroveň pH, nižší než u ostatních částí těla, a poskytuje pohodlí po celý den. Výrobek je vhodný zejména pro citlivou pokožku a během fáze hormonálních změn.",
   "ingredients": "Aqua\nCocamidopropyl betaine\nSodium laureth sulfate\nPEG-7 glyceryl cocoate\nLactic acid\nBisabolol\nChamomilla recutita flower extract\nPanthenol\nGlycine soja oil\nGlycerin\nTocopherol\nSodium chloride\nPEG-40 hydrogenated castor oil\nPEG-200 hydrogenated glyceryl palmate\nStyrene/acrylates copolymer\nSodium benzoate\nBHT\nParfum",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296749/1296749-1452768455-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296749/1296749-1452768455-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 99.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300109000
    },
    {
     "id": 300109127
    },
    {
     "id": 300109132
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300109132
   },
   "brand": {
    "name": "Nivea"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -10,
   "crc32": 3698401885,
   "price_for_unit_amount": 399.6,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296751,
   "name": "Nivea Creme Care tekuté mýdlo na ruce 250ml",
   "new_name": "Nivea Creme Care tekuté mýdlo na ruce",
   "description": "Krémové tekuté mýdlo na ruce s jedinečnou vůní Nivea obohacené o provitamíny a pečující oleje originálního krému Nivea o pokožku rukou intenzivně pečuje a zanechává ji jemnější a vláčnější.",
   "ingredients": "Aqua\nCocamidopropyl betaine\nSodium laureth sulfate\nGlycerin\nPEG-7 glyceryl cocoate\nLanolin alcohol (Eucerit)\nPanthenol\nGlyceryl glucoside\nOctyldodecanol\nSodium chloride\nCitric acid\nStyrene/acrylates copolymer\nPEG-40 hydrogenated castor oil\nPEG-200 hydrogenated glyceryl palmate\nHelianthus annuus seed oil\nSodium benzoate\nLinalool\nLimonene\nGeraniol\nCitronellol\nBenzyl alcohol\nParfum",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296751/1296751-1438790761-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296751/1296751-1438790761-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 49.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300109000
    },
    {
     "id": 300109060
    },
    {
     "id": 300109064
    },
    {
     "id": 300109065
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300109065
   },
   "brand": {
    "name": "Nivea"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -5,
   "crc32": 2384072835,
   "price_for_unit_amount": 199.6,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296949,
   "name": "Parodontax Extra soft zubní kartáček 3ks",
   "new_name": "Parodontax Extra soft zubní kartáček 3ks",
   "description": "Zubní kartáček parodontax je speciálně navržen tak, aby pomohl odstranit zubní plak, jednu z hlavních příčin krvácejících dásní. Malá hlava velmi měkkými mikrovlákny umožňuje vyčištění i hůře dostupných míst.",
   "ingredients": "",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296949/1296949-1442839969-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296949/1296949-1442839969-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 184.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300109000
    },
    {
     "id": 300109051
    },
    {
     "id": 300109053
    },
    {
     "id": 300112207
    },
    {
     "id": 300112211
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300109053
   },
   "brand": {
    "name": "Parodontax"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -2,
   "crc32": 1117749507,
   "price_for_unit_amount": 61.63,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296951,
   "name": "Odol3 Malé zoubky 50ml",
   "new_name": "Odol3 Malé zoubky",
   "description": "Trojbarevná zubní pasta Odol3 malé zoubky byla vyvinuta ve spolupráci se zubními lékaři pro děti ve věku 3-5 let. Složení poskytuje trojnásobnou ochranu s nízkým obsahem abraziv. Díky fluoridu chrání zuby před kyselinami z cukrů, které způsobují zubní kaz, a pomáhá posilovat zubní sklovinu.",
   "ingredients": "Aqua\nHydrated silica\nSorbitol\nGlycerin\nXanthan gum\nTitanium dioxide\nAroma\nChondrus crispus (carrageenan)\nSodium saccharin\nCocamidopropyl betaine\nSodium methyl cocoyl taurate\nSodium fluoride\nLimonene\nCl 73360\nCl 74160",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296951/1296951-1442839877-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296951/1296951-1442839877-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 49.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 75685
    },
    {
     "id": 75689
    },
    {
     "id": 134377
    },
    {
     "id": 300109000
    },
    {
     "id": 300109051
    },
    {
     "id": 300109052
    },
    {
     "id": 300110000
    },
    {
     "id": 300110030
    },
    {
     "id": 300110036
    },
    {
     "id": 300112207
    },
    {
     "id": 300112211
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300109052
   },
   "brand": {
    "name": "Odol"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "crc32": 2931252705,
   "price_for_unit_amount": 998,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296953,
   "name": "Odol Stoma Paradentol Ústní voda pro zdravé dásně 500ml",
   "new_name": "Odol Stoma Paradentol Ústní voda pro zdravé dásně",
   "description": "Ústní voda Odol Stoma Paradentol ničí 99 % bakterií*, při pravidelném používaní pomáhá chránit dásně, zanechává svěží dech a pomáhá chránit zuby před vznikem zubního kazu. Díky novému složení bez alkoholu a barviv je vhodná pro celou rodinu. \n*které se vyskytují na jazyce a způsobují zápach z úst.",
   "ingredients": "Aqua\nGlycerin\nPEG-60 hydrogenated castor oil\nHydrogenated castor oil\nSodium citrate\nAroma\nZinc chloride\nSodium fluoride\nCetylpyridinium chloride\nSodium saccharin",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296953/1296953-1442839908-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296953/1296953-1442839908-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 64.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300109000
    },
    {
     "id": 300109051
    },
    {
     "id": 300109057
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300109057
   },
   "brand": {
    "name": "Odol"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -22,
   "crc32": 3510690595,
   "price_for_unit_amount": 129.8,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296959,
   "name": "Racio Chlebíčky multigrain 130g",
   "new_name": "Racio Chlebíčky multigrain",
   "description": "Celozrný chlebíček, který vzniká tzv. \"pufováním\" kdy se z obilných zrnek za vysoké teploty odpařují tekutiny.\n\nUchovejte v suchu. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: PŠENICE 60%, rýže 24,5 %, kukuřice 5%, OVES 5%, ŽITO 5%, mořská sůl 0,5%\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek, MŮŽE OBSAHOVAT: Sójové boby a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296959/1296959-1474968647-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296959/1296959-1474968647-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 14.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300101000
    },
    {
     "id": 300101043
    },
    {
     "id": 300101047
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300101047
   },
   "brand": {
    "name": "Racio"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -35,
   "crc32": 3026434994,
   "price_for_unit_amount": 114.62,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296965,
   "name": "Racio Chlebíčky rýžové 130g",
   "new_name": "Racio Chlebíčky rýžové",
   "description": "Nadýchané rýžové chlebíčky pro Váš zdravý životní styl.\n\nUchovejte v suchu. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: rýže\n\nAlergeny: Neuvádí se, MŮŽE OBSAHOVAT: Sójové boby a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296965/1296965-1474967706-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296965/1296965-1474967706-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 14.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300101000
    },
    {
     "id": 300101043
    },
    {
     "id": 300101047
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300101047
   },
   "brand": {
    "name": "Racio"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -211,
   "crc32": 167327434,
   "price_for_unit_amount": 114.62,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296967,
   "name": "Dobré pečivo křehké plátky grahamové 390g 6ks",
   "new_name": "Dobré pečivo křehké plátky grahamové",
   "description": "\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Pšeničná kukuřičná krupice 72%, pšeničná vláknina 8%, kukuřičná krupice, jedlá sůl, cukr.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek, MŮŽE OBSAHOVAT: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296967/1296967-1439382768-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296967/1296967-1439382768-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 34.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300101000
    },
    {
     "id": 300101043
    },
    {
     "id": 300101045
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300101045
   },
   "brand": {
    "name": "Dobré Pečivo"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -46,
   "crc32": 1652126142,
   "price_for_unit_amount": 89.49,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296973,
   "name": "Nescafé Dolce Gusto Nesquik 16ks",
   "new_name": "Nescafé Dolce Gusto Nesquik 16ks",
   "description": "Rozpustná směs pro přípravu kakaového nápoje s mlékem, s vitamíny a s minerálními látkami\nUdělejte vašim dětem radost a připravte jim oblíbenou čokoládu Nesquik. Jedna kapsle a to pravé čokoládové dobrodružství je na světě. Navíc s přídavkem kalcia pro lepší zdraví. Krémovou čokoládu si nejlépe vychutnáte připravenou na 150 ml.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296973/1296973-1439387836-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296973/1296973-1439387836-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 149.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    },
    {
     "id": 300108017
    },
    {
     "id": 300108018
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Nescafé Dolce Gusto"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -81,
   "crc32": 961017301,
   "price_for_unit_amount": 9.37,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296975,
   "name": "Nescafé Dolce Gusto Cappuccino light 16 kapslí",
   "new_name": "Nescafé Dolce Gusto Cappuccino light 16 kapslí",
   "description": "Pražená mletá káva a sušené mléko\nNapěněné mléko se poddává vrstvě jemného bohatého espressa, tentokráte ve verzi light - s nízkým obsahem tuku pro vaši štíhlou linii.\nZe 16 kapslí připravíte 8 porcí.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296975/1296975-1439388742-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296975/1296975-1439388742-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 149.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    },
    {
     "id": 300108017
    },
    {
     "id": 300108023
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Nescafé Dolce Gusto"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -91,
   "crc32": 2884065199,
   "price_for_unit_amount": 9.37,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296977,
   "name": "Nescafé Dolce Gusto Lungo Intenso 16ks",
   "new_name": "Nescafé Dolce Gusto Lungo Intenso 16ks",
   "description": "Lahodná káva pro každý den. Volba milovníků silné intenzivní kávy italského typu. Jde o větší, tzv. dlouhé espresso. Přes kávu se pustí více vody, abyste získali šálek plný chuti.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296977/1296977-1439390039-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296977/1296977-1439390039-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 149.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    },
    {
     "id": 1306740960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Nescafé Dolce Gusto"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -307,
   "crc32": 321453768,
   "price_for_unit_amount": 9.37,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296979,
   "name": "Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato light 16 kapslí",
   "new_name": "Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato light 16 kapslí",
   "description": "Vaši nejoblíbenější kávovou specialitu jsme pro vás připravili i ve variantě light - s nízkým obsahem tuku pro vaši štíhlou linii.\nZ 16 kapslí připravíte 8 porcí tohoto nápoje.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296979/1296979-1439390483-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296979/1296979-1439390483-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 149.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    },
    {
     "id": 1306740960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Nescafé Dolce Gusto"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -159,
   "crc32": 2806593583,
   "price_for_unit_amount": 9.37,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296983,
   "name": "Président Cheddar tavený sýr 150g",
   "new_name": "Président Cheddar tavený sýr",
   "description": "Président Cheddar tavený sýr si Vás podmaní svou krémovou chutí a sametovou texturou. Jeho jemná, ale přitom výrazná chuť cheddaru se rozplývá na jazyku.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: pitná voda, máslo (MLÉKO), sýry (Cheddar min. 10%) (MLÉKO), sušená syrovátka (MLÉKO), tavicí soli E 452, E450, sušené mléko (MLÉKO), stabilizátor E 407, barvivo E160a, konzervant E 234\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296983/1296983-1439391509-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296983/1296983-1439391509-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 26.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300105000
    },
    {
     "id": 300105026
    },
    {
     "id": 300105032
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300105032
   },
   "brand": {
    "name": "Président"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -62,
   "crc32": 3794160457,
   "price_for_unit_amount": 179.33,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296985,
   "name": "Président Camembert tavený sýr 150g",
   "new_name": "Président Camembert tavený sýr",
   "description": "Président Camembert tavený sýr si Vás podmaní svou krémovou chutí a sametovou texturou. Jedná se o nejoblíbenější variantu tavených sýrů Président na našem trhu. Je vyroben z Camembertu Président a tím je zaručena jeho kvalita a výrazná chuť jako u plísňového sýra.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: pitná voda, sýry (Camembert min. 11%) ((MLÉKO), máslo (MLÉKO), sušená syrovátka (MLÉKO), sušené odtučněné mléko (MLÉKO), tavicí soli E 452, E 450, stabilizátory E 415, E 412, E 407, regulátor kyselosti - kys. citronová, konzervant E 234))\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296985/1296985-1439393206-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296985/1296985-1439393206-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 28.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300105000
