Czechitas - Digitálna akadémia 2017

Programovanie v Pythone

Zoznam lekcií
Týždeň Názov lekcie Popis Odkaz na lekciu
01 Instalacia Instalacia Pythonu, virtualneho prostredia, instalacia potrebnych kniznic na pracu Zobraziť
01 Dátové zdroje Zoznam všetkých súborov, s ktorými sa počas kurzu pracuje Zobraziť
01 Opakovanie Pythonu Opakovanie Pythonu, premenne, datove typy, datove struktury, for cykly, podmienky Zobraziť
02 Slovniky, polia, JSON Práca s poliami, práca so slovníkmi, vysvetlenie ako funguje API, ako dáta z API stiahnuť, ako spracovať JSON, práca s Pandasom, poslanie dát do Kebooly. Zobraziť
02 Domáca úloha Spracovanie dát z API Czechitas o kurzoch, rozparsovanie JSONU a prevod do Pandas data framu. Zobraziť
03 Pandas - detailne Práca v oblasti dátovej analýzy, Pandas Series, Pandas DataFrame, práca s riadkami, práca so stĺpcami, agregačné funkcie, štatistické funkcie, kolerácia, kovariancia, vykreslenie v matplotlibe. Zobraziť
03 Kategórie Získanie a uloženie dát o kategóriách produktov. Zobraziť
03 Produkty Získanie a uloženie dát o produktoch. Zobraziť
04 Pandas - detailne Pivotné tabuľky, agregačné funkcie detailne, spracovanie dát z excelu, agregácie dát, zgrupovanie dát. Zobraziť
04 Domáca úloha Spracovanie dát z Instagramu, úprava dát v Pandase, prevod dát v tabuľke, transpozícia dát a uloženie výstupu. Zobraziť
05 Pandas, vizualizácie v matplotlib Spracovanie úlohy Baby names, práca s dátovým vstupom, vysvetlenie axis v Pandase, opakovanie polí, vykreslenie grafov, práca s pivotnou tabuľkou a agregačnými funkciami nad ňou. Zobraziť
05 Denormalizácia dát Spracovanie dát, ktoré sú na vstupe vo vnorenej úrovni vo forme poľa alebo slovníku a ich prevod do upravenej podoby v závislosti na priradený identifikátor. Zobraziť
05 Domáca úloha Spracovanie dát z baby names nad dievčenskými menami. Zobraziť
06 Stromová kategorizácia dát Spracovanie dát, ktoré sú v rôznych kategóriách, kde jedna child kategória môže patriť do viacerých nadradených kategórií. Zobraziť
06 Opakovanie - Python, range, Pandas Opakovanie úloh v Pythone, práca s dátovým setom mien, práca s kópiou dát, rôzne formy výpisu z Pandasu. Zobraziť
06 Domáca úloha Spracovanie úlohy z Kiwi z PyCon CZ konferencie o letových kombináciách. Zobraziť
07 Join, Union, XML Prejdenie všetkých typov joinov, spracovanie unix dátumu, spracovanie a načítanie dát z XML súboru, všetky druhy unionov, grafické vizualizácie dát. Zobraziť
07 Domáca úloha Prevod úloh z SQL do Pandasu a ich riešenie. Zobraziť
07 TXT dáta Spracovanie dát z TXT súboru a ich uloženie do Pandas data framu. Zobraziť
08 Opakovacia hodina Opakovanie for, while, funkcie, premenné, dátové štruktúry. Zobraziť
08 Domáca úloha Práca s turtle, textovou grafikou, základné matematické operácie. Zobraziť
09 Triedy Práca s triedami, dedičnosť, polymorfizmus, abstrakcia, pokémon hra. Zobraziť
09 Triedy - domáca úloha Domáca úloha na precvičenie práce s triedami. Zobraziť
10 Scrapovanie dát z webu Ukážka práce s BeautifulSoap a stiahnutie Czechitas kurzov z webu. Zobraziť
10 Scrapovanie dát z instagramu Ukážka práce s BeautifulSoap a stiahnutie dát z Instagramu. Zobraziť
11 Opakovanie, zhrnutie celého bloku Programovanie. Preopakovanie funkcií, cyklov, práce so súbormi. Rôzne typy databáz a pripojenie k nim, nástroje na vizualizácie v Pythone. Zobraziť