    },
    {
     "id": 300105026
    },
    {
     "id": 300105032
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300105032
   },
   "brand": {
    "name": "Président"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -12,
   "crc32": 1172239926,
   "price_for_unit_amount": 192.67,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296987,
   "name": "Président Bleu tavený sýr 150g",
   "new_name": "Président Bleu tavený sýr",
   "description": "Président Bleu tavený sýr si Vás podmaní svou krémovou chutí a sametovou texturou. Jeho typické aroma sýru s modrou plísní je přesně to, díky čemu se zařadí i do Vašeho každodenního jídelníčku.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: sýry (Blue cheese min. 16%) ((MLÉKO), pitná voda, máslo (MLÉKO), sušená syrovátka (MLÉKO), tavicí soli E 452, E 450, stabilizátory E 407, konzervant E 234)\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296987/1296987-1439393419-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296987/1296987-1439393419-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 29.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300105000
    },
    {
     "id": 300105026
    },
    {
     "id": 300105032
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300105032
   },
   "brand": {
    "name": "Président"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -9,
   "crc32": 2685438722,
   "price_for_unit_amount": 199.33,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296989,
   "name": "Tulip Játrová paštika 125g",
   "new_name": "Tulip Játrová paštika",
   "description": "Jemná paštika z vepřových jater. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: vepřová játra (46%), vepřové sádlo, pitná voda,jedlá sůl, sušená cibule, extrakt z droždí, glukózový sirup, kukuřičný škrob, cukr, koření, konzervant : dusitan sodný, extrakt koření. Obsah tuku nejvýše 25% hm.\n\nAlergeny: Neuvádí se",
   "country_of_origin": "Dánsko",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296989/1296989-1458169036-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296989/1296989-1458169036-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 29.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106068
    },
    {
     "id": 300106081
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106081
   },
   "brand": {
    "name": "Tulip"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -32,
   "crc32": 2375436625,
   "price_for_unit_amount": 239.2,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296995,
   "name": "Nescafé Dolce Gusto Buondi",
   "new_name": "Nescafé Dolce Gusto Buondi",
   "description": "GUSTO BUONDI je prvotřídní malé espresso pro kávové \"fajnšmekry\", kteří hledají intenzivní chuť kávy se silným tělem a samozřejmě bohaté aroma. Její exkluzivní chuť byla dosažena směsí arabiky a robusty, která kávě dodá nezaměnitelnou sílu s vyšším stupněm hořkosti.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296995/1296995-1447965108-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296995/1296995-1447965108-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 149.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    },
    {
     "id": 1306740960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Nescafé Dolce Gusto"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -270,
   "crc32": 3678240989,
   "price_for_unit_amount": 9.37,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296997,
   "name": "Nescafé Dolce Gusto Mocha 16 kapslí",
   "new_name": "Nescafé Dolce Gusto Mocha 16 kapslí",
   "description": "Sušené plnotučné mléko s cukrem, kakaem a rozpustnou kávou\nKrémová mléčná čokoláda korunovaná šálkem silného espressa pro dokonalý požitek.\nZ 16 kapslí připravíte 8 porcí tohoto lahodného nápoje.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296997/1296997-1447964574-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296997/1296997-1447964574-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 149.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    },
    {
     "id": 1306740960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Nescafé Dolce Gusto"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -175,
   "crc32": 736781300,
   "price_for_unit_amount": 9.37,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1296999,
   "name": "Nescafé Dolce Gusto Espresso Ristretto 16ks",
   "new_name": "Nescafé Dolce Gusto Espresso Ristretto 16ks",
   "description": "Intenzivně pražená kávová zrna s dlouhotrvající sametovou chutí po pražených kaštanech a červených jablkách s tóny sladkého citronu v malém šálku. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296999/1296999-1439455873-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1296999/1296999-1439455873-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 149.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    },
    {
     "id": 1306740960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Nescafé Dolce Gusto"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -187,
   "crc32": 3823879152,
   "price_for_unit_amount": 9.37,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297001,
   "name": "Tulip Hot dog párky 415g",
   "new_name": "Tulip Hot dog párky",
   "description": "Jemné \"hotdogové\" párky. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: strojně oddělené maso vepřové (36% hm.), pitná voda, veprová krevní plazma, vepřové maso (8% hm.), bramborový škrob, vepřová kůže, vepřové sádlo, jedlá sůl, MLÉČNÁ bílkovina, glukózový sirup, stabilizátor (E 451), výtažky koření, antioxidant (E 301), konzervant (E 250). Uzené a vařené. Obsah tuku nejvýše 14% hm.\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)",
   "country_of_origin": "Dánsko",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297001/1297001-1439456339-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297001/1297001-1439456339-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 54.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106068
    },
    {
     "id": 300106078
    },
    {
     "id": 300106079
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106079
   },
   "brand": {
    "name": "Tulip"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -22,
   "crc32": 3612201864,
   "price_for_unit_amount": 132.29,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297003,
   "name": "Alpro Kokosový Nápoj 1l",
   "new_name": "Alpro Kokosový Nápoj 1l",
   "description": "Milujete kokos natolik, že ho chcete mít stále po ruce? Tak vyzkoušejte náš kokosový nápoj! S pouhými 40 kaloriemi na sklenici a bez přidaných cukrů* dodá nápoj vašemu dni exotický nádech. Pro maximální osvěžení podávejte nápoj dobře vychlazený. \n*Bez přidaných cukrů, obsahuje pouze přirozeně se vyskytující cukry.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: pitná voda, kokosové mléko (5,3%)(kokosový krém, pitná voda), rýže (3,3%), fosforečnan vápenatý, stabilizátory (xanthan, guma guar, karagenan), mořská sůl, vitaminy (B12, D2), aromata.\n\nAlergeny: Skořápkové plody a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Belgie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297003/1297003-1458165408-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297003/1297003-1458165408-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 69.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133549
    },
    {
     "id": 133553
    },
    {
     "id": 300105000
    },
    {
     "id": 300105001
    },
    {
     "id": 300105006
    },
    {
     "id": 300105063
    },
    {
     "id": 300105066
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300105066
   },
   "brand": {
    "name": "Alpro"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -328,
   "crc32": 673069927,
   "price_for_unit_amount": 69.9,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297005,
   "name": "Alpro Sójový Nápoj Original 1l",
   "new_name": "Alpro Sójový Nápoj Original 1l",
   "description": "Alpro sójový nápoj original plný výborných, vysoce kvalitních sójových bobů je lahodně jemným a krémovým nápojem. Jeho lehce sladká chuť je skvělá pro začátek dne - rozjasněte svou snídani přidáním nápoje do cereálií, do kávy a čaje nebo do smoothie.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: pitná voda, loupané sójové boby (5,9%), cukr, fosforečnan vápenatý, regulátor kyselosti (dihydrogenfosforečnan draselný), mořská sůl, aroma, stabilizátor (guma gellan), vitaminy (riboflavin (B2), B12, D2). Může obsahovat stopy mandlí a lískových ořechů. Zdroj bílkovin. S nízkým obsahem nasycených tuků.\n\nAlergeny: Sójové boby a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Francie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297005/1297005-1482134349-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297005/1297005-1482134349-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 59.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133549
    },
    {
     "id": 133553
    },
    {
     "id": 300105000
    },
    {
     "id": 300105001
    },
    {
     "id": 300105006
    },
    {
     "id": 300105063
    },
    {
     "id": 300105066
    },
    {
     "id": 300112207
    },
    {
     "id": 300112219
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300105066
   },
   "brand": {
    "name": "Alpro"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -256,
   "crc32": 3073776232,
   "price_for_unit_amount": 59.9,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297007,
   "name": "Wasa Delikatess celozrnný žitný křupavý chléb 270g",
   "new_name": "Wasa Delikatess celozrnný žitný křupavý chléb",
   "description": "Delikatess je tenký, křehký chřupavý chléb pečený z celozrnné žitné mouky. Chléb je upečen bez droždí, a zůstává tak křupavý. Těsto se šlehá, aby bylo vzdušné, a je zlehka upečeno. Výsledkem je tenký, plochý a vykynutý chléb. Obsahuje 16% vlákniny a je stoprocentně celozrnný.\n\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Celozrnnná ŽITNÁ mouka, jedlá sůl (1,1g). Na výrobu 100g výrobku bylo použito 111 g celoznné žitné mouky.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek, MŮŽE OBSAHOVAT: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)",
   "country_of_origin": "Německo",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297007/1297007-1458145787-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297007/1297007-1458145787-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 54.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300101000
    },
    {
     "id": 300101043
    },
    {
     "id": 300101046
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300101046
   },
   "brand": {
    "name": "Wasa"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -49,
   "crc32": 3900509643,
   "price_for_unit_amount": 203.33,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297009,
   "name": "Emco Ovesná kaše s černým rybízem light 260g",
   "new_name": "Emco Ovesná kaše s černým rybízem light",
   "description": "Emco Expres Ovesné kaše light obsahují o 30 % méně cukru než běžné kaše a jsou určeny pro ty, kteří dávají přednost zdravému životnímu stylu a vyvážené stravě. Nyní můžete Vaše Emco Expres Ovesné kaše light zařadit do svého jídelníčku.\n\nI přes snížení cukru si Emco Expres Ovesné kaše zachovávají svoji charakteristickou lahodnou chuť.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: OVESNÉ vločky 68%, cukr, palmový tuk, sušené MLÉKO odtučněné, bramborový škrob, sušený černý rybíz 1,5%, MLÉČNÉ bílkoviny, glukózový sirup, aroma, sůl jedlá\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297009/1297009-1455637941-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297009/1297009-1455637941-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 45.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106122
    },
    {
     "id": 300106179
    },
    {
     "id": 300106182
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106122
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -22,
   "crc32": 3162416680,
   "price_for_unit_amount": 176.54,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297011,
   "name": "Paprika trikolora, sáček 500g",
   "new_name": "Paprika trikolora, sáček",
   "description": "Mix šťavnatých paprik pro Váš salát nebo obložené chlebíčky.\n\nPaprika zeleninová žlutá, červená, zelená\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "3 ks v balení\nI. jakost",
   "country_of_origin": "Španělsko",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297011/1297011-1456404711-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297011/1297011-1456404711-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 59.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300102000
    },
    {
     "id": 300102008
    },
    {
     "id": 300102015
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300102015
   },
   "brand": null,
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -950,
   "crc32": 4245669363,
   "price_for_unit_amount": 119.8,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297013,
   "name": "Emco Ovesná kaše s lískovými oříšky 260g",
   "new_name": "Emco Ovesná kaše s lískovými oříšky",
   "description": "Emco Ovesná kaše je zdravá, obsahuje až 77 % ovesných vloček. Ty jsou nejhodnotnější cereálií, protože obsahují vyvážený poměr rozpustné a nerozpustné vlákniny, aminokyseliny, minerální látky a vitamíny. Příprava Emco Expres ovesné kaše je rychlá a snadná. Stačí je zalít horkou vodou a po třech minutách můžete jíst. V neposlední řadě je výživná, obsahuje vysoký obsah vlákniny, která díky zvětšování objemu potravy prodlužuje pocit sytosti.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: OVESNÉ vločky 63%, cukr, sušené MLÉKO odtučněné, palmový tuk, bramborový škrob, LÍSKOVÉ OŘECHY 3%, MLÉČNÉ bílkoviny, glukózový sirup, aroma, sůl jedlá\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy),Skořápkové plody a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297013/1297013-1455638065-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297013/1297013-1455638065-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 45.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106122
    },
    {
     "id": 300106179
    },
    {
     "id": 300106182
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106122
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -27,
   "crc32": 1055794179,
   "price_for_unit_amount": 176.54,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297015,
   "name": "Emco Ovesná kaše s malinami 260g",
   "new_name": "Emco Ovesná kaše s malinami",
   "description": "Emco Ovesná kaše je zdravá, obsahuje až 77 % ovesných vloček. Ty jsou nejhodnotnější cereálií, protože obsahují vyvážený poměr rozpustné a nerozpustné vlákniny, aminokyseliny, minerální látky a vitamíny. Příprava Emco Expres ovesné kaše je rychlá a snadná. Stačí je zalít horkou vodou a po třech minutách můžete jíst. V neposlední řadě je výživná, obsahuje vysoký obsah vlákniny, která díky zvětšování objemu potravy prodlužuje pocit sytosti.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: OVESNÉ vločky 64%, cukr, palmový tuk, sušené MLÉKO odtučněné, bramborový škrob, sušené maliny 0,7%, MLÉČNÉ bílkoviny, glukózový sirup, aroma, sůl jedlá\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297015/1297015-1455637896-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297015/1297015-1455637896-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 45.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106122
    },
    {
     "id": 300106179
    },
    {
     "id": 300106182
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106122
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -71,
   "crc32": 3785256687,
   "price_for_unit_amount": 176.54,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297017,
   "name": "Emco Ovesná kaše s meruňkami 260g",
   "new_name": "Emco Ovesná kaše s meruňkami",
   "description": "Emco Ovesná kaše je zdravá, obsahuje až 77 % ovesných vloček. Ty jsou nejhodnotnější cereálií, protože obsahují vyvážený poměr rozpustné a nerozpustné vlákniny, aminokyseliny, minerální látky a vitamíny. Příprava Emco Expres ovesné kaše je rychlá a snadná. Stačí je zalít horkou vodou a po třech minutách můžete jíst. V neposlední řadě je výživná, obsahuje vysoký obsah vlákniny, která díky zvětšování objemu potravy prodlužuje pocit sytosti.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: OVESNÉ vločky 57%, cukr, sušené meruňky 10% (meruňky, rýžová mouka), sušené MLÉKO odtučněné, bramborový škrob, palmový tuk, MLÉČNÉ bílkoviny, glukózový sirup, aroma, sůl jedlá\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297017/1297017-1455637825-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297017/1297017-1455637825-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 45.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106122
    },
    {
     "id": 300106179
    },
    {
     "id": 300106182
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106122
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -35,
   "crc32": 567955791,
   "price_for_unit_amount": 176.54,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297019,
   "name": "Emco Tyčinky ořechy a med 105g",
   "new_name": "Emco Tyčinky ořechy a med",
   "description": "Skvělou chuť mandlí, pistácií, kešu a vlašských ořechů jsme zabalili do Emco Oříškových tyčinek. Je všeobecně známo, jak jsou ořechy pro lidské tělo prospěšné. Obsahují kvalitní oleje s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin. Dále pak bílkoviny, lecitin, vitamíny zejména skupiny B a vitamín E, který má antioxidační účinky.\n\nTato zdravá svačinka se vejde do každé kapsy.\nBalení 3x35g\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: pražené ARAŠÍDY 45%, glukózový sirup, pražené MANDLE 13,5%, VLAŠSKÉ OŘECHY 7%, fruktóza, extrudované cereálie (kukuřice, rýže, PŠENICE, cukr), palmový tuk, med 2%, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, sůl jedlá.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich,Sójové boby a výrobky z nich,Skořápkové plody a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297019/1297019-1458750975-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297019/1297019-1458750975-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 39.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106121
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106121
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -38,
   "crc32": 1259407907,
   "price_for_unit_amount": 380,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297021,
   "name": "Emco Mysli na Zdraví Ovesné tyčinky borůvky a maliny 135g",
   "new_name": "Emco Mysli na Zdraví Ovesné tyčinky borůvky a maliny",
   "description": "To nejlepší z Emco Mysli na zdraví jsme nyní zabalili do Ovesných tyčinek. To je záruka úžasné a vyvážené chuti, spousty ovoce a velkých kousků ořechů a čokolády. Ovesné tyčinky jsou zdravou a dobrou alternativou svačiny ať už doma, v kanceláři nebo na cestách. Jelikož obsahují velký podíl ovesných vloček až 23,5 %, rychle zaženou pocit hladu. Navíc ovesná vláknina betaglukan podle nejnovějších výzkumů prokazatelně snižuje cholesterol.\nBalení 3x45g\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: OVESNÉ vločky 28%, glukózový sirup, kukuřičné lupínky (kukuřice, JEČNÝ slad, sůl jedlá), extrudované cereálie (kukuřice, rýže, PŠENICE), fruktóza, sušené brusinky 5% (brusinky, cukr, kyselina: kyselina citrónová, slunečnicový olej), MANDLE, palmový tuk, sušené borůvky 1,5% (borůvky, cukr, slunečnicový olej), malinové kostky (maliny, jablka, cukr, pektin), sušené maliny 1%, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Sójové boby a výrobky z nich,Skořápkové plody a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297021/1297021-1458138819-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297021/1297021-1458138819-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 39.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106121
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106121
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -57,
   "crc32": 2225374618,
   "price_for_unit_amount": 295.56,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297023,
   "name": "Emco Mysli na Zdraví Ovesné tyčinky čokoláda a ořechy 135g",
   "new_name": "Emco Mysli na Zdraví Ovesné tyčinky čokoláda a ořechy",
   "description": "To nejlepší z Emco Mysli na zdraví jsme nyní zabalili do Ovesných tyčinek. To je záruka úžasné a vyvážené chuti, spousty ovoce a velkých kousků ořechů a čokolády. Ovesné tyčinky jsou zdravou a dobrou alternativou svačiny ať už doma, v kanceláři nebo na cestách. Jelikož obsahují velký podíl ovesných vloček až 23,5 %, rychle zaženou pocit hladu. Navíc ovesná vláknina betaglukan podle nejnovějších výzkumů prokazatelně snižuje cholesterol.\nBalení 3x45g\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: OVESNÉ vločky 20%, glukózový sirup, kakaová poleva 14% (cukr, ztužený palmojádrový tuk, kakaový prášek, SÓJOVÝ lecitin, aroma), rýžový extrudát (rýže, kakao, cukr), kukuřičné lupínky (kukuřice, JEČNÝ slad, sůl jedlá), fruktóza, čokoláda 6% (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, obsah kakaa min. 40%), LÍSKOVÉ OŘECHY 4%, ARAŠÍDY 4%, palmový tuk, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, aroma\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich,Sójové boby a výrobky z nich,Skořápkové plody a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297023/1297023-1458138435-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297023/1297023-1458138435-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 39.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106121
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106121
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -55,
   "crc32": 1837795477,
   "price_for_unit_amount": 295.56,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297027,
   "name": "Emco Mysli na Zdraví Medové s ořechy křupavé mysli 0.75kg",
   "new_name": "Emco Mysli na Zdraví Medové s ořechy křupavé mysli",
   "description": "Základem dne je snídaně a základem snídaně jsou Emco Mysli na zdraví. Vsadili jsme na ovesné vločky, které jsou považovány za nejhodnotnější cereálii, proto tvoří hlavní součást všech Emco Mysli na zdraví. Obsahují ovesnou vlákninu betaglukan, u které bylo prokázáno, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Dále jsou bohatým a přírodní zdrojem vlákniny, neobsahují umělá barviva ani ztužený tuk. A navíc….skvěle chutnají, tak neváhejte a vyberte si ze široké nabídky chutí.\n\nBEZ PALMOVÉHO OLEJE\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: OVESNÉ vločky 48%, cukr, řepkový olej, PŠENIČNÁ mouka, kukuřičné lupínky (kukuřičná mouka, sůl jedlá), LÍSKOVÉ OŘECHY 5%, extrudát (kukuřice, PŠENICE), med květový 3%, kokos 3%, aroma, sůl jedlá, antioxidant: (E304 askorbylpalmitát, E306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, E322 slunečnicový lecitin)\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Skořápkové plody a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297027/1297027-1458137566-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297027/1297027-1458137566-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 79.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106118
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106118
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -37,
   "crc32": 2680133757,
   "price_for_unit_amount": 106.53,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297029,
   "name": "Emco Mysli na zdraví Křupavé mysli borůvky a maliny 0.75kg",
   "new_name": "Emco Mysli na zdraví Křupavé mysli borůvky a maliny",
   "description": "Základem dne je snídaně a základem snídaně jsou Emco Mysli na zdraví. Vsadili jsme na ovesné vločky, které jsou považovány za nejhodnotnější cereálii, proto tvoří hlavní součást všech Emco Mysli na zdraví. Obsahují ovesnou vlákninu betaglukan, u které bylo prokázáno, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Dále jsou bohatým a přírodní zdrojem vlákniny, neobsahují umělá barviva ani ztužený tuk. A navíc….skvěle chutnají, tak neváhejte a vyberte si ze široké nabídky chutí.\n\nBEZ PALMOVÉHO OLEJE\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: OVESNÉ vločky 51%, cukr, řepkový olej, extrudát (kukuřice, PŠENICE), PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÝ škrob, sušené maliny 1%, sušené a proslazené borůvky 0,6% (borůvky, cukr, slunečnicový olej), sušené a proslazené brusinky 0,6% (brusinky, cukr, rýžová mouka, slunečnicový olej), aroma, antioxidant: (E304 askorbylpalmitát, E306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, emulgátor: E322 slunečnicový lecitin), sůl jedlá\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297029/1297029-1458137072-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297029/1297029-1458137072-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 79.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106118
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106118
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -105,
   "crc32": 4173212762,
   "price_for_unit_amount": 106.53,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297031,
   "name": "Emco Mysli na Zdraví Skořice a mandle křupavé mysli 375g",
   "new_name": "Emco Mysli na Zdraví Skořice a mandle křupavé mysli",
   "description": "Základem dne je snídaně a základem snídaně jsou Emco Mysli na zdraví. Vsadili jsme na ovesné vločky, které jsou považovány za nejhodnotnější cereálii, proto tvoří hlavní součást všech Emco Mysli na zdraví. Obsahují ovesnou vlákninu betaglukan, u které bylo prokázáno, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Dále jsou bohatým a přírodní zdrojem vlákniny, neobsahují umělá barviva ani ztužený tuk. A navíc….skvěle chutnají, tak neváhejte a vyberte si ze široké nabídky chutí.\n\nBEZ PALMOVÉHO OLEJE\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: OVESNÉ vločky 46%, cukr, řepkový olej, PŠENIČNÉ vločky, PŠENIČNÁ mouka, kokos 4%, extrudát (kukuřice, PŠENICE), MANDLE 2,5%, sušená jablka 1,5%, směs koření 1%, med květový, sušená mletá pomerančová kůra 0,5%, skořice 0,25%, sůl jedlá, kypřící látka: E500 hydrogenuhličitan sodný, antioxidant: (E304 askorbylpalmitát, E306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, E322 slunečnicový lecitin)\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Skořápkové plody a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297031/1297031-1458737931-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297031/1297031-1458737931-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 49.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106118
    },
    {
     "id": 1306738960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106118
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -5,
   "crc32": 203425764,
   "price_for_unit_amount": 133.07,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297033,
   "name": "Emco Mysli na Zdraví Jahody a mandle křupavé mysli 375g",
   "new_name": "Emco Mysli na Zdraví Jahody a mandle křupavé mysli",
   "description": "Základem dne je snídaně a základem snídaně jsou Emco Mysli na zdraví. Vsadili jsme na ovesné vločky, které jsou považovány za nejhodnotnější cereálii, proto tvoří hlavní součást všech Emco Mysli na zdraví. Obsahují ovesnou vlákninu betaglukan, u které bylo prokázáno, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Dále jsou bohatým a přírodní zdrojem vlákniny, neobsahují umělá barviva ani ztužený tuk. A navíc….skvěle chutnají, tak neváhejte a vyberte si ze široké nabídky chutí.\n\nBEZ PALMOVÉHO OLEJE\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: OVESNÉ vločky 50%, cukr, extrudát (kukuřice, PŠENICE), řepkový olej, PŠENIČNÁ mouka, PŠENIČNÝ škrob, MANDLE 2,5%, sušené jahody 1,5%, aroma, sůl jedlá, antioxidant: (E304 askorbylpalmitát, E306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, E322 slunečnicový lecitin)\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Skořápkové plody a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297033/1297033-1439462272-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297033/1297033-1439462272-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 49.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106118
    },
    {
     "id": 1306738960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106118
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -14,
   "crc32": 3785775309,
   "price_for_unit_amount": 133.07,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297035,
   "name": "Emco Mysli na Zdraví Sypané mysli s kousky ovoce 375g",
   "new_name": "Emco Mysli na Zdraví Sypané mysli s kousky ovoce",
   "description": "Základem dne je snídaně a základem snídaně jsou Emco Mysli na zdraví. Vsadili jsme na ovesné vločky, které jsou považovány za nejhodnotnější cereálii, proto tvoří hlavní součást všech Emco Mysli na zdraví. Obsahují ovesnou vlákninu betaglukan, u které bylo prokázáno, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Dále jsou bohatým a přírodní zdrojem vlákniny, neobsahují umělá barviva ani ztužený tuk. A navíc….skvěle chutnají, tak neváhejte a vyberte si ze široké nabídky chutí.\n\nBEZ PALMOVÉHO OLEJE\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: sušené ovoce v různém poměru 35% [rozinky (rozinky, slunečnicový olej), datle (datle, rýžová mouka), banán (banán, rýžová mouka), meruňky (meruňky, rýžová mouka)], OVESNÉ vločky 30%, PŠENIČNÉ vločky 30%, kukuřičné lupínky (kukuřice, sůl jedlá)\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297035/1297035-1458133966-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297035/1297035-1458133966-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 49.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106118
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106118
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -14,
   "crc32": 2001983161,
   "price_for_unit_amount": 133.07,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297037,
   "name": "Emco Ovesní Biskiti s čokoládou 375g",
   "new_name": "Emco Ovesní Biskiti s čokoládou",
   "description": "Fakt, že snídaně je základ dne platí pro děti dvojnásob. Právě ony jsou dopoledne vystaveny největší zátěži ve škole, kde potřebují k dosahování dobrých výkonů přísun energie. Někdy bývá problém děti o nutnosti snídaně přesvědčit, když ale vyzkoušíte nasypat do misky křupavé čokoládové nebo medové kousky a zalít mlékem, věřte, že děti neodolají. Tato snídaně má hned tři plus – dodá dětem potřebnou energii, bude jim chutnat a vy ji budete mít rychle připravenu.\n\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: OVESNÉ vločky 42%, PŠENIČNÁ mouka, cukr, řepkový olej, čokoláda 5% (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, dextróza, emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, aroma), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kypřící látky (hydrogenuhličitan amonný, hydrogenuhličitan sodný), emulgátor: řepkový lecitin, aroma, sůl jedlá, antioxidant: (askorbylpalmitát, přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů, slunečnicový lecitin)\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Sójové boby a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297037/1297037-1439463226-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297037/1297037-1439463226-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 57.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106117
    },
    {
     "id": 300106119
    },
    {
     "id": 300106120
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106119
   },
   "brand": {
    "name": "Emco"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -112,
   "crc32": 1648126543,
   "price_for_unit_amount": 154.4,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297041,
   "name": "Algida Míša nanuk v ovoci multipack 500ml",
   "new_name": "Algida Míša nanuk v ovoci multipack",
   "description": "Míša Vám přináší multipack v letních ovocných příchutích.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: TVAROH (35 %), Voda, Cukr, SMETANA, Dřeň z lesního ovoce (maliny, ostružiny a borůvky) (6,5 %), Sušené odtučněné MLÉKO, Emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin), Stabilizátory (karubin, alginan sodný, karagenan, guma guar), Glukózový sirup, Regulátor kyselosti (kyselina citronová), Koncentrát z bezinkové šťávy, Kokosový olej, Aroma, TVAROH (35 %), Voda, Cukr, Malinová dřeň (7,6 %), SMETANA, Sušené odtučněné MLÉKO, Emulgátor (mono-a diglyceridy mastných kyselin), Stabilizátory (karubin alginan sodný, karagenan, guma guar), Gukózový sirup, Regulátor kyselosti (kyselina citronová), Aroma, Kokosový olej, TVAROH (35 %), Voda, Cukr, Citronová šťáva z koncentrátu (7,8 %), SMETANA, Sušené odtučněné MLÉKO, Emulgátor (mono-a diglyceridy mastných kyselin), Stabilizátory (karubin alginan sodný, karagenan, guma guar), Gukózový sirup, Regulátor kyselosti (kyselina citronová), Kokosový olej, Aroma, Barvivo (kurkumin)\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297041/1297041-1482913123-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297041/1297041-1482913123-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 69.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300107000
    },
    {
     "id": 300107035
    },
    {
     "id": 300107039
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300107039
   },
   "brand": {
    "name": "Algida"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -31,
   "crc32": 2569217819,
   "price_for_unit_amount": 139.8,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297049,
   "name": "mamacoffee Čerstvě pražená káva Mexico SHG 100g",
   "new_name": "mamacoffee Čerstvě pražená káva Mexico SHG",
   "description": "Čerstvě pražená zrnková Fairtrade káva pěstovaná dle pravidel ekologického zemědělství od malých pěstitelů z oblasti Chiapas a Monte Cristo. Kávovníky rostou striktně ve stínu větších stromů ve výškách 1200-1600 m n. m. a třešně každý z farmářů ručně sbírá i promývá individuálně. Až následně je káva přinášena k dalšímu společnému zpracování. Káva má vyváženou chuť s tóny po hořké čokoládě a hrozinkách, nízkou kyselost a příjemné medovo-karamelové aroma.\n\nSkladování:\nSkladujte v suchu, chladu a tmě, ideálně ve vzduchotěsné nádobě.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "100 % arabica\n\nNutrčiné hodnoty na 100ml kávy: \nsodík: stopa,\ndraslík: 92mg,\nmagnézium: 8mg,\nmangan: 0,05mg,\nriboflavin: 0,01mg,\nniacin: 0,7mg.\n",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297049/1297049-1439541539-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297049/1297049-1439541539-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 99.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 134741
    },
    {
     "id": 134749
    },
    {
     "id": 134781
    },
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108004
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108004
   },
   "brand": {
    "name": "Mamacoffee"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -13,
   "crc32": 4146645084,
   "price_for_unit_amount": 999,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297063,
   "name": "Adidas Fresh for Women hydratační sprchový gel 250ml",
   "new_name": "Adidas Fresh for Women hydratační sprchový gel",
   "description": "Hydratační sprchový gel adidas pomáhá udržet přirozenou rovnováhu pokožky a probouzí tvoje smysly. Objev Svěží sprchový gel obohacený mátou, který pomáhá zklidnit tvoje tělo i mysl.\n- Osvoboď svoji mysl a buď svěží!",
   "ingredients": "Aqua/water/eau\nSodium laureth sulfate\nCocamidopropyl betaine\nGlycerin\nSodium chloride\nParfum/fragrance\nPhenoxyethanol\nSodium benzoate\nCetyl hydroxyethyl cellulose\nCoco-glucoside\nCitric acid\nMenthyl lactate\nMenthol\nDisodium Edta\nButylphenyl methylpropional\nPolyquaternium-7\nSodium hydroxide\nHydrated silica\nSodium phosphate\nPropylene glycol\nBHT\nFD&C blue No.1 (CI 42090)\nEXT.D&C violet No.2 (CI 60730)",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297063/1297063-1439797148-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297063/1297063-1439797148-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 69.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300109000
    },
    {
     "id": 300109060
    },
    {
     "id": 300109061
    },
    {
     "id": 300109062
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300109062
   },
   "brand": {
    "name": "Adidas"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -10,
   "crc32": 229645018,
   "price_for_unit_amount": 279.6,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297065,
   "name": "Adidas For Women Smooth hydratační sprchový gel 250ml",
   "new_name": "Adidas For Women Smooth hydratační sprchový gel",
   "description": "Hydratační sprchový gel adidas pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu pokožky a probouzí tvoje smysly. Objev jemný sprchový gel obohacený mikročástečkami, které vyhlazují tvojí pokožku.\n- Užij si sametový dotek a budeš zářit!",
   "ingredients": "Aqua/water/eau\nSodium laureth sulfate\nCocamidopropyl betaine\nAcrylates copolymer\nPolyethylene\nGlycerin\nPhenoxyethanol\nParfum/fragrance\nSodium chloride\nSodium benzoate\nStyrene/acrylates copolymer\nSodium hydroxide\nEthylhexylglycerin\nDisodium EDTA\nLinalool\nMethylisothiazolinone\nSodium lauryl sulfate\nBHT\nTocopherol\nD&C red No.30 (ci 73360)",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297065/1297065-1439797569-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297065/1297065-1439797569-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 69.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300109000
    },
    {
     "id": 300109060
    },
    {
     "id": 300109061
    },
    {
     "id": 300109062
    },
    {
     "id": 1306741960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300109062
   },
   "brand": {
    "name": "Adidas"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -2,
   "crc32": 2006794071,
   "price_for_unit_amount": 279.6,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297067,
   "name": "Adidas For Women Vitality hydratační sprchový gel 250ml",
   "new_name": "Adidas For Women Vitality hydratační sprchový gel",
   "description": "Hydratační sprchový gel adidas pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu pokožky a probouzí tvoje smysly. Objev VITALITY sprchový gel obohacený masážními perlami, který napomáhá povzbudit tvoje tělo i mysl.\nOsvoboď svou mysl a osvěž se!",
   "ingredients": "Aqua/water/eau\nSodium laureth sulfate\nCocamidopropyl betaine\nAcrylates copolymer\nGlycerin\nSodium chloride\nParfum/fragrance\nSodium benzoate\nDisodium EDTA\nPolyethylene\nSodium hydroxide\nMenthol\nEthylhexylglycerin\nHexyl cinnamal\nPEG-4\nPropylene glycol\nLimonene\nLinalool\nGeraniol\nMethylisothiazolinone\nPhenoxyethanol\nAgar\nAlgin\nAloe barbadensis leaf extract\nChitosan\nBHT\nTocopherol\nFd&c red no.4 (ci 14700)\nFd&c yellow no.5 (ci 19140)\nFd&c blue no.1 (ci 42090)\nChromium hydroxide green (ci 77289)",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297067/1297067-1439798027-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297067/1297067-1439798027-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 69.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300109000
    },
    {
     "id": 300109060
    },
    {
     "id": 300109061
    },
    {
     "id": 300109062
    },
    {
     "id": 1306741960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300109062
   },
   "brand": {
    "name": "Adidas"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -2,
   "crc32": 811918761,
   "price_for_unit_amount": 279.6,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297069,
   "name": "Mefisto odmašťovač na trouby, grily a sporáky 500ml",
   "new_name": "Mefisto odmašťovač na trouby, grily a sporáky",
   "description": "Přípravek s mechanickým rozprašovačem na odstraňování mastných a připečených nečistot z nerezových, smaltovaných nebo glazovaných povrchů, jako jsou sporáky, trouby, grily, nádobí a kuchyňské obkladačky. Gelová konzistence zaručuje, že přípravek nestéká ze svislých povrchů. Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy. Obsahuje příjemnou vůni čerstvé limetky.",
   "ingredients": "",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297069/1297069-1439798412-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297069/1297069-1439798412-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 79.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133855
    },
    {
     "id": 133857
    },
    {
     "id": 300109000
    },
    {
     "id": 300109028
    },
    {
     "id": 300109033
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300109033
   },
   "brand": {
    "name": "Mefisto"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -9,
   "crc32": 2271300954,
   "price_for_unit_amount": 159.8,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297073,
   "name": "Staropramen světlé výčepní pivo 10° Pack 500ml 10ks",
   "new_name": "Staropramen světlé výčepní pivo 10° Pack",
   "description": "Charakteristická jemná vůně žateckého chmele připraví chuťové pohárky na osvěžující čistou pivní chuť s příjemným řízem. Staropramen Světlé Výčepní je dobře prokvašené pivo s vysokou pitelností. Obsah alkoholu\n4% obj.\n\nUpozorňujeme, že uváděná cena je bez vratné zálohy, která činí 30 Kč.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: voda, JEČNÝ SLAD, JEČMEN, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297073/1297073-1439901022-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297073/1297073-1439901022-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 139.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108052
    },
    {
     "id": 300108053
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108053
   },
   "brand": {
    "name": "Staropramen"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -18,
   "price_for_bottle": {
    "amount": 3,
    "currency": "CZK"
   },
   "crc32": 2533537634,
   "price_for_unit_amount": 279.8,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297075,
   "name": "Staropramen pivo světlý ležák 500ml",
   "new_name": "Staropramen pivo světlý ležák",
   "description": "Barva, pěna, vůně a chuť vytváří unikátní senzorický profil tohoto spodně kvašeného ležáku uvařeného z 2 druhů sladů a 5 druhů chmele, včetně žateckého, který je srdcem tohoto piva. Znalec ocení typickou pivní vůni a chuť, které ve vzájemné harmonii dávají tomuto středně až silně prokvašenému ležáku příjemnou pitelnost, ležákovou plnost s osvěžujícím řízem. Obsah alkoholu\n4% obj.\nUpozorňujeme, že uváděná cena je bez vratné zálohy, která činí 3 Kč.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: voda, JEČNÝ SLAD, JEČMEN, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297075/1297075-1439901441-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297075/1297075-1439901441-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 15.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108052
    },
    {
     "id": 300108053
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108053
   },
   "brand": {
    "name": "Staropramen"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -8,
   "price_for_bottle": {
    "amount": 4,
    "currency": "CZK"
   },
   "crc32": 2660474413,
   "price_for_unit_amount": 31.8,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297077,
   "name": "Staropramen pivo světlý ležák 12° Pack 4l 8ks",
   "new_name": "Staropramen pivo světlý ležák 12° Pack",
   "description": "Barva, pěna, vůně a chuť vytváří unikátní senzorický profil tohoto spodně kvašeného ležáku uvařeného z 2 druhů sladů a 5 druhů chmele, včetně žateckého, který je srdcem tohoto piva. Znalec ocení typickou pivní vůni a chuť, které ve vzájemné harmonii dávají tomuto středně až silně prokvašenému ležáku příjemnou pitelnost, ležákovou plnost s osvěžujícím řízem.\nObsah alkoholu\n5% obj.\n\nUpozorňujeme, že uváděná cena je bez vratné zálohy, která činí 24 Kč.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: voda, JEČNÝ SLAD, JEČMEN, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297077/1297077-1439902331-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297077/1297077-1439902331-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 144.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133855
    },
    {
     "id": 134957
    },
    {
     "id": 134959
    },
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108052
    },
    {
     "id": 300108054
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108054
   },
   "brand": {
    "name": "Staropramen"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -6,
   "price_for_bottle": {
    "amount": 3,
    "currency": "CZK"
   },
   "crc32": 2693303691,
   "price_for_unit_amount": 36.23,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297079,
   "name": "Staropramen světlé pivo 10° plech 500ml",
   "new_name": "Staropramen světlé pivo 10° plech",
   "description": "Charakteristická jemná vůně žateckého chmele připraví chuťové pohárky na osvěžující čistou pivní chuť s příjemným řízem. Staropramen Světlé Výčepní je dobře prokvašené pivo s vysokou pitelností. Obsah alkoholu\n4% obj.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: voda, JEČNÝ SLAD, JEČMEN, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297079/1297079-1439903309-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297079/1297079-1439903309-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 15.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108052
    },
    {
     "id": 300108053
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108053
   },
   "brand": {
    "name": "Staropramen"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -68,
   "crc32": 55930798,
   "price_for_unit_amount": 31.8,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297081,
   "name": "Staropramen Sládkova limonáda Originál plech 400ml",
   "new_name": "Staropramen Sládkova limonáda Originál plech",
   "description": "Jedinečné 100% přírodní nealkoholické osvěžení jemné sladové chuti. Bez jakýchkoli konzervantů, barviv ap. Nová Staropramen Sládkova Limonáda, to je 100% přírodní nealkoholické osvěžení s jemnou sladovou chutí. Nejsou v ní žádné konzervanty ani umělá sladidla. Takže se téměř dá říct, že jediné, co k ní přidáváme, je etiketa. Vyzkoušejte originální sladovou chuť nebo variantu obohacenou o chuť jablek.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Voda, Sladina (voda, ječný slad, ječmen), Sladinový extrakt, CO2, Nealkoholicky zkvašený sladinový extrakt, Citrónová šťáva z koncentrátu, Vitamín C Alergeny jsou označeny tučným písmem.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek, MŮŽE OBSAHOVAT: Obiloviny obsahující lepek",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297081/1297081-1439903763-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297081/1297081-1439903763-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 21.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 133337
    },
    {
     "id": 75569
    },
    {
     "id": 133543
    },
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133855
    },
    {
     "id": 134957
    },
    {
     "id": 134961
    },
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108037
    },
    {
     "id": 300108042
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108042
   },
   "brand": {
    "name": "Staropramen"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -84,
   "crc32": 2729686018,
   "price_for_unit_amount": 54.75,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297083,
   "name": "Staropramen Sládkova limonáda jablko plech 400ml",
   "new_name": "Staropramen Sládkova limonáda jablko plech",
   "description": "Jedinečné 100% přírodní nealkoholické osvěžení jemné sladové chuti, lehce doladěné přídavkem jablečné šťávy. Bez jakýchkoli konzervantů, barviv ap. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Voda, Sladina (voda, ječný slad, ječmen), Jablečná šťáva z koncentrátu (3%), Sladinový extrakt, Citrónová šťáva z koncentrátu (2%), CO2, Nealkoholicky zkvašený sladinový extrakt, Přírodní aroma, Vitamín C Alergeny jsou označeny tučným písmem.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek, MŮŽE OBSAHOVAT: Obiloviny obsahující lepek",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297083/1297083-1439904023-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297083/1297083-1439904023-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 21.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 133337
    },
    {
     "id": 75569
    },
    {
     "id": 133543
    },
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133855
    },
    {
     "id": 134957
    },
    {
     "id": 134961
    },
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108037
    },
    {
     "id": 300108042
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108042
   },
   "brand": {
    "name": "Staropramen"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -75,
   "crc32": 2414923828,
   "price_for_unit_amount": 54.75,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297085,
   "name": "Braník pivo světlý ležák 11° 2l",
   "new_name": "Braník pivo světlý ležák 11°",
   "description": "Společenský pivovar pražských sládků v Braníku byl jako jediný pivovar v Čechách založen v roce 1899 těmi, kteří pivu nejvíce rozumí – samotnými sládky. Více než stoletá tradice, původní receptura, vybraný slad, chmel a generacemi předávané zkušenosti branických sládků dodávají branickému pivu atributy, které jsou spotřebiteli pozitivně vnímány – harmonii pivní chuti a dobrou pitelnost podpořenou svěžestí a příjemnou hořkostí.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: voda, JEČNÝ SLAD, JEČMEN, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297085/1297085-1439904733-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297085/1297085-1439904733-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 49.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133855
    },
    {
     "id": 134957
    },
    {
     "id": 134959
    },
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108052
    },
    {
     "id": 300108054
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108054
   },
   "brand": {
    "name": "Braník"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -64,
   "crc32": 3491345174,
   "price_for_unit_amount": 24.95,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297087,
   "name": "Braník 12° pivo světlý ležák 500ml",
   "new_name": "Braník 12° pivo světlý ležák",
   "description": "Společenský pivovar pražských sládků v Braníku byl jako jediný pivovar v Čechách založen v roce 1899 těmi, kteří pivu nejvíce rozumí – samotnými sládky. Více než stoletá tradice, původní receptura, vybraný slad, chmel a generacemi předávané zkušenosti branických sládků dodávají branickému pivu atributy, které jsou spotřebiteli pozitivně vnímány – harmonii pivní chuti a dobrou pitelnost podpořenou svěžestí a příjemnou hořkostí.\nUpozorňujeme, že uváděná cena je bez vratné zálohy, která činí 3 Kč.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: voda, JEČNÝ SLAD, JEČMEN, maltózový sirup, chmelové produkty, izomerizovaný chmelový extrakt, oxid uhličitý\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297087/1297087-1439904894-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297087/1297087-1439904894-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 15.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108052
    },
    {
     "id": 300108054
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108054
   },
   "brand": {
    "name": "Braník"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -17,
   "price_for_bottle": {
    "amount": 3,
    "currency": "CZK"
   },
   "crc32": 4278968321,
   "price_for_unit_amount": 31.8,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297093,
   "name": "Bageta z kamenné pece 340g",
   "new_name": "Bageta z kamenné pece",
   "description": "Bageta předpečená v kamenné peci a dopečená přímo pro váš nákup.\n\nZe zmrazeného polotovaru\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: WHEAT FLOUR, water, wheat sourdough (water, WHEAT FLOUR), RYE FLOUR, baking agent (WHEAT FLOUR, dextrose, vegetable oil (rapeseed)), salt, liquid yeast, BARLEY MALT EXTRACT. MAy contain traces of sesame seeds, celery, nuts, soya, egg, milk\n\nALERGENY: Obiloviny obsahující LEPEK\n",
   "country_of_origin": "Německo",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297093/1297093-1439974357-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297093/1297093-1439974357-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 26.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 75403
    },
    {
     "id": 75455
    },
    {
     "id": 133289
    },
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133855
    },
    {
     "id": 133875
    },
    {
     "id": 300101000
    },
    {
     "id": 300101012
    },
    {
     "id": 300101016
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300101016
   },
   "brand": {
    "name": "Back Shop Tiefkühl"
   },
   "badge": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/icons/baker-list.png",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -1679,
   "crc32": 3055937189,
   "price_for_unit_amount": 79.12,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297095,
   "name": "Marlboro Fuse Beyond 20ks",
   "new_name": "Marlboro Fuse Beyond 20ks",
   "description": "Oblíbené \"práskačky\" v Marlboro stylu.",
   "ingredients": "",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297095/1297095-1439975499-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297095/1297095-1439975499-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 102,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "krabička",
   "categories": [
    {
     "id": 300111000
    },
    {
     "id": 300111091
    },
    {
     "id": 300111092
    },
    {
     "id": 300111095
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300111095
   },
   "brand": {
    "name": "Marlboro"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -89,
   "crc32": 800800859,
   "price_for_unit_amount": 102,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297097,
   "name": "Top Topic Malina 1.5l",
   "new_name": "Top Topic Malina",
   "description": "Osvěžte se jemně perlivými novinkami tradiční limonády Top Topic. Rodina Top Topic se rozšířila o oblíbené české příchutě - Malinu a Pomeranč.\nTop Topic Malina nebo Top Topic Pomeranč si vychutnáte nejlépe vychlazený a vaši žízeň uhasí šťavnatou a harmonickou chutí. \nZaperlete každým douškem a užijte si léto s Top Topicem.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Složení: voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, oxid uhličitý, kyselina: kyselina citronová, malinová šťáva z koncentrátu (2%), rostlinný koncentrát (mrkev, ibišek), aroma, konzervant: benzoan sodný.\n\nAlergeny: Neuvádí se",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297097/1297097-1439976391-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297097/1297097-1439976391-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 21.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108037
    },
    {
     "id": 300108042
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108042
   },
   "brand": {
    "name": "TopTopic"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -17,
   "crc32": 3556863563,
   "price_for_unit_amount": 14.6,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297099,
   "name": "Top Topic Pomeranč 1.5l",
   "new_name": "Top Topic Pomeranč",
   "description": "Osvěžte se jemně perlivými novinkami tradiční limonády Top Topic. Rodina Top Topic se rozšířila o oblíbené české příchutě - Malinu a Pomeranč. \nTop Topic Malina nebo Top Topic Pomeranč si vychutnáte nejlépe vychlazený a vaši žízeň uhasí šťavnatou a harmonickou chutí. Zaperlete každým douškem a užijte si léto s Top Topicem.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Složení: voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, oxid uhličitý, kyselina: kyselina citronová, pomerančová šťáva z koncentrátu (3%), aroma, antioxidant: kyselina L-askorbová, konzervant: benzoan sodný, stabilizátor: karubin, barvivo: karoteny.\n\nAlergeny: Neuvádí se",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297099/1297099-1439977761-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297099/1297099-1439977761-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 21.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108037
    },
    {
     "id": 300108041
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108041
   },
   "brand": {
    "name": "TopTopic"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -6,
   "crc32": 1684650996,
   "price_for_unit_amount": 14.6,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297101,
   "name": "Giana Sardinky ve slaném nálevu a rostlinném oleji 125g",
   "new_name": "Giana Sardinky ve slaném nálevu a rostlinném oleji",
   "description": "Sardinky naložené v kvalitním slunečnicovém oleji.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Sardinka obecná (Sardina Pilchardus), pitná voda, slunečnicový olej 5 %, jedlá sůl.\n\nAlergeny: Ryby a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Maroko",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297101/1297101-1457433059-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297101/1297101-1457433059-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 23.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106068
    },
    {
     "id": 300106069
    },
    {
     "id": 300106071
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106071
   },
   "brand": {
    "name": "Giana"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -72,
   "crc32": 3918915517,
   "price_for_unit_amount": 191.2,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297105,
   "name": "Giana Sardinky ve vlastní šťávě 125g",
   "new_name": "Giana Sardinky ve vlastní šťávě",
   "description": "Sardinky naložené ve vlastní šťávě.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Sardinka obecná (Sardina Pilchardus), pitná voda, jedlá sůl.\n\nAlergeny: Ryby a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Maroko",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297105/1297105-1457433334-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297105/1297105-1457433334-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 23.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106068
    },
    {
     "id": 300106069
    },
    {
     "id": 300106071
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106071
   },
   "brand": {
    "name": "Giana"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -241,
   "crc32": 3708601181,
   "price_for_unit_amount": 191.2,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297107,
   "name": "Hamé Matěj Pro labužníky, pikantní pomazánka 100g",
   "new_name": "Hamé Matěj Pro labužníky, pikantní pomazánka",
   "description": "Ostrá a delikátní chuť pikantní masozeleninové pomazánky vhodná nejen na topinky\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Složení: voda, vepřové sádlo, vepřové maso , vepřové kůže, VEJCE, rajčatový protlak, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, HOŘČICE, sůl, koření, cibule.\n\nAlergeny: Vejce a výrobky z nich,Hořčice a výrobky z ní",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297107/1297107-1439986053-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297107/1297107-1439986053-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 21.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106068
    },
    {
     "id": 300106081
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106081
   },
   "brand": {
    "name": "Hame"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -43,
   "crc32": 3437069945,
   "price_for_unit_amount": 219,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297109,
   "name": "Hellmann's American Smokey BBQ omáčka 200ml",
   "new_name": "Hellmann's American Smokey BBQ omáčka",
   "description": "Klasická BBQ omáčka s jemně uzenou příchutí, která nesmí u vašeho grilu chybět!\n\nIdeální je na žebírka, křídla nebo paličky a další grilované maso. Nebo vyzkoušejte Americký Smokey BBQ burger. Dopřejte si chuť pravého americké barbecue!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: voda, cukr, bílý vinný ocet, rajčatová pasta 9% hm., třtinová melasa, modifikovaný kukuřičný škrob, jedlá sůl, worcestrová omáčka (voda, ocet z JEČMENNÉHO sladu, ocet, melasa, cukr, jedlá sůl, ryby SARDELY, extrakt z tamarindu, cibule, česnek, směs bylin a koření, aromata), koření (HOŘČIČNÁ moučka, černý pepř), sušená zelenina (cibule, česnek), řepkový olej, kouřové aroma (0,3% hm.), stabilizátor (xanthan), extrakt z JEČMENNÉHO sladu, regulátor kyselosti (kyselina citronová), aromata, konzervant (sorban draselný).\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Hořčice a výrobky z ní,Ryby a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Švédsko",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297109/1297109-1439986309-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297109/1297109-1439986309-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 80.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106044
    },
    {
     "id": 300106060
    },
    {
     "id": 1306738960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106060
   },
   "brand": {
    "name": "Hellmanns"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -9,
   "crc32": 3935594342,
   "price_for_unit_amount": 404.5,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297111,
   "name": "Hellmann's Australian Sweet Roast BBQ omáčka 200ml",
   "new_name": "Hellmann's Australian Sweet Roast BBQ omáčka",
   "description": "Sladká medová BBQ omáčka s worcestrovou omáčkou, kterou můžeme doporučit jako ideální doprovod k pořádnému steaku.\n\nNezklame vás ani jako příloha nebo marináda na žebírka nebo špíz. Inspirujte se světovými mistry grilování!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: voda, bílý vinný ocet, cukr, rajčatová pasta 7% hm., třtinová melasa, modifikovaný kukuřičný škrob, med 2,5% hm., jedlá sůl, worcestrová omáčka 1% hm. (voda, ocet z JEČMENNÉHO sladu, ocet, melasa, cukr, jedlá sůl, ryby SARDELY, extrakt z tamarindu, cibule, česnek, směs bylin a koření, aromata), koření (HOŘČIČNÁ moučka, černý pepř), sušená zelenina (cibule, česnek), řepkový olej, regulátor kyselosti (kyselina citronová), stabilizátor (xanthan), kouřové aroma 0,1% hm., aromata, konzervant (sorban draselný).\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Hořčice a výrobky z ní,Ryby a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Švédsko",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297111/1297111-1439986501-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297111/1297111-1439986501-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 79.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133855
    },
    {
     "id": 133863
    },
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106044
    },
    {
     "id": 300106060
    },
    {
     "id": 1306738960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106060
   },
   "brand": {
    "name": "Hellmanns"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -2,
   "crc32": 598328370,
   "price_for_unit_amount": 399.5,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297113,
   "name": "Hellmann's Brazilian Spicy Churrasco omáčka 200ml",
   "new_name": "Hellmann's Brazilian Spicy Churrasco omáčka",
   "description": "Pálivá grilovací omáčka s chilli reprezentující brazilskou tradici grilování!\n\nJe vynikající k rozpálení červeného masa, vyzkoušejte například Vepřové steaky na grilu nebo Luxusní grilovanou panenku. Inspirujte se světovými mistry grilování!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: voda, ocet, cukr, rajčatová pasta 10% hm., omáčka sambal oelek (pasta z čili papriček 3,5% hm., jedlá sůl), třtinová melasa, modifikovaný kukuřičný škrob, jedlá sůl, worcestrová omáčka (voda, ocet z JEČMENNÉHO sladu, ocet, melasa, cukr, jedlá sůl, ryby SARDELY, extrakt z tamarindu, cibule, česnek, směs bylin a koření, aromata), řepkový olej, sušená zelenina (cibule, česnek), kouřové aroma 0,3% hm., regulátor kyselosti (kyselina citronová), stabilizátor (xanthan), ocet z JEČMENNÉHO sladu, konzervant (sorban draselný), černý pepř.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Ryby a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Švédsko",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297113/1297113-1439987051-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297113/1297113-1439987051-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 79.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133855
    },
    {
     "id": 133863
    },
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106044
    },
    {
     "id": 300106060
    },
    {
     "id": 300112207
    },
    {
     "id": 300112223
    },
    {
     "id": 1306738960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106060
   },
   "brand": {
    "name": "Hellmanns"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -4,
   "crc32": 1135009719,
   "price_for_unit_amount": 399.5,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297115,
   "name": "Hellmann's Japanese Sticky Grill omáčka 200ml",
   "new_name": "Hellmann's Japanese Sticky Grill omáčka",
   "description": "Dopřejte si typickou asijskou Sweet & spicy chuť s nádechem zázvoru!\n\nTato omáčka je skvělá k jemnému masu a zelenině, vyzkoušejte například jednoduché špízy z mletého masa v japonském stylu. Inspirujte se světovými mistry grilování!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: voda, cukr, bílý vinný ocet, sójová omáčka 8% hm. (voda, SÓJOVÉ boby, PŠENICE, jedlá sůl), modifikovaný kukuřičný škrob, omáčka sambal oelek (pasta z čili papriček 1,3% hm., jedlá sůl), sušená zelenina (zázvor 0,3% hm., cibule), regulátor kyselosti (kyselina citronová), červená paprika, stabilizátor (xanthan), jedlá sůl, SEZAMOVÝ olej, konzervant (sorban draselný).\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Sójové boby a výrobky z nich,Sezamová semena a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Švédsko",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297115/1297115-1439987615-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297115/1297115-1439987615-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 79.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133855
    },
    {
     "id": 133863
    },
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106044
    },
    {
     "id": 300106060
    },
    {
     "id": 300112207
    },
    {
     "id": 300112223
    },
    {
     "id": 1306738960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106060
   },
   "brand": {
    "name": "Hellmanns"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -2,
   "crc32": 3450520426,
   "price_for_unit_amount": 399.5,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297121,
   "name": "Semtex Explosive energy drink 500ml",
   "new_name": "Semtex Explosive energy drink",
   "description": "SEMTEX je zdrojem obrovské energie koncentrované do malé plechovky. Otevřením plechovky aktivujete rozbušku, která tuto energii okamžitě uvolní pro vaše mimořádné výkony!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Semtex energy drink. NESYCENÝ NEALKOHOLICKÝ ENERGETICKÝ NÁPOJ S OBSAHEM KOFEINU, A TAURINU, S PŘÍDAVKEM VITAMINŮ, PASTEROVANÝ. Vysoký obsah kofeinu (32 mg/100 ml) – není vhodné pro děti a těhotné nebo kojící ženy. Složení: voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, taurin (400 mg/100 ml), regulátory kyselosti: kyselina citrónová, citronany sodné, kofein (32 mg/100 ml), aromata, barvivo: E150d, antioxidant: kyselina L-askorbová, vitamíny: niacin, kyselina pantothenová, vitamín B6, vitamín B2. Baleno v ochranné atmosféře.\n\nAlergeny: Neuvádí se",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297121/1297121-1439994934-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297121/1297121-1439994934-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 35.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108037
    },
    {
     "id": 300108038
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108038
   },
   "brand": {
    "name": "Semtex"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -24,
   "crc32": 3536168933,
   "price_for_unit_amount": 71.8,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297123,
   "name": "Vitana Polévka rajská 76g",
   "new_name": "Vitana Polévka rajská",
   "description": "Na přípravu této polévky vám stačí jen 10 minut. Z jednoho balení připravíte 3 porce. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: rajčatový prášek 30%, cukr, škrob, TĚSTOVINY (obsahují lepek, VEJCE), jedlá sůl, kvasnicový výtažek, rostlinný tuk, cibule mletá, SÓJOVÝ hydrolyzát, regulátor kyselosti kyselina citrónová, petrželová nať, barviva (paprikový extrakt, karmín), směs koření.\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Vejce a výrobky z nich,Sójové boby a výrobky z nich, MŮŽE OBSAHOVAT: Celer a výrobky z něj,Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297123/1297123-1439996269-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297123/1297123-1439996269-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 24.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106179
    },
    {
     "id": 300106181
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106181
   },
   "brand": {
    "name": "Vitana"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -19,
   "crc32": 2315881271,
   "price_for_unit_amount": 327.63,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297125,
   "name": "Mountain Dew Limonáda s příchutí citrusového ovoce 1.5l",
   "new_name": "Mountain Dew Limonáda s příchutí citrusového ovoce",
   "description": "Na rozdíl od jiných ovocných limonád obsahuje pořádnou dávku kofeinu (o 20% víc než coly) a je méně sycený, aby se dobře pil i při sportovních aktivitách. V obchodě ho snadno najdeš díky jedinečné neonové láhvi!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: voda, cukr, oxid uhličitý, kyselina: kyselina citronová, antioxidant: kyselina askorbová, aroma, konzervant: sorbát draselný, aroma: kofein, stabilizátory: arabská guma a modifikovaný škrob, barvivo: beta-karoten.\n\nAlergeny: Neuvádí se",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297125/1297125-1439996553-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297125/1297125-1439996553-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 21.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133855
    },
    {
     "id": 134957
    },
    {
     "id": 134961
    },
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108037
    },
    {
     "id": 300108041
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108041
   },
   "brand": {
    "name": "Mountain Dew"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -51,
   "crc32": 2268417660,
   "price_for_unit_amount": 14.6,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297127,
   "name": "Dr.Oetker Lívanečky 250g",
   "new_name": "Dr.Oetker Lívanečky",
   "description": "Sypká směs pro přípravu 18-19 lívanečků. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: PŠENIČNÁ MOUKA, LUPINOVÁ MOUKA, cukr, sušené ODTUČNĚNÉ MLÉKO, kypřicí látky (glukono-delta-lakton, hydrogenuhličitan sodný, dihydrogendifosforečnan sodný), vláknina, jedlá sůl\n\nAlergeny: Obiloviny obsahující lepek,Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), MŮŽE OBSAHOVAT: Vejce a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297127/1297127-1439997553-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297127/1297127-1439997553-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 29.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106001
    },
    {
     "id": 300106015
    },
    {
     "id": 300106016
    },
    {
     "id": 300106179
    },
    {
     "id": 300106185
    },
    {
     "id": 300106186
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106016
   },
   "brand": {
    "name": "Dr.Oetker"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -33,
   "crc32": 1200233435,
   "price_for_unit_amount": 119.6,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297131,
   "name": "Mattoni Perlivá minerální voda s příchutí pomela 1.5l",
   "new_name": "Mattoni Perlivá minerální voda s příchutí pomela",
   "description": "Při tónech ohnivého flmenca dozrává ve Španělsku to nejsladší ovoce, které jsem ze světa přivezli španělští conquistadoři. Vychutnejte si spojení exotiky a vášně!\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Složení: přírodní minerální voda, cukr, oxid uhličitý, aroma, kyselina: kyselina citronová, antioxidant: kyselina L-askorbová\n\nAlergeny: Neuvádí se",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297131/1297131-1439998808-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297131/1297131-1439998808-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 16.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108024
    },
    {
     "id": 300108030
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108030
   },
   "brand": {
    "name": "Mattoni"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -152,
   "crc32": 2925611713,
   "price_for_unit_amount": 11.27,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297133,
   "name": "Madeta Jihočeské Mléko polotučné 1,5% 500ml",
   "new_name": "Madeta Jihočeské Mléko polotučné 1,5%",
   "description": "Lahodné mléko provoněné sluncem a květy jihočeských luk pozná po prvním doušku každý. Jihočeské mléko si svou výtečnou chuť zachová po celou dobu trvanlivosti - 2 týdny, neboť obal s praktickým šroubovacím uzávěrem ho dokonale ochrání před působením světla. Výrobek je vyroben z prvotřídního jihočeského mléka s obsahem tuku 1,5% a jak jeho název napovídá, je opravdu LAHODNÉ. Splňuje požadavky bezlepkové diety. Vápník ve 100 ml 120 mg = 15% DDD\t\n\nSkladování: Uchovejte při teplotě (2–8) °C\n\nVýrobce: Madeta a.s.\nRudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: MLÉKO\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297133/1297133-1483542968-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297133/1297133-1483542968-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 14.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300105000
    },
    {
     "id": 300105001
    },
    {
     "id": 300105002
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300105002
   },
   "brand": {
    "name": "Madeta"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -372,
   "crc32": 3045471771,
   "price_for_unit_amount": 29.8,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297137,
   "name": "Rauch Nativa Zelený čaj s ginkgem 1.5l",
   "new_name": "Rauch Nativa Zelený čaj s ginkgem",
   "description": "Zelený čaj s ginkgem. Nealkoholický nápoj připravený ze zeleného čaje s ginkgem, fruktózou a náhradním sladidlem.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Nálev ze zeleného čaje a ginkga (voda, zelený čaj, ginkgo) Fruktóza Kyselina: kyselina citrónová Citrónová šťáva z koncentrátu Náhradní sladidlo: steviol-glykosidy Aroma Čajový extrakt: min 1,3g/l\n\nAlergeny: Neuvádí se, MŮŽE OBSAHOVAT: Neuvádí se",
   "country_of_origin": "Rakousko",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297137/1297137-1439999294-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297137/1297137-1439999294-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 34.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108037
    },
    {
     "id": 300108043
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108043
   },
   "brand": {
    "name": "Rauch"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -60,
   "crc32": 3610906335,
   "price_for_unit_amount": 23.27,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297139,
   "name": "Lotus Thai jasmínová rýže 1kg",
   "new_name": "Lotus Thai jasmínová rýže 1kg",
   "description": "Rýži propláchněte ve vlažné vodě a nechte dobře odkapat vložte rýži do hrnce a přidejte studenou vodu v poměru 1:1,5 dle potřeby mírně osolte vařte v mírném varu cca 10-12min poté odstavte a nechte dojít pod pokličkou asi 10 minut\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Bilkoviny 7 g / 100g Sacharidy 79g / 100g Cukry 0.2g / 100g Tuky 0.5g / 100g Nacysené mastné kyseliny 0.2g /100g Vláknina 2.4 g / 100g Sodík &lt,0.01g / 100g\n\nAlergeny: Neuvádí se",
   "country_of_origin": "Thajsko",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297139/1297139-1440059638-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297139/1297139-1440059638-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 69.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300106000
    },
    {
     "id": 300106096
    },
    {
     "id": 300106097
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300106097
   },
   "brand": {
    "name": "Tong Hua Rice"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -364,
   "crc32": 2531102956,
   "price_for_unit_amount": 69.9,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297141,
   "name": "Ehrmann Vanilkový dezert s čokoládovou příchutí 200g",
   "new_name": "Ehrmann Vanilkový dezert s čokoládovou příchutí",
   "description": "Nechte se unést na vlně královského potěšení pro opravdu výjimečné příležitosti a zamilujte si širokou paletu příchutí a kombinací kvalitního pudinku a šlehačky.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: odtučněné mléko, smetana 20%, syrovátkový výrobek, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, zahušťovadla: karagenan, guma guar, jedlá želatina, přírodní Bourbon vanilkové aroma, aroma, emulgátor: E 472b, barvivo: karoteny, dusík\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), MŮŽE OBSAHOVAT: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)",
   "country_of_origin": "Německo",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297141/1297141-1440064764-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297141/1297141-1440064764-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 19.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300105000
    },
    {
     "id": 300105008
    },
    {
     "id": 300112149
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300112149
   },
   "brand": {
    "name": "Ehrmann"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -69,
   "crc32": 2687981915,
   "price_for_unit_amount": 99.5,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297143,
   "name": "Ehrmann Dezert s lískooříškovou příchutí 200g",
   "new_name": "Ehrmann Dezert s lískooříškovou příchutí",
   "description": "Nechte se unést na vlně královského potěšení pro opravdu výjimečné příležitosti a zamilujte si širokou paletu příchutí a kombinací kvalitního pudinku a šlehačky.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: odtučněné MLÉKO, SMETANA 20%, SYROVÁTKOVÝ výrobek, glukózo-fruktózový sirup, cukr, modifikovaný škrob, LÍSKOOŘÍŠKOVÁ pasta 0,5%, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, zahušťovadla: karagenan, guma guar, sirup z karamelizovaného cukru, jedlá želatina, emulgátor: E 472b, aroma, jedlá sůl, dusík\n\nAlergeny: Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy),Skořápkové plody a výrobky z nich",
   "country_of_origin": "Německo",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297143/1297143-1440065824-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297143/1297143-1440065824-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 19.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300105000
    },
    {
     "id": 300105008
    },
    {
     "id": 300112149
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300112149
   },
   "brand": {
    "name": "Ehrmann"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -52,
   "crc32": 2710946128,
   "price_for_unit_amount": 99.5,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297145,
   "name": "Nestea Třešeň 1.5l",
   "new_name": "Nestea Třešeň",
   "description": "Ledový čaj Nestea je nesycený nealkoholický nápoj s čajovým extraktem, který v sobě spojuje tradici čaje s moderním životním stylem a potřebami mladých lidí. Všechny variace ledových čajů Nestea jsou připravovány na přírodní bázi bez umělých ingrediencí a konzervantů. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Složení: voda, cukr, kyselina: kyselina citronová, přírodní čajové a citronové aroma s jinými přírodními aromaty, čajový extrakt (0,09%), třešňová šťáva z koncentrátu (0,1%), regulátor kyselosti: citronany sodné, antioxidant: kyselina askorbová, sladidlo: steviol-glykosidy.\n\nAlergeny: Neuvádí se",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297145/1297145-1440066412-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297145/1297145-1440066412-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 36.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108037
    },
    {
     "id": 300108043
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108043
   },
   "brand": {
    "name": "Nestea"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -20,
   "crc32": 4263459113,
   "price_for_unit_amount": 24.6,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297147,
   "name": "Nestea Bezový květ & hrozno 1.5l",
   "new_name": "Nestea Bezový květ & hrozno",
   "description": "Ledový čaj Nestea je nesycený nealkoholický nápoj s čajovým extraktem, který v sobě spojuje tradici čaje s moderním životním stylem a potřebami mladých lidí. Všechny variace ledových čajů Nestea jsou připravovány na přírodní bázi bez umělých ingrediencí a konzervantů. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: Složení: voda, cukr, kyselina: kyselina citronová, bezkofeionový čajový extrakt (0,1%), hroznová šťáva z koncentrátu (0,1%), regulátor kyselosti: citronany sodné, antioxidant: kyselina askorbová, přírodní aroma, extrakt z bezového květu.\n\nAlergeny: Neuvádí se, MŮŽE OBSAHOVAT: Neuvádí se",
   "country_of_origin": "Česká republika",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297147/1297147-1440071584-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297147/1297147-1440071584-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 36.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "l",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108037
    },
    {
     "id": 300108043
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108043
   },
   "brand": {
    "name": "Nestea"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -8,
   "crc32": 130887457,
   "price_for_unit_amount": 24.6,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297149,
   "name": "Piazza d´Oro Forza, zrnková káva 1kg",
   "new_name": "Piazza d´Oro Forza, zrnková káva 1kg",
   "description": "Piazza d'Oro Forza je směs 100% kávy Arabika z jižní Ameriky - Brazílie, která byla zpracována suchou cestou. Vhodná je na ristretto či do mléčných specialit jako Cappuccino či Caffé Latté.\n\nSpeciální balení s jednosměrným ventilkem dokonale uchová čerstvou chuť i vůni této prvotřídní kávy. Tak budete mít vždy jistotu, že si dopřáváte vždy stejně kvalitní kávu. Piazza d’Oro se specializuje na bohatý svět italského espresa a všech jeho druhů. Kávová zrnka jsou pražená tradičním italským způsobem. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297149/1297149-1469115529-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297149/1297149-1469115529-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 749,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108004
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108004
   },
   "brand": {
    "name": "Piazza d´Oro"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "crc32": 2863948364,
   "price_for_unit_amount": 749,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297161,
   "name": "Segafredo Intermezzo, zrnková káva 1kg",
   "new_name": "Segafredo Intermezzo, zrnková káva 1kg",
   "description": "Segafredo Intermezzo je kávou klasického typu vhodnou pro jakoukoliv denní dobu. Osloví Vás silnou a plnou chutí i intenzivní vůní.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297161/1297161-1440077454-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297161/1297161-1440077454-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 249,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108004
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108004
   },
   "brand": {
    "name": "Segafredo"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "crc32": 3171650384,
   "price_for_unit_amount": 249,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297163,
   "name": "Segafredo Espresso Casa, zrnková káva 1kg",
   "new_name": "Segafredo Espresso Casa, zrnková káva 1kg",
   "description": "SEGAFREDO Espresso Casa 1kg zrnková káva, Espreso Casa má silnou, plnou chuť. Výborná káva pro celodenní popíjení. Jemně a citlivě pražená. Káva excelentní chuti a intenzivní vůně.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297163/1297163-1440077555-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297163/1297163-1440077555-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 309,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108004
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108004
   },
   "brand": {
    "name": "Segafredo"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "crc32": 10091180,
   "price_for_unit_amount": 309,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297167,
   "name": "Vergnano Espresso Bar, zrnková káva 1kg",
   "new_name": "Vergnano Espresso Bar, zrnková káva 1kg",
   "description": "Vergnano Espresso Bar - je jedinečná, autentická italská směs kávy s dokonalou rovnováhou mezi směsí Arabica a Robusta. Konečným výsledkem je káva s plným tělem a hustou pěnou.\n\nVergnano Espresso Bar je výběrová směs, která obsahuje 80% kávy odrůdy Arabica a 20% Robusty. Balení zrnkové kávy Vergnano je určeno náročným klientům, pro které je čerstvě namletá a připravená káva skutečným zážitkem. Kvalita kávy je zaručená, Vergnano s největší starostlivostí vybírá tu nejlepší kávu a podrobně kontroluje každé jedno zrnko. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297167/1297167-1440077831-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297167/1297167-1440077831-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 429,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108004
    },
    {
     "id": 1306740960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108004
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -6,
   "crc32": 2439941656,
   "price_for_unit_amount": 429,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297169,
   "name": "Vergnano Caffé Gran Aroma, zrnková káva 1kg",
   "new_name": "Vergnano Caffé Gran Aroma, zrnková káva 1kg",
   "description": "Vergnano Gran Aroma je káva s bohatou, dlouhotrvající chutí pro nejnáročnější klienty. Díky speciálnímu balení si zachovává vůni a čerstvost. 60% Arabica, 40% Robusta. Vhodná směs pro ty, kteří ocení smetanovost energické, dobře strukturované kávy.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297169/1297169-1440078310-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297169/1297169-1440078310-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 379,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108004
    },
    {
     "id": 1306740960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108004
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -28,
   "crc32": 1208915890,
   "price_for_unit_amount": 379,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297171,
   "name": "Vergnano Caffé Antica Bottega, zrnková káva 1kg",
   "new_name": "Vergnano Caffé Antica Bottega, zrnková káva 1kg",
   "description": "Zrnková káva Vergnano Antica Bottega je vytříbená směs kávy, vybraná pro nejnáročnější klienty z těch nejlepších kávových zrn. \nJeho lahodné aroma je výsledkem speciálního pražení. Tato káva je složená z 90% Arabica, 10% Robusta. \n\n \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297171/1297171-1440078457-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297171/1297171-1440078457-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 489,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108004
    },
    {
     "id": 1306740960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108004
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -7,
   "crc32": 3870721612,
   "price_for_unit_amount": 489,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297173,
   "name": "Vergnano Miscela Espresso BIO, zrnková káva 1kg",
   "new_name": "Vergnano Miscela Espresso BIO, zrnková káva 1kg",
   "description": "Vergnano Miscela Espresso Biologica se pyšní známkou Bio kávy a také svojí nejvyšší kvalitou. Tato káva je pomalu pražená a to jen z nejkvalitnejších zrn kávy Arabica, pocházejících z eko farem. 100% Arabica, vysoká kvalita, lahodná chuť a příjemné aroma Vám zaručí dokonalý požitek z každého šálku této prvotřídní kávy. Káva Arabica je nejvíce vyhlášená odrůda kávy. \n\n \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297173/1297173-1484649208-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297173/1297173-1484649208-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 520,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108004
    },
    {
     "id": 1306740960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108004
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/icons/premium-list.png",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -4,
   "crc32": 3582522040,
   "price_for_unit_amount": 520,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297175,
   "name": "Vergnano 100% Arabica, mletá káva 250g",
   "new_name": "Vergnano 100% Arabica, mletá káva",
   "description": "100% Arabica - Espresso Kávová směs Miscela 1882 Espresso, je směs nejvyšší kvality, určená profesionálům a labužníkům.\n\nJe složená z nejlepších druhů kávy na světě, vyráběná za pečlivé kontroly kvality, která zaručuje čerstvost a neporušenost výrobku.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297175/1297175-1440079126-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297175/1297175-1440079126-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 199,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108003
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108003
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -9,
   "crc32": 1573045720,
   "price_for_unit_amount": 796,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297179,
   "name": "Vergnano Gran Aroma, mletá káva 250g",
   "new_name": "Vergnano Gran Aroma, mletá káva",
   "description": "Směs s bohatou a dlouhotrvající chuťí, pro ty, kteří dávají přednost silné příchuti kávy. Směs káv Arabica a Robusta, která se dobře shoduje s mlékem. Plná chutˇ a aroma je ideální pro přípravu cappuccina a mléčného kávy, která zaručuje dobře vyvážené aroma v šálku. Hodí se především na Moka kávu.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297179/1297179-1440080027-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297179/1297179-1440080027-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 99.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 134741
    },
    {
     "id": 134749
    },
    {
     "id": 134781
    },
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108003
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108003
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -8,
   "crc32": 3374129498,
   "price_for_unit_amount": 399.6,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297181,
   "name": "Vergnano Arabica, zrnková káva 250g",
   "new_name": "Vergnano Arabica, zrnková káva",
   "description": "Káva Arabica je nejprestižnější druh kávy. Vytvořeno pro ty, kteří dávají přednost čerstvě mleté ​​kávě, jsou pečlivě vybrány jen z těch nejlepších odrůd Arabica ze Střední a Jižní Ameriky.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297181/1297181-1440080257-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297181/1297181-1440080257-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 199,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108004
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108004
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -3,
   "crc32": 3195153160,
   "price_for_unit_amount": 796,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297183,
   "name": "Vergnano 100 % Arabica pody 18 ks",
   "new_name": "Vergnano 100 % Arabica pody 18 ks",
   "description": "Caffe Vergnano Espresso je jemná směs v ekologickém filtračním papíru, z nichž každý obsahuje přesnou dávku kávy. Vhodné pro všechny kávovary s E.S.E. systémem (Easy Serving Espresso system). \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297183/1297183-1440081009-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297183/1297183-1440081009-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 129,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    },
    {
     "id": 1306740960
    },
    {
     "id": 134243
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -25,
   "crc32": 3761177469,
   "price_for_unit_amount": 7.17,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297187,
   "name": "Vergnano Gran Aroma pody 18ks",
   "new_name": "Vergnano Gran Aroma pody 18ks",
   "description": "Jemná směs Caffe Vergnano v ekologickém filtračním papíru, z nichž každý obsahuje přesnou dávku kávy, takže příprava optimálního espressa je bez problémů - jak doma, tak v kanceláři. Výsledkem je krémová káva s bohatým aroma a chuťí, stejně jako u baru.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297187/1297187-1441285534-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297187/1297187-1441285534-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 199,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -1,
   "crc32": 3067364609,
   "price_for_unit_amount": 11.06,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297191,
   "name": "Vergnano Arabica kasple pro Nespresso kávovary 10 ks",
   "new_name": "Vergnano Arabica kasple pro Nespresso kávovary 10 ks",
   "description": "Vergnano Arabica jsou kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary. Jedná se o značkové kapsle šetrné ke všem modelům těchto kávovarů. Obsahující vybrané směsi kávy pocházející ze zemí jako Costa Rica, Dominikánská Republika, Guatemala, Kenya či Brazílie.\n\nKapsle Caffé Vergnano jsou 100% kompatibilní s kávovary nespresso a nabízí optimální variaci 5 chutí.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297191/1297191-1440082546-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297191/1297191-1440082546-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 89.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -15,
   "crc32": 246748329,
   "price_for_unit_amount": 8.99,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297193,
   "name": "Vergnano 100% Arabica BIO kapsle pro Nespresso kávovary 10ks",
   "new_name": "Vergnano 100% Arabica BIO kapsle pro Nespresso kávovary 10ks",
   "description": "Vergnano Bio jsou kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary. Jak už název napovídá, tyto kapsle vznikají pomalým pražením nejlepších odrůd zrn Arabiky, které jsou pěstovány v souladu s přírodou a ekosystémem v ekologickém zemědělství. \n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297193/1297193-1440083288-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297193/1297193-1440083288-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 89.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    },
    {
     "id": 300108085
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -16,
   "crc32": 1430810084,
   "price_for_unit_amount": 8.99,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297195,
   "name": "Vergnano Éspresso Cremoso kapsle pro Nespresso kávovary 10ks",
   "new_name": "Vergnano Éspresso Cremoso kapsle pro Nespresso kávovary 10ks",
   "description": "Vergnano Cremoso jsou kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary. Jedná se o značkové kapsle šetrné ke všem modelům těchto kávovarů. Obsahující vybrané směsi kávy pocházející ze zemí jako Costa Rica, Dominikánská Republika, Guatemala, Kenya či Brazílie.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297195/1297195-1440083529-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297195/1297195-1440083529-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 89.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -35,
   "crc32": 876272978,
   "price_for_unit_amount": 8.99,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297197,
   "name": "Vergnano Decaffeinato kapsle pro Nespresso kávovary 10 ks",
   "new_name": "Vergnano Decaffeinato kapsle pro Nespresso kávovary 10 ks",
   "description": "Vergnano Decaffeinato jsou kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary. Jedná se o značkové kapsle šetrné ke všem modelům těchto kávovarů. Obsahující vybrané směsi kávy pocházející ze zemí jako Costa Rica, Dominikánská Republika, či Brazílie.\n\nKapsle Caffé Vergnano jsou 100% kompatibilní s kávovary nespresso a nabízí optimální variaci 5 chutí.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297197/1297197-1440083655-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297197/1297197-1440083655-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 89.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -14,
   "crc32": 2509269016,
   "price_for_unit_amount": 8.99,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297199,
   "name": "Vergnano Éspresso Intenso kapsle pro Nespresso kávovary 10ks",
   "new_name": "Vergnano Éspresso Intenso kapsle pro Nespresso kávovary 10ks",
   "description": "Vergnano Intenso jsou kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary. Jedná se o značkové kapsle šetrné ke všem modelům těchto kávovarů. Obsahující vybrané směsi kávy pocházející ze zemí jako Kenya nebo Etiopie.\n\nKapsle Caffé Vergnano jsou 100% kompatibilní s kávovary nespresso a nabízí optimální variaci 5 chutí.\n\nEspresso ® 1882: Nová řada kapslí, které jsou plně kompatibilní s kávovary Citiz, Pixie, Essenza a Lattissima značky Nespresso®* pro domácí použití. Kapsle Espresso® 1882 jsou vyrobeny z biologicky rozložitelného plastu Biodé® .\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297199/1297199-1440083925-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297199/1297199-1440083925-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 89.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -37,
   "crc32": 2372850558,
   "price_for_unit_amount": 8.99,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297201,
   "name": "Vergnano Éspresso Lungo Intenso kapsle pro Nespresso kávovary 10ks",
   "new_name": "Vergnano Éspresso Lungo Intenso kapsle pro Nespresso kávovary 10ks",
   "description": "Vergnano Lungo Intenso jsou kompatibilní kapsle pro Nespresso kávovary. Jedná se o značkové kapsle šetrné ke všem modelům těchto kávovarů. Obsahující vybrané směsi kávy pocházející ze zemí jako Costa Rica, Dominikánská Republika, Guatemala, Kenya či Brazílie.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna mletá.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "Itálie",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297201/1297201-1440084033-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297201/1297201-1440084033-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 89.9,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "ks",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108005
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108005
   },
   "brand": {
    "name": "Vergnano"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -32,
   "crc32": 1367959444,
   "price_for_unit_amount": 8.99,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297209,
   "name": "Vescovi Tipo Risparmio, zrnková káva 1kg",
   "new_name": "Vescovi Tipo Risparmio, zrnková káva 1kg",
   "description": "Vescovi Tipo Risparmio je krémovou směsí s intenzivní vůní, která je charakteristická nejlepším poměrem kvality a ceny.\nSměs robusty, zejména indické a vietnamské a arabiky v poměru 60% ku 40%. Je určena pro milovníky výrazné, silné kávy jak chutí, aromatem, tak obsahem kofeinu.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Kávová zrna.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297209/1297209-1440085060-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297209/1297209-1440085060-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 369,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108001
    },
    {
     "id": 300108004
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108004
   },
   "brand": {
    "name": "Vescovi"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -1,
   "crc32": 1548414466,
   "price_for_unit_amount": 369,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297217,
   "name": "Schlürf Hauke Breakfast BIO čaj 225g",
   "new_name": "Schlürf Hauke Breakfast BIO čaj",
   "description": "\"Probudí Vás bez problémů\"\nHauke je silná směs, která je výborná také lehce slazená.\n\nNávod na přípravu:\n1-2 čajové lžičky zalijeme 350ml vařící vody a necháme 3-4 minuty vylouhovat\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "SLOŽENÍ: Darjeeling, cejlonský a černý jihoindický čaj.\n\nALERGENY: Neuvádí se.\n",
   "country_of_origin": "dle aktuální nabídky",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297217/1297217-1440149044-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297217/1297217-1440149044-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 249,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 300108000
    },
    {
     "id": 300108007
    },
    {
     "id": 300108009
    },
    {
     "id": 300108015
    },
    {
     "id": 300108086
    },
    {
     "id": 300112207
    },
    {
     "id": 300112209
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300108009
   },
   "brand": {
    "name": "Schlürf"
   },
   "badge": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/icons/premium-list.png",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -1,
   "crc32": 2341471764,
   "price_for_unit_amount": 1106.67,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297247,
   "name": "Hovězí ramínko (Shoulder Clod) z Uruguaye 300g",
   "new_name": "Hovězí ramínko (Shoulder Clod) z Uruguaye",
   "description": "Shoulder Clod neboli česky hovězí ramínko nebo velká plec je velký sval nad zadní lopatkou. Vhodné na dušení, pečení i steak. Balení obsahuje dvě porce.\n\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: hovězí maso výsekové, chlazené\n\nAlergeny: Neuvádí se",
   "country_of_origin": "Uruguay",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297247/1297247-1440589658-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297247/1297247-1440589658-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 126,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133855
    },
    {
     "id": 133871
    },
    {
     "id": 134963
    },
    {
     "id": 300103000
    },
    {
     "id": 300103017
    },
    {
     "id": 300103018
    },
    {
     "id": 300103019
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300103019
   },
   "brand": {
    "name": "Bervini Primo"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": false,
   "popularity": -64,
   "crc32": 1302410616,
   "price_for_unit_amount": 420,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297251,
   "name": "Hovězí pupek (Flank steak) z Uruguaye cca 0.57kg",
   "new_name": "Hovězí pupek (Flank steak) z Uruguaye",
   "description": "Hovězí bok bez kosti neboli flank steak. Široký kus plochého svalu ze spodní části pupku z mladého býka. Tento chuťově výrazný kus masa je tužší a vláknitý ale skvělé chuti.\n\n\nUpozorňujeme, že tento produkt může obsahovat alergeny.\nPřesné složení a alergeny jsou k dispozici na obalu výrobku. Prosíme, zkontrolujte před konzumací nebo použitím.",
   "ingredients": "Složení: jednosložková potravina\n\nAlergeny: Neuvádí se",
   "country_of_origin": "Uruguay",
   "image": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297251/1297251-1440165832-340.jpg",
   "image_large": "https://1564005101.rsc.cdn77.org/images/grocery/products/1297251/1297251-1440165832-2000.jpg",
   "price": {
    "amount": 321,
    "currency": "CZK"
   },
   "unit": "kg",
   "categories": [
    {
     "id": 133331
    },
    {
     "id": 133855
    },
    {
     "id": 133871
    },
    {
     "id": 75403
    },
    {
     "id": 75437
    },
    {
     "id": 75439
    },
    {
     "id": 134327
    },
    {
     "id": 134329
    },
    {
     "id": 134963
    },
    {
     "id": 300103000
    },
    {
     "id": 300103017
    },
    {
     "id": 300103018
    },
    {
     "id": 300103019
    }
   ],
   "primary_category": {
    "id": 300103019
   },
   "brand": {
    "name": "FFF"
   },
   "badge": "",
   "weight": null,
   "weight_variations": true,
   "popularity": -19,
   "crc32": 535417958,
   "price_for_unit_amount": 559,
   "price_for_unit_currency": "CZK"
  },
  {
   "id": 1297265,
   "name": "Arrighi Farfalle 500g",
   "new_name": "Arrighi Farfalle",
   "description": "Originální italské semolinové těstoviny té nejvyšší kvality.\n\nUpozorňujeme, že tento produkt můž